KANTELE IV

KANTELE IV: (6-7A-C)

 

6)         DOMRA-TRUBA-TAMBUR-DRUM-SHUMMER:

(> ks. myös "Soidinmusiikki XV 36: tamb-timb-tempo-drum")

Suomi:         truba '(Ukraina: puusta yms. tehty trumpetti) >? Ks. ~ F/MdE turpa

         - Inkerinmaalla käytetty (karjasoitto-)trumpetti

         < trubaduuri '1100-1200-l. ranskalainen minnelaulaja' (obscure origin)

         < frz. trobar 'to find' ~  OF trover 'to find'; frz. trouvere 'medieval poet'

Eesti:                   truba & torupill (säkkipilli)

YSS: 1203                  lp. šemer(e)          'hamara' (Lehtiranta 1989; LPR 297):

         *šemēr(ē)          = hamara; E: sjäbmere (SSA:) šapmara U: sjibmèr A: sjimier*

         L: sjimēr P: šimer I: šomer = Kuola: šâ'mmer Ki: ša'mmer

         > eest. haamer = vasara > suom. kirveen ’kamara’ > S. Hammer, E. hammer

         > Somoi (saam. paikannimi) > Somonen > Morkkuna  ~ F. ’somer(o)’

LpK                   suõmm         ’nuotti, sävel, äänenväri’ (= Sv: suámm)

lpKld                  šummerj (šummery) = Kuolan shamaanirumpu (K. Korkina - Kuola)

         <? lpKuola 472.         sàmmerDeD (sa-) (N), (2) -mrdt, (4) -merDì ’jymistä’

         > Rykov kirjoitti yhteyksistä sumereihin; šum (ven.) 'hälinä, meteli'

         ~ Salonen: Sumeri s.184 (Hepr.) Šem(suom. Seem) - Sumerin vanha nimi

 

MdE                  turva         ’huuli’ ~ turba ’torvi, putki’ (Horn, Rohr, Trumpete, Blashorn)

Unkari:         szájdoromb 'Maultrommel'

A.O. Väisänen: Mansien käyttämä nimitys ’munniharpusta’ (Maultrommel) on:

         tumran tūliγlub (Väisänen1937, 367) >? trub > tumr -metateesi? >? drum

tumran         (tűmran) 'gubnój (huuli-) m. instrument iz kósti(luusta)'

         > tumranlaty 'soitta t:a' (v. boltátj 'heiluttaa, ravistaa; sekoittaa')

Ostj.          tumra' - tomra' - tuttərma' - tamrə - tomrə ’poronluusta tehty huulisoitin’

         = Vj. tomrà - tomrə = Trj. t'omra' (pl. t'omrāγət') >? Russ. domra-drum

         > Kaz. tomrà, O tamra, tamra = Vj.-DN tuttərma'

"Peuran luusta tehty pitkulainen paperinohut lastu, johon on pitkinpäin leikattu ’tärrä’. Laulaja pitää lastua suunsa edessä nyhtäen rihmoista (so. rihmasta)."

         > Kr. tuttərma, -ərma ’eräänl. soitinkapine; ei käytössä eikä enää nähty’

t'amərt'āγə                  ’kynsiä, raapia; (kynsin) vedellä kokoon’; tuman (ua˛) = ’avain’

to'màtà                  ’soida’ (suuri kirkonkello) > tumətta = ’lukea’ (>? F. tämmätä)

A. Kanniston (1925) obin-ugrilais-tataarilainen sanasto näyttää seuraavalta:

ob.ugr.          tomrà  (balalaikka); KM tu'sto'mər (puinen pikkuhuilu < tu's = suu)

         > LO tumran ’luinen soitin’; ostj. tomra (id.); O tamra^  ’puhallinsoitin’

         < tat. dumbra = kitara- t. balalaikkalaji, kolmikielinen ’Zither’ ~dombra

         > tšuw. tumra, təmra ’nelikielinen sitra’;

         > osm. tumbur ’kolmikielinen mandoliini; kom.Radl. tombur ’Pauke’;

         > osm.Radl. tambur(a), tumbura = ’kitaralaji’;

         > aγyz tamburasy ’munniharppu’; krm.Radl. dambura ’kitara, balalaikka’

ob.ugr.          tomràtši' ’balalaikansoittaja’ ~ osm. tamburžy ’kitaransoittaja’;

         dombrašy ’dombransoittaja’ (’banduristj’) (s.200);

         > somraχ = ’(lasten) imusarvi(tutti). (244)

tōrε                   (pl. toret) (DN), V tārəχ 'kurki' (v. žuravlj, S. Kranich)

         > torōχəpiuχ (Kr.) = toropiuχ 'kurki' (t. 'joutsen' - 7-kielinen soitin)

         = torepiuχ (DN) - ostjakk. 9-kielinen kannel. "kurki"

         ~ torzāpətiuχ ~ to'rsābəлiÿχ id. (ei käytössä) < sapal'šéja' (kaula, niska)

Venäjä:         dómrá 'dombra' (3-4-kielinen soitin - 4-kiel./Ukraina)

         < 2-kielinen dombra < Mongolia         ~ trubá 'torvi'

Puola:                  dobosz         'rummunlyöjä'

Serbo-Kroatia:         doboš                  ’drum; Trommel’ >? dab & dob

         ~ truba         ’trumpet’ > utroba 'Eingeweide (sisukset; sydän)'

Tšekki:         trouba '(käyrä)torvi; putki; uuni'; troubit 'soittaa torvea, toitottaa'

         > trubka 'trumpetti; torvi (trubice), putki' >? trubaduuri

Bulgaria:         tr'bá         'putki, torvi' ~ utróba 'kohtu'<? v. trubá 'torvi'

Saksa:          Mandoline < Mandel(-form); 1619: Mandürichen, Bandurichen (r ~ l)

         < mlat. pandura, Ital. bandore, Engl. banjo 'Gitarre'

         > ks. arab. tanbūr 'Zither'

Engl.                   tambour(ine)  = tambūr 'drum' < Pers. tabīr 'drum'

         > Prov. tabor & OFrz tabour > E. tabor 'small drum'

         > pipe and tabor 'pilli ja rumpu'

         ~ Pers > Arabic: tambūr 'lute'

> tampon ’kaksipäinen rumpupalikka’ ~ tamp ’täyttää, sulloa, tukkia’

         > tamper 1) sulloin, juntta, 2) peukaloida, sotkea, väärentää

         ~ temper ’sekoittaa (savea), laimentaa; 'temperoida’

tame                   'kesy' < Germ. *tamaz > Germ. zahm > Dutch tam

         < IE: *dom- > Lat. domāre 'tame, subdue' ~ Gr. damān id.

timpani          < It. timpano ’kettledrum’ < L. tympanum ’drum’,

         ~ E. timbre ’small bell; tone’  >? timbales

         ~ Irl: tiómpan 'timpanum-drum' < Gr. týmpanon ’timbrel, kettledr.’

