SANASAUNA II

SANASAUNA II (jatkoa)

 

Kymri:

kekri             ’rähinä, riitely, riita, sanaharkka’

li                  ’väri, kauneus; sakka, muta’

tois               ’alku(perä), etu-, ensimmäinen’ >? I = II (!)

Welsh:        

truth              ’flattery (imartelu); rigmarole (hölynpöly); adulation (< adult)’

 

Ranska:                 

beaute            'kauneus' id. = E.  beauty > bete 'peto; eläin'  ~ putain = (pute) portto, huora (sl.)

bete                = (fauve) peto; eläin, elukka > tyhmä, hölmö

6.12.99 Aikio-Vornanen - toim. Uusi sivistyssanakirja. Otava 1993:

         > bete [bet] (ransk. ’eläin'), nauta; tyhmyri; korttipelissä pieti  bete humaine [yme’n] 'ihmispeto'

garage         [gara:ž] ’vaja’ ~ F. varas

gentil           = (žäti) 1) pakanallinen, 2) kiltti, viehättävä        

geole*         [žo:l]         ’vankila’ >? geoloy-zoology

monstre       [mõ:str] ’epäsikiö, hirviö, jättiläinen’ ~ S. Muster ’malli’  >? moon-stern -master (4.12.02)

vent [va]      ’tuuli, tuulenhenki, veto; ilmavaivat; otuksen haju’  >? wind-wetter

         >   venter [vate] ’tuulla’ ~ ventre [va:tr] vatsa, kupu; pullistuma’

         >? Tuli tuulesta tiineeksi; enter; vader-Vater

 

Portugal:

batologia        ’tautologia, needless repetition’ >?  patologia

 

Espanja:                 

agitacion         'kiivas liikuttaminen'; agitar 'sekoittaa, yllyttää'  > agitanado 'mustalais-'

acostar           'panna vuoteeseen, pitkälleen'

adivinar           'arvata' ~ adivino 'ennustaja'

 

sirena              1) seireeni, tenhotar, 2) (hälytys-) sireeni

sotana             'papinkaapu' >? Satan

 

Baski:        

armonia          'disputa (dispute, conflict), discusion' (???) s.22

kriseilu            'candil' (tuikku, öljylamppu)

         ~ kristo  'decir/oir pestes' (sanoa/kuulla wrath/menace = vihaa/uhkaa)

laborantza       'agricultura; hacienda, finca (kiinteistö, maaomaisuus, tilus)'

xaramela         1) 'flauta simple, caramillo', 2) 'canto, melodia' >? F. karamelli

         > xarma  'encanto (taika, lumous; sulot) >? karma

Italia:                 

kantarello       - in mehreren Teilen Italiens früher ein Gewicht

         = ungefähr 40 bis 52 kg. [naisen keskim. paino?]  = sisältönä seuraavalle:

         <  Lat. cantharus = S. Kantara (< Span.) (in Spanien & Portugal)

         'ein früh gebräuchliches Wein- und Branntweinmass von 15 bis 17 l.

         >? sant arello 'pikku-pyhä-paikkanen' ~ Cuba: santeria

lega               'liitto, yhdistys; (metalli)sekoitus'

         -  at.     ligare-legare-liar-lier > liitto > 'sitominen, yhdistäminen'

         ~ E.      lyer (< lie) 'valehtelija' > liaani ~ liero 'yhdistäjä'

         ~ Frz.   lier > liaison 'sitominen; rakkaussuhde'; les allies 'liittoutuneet'

         > >? R. leka 'leikkiä' > 'lintujen ja kalojen lemmenleikki' >? laukata/loukata

         ~ Lat.    ludere > illusion > Siionin ilot ~ Frz. jouer (Lat. jocare) > E. joke

pasto              ’meal’ (ateria) >? paasto

seminare         'to sow, to seed; to scatter; to spread'  ~ seminario  'seminary, seminar'

zampogna        [dzampo'nja] 'säkkipilli'

Latina:                 

11.02.98, klo 01.19         - Jos yhdessä kielessä ja sen naapurikielessä on sama sana eri tarkoituksella
(credo 'uskoa; lainata'), niin on todennäköistä, että muuallakin on samankaltaisia suhteita.

aeger          (aegra) 'verstimmt, unwohl, krank' >? E. eager 'innokas, halukas'

