2016 Hunnuton Blavatsky I

Hunnuton Blavatsky ja Jumalan salattu puoli I

(- Jumalan ja Saatanan nimien yhteinen sekava historia.)

Esitelmä pidetty 25.9.2016 su klo 13 Jyväskylässä Ruusu-Risti-Temppelissä

Alkumusiikki - Eino Leino: Väinämöisen laulu, säv. IS 1978 

Pohjantahti 1985, Kalle Fält, voc., Pekka Nylund el.g., IS el.bass

 

20.9.2016 Jos onnistumme Blavatskyn tavoin yhdistämään Jumalan ja Saatanan käsitteet, olemme kääntäneet vasta maailmankatsomus-palapelin ensimmäisen nappulan nurinpäin. Ikävä kyllä, palapeli on mielekkäältä näyttävä vasta sitten, kun sen kaikki osaset ovat oikeinpäin. Se merkitsee, että kaikki omaksumamme käsitteet on arvioitava uudelleen, jolloin saamme yhtenäisen uuden kuvan maailmamme rakenteesta. Tämä askel on niin suuri, että kommunismin romahtaminen Neuvostoliitossa yhdessä yössä jää pikku taaperteluksi koko länsimaisen maailmankuvan romahtamisen rinnalla.

Yritän kuitenkin tehdä virtuaalisesti oman Odysseuksen harharetkeni ja luonnehtia niitä näköaloja, jotka saattavat tulla eteen tuolla matkalla "Liisan Ihmemaahan".

 

17.9.2016 Jumalan ja Saatanan käsitteiden yhteistä taustaa ei voida ymmärtää eikä käsitellä ilman "hyvän" ja "pahan" käsitteiden polaarisuuden tutkimista. Pyrin perustelemaan ajatusta, että em. käsitteiden kaksinapaisuus liittyy kysymykseen länsimaisen maailmankuvan rajoittumisesta yhden "objektiivisen todellisuuden" joko-tai -haavekuvaan vastakohtana itämaisen maailmankuvan "sekä-että" -todellisuuskuvalle. Jälkimmäinen edellyttää aina vähintään kahden samanarvoisen todellisuuden rinnakkaiseloa, jolloin "todellisuus" muodostuukin yhtä monesta osatodellisuudesta kuin tuossa informaatiotodellisuudessa on sen havaitsevia systeemejä. Kysymys on siis äärettömän suuresta määrästä rinnakkaistodellisuuksia.

 

- Ensimmäinen konkreettinen seuraus ajatusmallista on, että "minun" ja "sinun" todellisuudet ovat samanarvoisia sen sijaan, että käyttäisimme käsitteitä "oikea" ja "väärä". Sen sijaan, että pyrkisimme tuhoamaan jomman kumman "väärän" todellisuuskuvan, pyrimme saamaan ne fifty-fifty -suhteeseen, jolloin molemmilla käsityksillä on sama elämisen oikeus (kunnes ne muuttuvat tavalla tai toisella).

- Toinen - mytologiaa koskeva - johdannainen on kysymys paratiisin käärmeen hyvyydestä/pahuudesta. Siitä olemme saaneet hyvin yksipuolisesti väritetyn kuvan.

- Kolmas peruskysymys on kysymys henkisen ja materiaalisen eriarvoisuudesta ja sitä kautta liittymisestä hyvään ja pahaan sekä toisaalta itsekkyyteen ja epäitsekkyyteen erityisesti Eros/Agape -suhteessa. Mutta tämäkin pohdinta päätyy lopulta kahden todellisuuden minimin/tasa-arvon pohdintaan. Sen lisäksi käy väistämättä selville, että rakkaus - kaikissa muodoissaan - on vaarallisen lähellä uskontojen peruskysymyksiä.

- Tämän kaiken ulkopuolelle jää esim. kysymys siitä, miksi jumala-nimet liittyvät merkillisen usein kakseuteen, joka puolestaan viittaa luovan ja hävittävän aspektinsa lisäksi myös rakkauden yhdistävään liittoon.

 

21.8.2016

Raamattu sisältää ainakin kolme erillistä itseidentiteettiin liittyvää peruskysymystä:

1) Aatamin ja Eevan erottautuminen Jumalasta ja "ihmisen" syntyminen.

- Adam ja Eeva saivat itseidentiteettinsä huomatessaan ajattelevansa eri tavalla kuin Jumala Paratiisimyytissä. Aatamin ja Eevan syntiinlankeemustarina on kertomus siitä, kuinka välttämätön se oli (positiivisessa mielessä) ihminen-käsitteen syntymisessä erotuksena jumaluudesta. 

- Kysymys on siis myös hyvän ja pahan samuudesta, siitä, että "syntiinlankeemus" itse asiassa olikin ihmisen kehittymiselle ihmiseksi välttämätön ja siis "hyvä" asia.

Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891): Valon airut(toim. Pirkko Salonen 1975)

- Myös raamatun sanan mukaan pahan on pitänyt olla olemassa ennen Aadamia ja Eevaa, jotka tämän vuoksi ovat syyttömiä alkuperäiseen syntiin. Ellei ennen heitä olisi mitään syntiä ollut olemassa, ei myöskään Eedenissä olisi ollut kiusauksen käärmettä eikä hyvän ja pahan tiedon puuta.

 

2) Saatanan ("Pahan") erottautuminen (≠) Jumalasta itsenäiseksi.

4.6.2016 - Oliko Saatanan synty varhaisempi aste Aatamin ja Eevan itseidentiteetin synnystä? Saatana itse "söi hyvän ja pahan tiedon puusta", so. erosi kaikkeuden yksilöttömästä alkumassasta ("jumaluudesta"?) ensimmäiseksi itsestään tietoiseksi tulleeksi erilliseksi osaksi. Ja samalla hetkellä hän loi - loogisesti (ihmisen mielessä) - Jumalan, koska oli erottautunut jostain jolle (ihmisten) piti välittömästi antaa, keksiä nimi!!! Täytyi siis nimittää kaksi käsitettä samalla hetkellä, yhtä aikaa, koska Jumalaa ei voi olla ilman saatanaa!

Blavatsky: Hunnuton Isis, 1877 (V), Ruusu-Ristin kirjallisuusseura 1972-84: 

s. 110 Helvetti ja sen ruhtinas ovat kumpikin kristikunnan keksintöjä ja ajoittuvat yhteen kristinuskon valtaannousun ja  tyranniuden alkun kanssa.

