KAJAANIN BIG BAND -kertomuksia 75-76-79

Kajaanin Big Band 1975

KAJAANIN BIG BANDIN - KAINUUN ALUEORKESTERIN TOIMINTA-KERTOMUS VUODELTA 1975

Kajaanin Big Bandin ensimmäinen täysi toimintavuosi kunnallisena alueorkesterina on osittanut alueorkesterikokeilun merkittävyyden erityisesti ns. rytmimusiikin alueella. Orkesterin hallinnosta vastaa edelleen kulttuurilautakunta, jonka alaisena alueorkesteri toimii toistaiseksi kapellimestarin johdolla hallintohenkilöstön puutteen vuoksi.

Orkesterin henkilöstö:
Koska suunniteltu toimien lisäys syyskaudesta 1975 lähtien ei saanut kaupungin-valtuuston kannatusta, jatkui toiminta läpi vuoden päätoimisen kapellimestarin, 1/3 -toimisen lyömäsoitinten äänenjohtajan, sivutoimisen bassonsoittajan sekä syys-kaudella kiinnitetyn puhallinsoitinten äänenjohtajan [???] runkovoimin. Viimeksi- mainittu toimii myös orkesterin järjestäjän tehtävissä sekä toimistotyössä. [Täysin väärä tieto!] Big Bandin muu henkilöstö muodostuu avustajasoittajista, jotka työskentelevät kertapalkkioperiaatteella.

Big Bandin kokoonpano keväällä 1975:
2 as, 2 ts, bs, 4 tp, 3 trb, p, g, b,         dr (vibes), sekä kapellimestarin lisäksi viulu pienyhtyekonserteissa. Syksyllä 1975 pasuunasektiossa on käytetty neljäntenä puhaltimena cornoa, joten orkesteri on toiminut syyskauden täydessä kokoonpanossa (17 soittajaa + kapellimestari).

 

Esiintymis- ja konserttitoiminta:
Big Band on harjoitellut keskimäärin kerran viikossa (34 kertaa) toimintakautensa aikana. Toimenhaltijoista sekä tilapäisavustajista muodostettu pienyhtye (3-6 soittajaa) on harjoitellut toimenhaltijoiden viikkotuntien puitteissa.

Vuoden 1975 aikana esiintyi Big Band ja siitä muodostettu yhtye 47:ssä tilaisuudessa (syyskautena -74: 9 esiintymistä). Näistä 2/3 eli 31 oli aluetoimintaan kuuluvia (niistä yhtye-esiintymisiä 16) ja 1/3 (16 kpl) Kajaanissa järjestettyjä. Alue-esiintymiset jakautuvat 26:n kunnan alueille seuraavasti:

 

16.-1. Kuhmo (Vartius)    

2.2.    Oulu

7.2.    Kajaani

10.2.   Kajaani

22.2.   Kajaani

27.2.   Kajaani

9.3.     Raahe          

9.3.     Ruukki

19.3.   Sotkamo

23.3.   Pihtipudas

6.4.     Ylivieska

10.4.    Kajaani

14.4.     Kajaanin mlk.

16.4.     Kajaanin mlk.

17.4.     Kajaanin mlk.

24.4.     Suomussalmi  

27.4.     Kajaani

8.5.       Paltamo

8.5.       Paltamo

9.5.       Kajaani

11.5.      Kajaani

22.5.      Kajaani

29.5.      Kuhmo (Vartius)          

6.6.        Pori

10.6.       Kuopio

10.6.       Kuopio

28.6.       Rovaniemi

29.6.       Suomussalmi

29.8.       Sotkamo

30.8.       Helsinki

14.9.       Kajaani

14.9.       Puolanka

16.10       Kajaani    

18.10       Pelso (Vaala)

19.10       Joensuu

23.10       Kajaani

24.10       Kajaani

25.10       Kajaani

2.11.        Kuhmo

5.11.        (Vartius)

9.11.         Raahe

9.11.         Vihanti

10. 11.       Oulu

22.11.        Kajaanin mlk.

28.11.        Kajaanin mlk.

7.12.          Paltamo

17.12.         Kajaani

Konserttien määrä on ylittänyt toimintasuunnitelman noin kymmenellä konsertilla. Tätä voitanee pitää hyvänä saavutuksena aluetoimintaansa aloittavalle orkesterille - varsinkin kun on luovuttu järjestämästä aluekonsertteja orkesterin toimesta itse ja päädytty sen sijaan soittamaan vain tilattuja esiintymisiä.