         ~ S.    Ekel &  ags. acol  'bestürzt, erregt, erschreckt'

         ~ Lat. acer 'keen, sharp' > 'ardent, zealous'

bellum         'sota' ~ bellus (bellis) 'soma, ihana'

capella         (< capra ’pukki’) ’vohla, kili, vuohi, kuttu’  ~ Capella ’taivaanvuohi’>? a cappella ~ kapellimestari

circus           'Zirkellinie; Kreis (Astronomie) (vars. pyöreä juoksurata)

         < Gr.   kírkos (kríkos) 'Kreis' >>>??? kirkko

credo           'vertrauen, glauben' (lainata; uskoa jllkn jotain) >? E. credit

         ~ avest. zərəd- 'Herz' (sydän)

febris             'kuumetauti'; Februarius 'puhdistuskuu'

foedus    1) rietas, turkainen, häpiällinen > foede ’häpeällisesti’

         >  foeditas ’häpeällisyys’ > foeteo ’haista pahalta’

         >? ks. fetus! >? foot >? F. voitto (kotiin); coitus ’yhteyntymys’

              2) liitto, suostumus; laki (E. league, treaty)

pro-gress         'edistysaskel'  > con-gress mm. 'paritus, parittelu' = Esp. con-greso id. >? kongressi

orare               ’to speak; pray’ < os, or- ’mouth’ ~ S: Ohr ’korva’ = E. ear

         ~ E:      aura 'breath, breeze' < Lat.  < Gr. ayra id.

         > E:      aural 'korva-, kuulo-' > oral 'suullinen; suu-'

         ~ aer   (aeris) 'alinen ilma, ilmakehä, utupiiri' > air

         ~ auris  ’ear’ (korva) >? E. auricula  ’bear’s ear’ (kasvi)

         >? S.     hören = E. hear; S. Ohr ’ear’

         ~ Gr.     iris  ’rainbow’, ’Regenbogen’  >? air-iiri- ilman aur-ohr-impi

         ~ Gr.    ayra ’breeze; tuuli, henkäys’ >? air-aura

         > ayrion  ’loistaa, polttaa; huomenna; huominen’

os         1) (oris)  ’mouth’ 'Mund, Antlitz; Öffnung' (suu; kasvot; aukko, reikä)

         < IE *os-, *ous-  >? S. aus ~ E. off-out

         > Skr as- ’mouth’, ON oss ’mouth of a river’

         < idg. *o(u)s-, *us- ~ ai. ah, asyam 'Mund' ; aisl. oss 'Flussmündung'

         ~ mir. a 'Mund', ags. or 'Rand, Anfang'>? R. å 'joki'

         > lat. ostium ’door’ (> E. usher ’ovenvartija) ~ Lat. orare ’to speak; pray’

         > E. oral; osculate ’kiss’; orator >? ass-reikä >? osso-bucco

         ~ Lat. ora 'Rand, Saum, Grenze; Meeresküste'

         ~ Gr. oa 'Saum des Kleides' ~ oa 'Schaffell' ~ mir. or 'ora, margo, limes'

         ~ Lit. ustas 'Flussmündung, Haff'; av. aošta-, aoštra- 'Lippe'

         ~ Alb. ane 'Seite, Saum, Ufer'; aisl. eyrr 'sandiges Fluss-/Meeresufer'

         ~ apr. austin 'Mund' = Ab. usta id.

         ~ Jon. pareion, Att. pareia, Lesb. paraya 'Wange' (poski) < *par-ays-ia

         ~ Lat. Oceani 'Gibraltarin suu'; Lat. osus (osurus) 'oodi'

         ~ Lat. aureae (oreae) 'Zügel' (ohjas, ohjakset)

         ~ ausculum 'Mündchen, Kuss'; austium (ostium) 'Flussmündung'

os         (ossis) 1) 'Bein, Knochen (luu)'; ossa 'luut; luuranko, ruoto'

         2) '(puun) sydän, ydin; (hedelmän) kivi', 3) 'haamu(puhuja)'

         ~ Gr. osteon 'Knochen'; ostreon 'Auster' (osteri, ruokasimpukka)

         = Lat. osseum 'beinern' ~ ai. asthi 'Bein, Knochen' = Av. ast-, asti- id.