Uku Masing (1909-1985): Budismist, "Ilmamaa", Tartu 1995

s. 33 Myös Jumalan vastaisena on paholainen Jumalan tekemä (so. Jumalasta ei voida sanoa, ettei hän tietäisi paholaisen olemassaolosta.). Sillä hetkellä, kun sanotaan, että Jumala tietää sen, seuraa, että se on Jumalan suunnitelmassa ennakoitu.

 

3) Jumalan erottautuminen jostakin itsensä ulkopuolisesta persoonalliseksi "Jumalaksi". 

(Minä olen se, mikä minä olen... Älä turhaan lausu Herran nimeä...)

- Oliko Jumalan "itsenäistyminen" vain ihmisen mielikuvituksen tulos, sillä miksi kaikkivaltiaan Jumalan olisi pitänyt erottautua itsestään ihmisten taivaallinen "isä" -käsitteeksi?

- Onko Jumala olemassa vai onko ("kuollut") maailma olemassa, jos kaikki mikä on tekemisissä tiedonvaihdon kanssa on "elävää"?

- Kun ulkopuolelle jää joko "maailma (universumi-kaikkeus)" tai "paha", niin silloin "kaikkivaltias"-käsite menettää välittömästi merkityksensä.

- Kohdat 2. ja 3. vaativat ihmisen luovaa ajattelua, sillä ne edellyttävät sekä Jumalan että Saatanan personifioimista tietoisiksi (myyttisiksi) olennoiksi. On huomattava, että Adam ja Eeva karkotettiin Paratiisista täsmälleen samalla tavalla kuin Perkele karkotettiin taivaasta.

 

Mistä 3-kohdan Jumala "karkasi"? 

20.9.16 klo 04.30: Jeesus, "Ihmisen poika, jolla samalla oli taivaallinen isä", Isän, pojan ja pyhän hengen kolmiyhteyden osa, antoi ristiinnaulita itsensä OMASTA TAHDOSTAAN, tiettävästi ilman kenenkään lupaa. Raamattu ei toisaalta kerro sanallakaan, että Jeesus olisi irtautunut jonkin nimeltämainitun suuremman, korkeamman suunnitelmista tuossa tilanteessa. Jäljelle jää vain mahdollisuus, että hän tahtoi todistaa olevansa osa universaalia jumaluutta tehdessään "itsenäisen" päätöksen. Päätöksellään Jeesus siis "tuli jumalasta ihmiseksi", joka kuitenkin edelleen on osa jumaluutta... 

Merkitseekö tämä kolmiosainen irtautuminen jostakin vain kehän kiertymistä umpeen, sitä, että Jumala erottautui itsestään ihmiseksi - Jeesuksen muodossa? 

4.6.2016 "Minä olen"... Mitä tarkoittaa tuo lause itsensä "Jumalan" sanomana omasta nimestään? Missä tilanteessa on syntynyt Jumalan itsensä itseidentiteetti? Mistä Jumala erottautui huomatessaan ensi kerran itse olevansa Jumala? Mikä oli se kokonaisuus, joka tuolloin edusti kaikkeuden ryhmäidentiteettiä?

10.6.16 Mikä oli Hänen ("Jumalan") oma 'syntiinlankeemuksensa'? Samalla hetkellä kun hän tajuaa olevansa jotain 'maailman yläpuolella' on hänen kaikkivaltiutensa kadonnut ikuisiksi ajoiksi, koska "joku helvetin Lucifer" on karannut vieden todellisuuden jätteet Jumalan ulkopuolelta maailmaan mennessään. Blavatskyhan totesi persoonallisen Isä-Jumalan samoin kuin Helvetin puhtaasti ihmiskunnan, kirkon omaksi keksinnöksi. 

- RAJOITTUNUT JUMALA ON IHMISEN LUOMA KÄSITE!

 

Kaikkivaltias Jumala -käsite edellyttää siis, että

a) Pahuus on osa jumaluutta

b) Ihminen itse on osa jumaluutta - huolimatta syntiinlankeemuksesta [jonka jälkeen hän luuli tietävänsä (pelkän uskon sijasta), mikä on hyvää ja mikä pahaa, vaikka ne ovat saman elämänpuun oksia molemmat. Uskon ja sopimuksellisen/todennäköisen tiedon käsitteiden polaarisuuden käsittely ei mahdu tähän yhteyteen.]

Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891): Hunnuton Isis II (1877 - Tiede): s. 212 Hindulaisilla... ei edes ole sitä [Paholaista] merkitsevää sanaa. ...buddhalaiset sen enempää kuin hindulaisetkaan eivät usko kristillisen oppijärjestelmän paholaiseen - so. ihmisestä erillään olevaan olentoon, jollainen Jumalakin sen mukaan olisi.

s. 330 ...mikäli on olemassa paholainen, täytyy hänenkin kuulua tähän täyteyteen ja olla osa siitä, mikä "kaiken täyttää." Ikimuistoisista ajoista saakka yritettiin luoda oppia Jumalan oikeudesta ja Hänen erillisyydestään olemassaolevasta pahasta... Persoonallista paholaista, joka vastustaa Jumalaa... on etsittävä yksinomaan maan päältä ja ihmiskunnan keskuudesta, ei taivaasta.

Blavatsky: Salainen oppi II (1888), s. 510 ...maailmankaikkeudessa ei ole paholaisia eikä pimeyden henkiä ennen ihmisen omaa ilmestymistä tälle maapallolle...

Blavatsky: Salainen oppi I (1888): s. 440 - Saatana ei koskaan saanut ihmismäistä, yksilöitynyttä muotoa, ennenkuin ihminen oli luonut itselleen "yhden elävän personallisen Jumalan"; ja silloin se oli vain ilmeisen välttämättömyyden tulosta... hankittiin "syntipukki", joka selittäisi Jumalan osoittamat julmuudet, virheet ja liiankin huomattavat vääryydet, koska hänen ominaisuuksiinsa luettiin ehdoton täydellisyys, armo ja hyvyys ("laupias taivaallinen isä").

s. 441 Jumalaa ei voi pitää koko kaikkeuden yhdistelmänä, kaikkialla olevana ja kaikkitietävänä ja äärettömänä, jos hänet erotetaan pahasta.

- ...kabbalistit: ...paha on Jumalan eli Hyvän "nurjapuoli"... Todella paha on ainoastaan vastakkainen sokea luonnon voima; se on vastavaikutus, vastustus, ristiriita - paha muutamille, hyvä toisille. Ei ole mitään itsessään pahaa... Jos paha katoaisi, niin hyväkin sen keralla katoaisi maan päältä.