Omia pääsylipputuloihin pohjautuvia konsertteja on orkesteri järjestänyt vain Kajaanissa. Lähes puolet (21) esiintymisistä on ollut yleisölle ilmaistilaisuuksia.

Jokin kunnallinen hallintokunta (kulttuurilautakunta tms.) on toiminut yli 30:n tilaisuuden järjestäjänä ja muissa tapauksissa tilaajana on toiminut ei-kaupallinen organisaatio (yhdistys, seura, liitto tms.).

Konserteista yksi - Pelson varavankilassa - lähetettiin alueradionauhoituksena Oulun läänin taidetoimikunnan myöntämän 3000 mk:n apurahan turvin. Konserttien ja esiintymisien yhteinen kuulijamäärä - 15800 henkeä - (syyskausi -74: 1206 kuulijaa) antaa ehkä liian hyvän kuvan konserttiyleisön määrästä, joka on ollut 100-300 henkeä konserttia kohden. Kokonaismäärä muodostuu näin suureksi, koska yhtye- ja orkesteriesiintymisiä on ollut runsaasti muutakin ohjelmaa sisältävissä tilaisuuksissa, mitä onkin pidettävä hyvänä ratkaisuna tämän alan musiikkiin mm. lehdistössä kohdistuvien runsaiden ennakkoluulojen ja yleisen arvostuksen puutteen poistamiseksi. Yleisömäärien suuruus on sikäli suhteellista, että esim. Kajaanin maalaiskunnan järjestämillä kulttuuriviikoilla tilaisuuksia pidettiin mm. syrjäkylien koulujen veistosaleissa, jolloin 50 henkeä merkitsee salin täyttymistä.

Koulukonserttien määrä (8 päiväkonserttia Kajaanissa, Kajaanin mlk:ssa ja Paltamossa) on kysyntään verrattuna osoittautunut täysin riittämättömäksi. Yhtyetoiminta soveltuu erityisen hyvin kouluolosuhteisiin, mutta päätoimisten muusikkojen puute on tuhonnut tällaisen kokeilutoiminnan laajentamisen kuten muunkin - esim. työpaikkakonserttien - päivätoiminnan aloittamisen.

Orkesterin avustajasoittajien palkkauksessa tapahtui syyskaudella 1975 huomattava nousu, josta syystä myös esiintymisten myyntihinnat kohosivat loppuvuodesta; Eri tekijöistä riippuen on yhtyeen ja Big Bandin myyntihinta vaihdellut 400 mk:sta yli 2000 markkaan. Viimeksi mainittua summaa voitanee pitää tämänkaltaisen toiminnan ylärajana. Korvauksettomia kaupungin edustustehtäviä ei kuluneena vuonna ole ollut.

 

Ohjelmisto: Vuoden 1975 aikana Big Band on esittänyt 45 eri sävellystä, joista 18 on ollut suomalaisten säveltäjien tuotantoa sekä tämän lisäksi 12 suomalaisten sovittajien työtä. Merkittävimpiä numeroita ovat olleet Seppo Paakkunaisen Aillohas -joikusarja Big Bandille ja Nils-Aslak Valkeapäälle (15'), Kaj Backlundin "No Comments" (25') ja "Suomalaisittain" -kansanlaulusarja big bandille (15') sekä

Heikki Sarmannon "Albright".