         ~ corn. ascorn 'Bein' < *ost-cornu ~ Arm. oskr 'Knochen'

         ~ ? Gr. ozos 'Ast, Zweig; Knoten' ~ ags. ost 'Knoten' >? corno-horn

         ~ Lat. oscen (os-cano) 'laulu- t. ennuslintu'; osculor 'suudella'

         ~ ostentum 'ihme(merkki); ennusmerkki' < ostendo 'ojentaa päin'

         ~ ostium 'ovi', sisällekäynti; aukko, suu' >? astia >? Ost 'itä'

*phantasiare       (VL.) ’to have the nightmare’

puter     ’rotten’ (mädäntynyt, mätä, laho) ~ E. putrid ’pilaantunut’  >? puuteri-puuro

sibilus   (sibila) = sihinä-suhuna-kähinä-kihinä-kuhina-kohina-havina-wihinä-wiuhu-winkuna-wihellys

         > Sibylla = ennustajatar >? Sibelius

symbola  'raha-apu; keräämäraha yhteen syötävään' < sym + bowl

         ~ cymbal ~ soittajan ropo! (14.12.96)  < sym-bol  ’thrown together’

         < Gr. sumballein < sun- ’together’ + ballein ’throw’

velox verres cervus       = lp. ’valis varris sarvvis’ 'nopea urospeura'

vir      = mies;  metsä t. (+esp. vir- = neitsyt?)

 

4.12.02:         No-strada-mus = ei-tie-toa (+ -mus = vähimmässäkään määrin)

         ~ noster-adam ’meidän luumme’ ~ ada-m(h)ouse-know-three

 

Etruski:

fars-      'opfern' >? Färse-farssi

par        'Fremder'; parkhi 'Ausländer'; parliu 'ausländisch'  >? parla-puhe: parle-vou'z...?

 

Romania:                 

drac        'Teufel’; la dracu(l)! ’zum Teufel’ >? Dracula

drag        ’Liebe, Zuneigung; lieb, wert’ >? Dragon-drake

         > dragut  'hübsch' > dragoste ’Liebe’; dragosti  (se) ’(einander) liebkosen’

         > draga  ’Bagger’ (ruoppauskone) >? rakastaa>? baggeri

iubi        = lieben; iubit(a) 'Geliebte; lieb'; iubit 'Liebhaber'  >? ljublu & jubileum ~ ewil & jewel

nerod       ’dumm, einfältig, blöd(e), albern’; 'Tor' (hullu)

         ~ nerozie ’Dummheit’ >? nero(us) ~ narod 'kansa'

nevasta     ’Gattin, (Ehe-) Frau; Weib’ >? nej-vastaa

 

Kreikka:                 

agenéis        'tyly' ~ eygenikós 'ystävällinen'

apatei          ’petos, viettelys; nautinto’ ~ a-pa'theia 'tunnottomuus'

         ~ pathaino 'kärsiä'; pathos 'tuska, kärsimys'

          ~ pateima 'askel, jalanjälki'; patos 'pohja'; pato 'tallata; astua päälle'  >? peijaiset; apatia ~ peten

belo             ’huntu’ ~ vrt. belos ’nuoli’; belonei ’neula’ >? E. velocity < Lat. velos

         >? E.   veil ’verho’ ~ valo; S. Pfeil ’nuoli’ ~ Russ. biela- 'valkea'

emprismos     ’murhapoltto’ ~ empirismi         (4.12.02)

enarksei         'alku' >? anarchy >? Anar

en- 'in' + trope 'turning, transformation' > en-trépω 'kääntää'

         > en-tropŋ 'häpeään saattaminen, häpeä; arvonanto, kunnioitus' (!!!)

kompono        ’pettää’ ~ kompsos ’hieno, korea’ >? kampanja

         >? komposti (kompos ’solmu’) > compositeur

ystérā             (= mitra) ’womb’ ~ mitra 'piispan hiippa' >? Mutter & Mithra

Notus (Auster)  'kuuma Etelätuuli, joka ennustaa ukkosta' >? east

orgí                  1) ’suuttumus, viha, kiukku; tuomio’,

                        2) orgŋ ’id., halu, (into)himo’ ~  orgó ’kyntää’ & orgáω ’paisua’

         ~ órgia    ’orgiat’ (alunp. ’vaivannäkö, ponnistukset’ > uhrit)

         ~ orkheomai       ’hypellä’’tanssia, hyppiä’ < orkheisthai ’tanssia’         