 

 

Yhteenveto "hyvän" ja "pahan" suhteesta:

Päiväkirjani: 1.10.1965    Jos kukaan ei olisi suostunut ristiinnaulitsemaan Jeesusta...

Päiväkirjani 17.11.1965:

Oliko Jeesuksen ristiinnaulitseminen paha teko? Onko hyvä teko paha?  Riippuuko pahan teon pahuus sen merkityksestä ympäristölle? Riippuuko hyvän teon hyvyys sen syistä vai seurauksista? Onko mahdollista, että paha teko aikojen kuluessa saa yhtä paljon pyrkimistä hyvään kuin hyvä teko synnyttää pahaa latistaessaan ajan mukana hyvän käsitettä olemattomaksi tai tullessaan väärinymmärretyksi. Eikö liiallinen hyvä tee samaa vaikutusta kuin se vaikuttamaton paha jonka pahuutta ei oivalleta?

Eikö meidän pidä pyrkiä [ymmärryksemme mukaiseen] hyvään tietäen että hyvien ja pahojen tekojen seuraukset eivät merkitykseltään poikkea toisistaan...?

10.6.2016: Jumalan ja Saatanan yhteinen juuri - Blavatskyn kirjat sisältävät kymmenittäin historiallisia viittauksia em. käsitteiden samuuteen. Mutta en ole koskaan kuullut kenenkään puhuvan tuosta yhtenevyydestä vakavissaan. Jopa teosofit ymmärtääkseni karttoivat aiheen avointa käsittelyä. Se on siis ollut tabu kaikille - ei pelkästään kirkolle.

Jos emme tiedä, oliko Jeesuksen ristiinnaulitseminen "paha" teko (mm. kristinuskon kannalta), emme myöskään tiedä, mitä eroa on Jumalalla ja Saatanalla. 

... kysymyksessä hyvästä ja pahasta on kysymys kolikon kääntöpuolista. Kun esim. atomi irtoaa molekyylistä, se saattaa olla 'paha' emämolekyylille, mutta 'hyvä' uudelle molekyylille, johon irronnut atomi liittyy, ja näin ollen hyvä ja paha pyrkivät koko ajan keskinäiseen tasapainoon kahden yksilön, yksilön ja ryhmän ja lopulta kahden ryhmän välisissä suhteissa. Sama ilmiö toistuu ihmisten välisessä rakkaudessa, kun suhteeseen ilmestyy "kolmas pyörä".

- Jos kerran Jumala voidaan erottaa jostakin ei-jumalallisesta, niin "hyvä" voidaan ilman muuta myös erottaa "pahasta". Jos kaikella elävällä tulee olla - universaalin oikeudenmukaisuuden näkökulmasta - samanlaiset mahdollisuudet olemassaolonsa ja elämäntehtävänsä toteuttamiseen, ei "hyvällä" ja "pahalla" ole enää sijaa elämänkohtaloiden muotouttamisessa. 

Koska ulkoa annetut elämän olosuhteet ovat jokaisella erilaiset ("hyvistä" ja "pahoista" tapahtumista johtuen), ei niillä voi olla mitään merkitystä yksityisen ihmisen "elämäntehtäväkseen" päättämänsä asian  kannalta. Koska lopputulos ei enää ole ratkaiseva tekijä, jää jäljelle vain yksilön moraalinen pyrkimys tuon tehtäväkseen ymmärtämänsä asian toteuttamiseen.

~ Vrt. Ludwig Wittgenstein: Tractatus Logico-Philosophicus (27.3.66)

s.146 -Also muss diese Frage nach den Folgen einer Handlung belanglos sein.

('Siis täytyy tämän kysymyksen toiminnan seurauksista olla merkityksetön.')

 

Wikipedia:

- Eusebius syytti Apelles'ia, 2. vs. agnostikkoa, siitä, että tämä piti VT:n ennustusten luojaa jumalan sijasta pahana enkelinä.  

- Hegemonius (4. vs.) syytti persialaista profeetta Mania (manikealaisuuden 3. vs:n esikuvaa) Jehovan määrittelystä "pahaksi jumalaksi joka loi maailman".

 - Tertullianuksen mukaan Jehova oli toisen asteen jumaluus maailman "rakentajana" (demiurgina), mutta ei ylin, hyvä Jumala, Jeesuksen isä.

- Nämä kirjoitukset viittaavat juutalaisten Jumalaan "demiurgina (maailman rakennusmestarina)" ja "pahana enkelinä/jumalana", "Pimeyden Prinssinä" ja "Paholaisena/Saatanana", "Ilmestyskirjan ylimpänä petona".

- Gnostilaisuudessa demiurgi edusti pahuuden voimia. Se oli olento, joka oli koostanut halveksittavan materiaalisen maailman ja oli hyvän ylijumalan vastakohta. Alun perin demiurgi on tarkoittanut henkilöä, joka harjoittaa yleishyödyllistä toimintaa ja tuottaa hyödykkeitä, kuten käsityöläiset ja rakentajat.

- Jotkut gnostilaiset filosofit... yhdistivät demiurgin Jahveen, Vanhan testamentinJumalaan, vastakohtana Uuden testamentin Jumalalle. Jotkut puolestaan yhdistivät demiurgin Saatanaan. Kataarit lainasivat todennäköisesti ajatuksensa Saatanasta pahan maailman luojana suoraan tai epäsuorasti gnostilaisuudesta... Uusplatonilainen filosofi Plotinos kritisoi gnostilaista näkemystä demiurgista. 

> ks. Isä-Jumala - kaikkivaltias?

- Joissakin gnostilaisen kristillisyyden muodoissa väitettiin, että tämän maailman luoja, Vanhan testamentin Jumala, olikin paha henkiolento, koska maailmassa oli niin paljon pahuutta. ... Saatana... hallitsee tätä maailmaa, ja näin ollen maailma heijastaa hallitsijansa luonnetta... Täten hylättiin dualistinen käsitys, jonka mukaan Saatana olisi Jumalan kanssa lähes tasa­väkinen mahti.

- Useat uskontotieteilijät läpi historian ovat hyväksyneet käsityksen, että VT:n jumala-käsite on yhdenmukainen Saatanan käsitteen kanssa.