Yhtye puolestaan on esittänyt 68 sävellystä. Nämä sovitukset ovat suurimmalta osin kapellimestarin tekemiä:

- suomalaiseen kansanmusiikkiin pohjautuvia          12

- suomalaisten säveltäjien tuotantoa                       24

- joikuja                                                               9

- ulkomaiseen kansanmusiikkiin pohjautuvia             10

Tärkeimpiä yhtyenumeroita ovat olleet Nils-Aslak Valkeapään "Biret-Maaret" (10'), "Kaksi bulgarialaista kansansävelmää" (10') yhdessä violisti Jordan Kojuharovin kanssa esitettyinä, Ilpo Saastamoisen "Joutsenen juju" (15') sekä azerbaidzanilainen kansansävel "Haridz Segjah" (15-20').

Yhteenvetona voidaan sanoa, että Big Bandin ja yhtyeen omaleimainen ohjelma-politiikka on ollut eräs tärkeä tekijä laajan kysynnän luomisessa. Päämääränä on ollut luoda musiikkitarjontaa, joka toimii vastapainona ylikansalliselle massa-viihteelle käyttämällä runsaasti materiaalia sekä kotimaan kansanmusiikista että myös osin Itä-Euroopan kulttuurialuetta - kuitenkin niin, että rytmimusiikille tärkeä improvisointiaines on säilytetty mukana.

 

Talous: Tulojen ja menojen jakaantuminen selviää yksityiskohtaisemmin Big Bandin tilinpäätöksestä. Opetusministeriö on myöntänyt keväällä 1975 Kajaanin Big Bandille 55000 mk käytettäväksi alueorkesterikokeiluun sekä vuoden 1975 lopussa vielä 10000 mk samaan tarkoitukseen. Summa on suurin tähän kokeiluun myönnetty määräraha, mutta on huomattava, että orkesteri on eri kokoonpanoissaan harjoittanut nuoresta iästään huolimatta laajinta alueorkesteritoimintaa maassamme. Yhdessä yli 30000 mk:n myyntitulojen kanssa muodostavat nämä avustukset Big Bandin talouden rungon - yli puolet kokonaisbudjetista - mahdollisesti myöskin tulevaisuudessa siihen saakka, kunnes kaupungin oma panos lisää kotikunnassa tapahtuvien konserttien määrää. Kulttuuripoliittisesti merkittäviä ovat myös Oulun läänin taidetoimikunnan apuraha sekä Nomus-rahaston myöntämä sävellystilaus Jan Garbarekilta. Tämä jazzsarja big bandille pohjautuu norjalaiseen kansanmusiikkiin ja saa kantaesityksensä v:n 1976 aikana.

Ensimmäisen vuoden toiminta on osoittanut, että Kajaanin Big Band -tyyppinen alueorkesterikokeilu eri kokoonpanoissaan on merkittävää Kainuun ohella myös valtakunnallisesti.

 

 

TOIMINTASUUNNITELMA 1976:

OHJELMISTO

Vuoden 1976 päänumerona tulee olemaan Jan Garbarekin sävellys, jonka kantaesitys ajoittuu sävellyksen valmistumisajankohdan mukaan.

Yhteistyössä Musiikin Tiedotuskeskuksen ja Yleisradion kanssa kartutetaan nuotistoa erityisesti suomalaistensäveltäjien tuotannolla kiinnittäen huomiota varsinkin kansanmusiikkipohjaisiin teoksiin. Ohjelmiston valintaan vaikuttavat myös kulloisenkin tilaajan esittämät toivomukset.

Alkuperäisteoksia pyritään hankkimaan siten, että levytystoiminta voitaisiin aloittaa viimeistään vuoden 1977 aikana.

Ns. suurteoksia tulevat olemaan:

Heikki Sarmanto: "Our latin friends"
Kaj Backlund: "Seita" ja "No comments"
Kainuulaiseen kansanmusiikkiin pohjautuva big band -sarja.

 

Modernia musiikkia esitetään järjestämällä konsertti Edward Vesalan kanssa, jolloin yksi päänumeroista olisi hänen sävellyksensä "Nan Madol".

Myöskin syyskaudelle järjestetään yksi solistivierailu.

Eräs yhtyeen erikoisuuksista tulee olemaan mahdollisesti Kaustisilla esitettävä Optatus Raatikaiselta tallennettu kansantanssisarja ["Franseesi"].