         > ygros    ’märkä' > Unkari: ugras ’hyppy’

zofos   (dnofos, knefas?) ’pimeys, iltahämy, päivänlasku; länsi’

         ~ Gr. sophos ’skilled, clever, wise’; sophistes ’expert, deviser’ (viisas)

         >? sophia ’viisaus’ > hepr. sof ’end’ >? zephyr; hepr. ein sof

*parodios         ’kauttakulkumatkalla oleva’ < parodos ’ohi/läpikulku’ < odos ’tie’  >? parodia

plani                1) erehdys, 2) höylä  >? E. plan ’suunnitelma’; plant ’istuttaa’

         >? vrt.     Lat evele = Liv. evil' ’Hobel’ (höylä) ~ ewil

por’ta              ’door’ > S. Tür (Pfort ’portti’) >? F. portaat > porras

skándalon       ’eläinansan laukeava puinen vipu; ansa (trap); viettelys’

simfono'          (simfonía) ’agree(ment); sopimus’  >? sin'efon ’cloud’ (pilvi) uhraustoimitus?

         ~ gr. sumponjah 'sinfonia', kr. symphonia -säkkipilli

stoma              ’suu; (miekan) terä’; >? E. stomach 'vatsa'

tragouda’o        ’sing’ (laulaa) >? tragedia

tromos             'kauhistus, kauhu' >? S. Traum ~ dream

         ~ vrt. friktos  'kauhea' >? R. frukt 'hedelmä' = S. Frucht ~ Furcht

khezo               'paskantaa' (slangi) >? S. Käse 'juusto'

χrŋma             'se, jota käytetään, asia, teko, toimi; hyödyksi oleva'

         ~ kríma   'synti, vahinko'

khrismos           ’oraakkelivastaus’ = Lat. oraculum < khrao  ’antaa oraakkelivastaus’;

         > khrisis   ’sukupuoliyhteys’ >? E. crisis 'kriisi' >? crazy  >? Christmas

         > *khrismodoteo  ’antaa/saada ennakkotieto/oraakkelivastaus’

         = Christmas-day! >? cre(d)o = Lat. gressus ’astunta’

         ~Liettua: griežimas (muus.) ’mängimine, mäng' < russ. igratj soittaa'

         > Gr. moskhari  'vasikka' ~ moskhobolo 'tuoksua'

         ~ Bulgaria: khrema 'nuha, flunssa' >? cream-creme

         ~ Lat. cremare 'burn' > E. cremate ~ Lit. kurti 'heat'>? courtisan

         < W.Germ. *kherthaz > Germ. Herd, Dutch haard >? heart-hertta

         > gr. khrio  ’sivellä, voidella’ (< khrise ~ khrayo ’fricare’); khrisma ’voitelu’

         > gr. khristo’s ~ khristos ’voideltu, kelvollinen’

         > Kristus ~ greh >? Christmas-karisma  >? lat. Chrysops  ’sokkopaarma’

         >? R. krasa 'to break' = E. craze 'to break, crack' > crazy ~ crash

         >? S. rasen 'raivota' ~ E. crease (1) 'inequality'

Horen - Gr. Horai, l. Horae - die Zeitgöttinnen, drei Göttinnen der Jahres- und Tageszeiten oder des Zeitwechsels überhaupt, der Ordnung und Regelmässigkeit, des Schönen und Liebenswürdigen; sie sind Töchter des Zeus und der Themis. >? Zeit + time = hour  > Kanephoren 'korinkantajat'

         < Gr. kanephoros < kane (kaneon) 'Korb' + pherein 'tragen'

 

Meyer, Ernst Hermann 1977  - Geschichte der Musik, Band I.
Musik der Urgesellschaft. VEB, Leipzig LPR322-323

252      Israel, Juuda: - oik. kreikkal. orkesteri (Nebukadnezarin hovissa)

sumponjah; kr. symphonia = säkkipilli? (2. vs:lta lähtien. Sitä ennen = harmonia, yhteissointi). ’Wenn die symphonia erklang, sprang er (Seleukide Antiochos IV) auf und tanzte nackt zusammen mit den Spassmachern’ (Athenaios).

> Gr. simfono' (simfonía) ’agree(ment); sopimus’  >? sin'efon ’cloud’ (pilvi) uhraustoimitus?