- Kristinusko yhdistää Saatanan (islam: Shaytan 'Devil') Käämeeseen joka houkutteli Aatamin ja Eevan... "Langennut enkeli" on Totuuden vastakohta... ja paha henki, joka tiesi eron "oikean" ja "syntisen" välillä.

 

- Islam: - Jotkut sufit näkevät Saatanan rakkauden ja täydellisen rakastajan oppirakennelmana.

- Abdul Karim Jili, sufipyhimys, uskoi, että Tuomiopäivän jälkeen Helvetti lakkaa olemasta ja Saatana palaa palvelemaan Jumalaa yhtenä Hänen vaalimista enkeleistään.

 

 

I Perustermejä:

- Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Raamatun käännöksessä käännökseen 1933/38 saakka perkele esiintyy kreikan diabolos-sanan ja Martti Lutherin Teufel-sanan suomalaisena versiona. Vuodesta 1992 on käännöksessä luovuttu sanasta ”perkele” ja se on korvattu sanalla ”paholainen” (kreikan satanas on yhä käännettynä sanalla ”saatana”)

 

1)     SATAN (hepr.) 'vastustaja' (vrt. shetey - fem. sanan edellä - ’kaksi’)

= arab. al-Šaitan 'eksyksissä, harhaan; paholainen'; Shatana 'olla vastaan'

- Wikipedia: Teistinen satanismi: Saatana nähdään jumalallisena ja korkeampana voimana. 

H. P. Blavatsky: Hunnuton Isis I, 323 Seet, Aadamin kolmas poika, joka oli koko Israelin kantaisä ja Nooan esi-isä, onkin sama kuin Hermes, viisauden jumala, jota myös nimitetään Thotiksi, Sethiksi ja Sat-an'iksi, ja että hän on lisäksi, huonossa aspektissaan nähtynä, Tyfon eli egyptiläinen Saatana, joka oli myös Set.

Hunnuton Isis V, s. 86 ...heprealaisissa pyhissä kirjoituksissa ei missään kohdassa liitetä saatana-nimitystä siihen [Eedenin puutarhan käärmeeseen]...

s. 88 Samael on saatana, mutta Bryant ym. asiantuntijat osoittavat sen olevan Simoomin (erämaan tuulen) nimitys, ja simoomista käytetään nimitystä... Diabolos.  

- Myös egyptiläisessä Kuolleitten kirjassa... yksi (aasinhahmoisen syyttäjän) Typhonin nimityksistä oli Set(h), ja hepreassa Shattan merkitsee 'vastustajaa'. Arabiassa vastaava sana on Shatana 'olla vastaan, vainota'. 

(s. 132 Seet + kaldeal. an 'taivas')

Blavatsky: Salainen Oppi IIs. 503 - Mistä johtuu kristillinen aate, että Jumala olisi kironnut Saatanan? Juutalaisten jumaluus... kieltää Saatanan kiroamisen... "Älä häpäise jumalia", sanoo Mooseksen Jumala (2. Moos XXII: 28)...

s. 540 ...jos kerran Logos eli Jumala on sama kuin tuo yhteinen, ennen jumalallinen joukko, jota syytetään lankeamisesta, seuraisi siitä tietysti, että Logos ja Saatana ovat yhtä.

Pekka Ervasti: Gnostikot (1943). (4.6.1995)

s.134-135 Saatana oli yksi niistä korkeista enkeleistä, jotka olivat Jumalan valtaistuimen ympärillä... se kehittää olentoja tällä planeetalla hyvään ja pahaan tietoon, sillä ilman pahan tietoa ei elävällä olennolla olisi tietoa hyvästä.

Tuulikki Korpinen: Jänis-myytti etymologisena impulsina, Heinola 1995

s. 53 Egypt. Sati(s) (’kylvää siemen') - hedelmällisyyden ja rakkauden jumalatar

~ s.131 lat. satio ’kylvö, istutus; kylvöaika’

 

2)     kr.-room. LUCIFER -"Aamutähti": valontuoja, -lähde, planeetta Venus, usein esitelty Saatanan nimenä ennen "putoamista".

2. Korint. 4:4: Saatana - "tämän maailman jumala", jota on kutsuttu myös Luciferiksi.

H. P. Blavatsky: Salainen Oppi I

s. 97 ...Demon est Deus inversus ("Perkele on Jumala ylösalaisin käännettynä"). Perkelettä kutsuu kirkko nyt "pimeydeksi", mutta raamatussa, Jobin kirjassa häntä kutsutaan "Jumalan Pojaksi", aamunkoiton kirkkaaksi tähdeksi, Luciferiksi. On paljon dogmatillista oveluutta ja viisastelua siinä syyssä, miksikä ensimmäistä pääenkeliä, joka nousi Kaaoksen syvyydestä, kutsuttiin nimellä Lux s.o. "valo" (Lucifer), loistavaksi "Aamun... Pojaksi. Hänet on kirkko muuttanut Luciferiksi eli Saatanaksi, koska hän on korkeampi ja vahvempi kuin Jehova, ja hän oli uhrattava uuden uskonopin takia.

Blavatsky: Salainen oppi II: 

s. 44 (huom. 1) ...Aina roomalais-katolisen dogmatismin päästyä vakaantumaan, on Venus tehty samaksi kuin Saatana ja Lucifer eli suuri lohikäärme, vastoin kaikkea järkeä ja johdonmukaisuutta... "Isiemme jumalat ovat meidän paholaisiamme", sanoo muuan aasialainen sananlasku.

s. 45 ...yksi Rooman varhaisimmista paaveista tunnetaan Luciferin nimellä.

s. 128 Samael - Kuolonenkeli, joka myös on viettelevä käärme, Saatana; mutta tämä Saatana on myös Lucifer, kirkas valonenkeli, valon ja elämän tuoja, "sielu", joka on Pyhistä eli muista enkeleistä vieraantunut joksikin ajaksi...

s. 183 ...Ei ole mitään paholaisia eli ehdottomasti turmeltuneita olentoja, niinkuin ei ole mitään ehdottomasti täydellisiä enkeleitä, vaikka kyllä on valon ja pimeyden enkeleitä... Lucifer on Logos korkeimmassa olemuspuolessaan ja "Vastustaja" alimmassa puolessaan...

s. 255 Uskottiin (kirkollisessa jumaluusopissa), että korkeudesta langenneella "käärmeellä oli hallussaan kuoleman valtakunnan avaimet (taivaasta lankeamiseen saakka)... Se merkitsee todella, että perkeleetkin "ovat alamaisia" nim. Logokselle, joka on Viisaus, mutta samalla - tietämättömyyden vastustajana - Saatana eli Lucifer.

s. 271 Tuntematon englantilainen: Saatana (eli Lucifer)... on tuli, valo, elämä, sivistys, vapaus, itsenäisyys. Samalla hän on kärsimys, joka on toiminnan nautinnon vastavaikutus, ja hän on kuolema - joka on elämän vastakierros..

s. 419 - Ja käärme ei ole saatana, vaan valon enkeli (Lucifer), loistoon ja kunniaan verhottu Elohim...

s. 538 Lucifer on samalla kertaa jumalallinen ja maallinen valo, "Pyhä Henki" ja "Saatana"... Demon est Deus in versus...

