1969-70 Popmuusikon huvit

POPMUUSIKON HUVIT

(1970 helmikuussa - Ilta-Sanomat???)

(Hakasuluissa olevat tekstit eivät lehtijutussa mukana)

Pop on musiikkia. Popmusiikin säveltäminen on ryhmätyötä. Samoin kuin bluesin säveltäminen on bluesin esittämistä. Poppia opetellaan kuuntelemalla - ei nuoteista. Popparit ovat yhteiskunnallisesti valveutuneita. Vai ovatko? Yhteiskunta ei ainakaan ole valppaana kuunnellut popin soittajien huokauksia.

J05 haluaa saada yhteiskunnan kiinnostuksen heräämään, on tehtävä jotain lainvastaista. Mikään muu ei näytä tehoavan. Kuitenkin pop-muusikot ovat lähteneet liikkeelle ry. -pohjalta. Tarkoituksena on saavuttaa edes joitakin perusoikeuksia ammattikunnan jäsenille.

 

Kysymys kuuluu:

- Onko oikein, että työnantajat eivät maksa meille vuosilomakorvausta, vaikka olemme heidän palveluksessaan? [Laki?]

- Onko oikein, että olemme tavallisesti vähemmän kuin neljä kuukautta saman työnantajan palveluksessa, jotta heidän ei tarvitsisi maksaa eläkemaksujamme? [Laki?]        

- Onko oikein, että ei ole työnantajaliittoa, jonka kanssa voisimme tehdä työehto-sopimuksia?
[Perustetaanko elokuun alussa Jyväskylässä?]

- Onko oikein, että ansiotasomme on säilynyt kymmenen vuotta samana, että samana pysyvästä bruttopalkkiostamme on osaa alettu nimittää vuosilomakorvaukseksi? [Laki?]

- Onko oikein, että meitä nimitetään yksityisyrittäjiksi tai palkansaajiksi työn-antajien, veroviranomaisten tai eläkejärjestelmien omien etujen mukaan? [Laki?]

- Onko oikein, että maksamme työnantajiksi itseään nimittävien ohjelmatoimistojen, managerien, työnvälittäjien verot ja että he saavat "välityspalkkionsa" siitä osasta, joka on verovapaata kulujenkorvauksia: matkakuluja, muusikoiden päivärahoja, mainoskuluja yms.? [Manageri?]

- Onko oikein, että orkesteri myydään managerilta toiselle, jolloin orkesteri saa esim. yhden kolmasosan tanssipaikan maksamasta lopullisesta orkesteripalkkiosta ja loppu menee välityspalkkioihin? [Manageri?]

 

MUUSIKKO OIKEUSTURVATON

- Onko oikein, että muusikon sanan- ja mielipiteenvapautta rajoitetaan työsuhteen lopettamisen uhalla? [Tarkastajat?]

- Onko oikein, että muusikolla em. syistä ei ole lainkaan käytännön oikeusturvaa, jos hän haluaisi valittaa palkka-, verotus- yms. väärinkäytöksistä? [Tarkastajat?]

- Onko oikein, että kirjalliset sopimukset sitovat käytännössä vain muusikkoa, eivät työnantajaa, manageria tms., koska muusikolla on aina pelko työnsaannin menettämisestä? [Tarkastajat?]

- Onko oikein, että popmuusikot kuten muutkin muusikot kärsivät työttömyydestä samalla kun eräät ohjelmatoimistot tuottavat ulkomailta maamme ravintolat täyteen nälkäpalkalla työskenteleviä soittajia?         [Tarkastajat & ulkom. työluvat?]

- Onko oikein, että varttuneempi nuoriso houkutellaan oluen voimalla kuuntelemaan näitä ulkomaisia yhtyeitä, maksamaan siis heidän oleskelunsa Suomessa sen sijaan, että ravintolat maksaisivat Muusikkojen Liiton työttömyyskassaan työttömien suomalaisten muusikkojen avustukset? [ulkom. työluvat?]

- Onko oikein, että poppia voi soittaa enimmäkseen vain paikoissa, joissa ei saa olutta? [Musiikkipolitiikka]

- Onko oikein, että Muusikkojen Liitto ja valtion työnvälitys eivät ole työ-tilaisuuksien järjestämisessä muusikoille kilpailukykyisiä ohjelmatoimistojen kanssa?

 

VALTION MILJOONATULOT

- Onko oikein, että valtio ottaa popkonsertista 25% huviveron, jos siellä ihmiset nousevat tuoleiltaan, siirtävät ne syrjään ja alkavat tanssia? [Laki & mus.politiikka]

- Onko oikein, että orkesteripalkkiosta on 15-30% (rajana 50 km:n etäisyys orkesterin kotipaikkakunnalta) verovapaata matkakulu-, päiväraha-, mainos- yms. korvausta täysin riippumatta siitä, onko palkkion suuruus 400 - 4000 mk, onko yhtyeessä 3-7 soittajaa, onko keikkapaikka 51-1000 km:n päässä tai miten suuret tai pienet ovat keikan järjestelykulut olleet? (Vv-ministeriön asetus v:lta 1969). [Laki]

- Onko oikein, että musiikkikoulutusta on vain klassillisen musiikin soittajia ja opettajia varten [Musiikkipolitiikka]

- Onko oikein, että itseopiskelu on ainoa tapa kouluttaa itseään popmuusikoksi? [Musiikkipolitiikka]

- Onko oikein, että huviverosta saatujen miljoonatulojen vastapainoksi valtio myöntää muutamia tuhansia markkoja vuodessa popin ja jazzin edistämiseen? [Musiikkipolitiikka]