~ Blavatsky: Salainen Oppi II, s. 487-488 ...Davidin tanssi arkin ympärillä oli niinkutsuttu "piiritanssi", mikä oli määrätty mysterioiden Amazonien tehtäväksi. Semmoinen oli myös Shilohin tytärten (2 Kun. XXIII: 7: Aserah = Astarte-Venus) tanssi ja Baalin profetoiden hypyt (Tuom. XXI: 21). Se oli tosiasiallisesti Sabealainen meno, jonka tarkoituksena oli kuvata planeettain kiertokulkua auringon ympäri. Että tanssi kehittyi Bacchiseksi irstailuksi on tosi. Että tässä tilaisuudessa oli käytännössä sistra (soitin, jota käytettiin juhlissa huumaustarkoituksiin), käy ilmi  Michalin moitteesta ja kuningas Davidin vastalauseesta.

Blume, Friedrich (toim.): Aussereuropäische Musik in Einzeldarstellungen: - Sitara kehittyi vastaamaan käsitettä ’Kapelle’. Alunperin se oli koristeltu verho, jonka takana muusikot istuivat!

 

Türkisch-etym:                 

sika       (< Arab) 'person worthy of trust; reliable person'

 

Turkki:                 

inci         ’helmi’; incir ’viikuna’; incik ’sääri’; Incil ’evankeliumi’ >? engel

insan      ’ihminen’; insani ’inhimillinen’ >? E. insane ’epäterve’

         >? Palest: 'insani (pl. nas) 'human'

 

Heprea:                 

onenoot         ’masturbation’ >? one-note-onanismi

sapar             'barber, hairdresser' >? F. saparo

shamayeem    = pl. sky (taivas) < sing. shmey ~ vrt. shemesh = aurinko (sun)  >? E. shame        

 

Arabia:                 

bahr/bihar, buhur, abhar  1) ’meri (sea), suuri joki; jalo, suuri mies’;

         ~ barr ’land (as opposed to sea)'

bai'/buyu'          ’sale’ (myynti) > ba'a ’to sell’; ba'i' ’seller’ >? E. buy’ostaa’

batta                 ’to cut off; to complete, finish; to fix, settle’ ~ batala id., ’to close’

         ~ batti (batt) 'definite, definitive' > bad'(a) ’beginning, start’ >? F. päättää

badr/budur (bidar)         'seed(s), seedling; pips, pits, stones (of fruit)'

         >? Petra-Petrus-Pietari-kallio ~ future-wetter  >? siemen = kivi & lintu = kala

 

Palestina:        

bahit          'scholar' (oppinut, tiedemies) ‹ bahit 'researcher'

         ‹ baht/'abhat 'research' ~ bahit 'dim' (himmeä) (19.2.08)

bahki          '(to) narrate; speak, talk' ‹ batkallam

ba'raf         '(to) know'; ba'rafš 'I don't know' >? sch-pääte (< miš) kielt.muodossa >? E. miss-mis-

bari'            'innocent'; bara'a 'innocense' ~ bari' 'witty' (sukkela; viisas)

ba'rid           '(to) screen (show)' (esittää esim. filmi)

         ~ bahmi  '(to) screen (protect)' (panna suojaverho) > hami

dabbur/dababir     'wasp' (ampiainen) >? diabol

falsafe                  'philosophy' > Persia: falsafe  'philosophy'  >? E. falsify ~ fall-safe

fann/f(u)nun          'art(s)'; 'technique'; fannan  'artist'; fanni 'artistic, technical'

         >? E. fun < ME fon 'make a fool of < fon 'fool'

         >? fine arts >? fine Lat. finis 'end' < finire 'limit, complete'

fisiq                      'rakery' (elostelu, irstailu) >? physics-rakkaus

funtes/fanatis         'snout'; 'turpa'

bagma'                  '(to) unite' ~ gam'a 'gathering' ~ gama'a 'group, party'

         ‹ bagami'  'make love' ~ gam'a 'university' >? E. game

hami                      'keeper' ‹ hafiz id.; hami/huma 'protector'

         ~ bahmi, bahami  '(to) protect' (suojata) < himaye 'protection'

         ~ hami  'warm' (weather) ("suoja")

 

'insani     (insan ‹ pl. nas) 'human' = ibn adam (pl. bania) ~ 'philanthropist'

         >? E. insane! > Ks. Tü insan ’ihminen’

ktabsalah           'prayer book'; salat il-'aša 'evening prayer'' >? salad

malaket gamal    'queen of beauty' >? kamala Molok

qaysar/qayasira   'Caesar' >? E. gusher 'Geysir' (isl.)