         < týptein ’hit’> sym-ballo ’heittää yhteen’ >? symboli

troubadour         ’who finds/composes songs’ < Fr troar > trouver ’compose, invent’

         ~ vulg.Lat. *tropāre < Lat. tropus ’figure of speech’ < Gr. trópos ’turn’

         >? IE *drbh- ’turf’ (turve) = Sp. turba, Germ. *turb- >? Esp. trabajo ’työ’

Ranska:         dombra 'kasahi rahvapill' < Russ. dombra ~ domra

         ~ dumbrak 'uzbekkil. luuttu'

Esp.                  timbre 'soittokello' ~ E. timber ~ timbre

Port:                  tampa 'kansi' > tempo = sää > tomar = ottaa > tom = värisävy

Lat.                   cymba 'vene, pursi'; cymbium 'veneenmuotoinen juoma-astia'

         ~ cymbalum(-i) 'cymbali, kilkka, onteva maljanmuotoinen soittoneuvo;

         - käytettiin Kybelen ja Bakchoon palvonnassa  >? symbios

si:bilo                  'zischen, pfeifen'; sibilus 'das Zischen; zischend'

         ~ got. swiglōn 'die Flöte blasen, pfeifen'; cymr. pib 'Pfeife'

         ~ mir. fetan 'fistula'; cymr. chwythu 'flare, anhelare'; chwib 'Pfeife'

         ~ čech. sipati 'zischen; heiser werden'

symbola         'raha-apu; keräämäraha yhteen syötävään' < sym + bowl

         ~ cymbal ~soittajan ropo! (14.12.96)

tempus          ’time’ > E. time, Esp. tiempo 'aika' ~ R. timme 'tunti' ~ S. Stimme (?)

         ~ Tü: timsal’symboli’; tin ’henki’ ~ tinnire         'kilistä'; tinnitus 'kilinä'

         ~ mbret. staffn, bret. staõn ’Mund’ ~ kymr. stefenic ’Gaumen’

Romania:         tambal (timbal) ’Hackbrett, Zymbal'; tambur  ’Trommel’

timbru         'Stimme, Klang'; timbru         ’(Brief-) Marke’; timbra ’frankieren’

timp                  1) ’Zeit; Musse (joutoaika) 2) Takt’;

         ~ timpan ’Pauke’ (mus.) ~ timpul 'Gegenwart'

         ~ timpenie ’Dummheit; Blödsinn’

toba                    ’Trommel; Presskopf, Schwartenmagen’; 'Karo' (korttip. ruutu)

trimbita         'Trompete' (trompeta) >? drum-trumma(n)

Kreikka:           kýmbalon ’Becken’ > Zymbeln ~ Trommelgeräusch (týmpanon)

         ~ sambyke:, holmos (doppeleiförmiger Ansatzstück)

Dionysoskult (Bacchuskult): cymbala 'Becken, Handpauken'

          > tympana 'Rahmentrommeln'

Nebukadnesar (Gr-Yew): sabbekā', śabbekā'

         = Gr. sambýke ’monikielinen kielisoitin, harppu'

sūmponjāh; kr. symphōnīa = säkkipilli?

 

Turkki:         damar ’suoni’ ~ demir ’rauta'

Tatar:                  tombəra         (tombəro) Balalaika < kas. dumbra ’art Guitarre’,

         > tšuw. tumra, təmra ’vierseitige Zither’,

         = kir. dombra, osm. tumbur, alt. tomra

Tü-etym: jak. tümäži, tümänji ’maltspuu; mäski, mahla’ ~ finn. tymä ’kasviliima’

mtü.                  tümrük ’Trommel’, Hts.-IM. tümrü ’def’ (-rumpu),

         > AH. dümrü, altosm. dumru id.

         > čer. təmər, tümər, tümbür, tümbər ’rumpu’

         ~ osm. tümbäk ’soitin; (lasten)rumpu’,

         ~ čag. dumbak ’Trommel, Pauke’

         > osm. dümbäk, čag. dümbäläk ’Becken’ (soitinlautanen?)

         ~ tanbūr 'pitkäkaulaluuttu' ~ tanbura saz - turkkilainen kielisoitin

atü.                  tüŋür         ’Schamanentrommel’

         > kmd. tür, soj. düŋgür, jak. tüŋür, dügür

 

Heprea:        

zāma'r          ’to cut off (vines)’; to harp on chords, to play, sing’

         ~ zomī'r ’song (of praise or triumph), hymn’

mizmō'r         ’song (säestyksellinen), psalm’

         ~ mīchmā'r (mīchmō'r) ’a hunter’s net’

zemer          'song' -’only meodious’; (klee) zemer ’musical instrument’

          > kle(y)zemer, klezmer ’musician’ > klezmer-musiikki

         > zeemer         v. 'sang' (pres. mezamer) < zeemrah ’singing’ >? amor  ~ shumer

         > Klezmer < hepr. kli zemer ”lauluinstrumentti” 

         ~ itä-Euroopan jiddishinkiel. juutalaisten perinteinen instrumentaalimusiikki.

Arabia:        

santūr          ’dulcimer’ [Slowenia:         schenterija 'Zymbal']

         > sintīr, santîr ’psalter(y), dulcimer’  (stringed instrument)

         < OF. doucemel < Lat. dulce melos 'sweet tune'

         ~ Fr. sentir ’to smell’ ~ Fr sente ’path, track’ >? Esp. santeria

tanbūr          'Zither' > Arab. Zamr 'Oboe';

         > Algeria-Tunis zamr, Eg. zummará 'Doppelklarinette'

tar                  ’tambour’ (frame); ~ Intia: Sitár = si 'drei' + Tár 'Saite' >? Azer: tar

         > tambourine [tæmbə'ri:n] (soitin); tabl ’tabo(u)r [teibə*]’

tunbu:r         tanabir ’a long-necked, stringed instrument (mandol.?); drum’

         ~ tunbur 'Langhalslaute' (Alexis Chottin: Arabische Musik 1980)

turumbēt         '(Western) drum'; turumbēta 'bass drum'; turumbatgi 'drummer'

zummarah          'Klarinette'

Palestina:         

tabil                   (table) / tbu:le = daff/dfu:f 'drum' = durbakke ('darabouka')

muzammir         ’psalm(od)ist’ (s); mazmur (pl. mazâmir) ’psalm’ (s)

zamma:ra         (zamu:r) 'pipe' (musical); zummēra/zamamīr         'fife' (kimeä huilu, pilli)

         > zammāra (zamūr, urgul) 'pipe' (musical)

         ~ mizma:r/mazamir 'oboe'>  šabba:be (šubba:be) id.