 

3)    E. FALL 'syntiinlankeemus' (täysin hämärä etymologia)

Turkkil.kielet: fa(il, fäjl (krm.) ’omatunto' 

~ vrt. osm. fal ’ennustus’; KB. čag. tar. otü. pal ’arpa';

~ trkm. pal (kak. bal) ’noituminen, loitsiminen, ennustaminen' >? Baal

Latina: fallo 'pettää; olla salattu; salata'; fallacia ’petos'

> fallax 'petoksellinen' < gr. filos 'petollinen' (???)

~ Ital. fallaxkaksikielinen’ ~ Russ. balamutj 'saattaa hämilleen; kielikello'

Kreikka: phalós ’valkea' (> valo?’); phallos ’siitin’

philo- (yhd.sanoissa) ’rakkaus (jhkn)’~ fylo 'sukupuoli' (>? bal-, bol 'põlev...') 

- amarti(m)a 'synti' ~ Lat. amor 'rakkaus' < amāre 'rakastaa'

hepr. nefeelah (act: Fall, syntiinlankeemus) > verbin pres. nofel (p = f)

> nefel (nefaleem) ’abortoitu sikiö’

altindisch: phala-m 'hedelmä'; alb. fall 'ennustus'

 

4a)    E. DEVIL  'paholainen' (~ evil 'paha'?) ~? E. double

< lat. diabolus, ital. diavolo < gr. diábolos 'parjaaja, panettelija (Verläumder)'

< gr. diá 'poikki, läpi' + bállein 'syyttää; heittää'~ diaballo 'moittia'

<? Lat. ballo 'tanssia' < gr. ballizo 'tanssi' >? 'kaksintanssi' ~ Deus+Fall?

~ Kymri: Diafol (~ Old English dēofol), Lwsiffer (Lucifer), Asmodeus

Asasel (Azazel), Samael, Beelsebwl (Beelzebub)

~ Irish: ewyllys 'free will; will of God': Lat. deus (pl. ) ¨jumala´

Serbo-Kroatia:     Do đavola! ’Go to hell (painu helvettiin)!'

deblo     (stablo) ’puu; puunrunko’; debljati  'dick werden (tulla paksuksi)'

Bulgaria:     debél ’paksu, lihava' ~ djávol 'piru'

Persia (Iran):     div  'devil, demoni, paha henki'; divane 'mad, insane; madman'

- zoroasterilaiset: hindulaisten deevat (piru/paha); evil 'paha' 

> d'evil (Diabolos, Diable, Diavolo, Teufel ~ tief 'syvä') 'piru'

~ Blavatsky, Hunnuton Isis V, s. 89 Vedan loistavista devoista tuli Zoroasterin uskonnollisen uudistuksen aikana Avestan pahoja henkiä, daevoja.

 

4b) E.     DEUCE (USA: 'Devil') 'Perkele; pahus, hitto, piru' (= 2)

deuce [dju:s] ’kakkonen’; 'tasatilanne (equal)' (korttipeli, noppa, tennis) 

< F. deux (a deux ’at two’) < L. duos (duo ’2-two’); Germ. daus ~ Sp. dos '2'

2) the deuce! ’devil!'; MEngl. dewes!God! (Jumala)’ 

~ Skotl. devel 'tyrmäävä isku' ~ ? Gr. deúteros ’toinen (second)’

>? Deo-Deus ’jumala (deva)’; ahd. Zīo 'Gott' ~ Zeus ~ vrt. jum-gemini 

~ E. di- 'kaksi'; dia- 'through' (gr. kautta, läpi) ~ vrt. S. die ’femin. artikkeli’

Latvia: devini 'yhdeksän (9)' = lit. devyni, pol. dziewiec, ven. devjatj

~ viens (1), divi (2) ~ lit. devas 'Gott' >? Russ: dva '2' (kaksi) ~ DIVINA-

dvīni = kaksoset (twins); Dievs = (lit. Dievas) Jumala

divi ’kaksi’; lit. du, pol. dwa, ven. dva; E: two, S. zwei, R. två

~ ai. devá-h  'Gott'; dēvī 'Göttin'; av. daēvō 'Dämon'; Skr: tva ’thou’ (sinä)

Liettua: deivẽ  'aave'; dienì 'tiine'; dvyniai 'kaksoset' ~ Russ. déva ’impi, neitsyt’

Lat. deus, dei, pl. dei, dii, dī 'Gott' ~ dominus 'Herr'; gr. theós ’jumala’

Gr. δis 'kahdesti (twice)' = Lat. bi-; Lat. di-, dis 'erilleen'

~ osm. däv, div ’paha henki’; hepr. te´om ’twin’; doo- 1) two-; 2) bi- >? Thomas

 

5) ŠIVAn kaksikasvoisuus - kristillisyyttä? 

(~hyvän ja pahan so. vastakohtien samuus ja riippuvuus)

Päiväkirjani 31.09.98 ...jossain pisteessä Jumala muuttuu Saatanaksi ja päinvastoin - silloin kun tasapainohakuisuus ei ole onnistunut ja kohtalon vaaka on kallellaan jompaan kumpaan suuntaan. Tämän ovat ymmärtäneet hindut, joilla Šiva on sekä luovuuden että hävityksen jumala.

Wikipedia: Shivaa jotkut pitävät korkeimpana olentona ja jotkut kolmiyhteyden muodostajana yhdessä Brahman ja Vishnun kanssaa. Häntä palvotaan monesta näkökumasta: hävittäjänä, askeetikkona, kosmisen tanssin Herrana, eläinten valtiaana ja symbolisen (Shivan) lingam(-pilarin) muodossa.