Yhtyeen avustajana toimivan Jordan Kojucharovin myötä on mahdollista laajentaa mm. bulgarialaisen kansamusiikin osuutta ohjelmistossa.

Yhteistyö Nils-Aslak Valkeapään kanssa tulee myöskin jatkumaan mm. neuvoteltaessa mahdollisista ulkomaisista esiintymisistä.

 

RADIO-JA TV-ESIINTYMISET

Radionauhoja äänitetään kaksi kpl ja suoritetaan samoin kaksi TV-esiintymistä

TV 2:n laajentaessa toimintaansa Kainuun alueelle.

 

YHTEENVETO

Vuosi 1976 tulee olemaan Kajaanin Big Bandille melko vaikea sekä taloudellisesti että taiteellisesti. Toiminnan mielekäs jatkaminen voidaan aikaansaada vain päätoimisin soittajavoimin sekä riittävällä toimistotyövoimalla.

Ilpo Saastamoinen, kapellimestari         Sakari Jankko, sihteeri

 

 

 

 

 

 

KAJAANIN BIG BAND  TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1979

 

YLEISTÄ

Opetusministeriö myönsi Kajaanin Big Bandille valtionapua kaupunginorkesteri-momentilta 48.000 markkaa ja alueorkesterikokeiluun 40.000 markkaa, mikä merkitsee 3,000 markan lisäystä vuoteen 1978 verrattuna. Lisäyksen suhteellinen pienuus (3,5) osoittaa yleistä määrärahojen niukkuutta, mutta samalla se myös heijastaa Kajaanin kaupungin kielteistä asennetta päätoimisen työvoiman lisäämiseksi orkesterissa: päätoimisten äänenjohtajien lisääminen kohottaisi valtionavustusta samalla kun se nostaisi orkesterin taiteellista tasoa. Kolmantena tekijänä valtionavunkasvamista hidastaa alueorkesteri-määrärahojen jakautuminen entistä useammalle orkesterille valtakunnallisen kokeilun laajennuttua käsittämään alkuperäistä useammantyyppisiä orkestereita.

Tästä huolimatta valtionavun merkitys on huomattava, kattaahan se edelleenkin lähes kolmanneksen kokonaisbruttomenoista.

Toiminnan taiteellinen puoli on edelleen noussut päätoimisen yhtyeen, Kajaani Kvartetin tehtyä nyt toisen kokonaisen työvuotensa. Samalla tämä on rytmiryhmän osalta merkinnyt myös big band -toiminnan tason nousua.

Vuoden alussa ja lopussa oli suurimpana vaikeutena toimistohenkilökunnan puute. Käytäntönä muissa kaupunginorkestereissa on se, että kapellimestarin ohella palkataan ensiksi intendentti ja vasta sen jälkeen muusikot, koska toiminnan organisointi ei muuten suju. Muiden töidensä ohella orkesterin asioita hoitavat toimistotyöntekijät, jotka lisäksi ovat tilapäisiä ja tiheään vaihtuvia, eivät ehdi tarpeeksi perehtyä alueorkesterin toimintaan voidakseen hoitaa edes kaikkia rutiinitehtäviä aktiivisesta orkesterin myyntityöstä puhumattakaan.

Helmikuusta marraskuun loppuun Kajaanin Big Bandin käytettävissä oli  osa-päiväinen virastotyöntekijä (4 tuntia/päivä), jonka palkkaamiseen käytettiin myös Kajaanin Big Bandin tunti- ja urakkapalkat -määrärahaa siten, että hänen päivittäinen työaikansa oli 6 tuntia. Toimintakertomuksen loppupuolella olevat tilastot osoittavat vakuuttavasti pelkästään orkesterin vaatimiin tehtäviin keskittyneen toimistotyö-voiman tarpeellisuuden; mainittakoon tässä vain yhteenvedon omaisesti, että vuonna 1979 orkesterilla ja yhtyeellä oli yhteensä tasan sata esitystä (vuonna 1978 oli 46 esitystä) ja myyntituloja laskutuksen mukaan 49.150 mk (vuonna 1978 myyntituloja 28.800 mk). Kokonaisyleisömäärä oli 22.191 (vuonna 1978 10.451).