         > zamur/zawamir         'car horn' (auton äänitorvi) ~ mazmūr/mazamīr 'psalm'

Egypt.         

zummāra,          = Arab. zummāra = (syr. Arab.) məžwez

         < muzwaj 'wind instrument with a double pipe'

         = Egypt.-Irakil. kaksoisklarinetti

Salonen:          Sumeri s.184 (Hepr.) Šem(suom. Seem) - Sumerin vanha nimi

         > Aapeli Saarisalo: Raamatun sanakirja s.1139:

         Samaria = Šōmrōn = vartiopaikka; Šōm - piilossa-oleva-silmä-syödä

Persia:          tabir ’drum’ > tambourine, OF tabour, E. tabor ’small drum’

         ~ Pers > Arabic tambu:r ’lute’ > ’drum’ ~ E. tambour ’drum’

         ~ tunbu:r (tanbu:r) 'arabialainen luuttu' (Persia, Syyria 500-l., Turkki)

         ~ tombak (tunbu:k) - persialainen pikarirumpu; irakil. tabla

         > tabl sha:mi - kalotin muotoinen kuparirumpu

tabl                  'drum' > Intial. tabla

(S.-kr. -) Romaani: čambori ’hymen, membrane’ ~ sumburi(ci) ’clitoris’ >? Sampo

č(h)amb         ’crown; päälaki, -nahka’; čhamadini ’box on the ear’

         ~ sumba ’pit (kuoppa)', sumb, sumbura 'kernel; sydän, siemen'

 

7A)         GAD-GUD-GAJ-KAJ [> ks. gusli sekä 1B gudok & Jumala III -sanue]

F.                  kaiku          ~ ks. md kajga 'kannel' & gajgems 'soida, kaikua' >? S. Geige

         ~ lpE gajgedh 'äänen kauas kantava sää'; lpR kaigetet 'kaikua, soida'

         ~ lpN skai'get 'synnyttää kauas kantava ääni'

kutea,          kutoa, kutia 'laichen' = Ink kuttaıssa 'kutea' = ly kudoda, kudu id.

         = vi kudeda, kudu ~ ve kudoda, kut't'ä 'kutea' (pr. kudib)

         ~ li ku'ddə, ku'd 'kutu' > Latv. kude 'kutupaikka'; kudeties ’kutea’

         ~ lpLu kåtēt (Kld T), N gođđât (In Ko) 'kutea', gođđo 'kutu'

         ~ syrj. kul'mini 'kutea', vog. kul'əm, χul'əm 'kalan kutupaikka (joessa)';

         ~? syrj. kojavny 'loiskia; valaa'; mari kojá 'rasva, ihra, tali, silava' (~ F. 'kuu'?)

         ~ Ostj koj-, χuj-, χoj- 'kutea', (I P) kojəm, χojəm 'kalan kutupaikka'

         ~? holl. kuit 'fish-roe; die Wade'; lit. koja ’jalka’; > kojamo-God

lpN                  gođđat = syrj. kul'mini 'kutea'; wog. kul'əm 'kalan kutupaikka'

         > ostjI koj-, E χuj-, P χoj- 'kutea'; I kojəm 'kalan kutupaikka'

lpK:                   ku'vdd          '(?kyy-)käärme' (>? govvadas-rumpu)

lpKuola         S. Go:dda, K2. godt ’kutu’

Komi:                  gadj         ’rakko (S. Blase); känsä; kupla; kalvo’ >? god

         > gad' (gaid)         ’Blase, Harnblase’ (rakko); Schwiele = W. gad'

         < kadž         ’takapuoli, lanteet' ~  Russ. gadju:ka ’kyy’

gala                  1) ’viiva, juova; piirre’

         2) (y.) ’mäng, partii (erä)’ > ’leikkiä (igra), olla piilosta’

govk                  ’Echo, Widerhall’ (kaiku)

gudek                  ’Harmonika’ (gudök v. 'garmónj, garmóška') < gudekaś ’spielen’

         > si-gudök  'jouhikko' (śi ’hius; hevosen harja’) fi. säie, harjas

         >? gadu(l)ka > kyv, kiv 'sana; kieli' >? F. kutea

Mari:                  gudók ’pilli, vihellin, torvi’; gudókym puáš ’antaa äänimerkki’

         ~ kájyk ’lintu’

MordvaE:         gaj          ’sointuisa; heleästi, kaikuvasti’ > ks. kajga ’kannel’

         ~ gajams ’huutaa ~ Latv: skana ’heli, hääl’ ~ Slav. gadulka

         >? kaiku(a); kajahtaa; s. Geige ’viulu’; est.  kajakas ’lokki’

gaj'gems         (kajgems) = kajgəms; hell lauten, klingen

         = est. ’kõlisema, kumisema, kõmama’

         > gajńems         = schallen (kaikua) > Fi. kaiku(a), kajahtaa

         >? saks. Geige = viulu > gadulka-viulu > engl. guide = opas

         >? Estn. vaigne, väikne = pieni > vaikenee > Väinämöinen

         > viulu soi haikeasti (est. haige = sairas)

gala                  'Gans' (hanhi) > "Soidinmusiikki VI:5"

kajga                  ’kannel’ < gajgems ’kõlisema

         > kajsegems ’kajama; kõlama, kaikuma’ ~ kajsems (frekv.) < kajams

kajams         'hinein/ablegen' (asettaa); ausgiessen; 'zaubern, behexen'(noitua)

         ~ kajama         = kajamo; weberschiffchen = sukkula

         >? kajamo ’surnukas’ >? kojamo (lohi)

Unkari:          gaida 'itä-, kaakkois-Euroopan säkkipilli'

gadulka         'bulgarial. jousisoitin'

hegedű          'viulu'; hegedűs, hegedős 'viulunsoittaja, viuluniekka'

 

Latv:                   skana ’heli, hääl’

Liettua:         gaidÿs 'Hahn'; gëdóti 'singen', ’(peale) mängima’; giesmé  'laul'

         > gaidà         '(laulu)viis, meloodia; (mus.) nuotti'