Wikipedia: Vishnu on hindulaisuuden jumaluuden kolmiopin rakkautta ja elämää ylläpitävä jumala (Brahma on luojajumala ja Shiva on tuhoava ja uudelleenluova).

Gunnar Aarma: Mida paljud ei tea - Müstika ja maagia (1995), Maaleht 2015

s. 22 Kosmisena tanssijana on Šiva luomisen ja hävityksen jumala, joka oman tanssinsa avulla pitää yllä loputonta universumin rytmiä. 

 s. 75 Niinkuin Laotse sanoo: "Jos kaikki maailmassa ovat sitä mieltä, että hyvyys on hyvä, niin pahakin on olemassa."

...Mystikko tiedostaa, että hyvä ja paha, nautinto ja kärsimys, elämä ja kuolema eivät ole eri kategorioihin kuuluvia absoluuttisia kokemuksia, vaan saman todellisuuden kaksi puolta, yhden kokonaisuuden äärimmäiset osat. Sen tiedostaminen, että kaikki vastakohdat ovat polaariset (vastakkaiset) ja muodostavat siksi kokonaisuuden, on Itämaiden henkisten perinteiden korkein toteamus.

- Mitä kristinusko asiasta sanoo: "...Meidän tulee peljätä ja rakastaa Jumalaa..."

H. P. Blavatsky (1831-1892): Valon airut

s. 364 Väärä käsityskanta aineesta on saattanut kristityt alusta lähtien samaistuttamaan naisen sekä Pahan ja Aineen, - huolimatta roomalaiskatolisen kirkon neitsytpalvonnasta.

s. 369 ...Siten liian suuren ainetiedon on osoitettu olevan pahasta peruisin.

~ ...Kun te siitä syötte, tulette TIETÄMÄÄN HYVÄN JA PAHAN...

Blavatsky: Hunnuton Isis I:

s. 227 Des Mousseaux: "Paholainen on kristinuskon tärkein tukipilari... Syntiinlankeemusta ei olisi voinut tapahtua ilman hänen lumoavia sanojaan...  käärmeen, hänen meedionsa, suun kautta.

s. 329 Demon est deus inversus, paholainen on Jumalan varjo, toteaa yleismaailmallinen kabbalistinen aksiooma.

Blavatsky: Hunnuton Isis II:

s. 115 ven. vyed'ma 'noita' < v(y)edat' 'tietää (R. veta)' < skr. Veda 'tietäminen; tieto'

...Niinpä "hyvän ja pahan" alkuperät... ovat aina olleet vaihdettavissa keskenään.

s. 175 ..."Herra Jumala" ei ollut mikään muu kuin pakanallinen Bakkus ja Dionysos. Siinai-vuoren (Moseksen palvomien) Jehovan ja Bakkus-jumalan yhtäläisyyttä ei juuri voida kiistää. 

s. 315 Nasarealaiset 1600-luvun lähetyssaarnaajille: Uuden Testamentin Kristus oli "valheellinen opettaja" ja että juutalaisten järjestelmä, kuten Jeesuksenkin (?), oli lähtöisin pimeyden valtakunnasta!

Hunnuton Isis III: s. 26 ...mitä käyttöä on paavilla, ellei Paholaistakaan ole?

~ Wikipedia: Martti Luther: ...paavin virka oli paholaisen keksintö ja paavi näin ollen Antikristus, Raamatussa ennustettu Jumalan vastustaja

H. Isis V, s. 82: des Mousseaux: "jos me menettäisimme demonimme, menettäisimme niin ikään vapahtajammekin... Niin ollen ei kristinuskoakaan enää olisi!"

> s. 85 ...Kirkonmiehet... ymmärsivät että saatanan hylkääminen persoonallisena paholaisena sai(si) aikaan sen, että oppi Jeesus Kristuksesta kolminaisuuden toisena jumaluutena kokisi samanlaisen katastrofin.

- des Mousseaux..: perkelettä ja hänen enkeleitään meidän on ehdottomasti kiittäminen Vapahtajastamme että ilman heitä meillä ei olisi Pelastajaa eikä kristinuskoa.

- Jean Calvin: ...synti on välttämätön seuraus korkeimmasta hyvästä... 

- D'Aubigne... väittää hänen (Martin Luther) huudahtaneen: "Oi siunattu synti, joka ansaitset sellaisen Pelastajan."

s. 87 ...Ei voi välttyä tekemästä sitä johtopäätöstä, että näiden kahden, saatanan ja Jehovan, katsottiin olevan yksi ja sama.

> s. 131 1 Aikak. 21:1 "Mutta saatana nousi Israelia vastaan ja yllytti Daavidia laskemaan Israelin."

~ 2. Sam. 24:1 "Mutta Herran viha syttyi taas Israelia kohtaan, niin että hän yllytti Daavidin heitä vastaan, sanoen: "Mene ja laske Israel ja Juuda."

s. 96 Mutta "ei Kristusta ellei perkelettä"; tämä on kirkon perusdogmi. Meidän on metsästettävä molempia yhtaikaa. Näiden kahden välillä on salaperäinen yhteys, ehkä läheisempi kuin osataan epäilläkään, melkeinpä yhtenevyys... Tomusta tehty Aadam on sekä Jumalan poika että saatana, ja Jobin mukaan jälkimmäinenkin on Jumalan poika.

s. 126 Viimeinen ja lopullinen seikka joka samastaa Israelin "Herra Jumalan" Moolokiin, on 3. Moos. 27:29: "Ihmistä, ketä hyvänsä, joka on tuhon omaksi vihitty, älköön lunastettako, vaan hänet surmattakoon." (~ 1. Sam. 15: 3, 9)

H. P. Blavatsky: Salainen Oppi I

s. 107 (2) ...sana "saastainen" kuten jokainen muukin sana ei ole käsitettävä kirjaimellisesti. Se on esoterinen niinkuin muukin teksti ja voisi yhtä hyvin merkitä "pyhä".

s. 215 Kaikki gnostikot yhdistivät Jehovahin pahaan prinsiippiin eikä hyvään.

... Astralivalo on samassa suhteessa Aakaashaan ja Anima Mundiin kuin Saatana on Jumaluuteen. Ne ovat yksi ja sama asia kahdelta puolelta nähtynä, nim. henkiseltä ja psyykilliseltä... - ja toiselta puolen fyysilliseltä.

s. 252 ...vaikka pääenkelit sen [katolisen kirkon] opissa ovat jumalalliset ja pyhät, tuomitsee se heidän "kaksoismuotonsa" perkeleiksi.

