Soidinmusiikki IIIB

 

SOIDINMUSIIKKI IIIB (1I-1J)

 

1I)         SÆM - MAA-ILMAN VALO:

F.                   hämärä = vi hämar; li ämārdə ’hämärtää’; F. huomen

         > ka/ve > ven. gémerja, jámerja ’hämärän aika’

         ~ ei suk: md tšemń, šämen ’ruoste’, tšer. šeme ’musta’,         

         ~ syrj. t'šim ’siniharmaa, hämärä’; votj. džomit ’hämärä’

         >? W-Lamut: timinà ’morgen’ (huomen) (tung. tímína)

         ~ Ewenk tymāní ‘aamu’ ~ Ven. tuman'usva'

         ~ ei suk. germ. *themaz, mys. demar ’hämärä’ = ven. sumerki

         Kluge (369:) mnd., holl. schemern ’tulla puolipimeäksi’

         ~ Nr-Dän., ~ E. shimmer > mtü. iŋir, imir ’Dämmerung’

         >? vrt. Gr. hēmra ’Tag’; Arab. hämam ’laava’

         > Gr. *amaýrωsıs’pimeys, pimentäminen’

         >? (h)a+maur- >? tumma-dumm-tuomas

lpR:                  sabmát ’häämöttää, näkyä kaukana’

 

Mari:                   šem(e) ’musta’; 'tuhrimus'

Mordva:         tsimbeljdems          ’virvendama’ (väreillä, lepattaa)

tsimboldoms          ’särama’ (säihkyä, välkkyä, hohtaa; paistaa, loistaa)

Unkari:          havas ’luminen’

         ~ homály = hämärä, pimeys; mysteeri; hämäryys

Ostj.                   schâm (šam), tat. scham (šäm ’Lampe’) >? Hepr-Tü(?) 'valo'

         ~ tšuw. som (sum), georg. somi (som-) ’Rubel’

 

Russ:                  zemljá (> zémen, zemnoj) ’maa(-)’ < i.e. *g'hemiā-

         > Liett. zẽme; latv. zeme; dr.pruss. same, semmē ’maa’;

         ~ liett. dzemas, latv. zems ’alava, matalalla oleva’

         ~ Tšech. zeme, zemnī 'zemljanoi' (maa-, multa-); slovak: zem, zemina 'maa'

         ~ Lat. humus (<*homos < *g'homos) ’maa’; kreikk. khamai

         ~ avest. , rod. zemō, vin. zam;

         ~ m. pers. zämin ’maa’ < i.e.*g'hem- (*g'hom-) >? hem-home

sumerki         'hämärä' ~ ham         = hävytön, julkea > S. Scham 'shame'

(S.-kr.)-Romaani:         k(h)am, kamina ’sun’

          >? kamina = gr. kāminos ’uuni’

Latv.                   ziema > Lith. žiema > Pol. & Russ.  zima 'talvi'

Liettua:          Uudenvuodenpäivänä ...wurden dem Gott Zimiennik (Samanik;          Samana)          Haustiere geopfert und Gebete gesprochen.

 

Nr-Dän:         skam ’Schande, Scham’  >? Lat. scamnum

         = ags. scamu (E. shame, holl. schaam-)

         < idg. *(s)cem ’bedecken’; skamme sig ’kätkeytyä häpeästä’

         ~ ält.dän. skam, skand ’Teufel’ ~ OE. scamian ’feel shame’

R:                  märk 'merkki' ~ mörk 'pimeä, hämärä'; morgon 'aamu'

himmel          ’taivas’ = mys. himil > S. Himmel

         ~ Ruots. riimukirjoituksissa himin = himlen

~ Got.          himinis = ahd himil 'Himmel (Wölbung)' ~ ndl. hemel 'Dach'

         ~ ags. homa 'Hülle' ~ Got. ga-hamōn 'sich bekleiden'

         < ahd.  -hamo 'Leib, Körper, Leichnam' >? Geheim-Himmel

         ~ M.Germ. haima = säteilevä > N. hi:m, hi:ma = ohutpilvinen taivas

Saksa:         Hemd ’paita’ = ags. hemeδe < vorgerm. *kamitia-

         ~ Lat. camisia ’sot. kapeahih. paita’ >? S. Heim-

         < idg. *kem- ’bedecken, verhüllen’ (Himmel-Scham-Schande)

          ~ Germ. *hama(n)- ’Hülle, Haut, äussere Gestalt’

         (< Hamen) > afries. håma ’Gewand’ ags. hama ’Kleidung, Haut, Leib’

         ~ Got. ga-hamōn 'sich bekleiden' ~ Finn. hame

         ~ anord. hams ’Schlangenhaut’, nr. hams ’Schale, Hülse der Samenkörner’

         = skr. sāmulyá-, śāmula- ’wollenes Hemd’

         > śamī          ’die Hülsenfrucht Prosopis spicigera’ (palkohedelmä, palkovilja)

         < Muin. germ. ’hame’ = pyyntiverkko

hemmen          = ags. hemman ’hemmen, verstopfen, schliessen’