Venäjä:         gad          ’konna, ilkiö’; gadju:ka ’kyy’ >? E. God ’Jumala’

         > gáditj’ ’sontia; sotata ~ E. gut 1) 'suoli', 2) 'channel, passage'

         > gódnyj ’kelvollinen, käypä’; jad ’myrkky’; gadostj  1)’raato’

         >? God-juka(puu) ~ Jumalan marjakuusi!

gadatj          ’ennustaa, povata’; gadalka ’noita, ennustaja’ >? gadulka-guide

god                  'vuosi'

gudétj          'humista; soida'; gudovénj 'kumina'; gudútj  'kumista; puhaltaa, viheltää'

         > gudu 'igratj na strunnom instrumente' < gremetj > grom-

gudítj          'soittaa gudok-viulua; rimputtaa'  > gudók gudítj 'tehtaanpilli puhaltaa'

         ~ gudjbá 'gudok-viululla soittaminen' ; gudjtsj 'muusikko'

gudók(j)         1) '(tehtaan) pilli, torvi; vihellys, törähdys'

         2) 'kolmikielinen viulu' = gudok 'venäl./valkovenäl. jousisoitin

kadyk          = aataminomena

Tshekki:          hudba         1) 'musiikki'; 2) 'orkesteri'

         > hudebni 'musiikki-'; hudebnéık 'muusikko'

         ~ zhudebnit 'säveltää musiikki jhkn'

Slowak:         hudba 'Musik'; hudobnik 'Musikant' ~ gajdy'Sackpfife'

Bulgaria:         gadulka (gudulka, gusle) 'bulg. jousisoitin (päärynänm. gusli)'

         ~ Bulg./Gr./Tü.: gájda 'Sackpfeife (säkkipilli)' ~ Kirgisches Chordophon kijak

         ~ tsigúlka         'viulu'; tsigulár 'viulisti'  > Bulg: gudulka

godéž           'kihlaus' > godenik 'sulhanen' > ks. E. god 'Gott'

okájvam         'surra, valittaa, vaikeroida'

kawal          'huilu, Hirtenflöte' >? Pakistan: kawwal

Kroatia:         gudāč  ’Geigenspieler, Geiger’; gudalo ’Geigenbogen’

         ~ god         ’Jahres-, Festtag; Jahresring (puussa)’; godina ’Jahr’ < Russ.

Serbo-Kroatia:         gadje         ’bagpipe’; gajdaš 'Dudelsackpfeifer' >? gadulka

gudeti          'geigen' > gudač         'Geiger';

         > gudački  'Streich-' (jousi-); gudalo ’(violin) bow, Bogen’

 

Ruotsi:         kåt           (kåtare) 'kiimainen' >? F. kutu ~ E. god

Holl:                   kuit 1) Wade, 2) Fischëlaich (mäti, kutu)'

         ~ ahd. quiti 'vulva' ~ ahd. quoden 'der Schritt'

Saksa:         Geige         'viulu'  >? F. kaiku > ks. "Soidinmusiikki VIII: XI&XIII"

Köter                  ’Bauernhund; mökkiläinen' ~ Wgerm. *kautarja 'Kläffer' (haukuskelija)

         < mnd. kūten 'schwatzen' (lörpötellä)

         > ags. cyta 'Rohrdommel' 'kaulushaikara',

         ~ E. kite 'Weihe' (haarahaukka); saalistaja; huijata, nostaa korkealle, liitää'

         ~ isl.  kyta 'zanken' ~ air. guth 'Stimme' ~ Lit. gaudžiù 'heule', gàudas 'Klage'

         ~ aslav. govoriti 'lärmen', Russ. gútor 'Rede',

         ~ Serbo-Kroatia:         kukati 'wehklagen, lamentieren'

         ~ Gr. γó(f)os 'Klage', ai. gavatē 'tönt' < idg. *gou'schreien'

Zithara         < Gr. kithára ~ S. Zither 'sitra'

         - muin. kreikkalaisten kielisoitin' > Gitarre

         < Lat. cithara 'Zupfgeige' ("näppäilyviulu") ~ Unk. citera 'sitra'

Engl.                   goat          'vuohi' > "Kantele II: 3A)         GUSLI

gut                   1) 'suoli' < IE *gh(e)u- 'pour (to tube)'

         > E. foundry, funnel, fusion > E. gutter 'vesikouru'

         ~ AS. guttas (pl.) < gēotan 'to pour', 2) 'channel, passage'

         ~ Gr. khūmós 'animal/plant juice' > E. chyme ~ ? Lat. gutta 'drop'

yew                   'jukapuu so. marjakuusi' = < OE īw ’jukapuinen jousi’

Spain:          gaita         'flageroelet, hurdy-gurdy' ~ ghayta 'pohjoisafrikkal. oboe'

         > gaita (gallega) 'bagpipe, hornpipe' (esp. säkkipilli = baski gaita id.); kaula

me gusto          (< gustar); It.giusto [dž-] 'oikein; tasaisesti, tarkasti'

Lat.                  guttur  'kita' (kurkku, kurkunsuu, nielu)

         >? E. gut 1) suoli, 2) perata, puhdistaa ~ guts 'sisälmykset'

         < AS gēotan 'to pour' (valaa)

Gr.          koitŋ          ’vuode’; koitos,  (> keimai) ’maata-pano'~ Lat. coitus

 

Kirgisches Chordophon: kijak

Arabia:         qaid                   'ketju', 'kahleet, raudat' < *qaidāni

Palestina:          'udfar/'adāfir  'fingernail'

         < 'ūd/'wād 'lute, harp' (cithern, harppu); gitāra qadīme id.

Indo-Ir:          gāthā < ga = singen

 

7B)         GUR - HUR (> ks. myös Soidinmusiikki VI:5 kyl-kieli)

F.                  kurki         'Kranich' = est. kurg; lpN guor'gâ, mdE kargo, M kargei

         ~ smjJr χārū, Jn kori; slk qara, Km kuro; M kurou; Krg korù id.

         ~ tung. karav, sumer. kur'gi, akkad. kurkū, aram. kurkəjā

         ~? ven. kurlýkanjo 'kurjen huuto'; kurlýkatj 'huutaa kurjen tavoin'

         > slovak. krk 'Hals'; Tsek. krk 'kurkku, kaula'

         >? Ostj. kurk 'orëл' (kotka) >? F. kirkua = est. kirata ~ ? lpK kirvata 'kirota'

         ~ Arab. kirkî (kurkī?) 'crane'; pl. karâkî; kurkî-y 'stork' (kattohaikara)

Est. karata ’hypätä; hyökätä kimppuun’; (vulg.) koinata, naida

~ kara 'looma (härja) suguti' jne.