... Kun siis salatieteilijä sanoo: "Perkele on Jumalan nurjapuoli" - paha, mitalin selkäpuoli - ei hän tarkoita kahta eristettyä tosiolemusta vaan saman ykseyden kahta puolta eli sivua. 

s. 419 Jah-Hoovah 'mies-nainen' > Jehovah ~ meidän Kaaoksemme, Deus ja Demon samalla kertaa; aurinko ja kuu, hyvä ja paha, Jumala ja perkele.

s. 425 - Kaikilla kuujumalattarilla on kaksi olemuspuolta, toinen jumalallinen, toinen perkeleellinen. Kaikki (Pallas l. Kybele, Minerva, Diana jne.) olivat tahrattomasti syntyvän pojan - auringon - Neitsyt-äitejä.

s. 439 Demon est Deus inversus (Perkele on Jumala nurinpäin käännettynä)

- ...ei ole oikeata eikä totta sanoa, että kristinusko olisi keksinyt ja synnyttänyt Saatanan. "Vastustajana" on Saatana aina ollut olemassa... (~ s. 97)

- Jos "Jumala" on Ehdoton, Rajaton ja kaiken luonnossa ja ilmenneessä maailmassa olevan Kaikkiallinen Juuri, mistä silloin johtuu paha tai perkele, jollei saman Ehdottoman "Kultaisesta Kohdusta?" Näin olemme pakotetut tunnustamaan sekä hyvän että pahan (Agathodaimoonin ja Kakodaimoonin) lähteneen vesoina samasta Olemassaolon puun rungosta, jollemme tahdo antautua siihen mielettömyyteen, että uskoisimme kahteen ikuiseen Ehdottomaan!

s.439 - Pakanallinen ajattelu esitti hyvän ja pahan kaksoisveljinä, jotka olivat samasta äidistä - Luonnosta - syntyneitä. (IS 19.4.16: Jum-Gemini???)

s. 450 Vishnu - ...on kaikkiallisen luomistekijän personoituma, joka tekijä on sekä puhdas että epäpuhdas, koska se tässä Maajaan maailmassa on ilmenneessä ja erityisessä tilassa - totisesti Jumala ja Perkele.

H. P. Blavatsky,Salainen Oppi II: 

s. 184 Lactantius: "...Logos, Sana on "Saatanan esikoisveli ja ensimmäinen kaikista luoduista olennoista".

(vrt. Joh.1:1. Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.)

s. 258 A. Kingsford: Perfect Way

...Jottei kukaan ihminen astuisi sisään (Kuninkaan temppeliin) paitsi voideltu, jolla on Hermeksen eli Budhan, Viisauden salaisuudet ja mysteriot... "Voideltu"... on tullut juutalaisilla Jehovaksi... Sentähden on tullut välttämättömäksi muodostaa "viisauden lohikäärmeestä" 1. Moos. kirjan "käärme", tehdä tajuisesta jumalasta, joka tarvitsi ruumista verhotakseen liian sisäkohtaista jumalallisuuttaan, Saatana.

s. 260 29. Sillä Saatana on Jumalan Oikeuden (Karman) toimeenpanija...

.... Saatana ja Voideltu pidettiin muinaisaikaisessa ajattelussa yhtenä.

33. "Saatana on meidän planeettamme jumala ja sen ainoa jumala" ja tämä on lausuttuna ilman kuvaannollista viittausta sen pahuuteen ja turmelukseen. Sillä hän on yhtä Logoksen kanssa.

42. Kaksi on Jumalan sotajoukkoa: taivaassa Mikaelin laumat; syvyydessä (ilmenneessä maailmassa) Saatanan legionat.

s. 263. Jumalat tulivat ei-jumaliksi, so. paholaisiksi, Saatanaksi... Mutta nyt näkyy salaisen opin mukaan, että Saatana vertauskuvallisesti tarkottaa Hyvää ja Uhrausta ja on viisauden jumala useilla eri nimillä lausuttuna.

s. 302 ...ihminen on itse erottanut Yhden erilaisiin vastakkaisiin olemuspuoliin.... "Perkele on Jumala ylösalaisin käännettynä."

~ s. 535 Kabbalistit sanovat, että Saatanan todellinen nimi on Jehovah'n nimi ylösalaisin käännettynä, sillä "Saatana ei ole musta jumala, vaan ainoastaan valkoisen jumaluuden (eli totuuden valon) kielteisyys." Jumala on valkeus, ja Saatana on välttämätön pimeys eli varjo, joka tuo esille valon...

s. 407 Demonologien... saatana ("Vastustaja") on Jobin kirjassa (I:6) luettu niiden "jumalanpoikien" eli Ben Alemien joukkoon, joilla oli tapana käydä Isän luona.

s. 409 Salainen oppi: ...se, minkä (etenkin kristillinen) papisto... esittää saatanaksi, jumalan viholliseksi, on tosiasiassa korkein jumalallinen henki - Salattu Viisaus maan päällä...

s. 418 Juutalaiset... palvoivat tätä epäjumalaa (= Mooseksen suuri vaskikäärme), mutta Hezekiahin uskonpuhdistuksen jälkeen he kääntyivät ja kutsuivat tätä kaikkien muiden kansojen suurta eli suurinta jumaluutta perkeleeksi ja omaa anastajaansa "ainoaksi jumalaksi".

s. 419 ...Jehovah (ihmiskunta eli Jah-hovah) ja saatana (siis viettelevä käärme) ovat yksityisseikoja myöten samat. Ei ole paholaista eikä pahaa ulkopuolella ihmiskunnan synnyttämää perkelettä. Paha on välttämättömyys ilmenneen maailman ylläpidossa, ja kehityksen edistymisen ehto, samoin kuin yö on välttämätön, jotta päivä voisi ilmetä ja kuolema elämälle - jotta ihminen voisi elää iankaikkisesti.

s. 420 ...maailmankaikkeudessa ei ole mitään, jolla ei olisi kahta puolta - mitalin etu- ja takasivua. Näin ollen voisi yhtä hyvin hyvyyttä, kauneutta, jne. kutsua saatanaksi, niiden ollessa pimeyden, pahuuden ja rumuuden vastakohtia.

s. 503 ...akkadilaisilla ja babylonialaisilla (kuten Indiassa)... heidän jumalansa olivat samalla sekä hyviä että pahoja. Koska kärsimys ja rangaistus ovat karman tekijöitä ehdottoman oikeuden korvausvaatimusmielessä, niin pahakin oli jumalan palvelija... Saman aatteen löydämme myös Zoh(a)rissa, Saatana oli jumalan poika ja jumalan enkeli.

s. 540 ...jos kerran Logos eli Jumala on sama kuin tuo yhteinen, ennen jumalallinen joukko, jota syytetään lankeamisesta, seuraisi siitä tietysti, että Logos ja Saatana ovat yhtä.

