1966 Muodollinen pätevyys

6.2.66                  Päiväkirjassa ei ole:

(Seuraava on mahd. erillisestä tekstistä joka on ollut kirje- yms. mapissa.)

MUODOLLINEN PÄTEVYYS - TOSIASIALLINEN PÄTEVYYS

En tunne tarkalleen tilannetta minusta tuntuu siltä että on kiinnittänyt tähän seikkaan huomiota määrätyiltä osilta tosin hiukan suppeammin muutamat tuntevat tosin tämän asian verrattain hyvin lienee paikallaan todeta yleisperiaate näkyy varsin hyvin ehkä saatte hyvän käsityksen sen vuoksi että tämä tarkoittaa nimenomaan kyllä tässä on siis jotakuinkin selvä ohje olemassa meidän olisi vielä viitattava tähän jakoisuuteen tämä on kysymys joka on ollut tarkastelun kohteena oletan että te tiedätte tämä on tietysti erittäin hyvä suositus mutta on todettava että kun tiedetään että - niin tässä tulee heti siis käytännön sanelema selvä näkökohta eteen tämä on erittäin vaikea ongelman osa kokonaisongelmasta olisi löydettävä selväratkaisu en osaa enempää sanoa tästä ongelmasta toisin esille muutamia yleisiä seikkoja niin kuin asia selvä on luulisinkin että jos ilmenee vaikeuksia riippuu hyvin suurelta osalta siitä on monta esi-merkkiä siitä kuinka se sanoisinpa tässä myöskin tässä sen että puolittain leikinomaisesti mutta totta tarkoittaen niin kuin sanoin nämä ovat näinhän tosiasia on tässä yhteydessä ihmettelen kiinnittäisin huomiota myös lyhyesti siihen niinhän onkin ja niinhän täytyy tietysti myös edelleenkin olla tässähän on olemassa monenlaisia suunnitelmia siihen puututtiin useampaankin kertaan on olemassa eräitä esityksiä siltä ajalta jotka eivät kuitenkaan ole johtaneet edistykseen ottaen kuitenkin huomioon myös kaikki muut joita tähän mennessä ei ole riittävästi otettu huomioon jonka tehtäväksi tämän asian saattaminen esitysasuun tulisi voisimme lähteä keskeisestä ongelmasta en sanoisi ehkä niinkään epätietoisia voidaan todella sanoa että eri tyyppistä suhtautumista on niinkin paljon on tietysti harkittava sitten tällöin on ongelmaksi kohoamassa se sen jälkeen kun on ratkaistu kysymys tässä yhteydessä minä viittaisin tämä tietysti turvaa toisaalta myös edellytyksiä tulkoon todetuksi ajankohtaisena mahdollisuutena tämä osoittaa vain sen - tai toisaalta se oli tarkoitettu vain se omalta osaltaan kuvastaa vain niitä välttämättömiä tarpeita meidän on vain selvitettävä tilanne me voimme olla vakuuttuneet siitä että tarvitsemme kouluja poliisilaitosta meidän tehtävämme on osoittaa tarve meidän täytyy tietysti muistaa se tekee mieli korostaa sitä siihen on antanut oman leimansa se että ovat pyrkineet korostamaan tarvitaan tarkoituksenmukainen ohjaus- ja valvontajärjestelmä on mahdollista myöskin sitten voidaan myöskin todeta kokonaan uudelta pohjalta kuin tämänhetkinen tilanne toisaalta voitaisiin osoittaa myöskin niin näemme edellytykset huomattavasti suurempina ensimmäisenä yleisenä piirteenä toteaisin tiedetään minkälaisia vaikeuksia tuottaa pyrkimys muuttaa institutionaalinen järjestelmä merkitsevät asian edistämistä omalta osaltaan jo yksistään tämä järjestelmä edellyttää tämä tietysti edellyttää muita resursseja jotka sisältävät lukemattomia pieniä yksityiskohtia jotka sinänsä saattavat muodostaa erimielisyyksiä sinänsä minkälaisia edellytyksiä olisi muodostaa painostusryhmä siinä mielessä olisi toimenpiteitä tehostettava no tietysti voidaan sanoa että on suhteellista siinä mielessä jättäisin harkittavaksi kiinnittäisin huomiota ehdotukseen samanaikaisesti ei ole kuitenkaan jätettävä pois sitä jossakin yhteydessä on aikaisemmin keskusteltu siitä jos me voisimme ainakin tältä osalta saada yhteistoimintaa aikaan minulla on sellainen käsitys perusteluissa tulee olemaan eräs tärkeä tekijä ja varmasti huomioon otettava seikka tämä ongelma oli erittäin keskeinen ehkä se osittain johtui siitä juuri tämä on käsittääkseni erittäin suuri haitta paras tie tässä kysymyksessä on lähteä pala palalta olivat erittäin merkitsevät lähinnä siitä syystä olemme myönteisessä ja laajassa yhteistoiminnassa lähinnä eräissä puitteissa että me tämän kautta ja avulla olemme voineet tässä täytyy tietysti sanoa ensiksi niin kuin voitiin eilen kuullusta esityksestä selville saada se että olemme voineet toteuttaa sanoisinko tyydyttävästi - johtuu siitä (että) hän on nimenomaan tehnyt mahdolliseksi näin laajan toiminnan toteuttamisen haluan kiittää siitä suuriarvoisesta työstä jota hän on tehnyt ja voidaan sanoa että hänen ansiotaan on se että onnistui yli odotusten haluaisin osoittaa kiitoksen jäsenille kiitos tästä hyvästä ja pitkämielisestä työstä kaikista negatiivisista puolista huolimatta on pyrkinyt rakentavassa mielessä olemaan yhteistoiminnassa meillä on esitettävänä yhtä positiivinen saldo totesi että toimintamme on varsin laaja totean omasta puolestani siinä mielessä että voitanee tässä yhteydessä todeta se ei johdu siitä ettenkö olisi onko kysyttävää näistä asioista         tavallisesti muistaa hyvällä lahjalla että käytännölliset toimenpiteet annettaisiin tehtäväksi tulemme lähettämään tästä asiasta myöhemmin kirjeen voitaneen hyväksyä joka tapauksessa se tuli oikein esiteltyä olipa se sitten kirjoitettu miten tahansa suoritetaanko yleiskeskustelua vai edetäänkö kohta kohdalta ehkä voitaisiin ajatella että muodostettaisiin tällä hetkellä  näkisin että olisi varsin tarpeellinen se herättää ajatuksia ja panee pikkuisen miettimään kun ongelma löytyy pitää asioita ruveta kehittelemään jos halutaan syitä etsiä ja niitä johonkin osoittaa ettei tarvitse jättää myöhempään vaiheeseen on hyvä että yhteyttä tehostetaan edelleen siinä tapauksessa ehdotan että onko muuta huomautettavaa tämä on tärkeä kysymys voi olla että minun tulkintani on väärä tässä on jossakin jouduttu toteamaan meillä ei varmasti itse kullakaan ole vaikeuksia saada he ovat pohtineet tätä kyllä aika pitkälle on erittäin hauska kuulla että se on tyydyttänyt muuten niin kuin muuten sanoin jossakin yhteydessä sattui esiin sellainen asia...

 

Koti » Jutut -72 » 60-luku » 1966 Muodollinen pätevyys