Verrattaessa edellä mainittuja lukuja muihin vastaavankokoisiin valtionapua saaviin runko-orkestereihin voidaan todeta Kajaanin Big Bandin toiminnan onnistuneen erittäin hyvin; yleensä Kajaanin Big Bandin kokoisten orkestereiden, joilla on yhtä vähän päätoimisia soittajia, esitysten määrä vuodessa on 20-30 ja kokonaisyleisö-määrä 4.000 - 9.000. Lisäksi Kajaanin Big Bandin toimintakustannukset ovat pienemmät kuin muilla vertailukelpoisilla orkestereilla.

 

KOKOONPANO

Kajaanin Big Bandin vahvuus oli kevätkaudella 18 + 1 ja syyskaudella 18 + 1, lisäksi oli neljä oppilassoittajaa (ilman harjoituspalkkioita).

Päätoimisten äänenjohtajien ja kapellimestarin muodostaman Kajaani Kvartetin kokoonpano vuonna 1979:

Kitara:         Ilpo Saastamoinen         1.1.79 - 31.12.79

Lyömäsoittimet         Jouni Kesti         1.1.79 - 31.12.79

         Jussi Tegelman 1.6 - 4.7 (sijainen)

Kosketinsoittimet Markku Peimola          1.1.79 - 31.8.79

         Arto Piispanen         1.9.79 - 31.12.79

Basso Ari Kataja  1.1.79 - 14.10.79

         Lauri Antila 15.10.79 - 31.12. 79

(sijaisena Ari Katajan asevelvollisuuden suorittamisen ajan)

 

Koesoittotilaisuus pidettiin 8.9.1979. Sen perusteella kiinnitettiin Arto Piispanen kosketinsoitinten äänenjohtajaksi 30.9.1980 saakka sekä Lauri Antila basson äänen-johtajaksi Ari Katajan asevelvollisuuden suorittamisen ajaksi. Kulttuurilautakunta päätti 18.7.1979 pitämässään kokouksessa jatkaa lyömäsoitinten äänenjohtajan, Jouni Kestin, työsopimusta vuodella 30.9.1980 saakka.

 

KONSERTTI- JA ESIINTYMISTOIMINTA

Kajaanin Big Bandin toimintakausi oli keväällä 4.1 - 4.7 sekä syksyllä 5.9 - 11.11. Yhtye harjoitteli ja esiintyi viikkotuntiensa puitteissa; loma- ja kotiharjoitteluaika oli 7.7 - 2.9.Big Bandin harjoittelukertoja oli keväällä 44 ja syksyllä 17, yhteensä 61, joista osa oli sektioharjoituksia.

 

Vuonna 1979 keskityttiin myymään lähinnä yhtyeen esityksiä seuraavista syistä:

-         Kajaani Kvartetin esitykset voidaan suorittaa soittajien normaalina työaikana, jolloin ei synny ylimääräisiä kustannuksia soittopalkkioiden osalta

-         varsinkin aluetoiminnan järjestämistä keskellä viikkoa koko Big Bandilla hankaloittaa se, että useimmilla soittajilla on muu vakinainen työ, josta ei ole helppo irrottautua keskellä viikkoa lyhyellä varoitusajalla, etenkin kun tällainen muusta työstä luopuminen merkitsee huomattavaa ansionmenetystä, jota Big Bandin harjoitus- ja soittopalkkiot eivät mitenkään pysty peittämään ainakaan nykyisillä palkkioperusteilla

-         nähtiin tärkeäksi kehittää aluetoimintaa, jolloin edellä mainituista syistä oli luonnollista järjestää nimenomaan yhtyekiertueita, jotka lisäksi tuottavat eniten myyntituloja vähillä kustannuksilla.

Konserttilajit, määrät ja yleisöluvut selviävät jäljempänä olevista tilastoista.