Uku Masing: Budismist

s. 229 ...dualistisen teorian mukaan taivas ja helvetti ovat alunpitäen olleet olemassa yhdessä universumin kanssa. Perkele ja Jumala vastavoimina ovat siis olleet aina olemassa... Pauluksen (ja gnostikkojen) mukaan... maailma loppuu sen mukana, että ajan onnettomuudet hiipuvat pois ja vain autuus jää...

 

6)     SAMUEL: Ennen Blavatskyyn tutustumista lähtökohtanani aiheeseen on pidettävä Samael-nimen liittymistä 1990-luvulla molempiin:

Aapeli Saarisalo: Raamatun sanakirja 1936 s.1142

Samuel (1. Sam.1. - hepr.) "Jumalalta pyydetty"

Aikio-Vornanen - toim. Uusi sivistyssanakirja. Otava 1993:

- Šamaš (assyr./irak. ’aurinko = hepr. Šemeš; hepr. šamájim 'taivas'), 

- akkadilaisten ja muiden muin. seemiläisten palvoma auringonjumala, oikeuden ja totuuden ylin haltija. [Šamaš oli Hammurabilla 'Oikeuden jumala']

- Sam(m)ael (Samiel) muuan Saatanan nimityksiä myöhemmillä juutalaisilla

< hepr. sami ’sokea’; el (El) ’god’  ~ (FU) tšer. šeme ’musta’ ~ syrj. tšim ’siniharmaa, hämärä’ 

J. Strong - Dictionary of Bible words; heprea, aramea 1996:

[Shemuw'el = heard of God (hörd af Gud 'Jumalan kuulema') < pst: shama' 'heard']

hepr. shem Jumala; kaikkivoipa’; shem 'nimi'; shema! 'kuuntele!'

~ shed/-eem 'devil (paholainen)'; s(e)mol 'vasen'

~ Schamula ’manasselaisten juutalaisten (Intiassa-Burmassa?) Jumala-nimitys

J.B. Russell: Satan, London 1981: Saatanan vanhin nimi: Sammael

Ülo Valk: Kurat Euroopa usundiloos - Paholainen Euroopan uskonnoissa

Kabbalan mukaan käsittää jumalallinen täydellisyys myös pahuuden voimat. Sitä heijastaa opetus Jumalan yhdestä ilmenemismuodosta Saatanan/Samaelin nimen muodossa. Samael, Saatanan tärkein nimi juutalaisilla 200-luvulta jKr. lähtien.

Kabbalassa pidettiin (arkkienkeli) Samaelia Lilithin (hepr. Lilith - Adamin I vaimo; 'yödemoni, Teufel') myöhäisempänä aviopuolisona (so. Kainin isänä), jolla on yhtäläisyyksiä Evan syntiilankeemukseen houkutelleen paholaisen kanssa... 

B.G. Walker: Das geheime Wissen der Frauen - Naisten salainen tieto

semiitt. Sammael ’Alisen maailman jumala’ (hepr. El 'jumala')

s. 615 Linke Hand - Juutal. mystikot: Jumalan vasen käsi on hävittävä. Kuoleman jumala Satanael/Sammael personoi Jumalan vasenta puolta.

Palestiina/arab.: samm 'myrkky; silmä'; Arabia: sam 'kynttilä; valo' [!]

- Hannahin raamatullisella pojalla oli sama nimi kuin Kuoleman Herralla, Sam-El, Sammael tai Samuel. Tämä nimi tulee Samana-sanasta, kuolemanjumala Yaman hinduistisesta lisänimestä sielujen johdattajana.

Tuulikki Korpinen: Jänis-myytti etymologisena impulsina, Heinola 1995

s.14 m.egypt. sam ’sukupuoliyhteys; liitto & eläimellinen mielihyvä, -halu’

H. P. Blavatsky: Salainen Oppi II 

- s. 259 Sillä niin kuin Hermeksessä sanotaan: 12. Monta nimeä on Jumala antanut hänelle (Saatanalle), mysterio-nimiä, salaisia ja kauhistuttavia. (mm. "Vastustaja", Kabbalan Samael)

s. 410 Ja raamatussa näemme saatanan, yhden "jumalan pojista" (Job I:6) muuttuvan exoterisessa mielessä paholaiseksi ja lohikäärmeeksi sen helvetillisessä, pahassa merkityksessä. Mutta Kabbalassa (kaldealaisten Numeroiden kirja) Samael, joka on saatana, on sen näytetty olevan sama, kuin pyhä Mikael, käärmeen voittaja... 

...Kaldealaisten Numeroiden kirjassa Samael on salattu viisaus... Kirkollinen dogmaattinen henki... teki Samaelista (juutalaisten) saatanan, viisaimman ja henkevimmän hengen, paholaisen, ihmishahmoisen jumalan ja aistillisen, fyysillisen ihmisen vastustajan.

s. 416 Samael = saatana, Genesiksen viettelevä käärme, kapinoiva enkeli, punainen lohikäärme, Talmudin "kuoleman enkeli"...

Wikipedia: Setiläisessä gnostilaisuudessa... "Samael" saattaa olla sama kuin juutalaisuuden kuoleman henkilöitymä, kuoleman enkeli Samael, joka vastaa saman nimistä kristillistä demonia. Kirjaimellisesti (syyr.) se saattaa tarkoittaa "Sokeaa Jumalaa".

 

[7) SIN 'synti' < Lat. sōns 'syyllinen' + E. sooth 'tosi' < skr. satya 'todellinen, tosi'

~! SATAN (hepr.) 'vastustaja'

hepr. khatan sulhanen; häät’ ~ khet/khata‘eem, -evsynti’ & khet8’!

...Kun te siitä syötte, tulette TIETÄMÄÄN HYVÄN JA PAHAN...]

 

(Jatkuu osassa Hunnuton Blavatsky II)

 

 

 

 

 

 

Koti » Jutut 73- » 2000-luku B » 2016 Hunnuton Blavatsky I