On vielä sana, joka veisi meidät kauas muihin ajatuksiin - nimittäin sana ’karata’, joka ’karga’ -muodoissaan merkitsee itämerensuom. kielissä ’tanssimista’ ja liittyy siten iloitteluihin.

         ~ unkari: kerget  = ajaa takaa (vrt. itäm.sm. karga ~ tanssia, karata jne.)

karelda ’hypiskellä, hyppiä’  > F. karata

         ~ kargama 'hüppama; põgenema; sugutama'

         ~ lyyd. kargaita ’karkeloida’; 'ringi joosta, söösta, tormata'

         ~ liivi kargõ 'hüpata, karata, kiirustada'

         ~ vadja kargata 'põgeneda' (F. karata);

         ~ vepsa kargeita 'tantsida' = karga = tanssia

         ~ aun.karj. karrata 'joosta, hüpata, hullata; kaduma minna'

         ~ issuri karada 'põgeneda, hüpata; mängida, tantsida'

         ~ mari kuržaš 'jooksma'kərγəzam (kuržam); 'juosta'; 'pyöriä, kieriä'

Komi:                  gor         1) ääni (v. zvyk); 2) kiuas ~ gora ’kova, äänekäs’

         > gorzöm ’huuto’ = v. krik  > gorš ’kurkku (kaula) (v. gorlo)’

         > gors ’ontelo, kolo’ ~ v. grómko < grom ’ukkonen; jylinä

kurka                  'tyúk/Henne'; kureg ’Huhn’ < Russ. (kúra, kúritsa 'kana') >? F. kurki

         ~ Udm: kuregpuz         = kananmuna; kureg ’Henne’

kyr                   1) uros 2) rantajyrkänne

Mari:                  kərγəzam (kuržam); laufen (juosta); rollen (pyöriä, kieriä)

         ~ Veps. karga = tanssia > F. karata > E. course = kurssi

kärš                   (küsle) ’gusli’ (kanteleen tapainen soitin) ~ garš, garzia

Udmurtia:         gur         1)’melody, tune’ > əkton gur ’tanssilaulu’; sjuan gur 'häälaulu'

         ~ 2) gur = uuni (oven) ~ gyr = huhmar > kurekton = suru

         ~ moU kūr, burj. χur ’Geige’; kalm. χūr id. > kuara = ääni (voice)

          > Liettua: garsas = heli, hääl, kõla ; Slowak: hurhaj 'Geschrei'

         ~ Mansit: küör (kür, kur) Ofen > Mari: kərγəzam (kuržam; laufen (juosta)

         ~ Komi: kyr 1) uros 2) rantajyrkänne 

kyržan          'laulu'

         ~ šuon (šutem)= sanominen (saying), puhe; sanotaan

Unkari:         garat         ’kita’; gólya = haikara; ~ kan'koiras, uros'

húr                   'viulun/pianon kieli (’Saite’)' ~ hárfahúr 'harpunkieli'

Mansi:          küör         (kür, kur, kūr ~ T kwīr) 'kemence/Ofen' < zürj.

         MansiE          Schongurt (6-kielinen) (Udm. sjuan + gur)

Aulis J. Joki: Die Lehnwörter des Sajansamojedischen, SUST 103, Hki 1952:

         ~ moU kūr, burj. χur ’Geige’; kalm. χūr id. > kuara = ääni (voice)

Liettua:          garsas = heli, hääl, kõla (ääni; laulu); kuulsus = garsas ’sound’ 

         > garsus (garsus) ’kuuluisa; kovaääninen’ ~ vrt. latv. gars 1) ’vaim’ l ~ r?

         > Palestiina:         ğaras/ğrās         'bell'; gars il-bāb         'door bell' >? call-glas (r ~ l?)

Russ:                  kúra,         kúritsa 'kana'; kurënok' 'kananpoika'

kuráž'                  'into, kiihko; isottelu'

kurlýkatj         'huutaa kurjen tavoin'; kurlýkanje 'kurjenhuuto'

Serbo-Kroatia - Romaani: kor ’neck’ (niska): korem ’internal organs

         > korako dudumoro         ’throat’ (kurkku) = koraći phabaj/phućardi

Romania:         cere ’circle’ = Unk. kör, Pol. koło (E. hole, F. kolo, ven. golos)

Engl:                  chord         'jänne' (math.) & ~  cord 'kieli' (gut, string) < Gr. χorδŋ

Gaelic:          ghairm 'shout'

Lat:                   gyrus 'piiri, ympyrä, kierre' (juoksupiiri) ~ F. kurki = Lat. grus

         > cornix         'Krähe' ~ ab. (abhasia) kur' 'Hahn' >? F. kurki

Romania:         goarna         ’Trompete’ >? horn

Kreikka:         χorδŋ (khordé, khordē)         ’suoli; soittimenkieli’; pl. χoládes ’suolet’

Turkki:         cyra                  'turkkil. pieni saz'

kuğu                  'joutsen' ~? Koibal: kuryu 1) ’voice (golos)’; 2) ’to cry (krik)'

Tü-: čag.         čükür         ’Stachel, Dorn’ ~ ? čag. čügür ’eine Art Gitarre/Harfe’

         ~ mo. quur ’kielisoitin’ (>? ung. húr ’Saite’)

         ~ moU kūr, burj. χur ’Geige’; kalm. χūr id. ~ Mo. > tung. xūr ’gusli’

         > Tü: aman hur         'mongolial. munniharppu'

         >? Mongolia: Morin-chur 'kielisoitin' >? F. kurki

Koibal:          kuryu 1) ’voice (golos)’; 2) ’to cry (krik)'

         > kurerok ’kurki’ (E. crane, ven. zhuravl) >? kurja-cry; kriikku

Heprea:         garon/gronot 'throat' (kurkku); gargeret 'windpipe; throat'

Arab:                   garid(a) ’to sing, twitter, warble’ (bird); garad, tagrīd ’singing, song’

         = garid ’sing’ (v) (laulaa - linnuista); tair gârid ’songster’ (laululintu)

 

7C)         WHISTLE~PISTOL-WHEEL~HJOL~FL-HUILU/VIOL-PILLI

F. pistää      'stechen, stecken'

~ ostj. 744   pəstз, pāsti 'terävä'; 745 pistəti 'pistää kuoliaaksi'

Impilahti:     piššali  'luodikko, pyssy'

Viro:            vile, vilespill 'huilu' (pajupilli?) > vilistama 'soittaa huilua'

         >? viheltää; fiddle, whistle

lpKuola:        piessj  'soittotuohi' (Kld.saame) ~ F. pilli (pipa) = Mongol. bila

         > ks. Kantele III, 7C  > (PK 7.4.95 - irtolappuja):

         - Pajupilli oli Väinämöisen soitin! Sillä hän lumosi eläimet ja linnut.