- Onko oikein, että joku henkilö voi kutsua itseään musiikinopettajaksi tai -maisteriksi tietämättä tuon taivaallista pop- ja jazzmusiikista? [Musiikkipolitiikka]

- Onko oikein, että muusikolta kysytään, mitä hän tekee työkseen? (Soittamista pidetään yleisesti huvina)

 

POPMUUSIKOT r.y:n ORGANISAATIO

Yhdistys on valtakunnallinen popmuusikkojen etuja valvova järjestö. Maaliskuun -70 alusta se tulee liittymään alaosastoksi Suomen Muusikkojen Liittoon, joka edelleen on osa järjestönä Pohjoismaisessa Muusikkounionissa sekä Kansainvälisessä Muusikkojen Liitossa.

TOIMINTAPERIAATTEET

Tavoitteina on:

1) Käyttää luotettavaa manageriverkostoa (Heinosen "Leksa", ulkom. lupien hoito)        

2) Karsia epäluotettavat managerit ja tanssienjärjestäjät pois. [Työvoimaministeriö ja ammattiliitto yhdessä]

3) Pyrkiä yhdistyksenä neuvottelukosketuksiin työnantajien (liiton?) kanssa ns. Myyntiprosentin [työnvälitys], verotuksen [Laki], työsuhteen muodollisten puitteiden, vuosilomakorvausten [Laki] yms. asioiden normalisoimiseksi [TE-sopimus].
(Huom.: Muusikkojen Liitolla on työehtosopimukset Radion, Television ja levyfirmojen sekä teattereiden kanssa.)

4) Käyttää Liiton työsopimuslomakkeita [TE-sopimus].

5) Toimia yhteistyössä Teiniliiton kanssa teinitansseja koskevissa kysymyksissä. [TE-sopimus]

6) Kehittää omaa myyntiorganisaatiota. (Työnvälitys)

7) Saada apurahoja yms. väliaikaista koulutustoimintaa ja muuta popmusiikin edistämistä varten. (Työvoimaministeri & Musiikkipolitiikka)        

8) Järjestää omia konsertteja ja levytyksiä ja tukea ei-kaupallisia popmusiikin suuntauksia. (Musiikkipolitiikka)

9) Saada järkevä verotuspolitiikka kaikissa musiikkiasioissa (Laki).

10) Nostaa palkkatasoa [TE-sopimus], lisätä työtilaisuuksia [tarkastajat, työnvälitys] sopia mahdollisista minimipalkkioista. [Työehtosopimus]

11) Edistää harjoittelutilojen sekä esiintymispalkkojen saamista popbändeille informoimalla nuorisotoimistoja ym. alan elimiä (Musiikkipolitiikka).

12) Toimia ryhmänä muusikkojen yhteiskunnallisen aseman ja ennen kaikkea käytännön oikeusturvan parantamiseksi. [Laki, ammattiliitto, musiikkipolitiikka]

13) Käyttää työtaistelutoimenpiteitä jäsentensä oikeusturvan varmistamiseksi. [ammattiliitto]

14) Ylläpitää työttömyys- yms. kassoja. [ammattiliitto]

15) Jakaa informaatiota luotettavista managereista, tanssipaikoista ja -järjestäjistä (sekä näille tietoja bändeistä) [PR-toimisto, tiedotussihteeri], anottavista apurahoista, [ammattiliitto] oikeuksista vuosilomakorvauksiin [laki] jne., sopimuksista Radion, TV:n ja levyfirmojen kanssa [TE-sopimus], jäsenten oikeuksista ja mahdollisuuksista vaikuttaa liitossa [tiedotussihteeri], Teosto-, disco- ja Gramex-korvausperiaatteista, veronpidätys- ja vähennysasioista sekä antaa asiallista tietoutta popmusiikista ja -muusikoista.

Ei kuitenkaan pidä luulla, että kaikki managerit ovat huonoja. Tarvitsemme jonkinlaisen työnvälitys-järjestelmän, sellaisen joka toimii muusikoiden hyväksymillä periaatteilla. Niin kauan kuin koulutusolot, oikeusturva- ja työnvälitystilanne ovat nykyisellään, ei poppareiden kannata myöskään jäädä miettimään amatöörien/ ammattilaisten etujen tärkeyttä. Yhdistyksemme tarkoitus ei ole tehdä joka bändistä suosikkiyhtyettä, vaan tehdä popmuusikkona oleminen helpommaksi, turvallisemmaksi ja arvostetummaksi kuin mitä se on tällä hetkellä.

Ilpo Saastamoinen

MITEN TANSSIJÄRJESTÄJÄT RYHMITETÄÄN?

European Booking Office?

TUK (Tukkukauppojen keskusliitto?), TUL, SVUL, CIF (ruots.), Suomen Palloliitto

Maamiesseurat, nuorisoseurat, ruotsal. Seurat, koulut, Työväenyhdistykset, kaikki puolueet, palokunnat,

yksityiset (seurojen, yhdistysten vuokraamat) lavat

yksityiset järjestöt (Viihdekolmio ry. Me Nuoret ry. Panelia jne.)

Elanto, OTK, SOK, armeija,

Suomen Orkesteripalvelu, Viihdeohjelma (Tappi Suojanen?), D-tuotanto, Artistit

Muotishowt: Stockman, Me Naiset, teinitalo jne.

Koti » Jutut -72 » 60-luku » 1969-70 Popmuusikon huvit