 

 

 

OHJELMISTO

Kulunut Lapsen vuosi huomioitiin suurta suosiota saaneella lastenkonsertti-ohjelmistolla. Sovitus- ja sävellystilausmäärärahojen pienuuden vuoksi ei kanta-esitettävää ohjelmistoa voitu hankkia. Ainoana poikkeuksena oli  kulttuuri-lautakunnan vuonna 1978 Ilpo Saastamoiselta tilaama Kalevala-teos, joka kantaesitettiin "Sana ja sävel" -tapahtuman yhteydessä kesällä 1979, sekä syksyllä

valtakunnallisilla jazzpäivillä uusintana. Viimeksi mainitussa konsertissa oli myös armenialaisen säveltäjän Alexandr Harutunianin teoksen "Caravan" suomalainen kantaesitys.

Big Band esitti vuoden aikana 66 eri sävellystä, joista 8 oli kotimaisia. Sävellysten esityskertoja oli yhteensä 117, joista 16 kotimaisia.

 

Kajaani Kvartetti esitti 99 sävellystä, näistä oli 46 kotimaisia. Yhteensä oli 1014 sävellysten esityskertaa, joista kotimaisten sävellysten esityskertoja 453.

 

TALOUS

 

Kajaanin Big Band on saanut myynti- tai pääsylipputuloja 87 esityksestä. Loput tehtiin ilman korvausta tai pääsylipputuloja - kulttuurilautakunnan päätösten mukaisesti - lähinnä laajempienohjelmakokonaisuuksien yhteydessä (kesäkonsertti-sarja "Kruununpuodinmäki soi -79", "Sana ja Sävel" -tapahtuma sekä Kajaanissa syksyllä pidetyt valtakunnalliset jazzpäivät). Lisäksi pidettiin korvauksetta kaksi lastenkonserttia lastentarhoille ja joulukonsertti Kajaanin Kauppaoppilaitoksella. Kulttuurilautakunta ja Big Band järjestivät yhteensä 15 konserttia orkesterilla.

 

Myyntitulot                            1979                           budj. 1979                  1978

- esitykset Kajaanissa          7.850 mk

- alue-esitykset                  41300 mk

                           Yht.         49.150 mk                  45.000                  28.795 mk

Pääsylipputulot                  2655 mk                  6. 000 mk                  2.633 mk

MYYNTI- JA PÄASYLIPPUTULOT YHTEENSÄ

                                    51805 mk                   51.000 mk                   31.428 mk

 

 

Vuonna 1979 ylitettiin ensimmäistä kertaa talousarviossa arvioidut konserttien myyntitulot. Itse asiassa lopullinen myyntitulo nousee vielä 3.000 markalla, jos Yleisradio päättää lopullisesti ottaa esittääkseen jazzpäivien aikana tehdyn Kalevala-teoksen nauhoituksen.

Myyntitulojen huomattava kohoaminen johtuu lähinnä lisääntyneistä alue-esityksistä Kajaani Kvartetilla. Kvartetilla oli vuonna 1979 ilmeisen onnistunut ohjelma-kokonaisuus (lastenkonsertteja, pop/jazzkonsertteja, jazzkonsertteja, kansanmusiikki-sovituksia), josta oli helppo muodostaa sopivia "paketteja" tilaajien toivomusten mukaan. Näin pystyttiin järjestämään viikonkin kestäviä kiertueita yhteistyössä eri kuntien kanssa siten, että tietyn kunnan koululautakunta esim. korvasi päivällä pidetyt koulukonsertit ja musiikki- tai kulttuurilautakunta puolestaan iltakonsertit.

 

Kaikkiaan pidettiin Kajaanissa 40 esitystä, Kainuussa Kajaanin ulkopuolella 20 ja Kainuun ulkopuolella 40 esitystä. Kajaanin ja Kainuun alueen konserttien hinnat pidettiin hyvin pieninä. Sen sijaan ilmeni, että mitä etelämmäksi konsertteja tarjottiin, sitä enemmän niistä saatiin myyntituloja. Varsinaisena toiminta-alueena pidettiin kuitenkin kuutta Suomen pohjoisinta lääniä, jonka Kainuun maakuntaliitto aikoinaan esitti alueorkesterin toiminta-alueeksi tehdessään Opetusministeriölle aloitteen alueorkesterikokeilun aloittamiseksi.