         < E: gush ~ Du. gutsen, Ger. giessen, ON giosa 'to pour'

         ~ ? Lat. gustus  'taste' >? F. kusta-kusi ~ juice

         ‹ qos/(a)qwas   'arch' ~ qos(e)/qwas 'bow' (kumarrus, taivutus; kaari?)  >? kysyä-kosia ~ kwass

samm/smum             'poison' (< Lat. potio 'Trank') >? Est. samm 'askel'

         ~ Gr:   kreas    ’liha’ ~ Lat: gressus ’ astunta' ~ Russ: greh = synti

         ~ E./S. gift       'lahja' ~ R. gift 1) 'myrkky', 2) 'naimisissa oleva'; gifta sig

         ~ E:     poison  'myrkky' < Lat. potio 'Trank' < peten-potion

šatt/štut                    'beach = seashore'; šatt il-bahar 'seashore'

 

Iran (Persia):      adl     'equity, justice' >? adel

amal                  1) practice; doing; operation; panna toimeen

         > amale    ’työläinen (labourer)’

amal                  2) (pl. a‘mal) 'action, deed' >? Amor-rakkaus?

falsafe            philosophy ~ Palest: falsafe 'philosophy' >? E. falsify 'falsifioida'

         > filsuf  ’filosofi’ ~ fil ’elephant’

fann                  (pl. fonun) 'science, art: technique'; fanni 'technical'        

         >? R.    fan  ’paholainen’; sann ’tosi’; E. fun ’ilo’ >? Pan

omr               'life'; omran ’maanviljelys, cultivation’; amal 'practice' >? amor  > falahat  ’agriculture’

         >? fellah ~ philo- >? amal ~ amor >? labo(u)r ~ love

        

Japani:            buta  'pig' > butaniku ’pork’ (sianliha) >? putain; botanics

         >? E. botanics  ’kasvitiede’; Fr. putain ’huora’

 

(Seppo Liukko 1996 - 2008?):        

Suomensukuisten nimeämät vesistönimet ovat vanhimpia paikannimiä Euroopan alueilla:

Suurten jokien nimissä, esim. Venäjä - ja Keski- Eurooppa; 

Volga < Valkeajoki, Msta < Mustajoki (Novgorod) ja Vltava < Valtava joki (Tsekki) sekä
suurten järvien nimissä mm. Ruotsin suurimmat järvet, jotka ovat myös nykyisen Ruotsin alueen paikannimistön vanhinta nimikerrosta (nimet ovat annettu ennen germ. paikannimistöä)
(huom. suom. ääntäminen on perusteena):


Vättern   - Vettern  < Vesijärvi,

Vänern   - Venern   < Venejärvi

Mälaren  - Melaren < Melajärvi jne. 

 

13.5.95         - Sesam ~ Måses (metateesi!)

Lisäyksiä:      18.1.2016

Enn Haabsaar: Soome-Ugri saamine, Argo 2009

s.35 Ida-Euroopas säilinud SM-1d ei sisalda reeglina pardi-kauri paari ja kuna üks pooltest on lähenenud ristiusu jumalale, muutus teine pool igal juhul negatiivseks, st saatanaks. Ka vene variandid on sellised.

s.38 …hantidel tähistab näiteks ülapoolt al ja alumist poolt il, liivlastel ja vepslastel on täpselt vastupidi (esim. ül/al)

s.282 Jumalad: indod / devad, iraanlased / ahurad

Kuradid:          indod / asurad, iraanlased / daevad

s.282 Reformaatoriks võis olla Zarathustra. Taolise inversiooni võimalikkusele osutab ootamatult üks veelgi vanem ürik, pärit Sumerist (Serov, N. Leningrad 1990. Hromatizm mifa.: 263):

Parema poole teen vasemaks, Vasema paremaks.

Musta muudan valgeks, Valge teen mustaks.

s.283 Iraani innovatsiooni rakendasid ka merjalased ja ugrilased. Nemad muutsid nendega koosolnud rahva positiivse jumala negatiivseks (kuradiks) ning hoidsid sellega ära assimileerumise ja alistumise sellele rahvale.

 

 

Koti » Etymologiat » SANASAUNA II