Komi-syrj:      pis 1) ’pajupilli; Weidenpfeife’ < ven. piskatj ’pfeifen, piepen’,

         2) 'ganz still' < piśkavni, piśtini, piśtalni  ’löcherig werden’

         > Tšech: pišt'ala 'dúdka' ~ W. peśkı, pośki ’Eiterbeule’ (märkärakkula)

~ piśt'iavni  ’impfen (gegen Pocken)’ >? pistää ~ vih- ~ whisstle

pöljan       ’pilli, huilu’ (puhallinsoitin) >? violin-fjol

Unkari:      foly(ik) 'virrata, juosta, valua, vuotaa; tapahtua, olla käynnissä'

         > folyó ’joki; oleva, juokseva; jatkuva’;  E. fall ’putous’ (Paratiisin joet) 

         >? E. flow; E. follow = R. följa = S. folgen ’seurata’>? F. vuolle; valua

fúj             'soittaa; puhaltaa, tuulla' > kürtöl 'soittaa torvea' >? F. puhaltaa

~ csenget - meghús ~ harangoz, játszik - zenel - muzsikal - penget - húz

Puola: fujarka   'pajupilli, paimenpilli'

furulya        'huilu' (fuvola) ~ furulja, bojtar 'paimenhuilu' >? svirel

         ~ S-Kroatia: frula ’flute’ (svirala);          ~ truba ’trumpet’(?)

~ fićukati     'pfeifen' = fućkati id.

fuvola     'huilu, flageoletti'; ’flute’ = Ven. fleýta, Gr. fla'outo', Swah. filimbl

> fúvós zenekar  'torvisoittokunta

         >? E. S. Laute ’luuttu’; viola-violin

fül             'korva' (ear) = Tü. kulak > Unk. fülbevaló ’earring’ 2) kahva, kädensija

         > fülemüle ’satakieli’ >? F. kuulla; golos

 

Russ.          piskatj (pisknutj) 'piipittää, vinkua'; ~ pítškatj 'ahtaa täyteen'

         ~ pistólj 'kultaraha', pistón 'mäntä'; pisúljka 'kirjelappu'

         ~ pískúljka, pištšálka, poštšálka 'sorapilli'; pīštšikj, pištšók 'vietepilli'

         > pištšálj  (vanh.)'ampuma-, tuliase; kivääri, tykki'  >? E. pistil 'emi'

pistolétj          'pistooli' = Blg. pistalét >  Nem. Pistóle = angl. pistol

         ~ Muin ven. pišt'ala < pištšalj = svirelj 'paimenpilli, pajupilli'

         < piskj  'piipitys, vikinä' < pıskatj 'piipittää, vinkua'

         ~ (pisnútj ~ pisátj 'kirjoittaa, kuvailla')

pišt'al              -huilu > pischal 'shepherd's pipe' ~ It. pistoletto < Lat. fistula 'putki'

         > Saksa: pfeilen 'viheltää' >? Pfeil 'nuoli' >? E. whistle ~ pistol

         > Germ. *khwis- 'hissing' sound ~ Sw. vissla, Dan. hvisle 'hiss'

> vizžátj           'vikistä, vinkua'; vizg 'vingunta, vikinä'

Puola: flecista    'huilunsoittaja' < flet 'huilu' ~? fujarka 'pajupilli, paimenpilli'

Tšekki:         pisatel          'kirjoittaja' < dopis 'kirje' > psát (piše, psal) 'kirjoittaa'

         > zápis 'merkintä' ~ píchat  (slowak. picha) 'pistää, pistellä'; lävistää'

         ~ piss, písen= Lied (laulu < v. pesen)

pišt'al(a)         'dúdka' (pilli ~ svistók); 'pipe'

         > pastýrská pišt'ala =  v. 'svirélj'  < pást 'paimentaa'

         ~ bolg. pištšjálka (v. svirélj) ~ Tšech. píšt'ala < yl.slaav. *duda ~ *duti

         > Lat. fistula 'putki' > E. pistil 'emi';E. pistol = Germ. Pistole < Tšech.

         > Germ. *khwis- 'hissing' sound ~ Sw. vissla, Dan. hvisle 'hiss'

         ~ E. whisper; frz. siffler 'to whistle, hiss'; < orig. whistler = piper

         ~ AS. hwistlere ~ 'minstrel' (Matt. IX. 23)

         >? vrt E. gun 'ase' ~ canal 'putki'; can 'kannu'; E: piston 'koneen mäntä'

S-Kr:            vila     ’fairy, nymph;  ’lover, paramour’ (fem.);

         > vile   ’äänirauta’ (pitchfork) ~ vilast 'gabelförmig, -artig'

         ~ Unkari:         fuvola 'huilu, flageoletti'; fúvós zenekar 'torvisoittokunta

         ~ fül    1) korva, 2) kahva, kädensija

zvižduk         ’whistle’ < zviždati 'pfeifen'

 

Norja: fele, -a  ‘viulu’

Saksa: Fiedel   'viulu (> Geige)'; Fidelitat 'iloisuus, vilpittömyys'

> ahd fidula,     mhd videl(e), mnd, mnl vedel(e); nnl ve(d)el,

> ags fiðele,     E. fiddle, anord fiðle, schwed. fela, norw. fele

         ~ Isl. fiddla  ~  Wales: crwth 'jouhikko'

< lat. vitulari     'frolocken' ~ volkslat. vitula 'Saiteninstrumet'

Fistel                'fistula, aukoma'; [soit.] 'falsetti, piipittävä, kimeä (kurkku)ääni'

         > Fistelsänger 'falsettilaulaja'; > fisteln, fistulieren 'laulaa kimeästi l. väärin'

pfeilen               'viheltää' >? Pfeil 'nuoli' >? pistol

Engl: fiddle         'viulu' ~ Du vedel, S. fiedel

> E. viol (violin)   'viulu'; Prov, viula < lat. fides '(lute)string'

         > Weekley: E-etym: ...the three instruments of the early mintrels represent the three European language groups, viz. L. (fiddle), Teut. (harp), Celt. (rote)...