 

Kajaanin kaupungin lopulliset nettomenot Kajaanin Big Bandista olivat noin 250.000 markkaa.

 

 

 

TILASTOTIETOA KAJAANIN BIG BANDIN ESITYKSISTÄ VUODELTA 1979

Konsertti:         tilaisuus, jossa ohjelmaa esittää vain Kajaanin Big Band

tai Kajaani Kvartetti

Esiintyminen:         tilaisuus, jossa Kajaanin Big Bandin tai Kajaani Kvartetin esitysten lisäksi on muitakin esityksiä

Esitys: konsertti tai esiintyminen

Alue-esitys: esitys Kajaanin ulkopuolella

 

                                                      Esityskerrat                   Yleisömäärät

 

Big Band: konsertit yhteensä                            11                           2.527

Big Band: esiintymiset yhteensä                  -                           -

Yhtye: konsertit yhteensä                            80                            17.024

Yhtye: esiintymiset yhteensä                           9                            2.622

YHTEENSÄ                                             100                           22.191

 

Konsertit Kajaanissa yhteensä                            34                            7978

 

 

Esiintymiset Kajaanissa yhteensä                           6                  1380

Aluekonsertit yhteensä                                              57                  11.591

Alue-esiintymiset yhteensä                                     3                  1242

YHTEENSÄ                                                      100                   22191

 

 

Big Band: konsertit Kajaanissa                                     9                  2.440

Big Band: esiintymiset Kajaanissa                            -                  -

Big Band: aluekonsertit                                              2                  87

Big Band: alue-esiintymiset                                    -                  -

YHTEENSÄ                                                       11                  2527

 

 

Yhtye: konsertit Kajaanissa                                     25                  5538

Yhtye: esiintymiset Kajaanissa                                     6                   1380

Yhtye: aluekonsertit                                              55                   11504

Yhtye: alue-esiintymiset                                             3                  1242

YHTEENSÄ                                                      89                  19664

 

Kevätkaudella         58 esitystä (Big Band 8, yhtye 50)

Syyskaudella         42 esitystä (Big Band 3, yhtye 39)

 

Maksullisia tilaisuuksia (pääsylippu- tai myyntituloja)          87

Ilmaistilaisuuksia (ei pääsylippu- tai myyntituloja)                  13

 

Esitykset paikkakunnittain:

40 esitystä:         Kajaani      

5 esitystä:           Kuhmo, Orivesi

4 esitystä:           Vuolijoki, Saarijärvi

3 esitystä:           Viitasaari, Pudasjärvi, Sotkamo, Rovaniemi, Mikkeli Nurmes,          Ylivieska

2 esitystä:          Raahe, Pieksämäki, Puolanka, Vaala, Hyrynsalmi, Ristijärvi

1 esitys:          Oulu, Kuopio, Jyväskylä, Tampere, Vaasa, Seinäjoki, Kokkola,

         Mikkeli mlk, Kostamus

 

Esityksiä Kajaanissa         40

Esityksiä muualla Kainuussa         20

Esityksiä Kainuun ulkopuolella          40

 

Esitykset musiikkilajeittain:

Big Band: Jazz 5, Pop/jazz 2, Sekal. ohj. 2, Kalevala-teos 2

 

Yhtye: Jazz 14, Kansanmus. sov. 6, Lastenkons. 38, Pop/jazz 17, Jamikons. 13,          Joulukons. 1

 

Koulutuntien aikana pidetyt koulukonsertit (peruskoulu tai lukio), ohjelmistona lastenkonsertti tai pop/jazzkonsertti:

 

                                    Esityksiä                  Yleisöä

Kajaanissa                           14                           3.569

Kajaanin ulkopuolella          32                           9.020

YHTEENSÄ                  46                           12.589

 

- Kajaanin Big Band - Toimintasuunnitelma vuodelle 1980 (digitoimaton)

 

 

 

Koti » Kajaani BB 74-80 » KAJAANIN BIG BAND -kertomuksia 75-76-79