fistula         < L. 'Rohrpfeife'; 'pipe, flute' aik. fistle ~ fester

         ~ mir. fetan 'fistula'

fleet               ’to float, drift’ (liitää ohi) ~ ON fliōta ~ OE flēotan  < L. fluere ’flow’

> Lit. plaukti    ’float, sail, swim’ > S. fliegen

~ Gr. pléo       ’sail, float’, Skr plu- ’sail, swim’ > E. fly, flow;

< IE *pleu-      ’flow(ing), float(ing) (rapid)’ ~ IE *pleud-, *pleuk-’float, swim’

~ E. flood         ’flowing, river, sea, flood’ = Germ. flut, Goth. flōdus

         = Germ. *fleutan > S. fliessen ’to flow’  ~ Germ. *fleut- ~ ’quick’

flute                  'huilu' ~ flout (ME flouten) ’to play the flute’  < Lat. flare ’to blow’

         ~ E. flood  ’flowing, river, sea, flood’ = Germ. flut, Goth. flōdus >? flow

        ~ Provenc. flaut ~ flajol ’small flute/whistle’ ~ laut = E. lute ’luuttu’

        ~? E. inflate ’täyttää kaasulla’ < E. flatus 'suolikaasu' >? inflaatio

pistil                   'emi' (pestel); female organ of a flower; frz. id. ~ Russ. pseno "millet"

         > E. pestle '(huhmareen) survin'; pistol(et) < It. pistoletto < pistolese 'dagger'

         ~ Frz.  ficelle ’string’ >? E. pistol-wheel~hjol~huilu/viol-pilli-pisto

            <  Old French pestel < Mod.L. pistillum "a pistil, pestle (survin)"

pistle                   'letter' < O.E. pistol < epistol < L. epistola

pistol                   "small hand-held firearm," < M.Fr. pistole (uncertain origin)         

          ~ Ger. Pistole, < Czech pis'tala 'firearm', lit. 'tube, pipe'
          < pisteti "to whistle"  (imitative origin, related to Rus. pischal "shepherd's pipe.")

         ~ M.Frz. pistolet "a small firearm; a small dagger".

         ~ It. pistolese, in reference to Pistoia, town in Tuscany noted for gunsmithing.

viol         'viola' < vielle [archaic] OF, as.viol, fiddle 'viulu'

          > E. violin ’a Roman musical instrument’ < vitula ’viol’ (5-7 strings)

< later F. viole,    Prov. viula, It, Sp. viola (< -fid-)

< MedL vidula,     vitula & Lat. fides '(lute-)string' ~ fiddle (WGer)

> (the instruments of the early minstrels: L. fiddle - Teut. harp - Celt. rote)

~ The viola da gamba is held between the legs.

~ violate        < L. violare 'to violate, to corrupt, to defile, to breake' < vis, vi- 'force'

> frz. viol        'väkisinmakuu, raiskaus'

~ violet          < F. violette < L. viola ~ Gr. ion (> iodine) 'pink colour'

~ whistle          'viheltää; pistellä' > wet one's whistle  'pipe'; ~? whisper-watch-waiter

> whistler      = piper; AS. hwistlere 'minstrel'; OF ménétrier 'fiddler'

< lat.                minister 'servant' (entertainer) > E.. wait(s) 'pelimanni(t); joululaulaja(t)'

Provenc.            flaut ~ flajol ’small flute/whistle’ < L. flāre ’blow’ (Ks. n:o 16 luvvt)

~ Provenc.         laut ~ Ks.lat. fidēlia > E. lute ’luuttu’ > ital. flauto 'flute; flutist'

~ Lat. flo           'puhaltaa (blow); tuulla > flatus 'puhaltaminen; tuuli'

< L. fluere ’flow’ < IE *pleud- ’float, swim’; Germ. *fleut-’quick’ >? leudd

~ Pol: flecista    'huilunsoittaja' < flet 'huilu'

Frz.                   piste          'jälki, polku, metsätie; (ääni)nauha, -raita' ~ esp.

         < L. pista  'beaten (poljettu 'track')' < pistus < pinsere 'to pound, stamp'

villanella (Fr-It)  ’a ballad’ (jollaisia lypsäjäpiiat laulavat)

< vilillanello    > E. villanelle ’kaupunkilaislaulu’ < It.-Esp. villa

         < Lat. villa ’maa-asunto, -kartano; villus ’pitkä karva, takku’

         > villōsus ’pitkäkarvainen’ (maalainen; orja?) > OFr viole 'muin. jousisoitin'

Esp.                 pito         'pipe, whistle, fife(r), boy’s game, woodpecker, cat-call'

         < pitar 'to pipe, blow a whistle' > pitoflero 'musician of no account; gossip'

violar                'to violate; brake; rape; spol'; violent 'unnatural'

Port.                  pistão 'mäntä' (E. piston) < lat. pinsere 'beat'; pinso ’survoa'

Romania:        > viers ’Melodie; Weise; Stimme’ >? ks. verse-värssy-virsi

viola                   ’Viola, Bratsche’ ~ vioara ’Geige; Violine’; ’violin’ (viulu) >? r ~ l

         ~ viola ’übertreten, verletzen’ ~ Lat. violo 'gewaltsam behandeln, verletzen'

         ~ Lat. viola 'das Veilchen (Levkojeart ~ ? F. leukoija)' ~ lat. viola 'orvokki'

         ~ S. Viola 'alttoviulu' >? E. violation; F. violetti

Italia:       fiatare 'to speak, to breathe (a word), to open one's mouth'

> fiato      'breath; gulp, draught; stamina (elinvoima) = (pl.) puh.soittimet'

Latina:      fidēlia 'irdenes Gefäss, Topf 'saviastia'

         ~ Gr. piφos 1) > E. body 2)S. 'Gebinde'

         < lat. *bheidh- 'binden' > fiscus 'geflochtener Korb' > *bheidh- 'überreden'?

         ~ vrt. S. Flut 'tulva' > ks. frz flaut, E: Flute'huilu' > ? fluid-flow "laulun virta"

         >  flower = S. Blume 'kukka'; Blüt(h)e 'impeys'; bluten 'vuotaa verta'

~ Unk:        fütty = vihellys; fütyül ’viheltää’

fidēs          (fido)          (1) 'usko; uskomus' fidēlis 'uskollinen; uskottu; luotettava'

         > fidēs          (2) '(Darm)Saite an Musikvwerkzeugen' (pl. fidis) = '(lute-)string'

= (fidium)  'suolikieli, -jänne'; fidicula 'kithara, lyra, väh. kielisoitin'

         ~ fidiculae 'suonikieli kiristys- t. kidutusvälineenä'

         ~ ? Gr. sfidŋ, -es 'Darm, Darmsaite' ~ vrt. fungus  < sfóγγos

> fidibus canere 'soittaa kanteletta’ ~ docere fidibus 'soittaa kielisoitinta'

> fides-cano      'kitaristi'~ vrt. foedus 'rietas, häpiällinen' >? foetus 'sikiö'

fīlum          (VL) ’thread’ 'säie, rihma, lanka (Faden), siima; soittimen kieli’

         = Lit. gi'sla, gi'sle 'suoni, suoli' ~ Lit. gijà 'Faden' ~ apr. gislo 'Ader'

         ~ žem. gínsla, apr. gislo (suoni, suoli) ~ Ab. žica 'Sehne', ab. žila 'Ader'

         ~ arm. jil 'Sehne (des Körpers), Schnur' ~ Alb. deł 'Sehne, Flechse, Ader'

         ~ Lat. fūnis 'Seil, Strick, Tau' > alb.? hīlum 'hius, hitu; ein geringes'

- Ymmärtääkseen, kuinka hanhi muuttuu kielilangaksi, on tiedettävä,myös, kuinka latinan 'fistula' muuttuu mm. tšekin (pišt'ala 'dúdka', 'pilli') kautta englannin viheltäväksi pistooliksi (>? E. whistle):

fistula          'Rohrpfeife' (Engl: fistula, pistol  < L. ’pipe, flute’ aik. fistle ~ fester)

         ~ aisl. blīstra 'mit dem Munde pfeifen/flöten, zischen' (von Schlangen)'

         ~ flāre < *bhl-is-; or: ab. zvizdati, čech. hvizdati, pol. gwizdać 'pfeifen'

flojera (flyara) 'kreikkal-ukr. huilu' ~ Roman.-moldoval. fluier id. >? lyyra

medLat. vidula, vitula, it. viol(a) (violino, violone), frz viole, vielle 'Geige'

vulg.Lat. vītula ’stringed instrument’; Vītula - a Roman goddess of joy and victory

Gr:              fórmigx          ’lyran, lutan’ ~ R: gitarr, lyra < formixω ’soittaa kannelta’

         = fórmıgx         (brem-ω ~ lat. bremo, R. brumma) ’eräs kielisoitin, kantele,’

         ~ foréω (férω) ’kantaa, pitää (vaatteita) (R. föra); käytellä, ajella’ >? Luci-fer

> violi’         ’violin’ (viulu) = Jap. baiorin, Indon. biola

Japan:          fu         'tuul' >? F. puhua/puhaltaa ~ suu

 

7D)         CHATHAN

Lindström 1853:        

F.           Synnyn (födas); mm. Mordw. schatschtan (föda, pario); Tšer. tschatschem id.

lpKld       tatskan ’poronsarviin kiinnitettävä kolistin’ < komil lainaa?

         4.2.2001: Kuolan tatśkan -poronsarvikolistin lienee sukua Karjalan (lampaiden          kutsu?) tai Viron lokkulaud -kalistinsoittimelle.

         ~  R. klocka ’kello’ = S. Glocke > locken ’houkutella’

Jekaterina Korkina (Kuola, Lovozero): - Komilainen lautasoitin poronsarvissa riippumassa. Tatshkan-soitin on saamelaisilla kuin "kottikärryt" (?) Kysymyksessä on nivhien hatšand -kapulat ja hakassien chathan(d) -kielisoitin, joista nimi on lainautunut komille ja muoto hanteille (narkas juh) ~ so. kolistelulauta (est. lõkkulaud), "soiva puu". 

Uku Maasing: Eesti usund, Ilmamaa, Tartu, 1995:

         tsatkan         = metsässä kuolleen ihmisen paha henki mareilla. s.196

         s(h)ots(h)õn         = sotsam = synnyttää > jumõn-sotsõn > jumen-awa s.206

Komi:          tutsyny ’viheltää; soida’ (v. svistétj, gudétj) > duduk?

Udmurt:      tetts’an = hyppy, hyppääminen; tanssiminen (dancing)

         ~ ven. tétška 'kiima'

Hanti: s.99.  ədzε (ətšε) miehen kalu, penis ~ lpKuola: a:ž' '(reiden)juuri'

         ~ lpKuola: a(o)tts(e) 'haarat, jalkoväli' ~ lpN (h)acce

         > a:dd(a) 'helvetti'; a(d)z 'syöjätär' (addzen-nieida)

s.964.           ša`tχa`n         ’nauris’ (Rübe) >? chathan-soitin

Hakassit:      (Kantele 1, 2011, s.12): chatkhan -kansallissoitin

Ven.            ótše ’Isämeidän’ (rukouksissa) ( < otéts ’isä’) ~ lp tsatse(?) 'vesi'

         ~ tetšénie 'virta(us)'; tétška 'kiima' >? touch-tecken > Esp. tocar

tótška          1) ’punkt, täpp’ (E. dotch); tatška ’tikkamine, teppimine’

         >? E. touch

Bulgaria:       tétšen'nestemäinen'; tótša'valuttaa' >? lpN  tsatse 'vesi'

         ~ tjka  (t'tšém) ’kutoa (koneella)'; tšetá 'lukea'

Kamass.        t'ādəγå'n = domran kaltainen entinen soitin

         > kam. t'ādyγan 'liegende Harfe'

Tü. ~ bar.     jadyγan ’eine liegende Harfe’ = makaava harppu

         ~ tel., koib. kč. t'adaγan (d'adaγan), sag. šor. čadyγan 'makaava harppu',

         soj. čadāγan, čadyγan, ~ cag. jatuγan, čataγan ’liegende Harfe’,

         tel. jadaγan, bar. jadyγan, < mo: moL jataγan, jatuγan id.

         ~ kalm. jatχan ’ein 8-saitiges Instrument, eine liegende Harfe’

         ~ yat-kha 'mongolial, näppäiltävä sitra (yataga)

atü.                 jat  ’liegen; wohnen, leben’, osm. jat-ak ’Bett, Lager(platz)’

         ~ Persia: zadan         ’to strike, beat; to play (an instrument)’

Hans-Joachim Paproth: Studien über das Bärenzeremoniell, Uppsala 1976, s.307:

Sahalin-giljakit: tjatjan č'har (zand = schlagen und č'har = Baum)> giljakit: žacant

         >? vrt. lpKld tatskan ’poronsarviin kiinnitettävä kolistin’ < komil. laina

         ~ Kamtschatkan nivhien (&korjakit) hatšan