         (pidättää, estää, seisauttaa; pidättyä); Hemme (tekn.) ’jarru’

         ~ R. hämma, Isl. hemja ’zügeln, zwingen’ > Isl. hemill

         ’Beinfessel der Weidetiere’ (~ ahd. *hamal > Hamen)

         > Hemmnis’este, haitta; takistus, raskus’; Geheimnis ’salaisuus’

Himmel         ’taivas’ ~ ahd. asächs. himil, mnl. nnl. hemel

         ~ anord. himinn, got. himins, Nd. hæ:wen,

         ~ asächs. heban, ags. heofon, engl. heaven;

         ~ ’Decke, Gewölbe’ = ahd. himilizi, mhd. himelze, mnd. hemelte

         ~ germ. *hemina- < *kemeno- < *kem- ’bedecken, verhüllen’ >? S. Heim

         ~ Got. himinis = ahd himil 'Himmel (Wölbung)' ~ ndl. hemel 'Dach'

         ~ ags. homa 'Hülle' ~ Got. ga-hamōn 'sich bekleiden'

         < ahd.  -hamo 'Leib, Körper, Leichnam' >? S. geheim

         >? femini = gemini < E. gem ’jalokivi’ = R. fem (5)

Engl:                  hem ’päärme, palle; ympäröidä, sulkea sisäänsä’

samba         (portug.) lat.amer. tanssi < brasil. kansantanssi

Samhuin         ~ krist. versio kelttien kuolleidenjuhlasta

         > Es war nach dem Herrn des Todes Samana ’Gleichmacher’

         (od. ’Schrecklicher Schnitter’)

scheme         = MedLat. schema ’diagram, arrangement’

         < Gr. sχŋma ’form, figure’

semantic          'merkitysopillinen' < Gr. simantikós ’significant’

         ~ semaphore = opastin; viittoilu’ < Gr. sŋma ’sign, signal’

Gr:         imar,                   imera, hēméra ’Tag’ (< *sâmar) < ’die helle Zeit’;

         ~ Arab. hämam ’laava’

         > Gr. *amaýrωsıs’pimeys, pimentäminen’ >? a+maur-

skhēma         ’form, figure’ > LAt. schēma ’figure, diagram’

sēma                   ’sign’ > E. semantic > E. scheme ’skeema’

 

Tü-etym:         kaz. akyr.          zaman’tuleva elämä’

čambudiwip (uig.)          ’Name dieser Welt’,

         ~ soj. čamby-dip ’maailmankaikkeus’

         = kalm. zamba-tiB ’dieser Weltteil; die Menschheit’ < skr. jambudvīpa

mtü.                  iŋir, imir         ’Dämmerung’, soj. imir > ’hämärä’ (ven. sumerki)

Jukagir:          zaman (time-Zeit) = aika = turk. zaman = time

         ~ Liett. s'amone = latv. samana, ’teadvus’> Hepr. shemesh

W-Lamut:          hiεm, im ’ilta- (aamu-)rusko’ < jak. im ’iltarusko’

timinà          ‘morgen; huomenna’

Ewenk          tymānī ‘aamu’ ~ Germ. *themas ‘hämärä’

 

Heprea:         shemesh         'aurinko' (Arab: śams, pl. śumûs ’sun’)

         > šamájim (shâmayin, shamayeem) 'taivas (sky)' (verho?);

         ~ shamaymee ' heavenly'; shamayeem (sing. shmey) ’skies’ pl.;

         ~ shâmeh 'olla korkea, uljas, ylevä (taivas)'

         ~ shâman = to shine; be (make) oily or gross; become fat

śemōl          1) 'pohjoinen', 2) semol ’vasen’ (käsi/puoli)

         ~ semô'l = wrapping (kääriminen, peittäminen); id.

         >? Arab: samâlî-y         ’arctic’ > Russ: zima 'talvi'

- Juutal. mystikot: Jumalan vasen käsi on hävittävä. Der Todesgott Satanael oder          Sammael personifiziert Gottes linke Seite.

- Saman          ~ Raamatun Samuel < semiitt. Sammael ’Alisen maailman jumala’;          hepr. Sama-El = Samuel - Lord of Sama 

- Bible:         ...der Herr der Toten, Sam-El, Sammael oder Samuel.

         Dieser Name war          von Samana, einem hinduistischen Beinamen des Totengottes          Yama [~? jum-] als Führer der Seelen abgeleitet.

shâmat          'syöstä alas, tuupata, puistaa; jättää yksin'

Shammâ'          'desolation (hävitys, autius, yksinäisyys)'

 

1.12.99 (osin Aikio-Vornanen - toim. Uusi sivistyssanakirja. Otava 1993)

Šamaš         Šamš (assyr. ’aurinko); hepr. šemeš, akkadilaisten ja muiden          muin.seemiläisten palvoma auringonjumala, oikeuden ja totuuden ylin haltija.

Sammael         Samiel, muuan Saatanan nimityksiä myöhemmillä juutalaisilla

 

Ülo Valk:          Kurat Euroopa usundiloos:

> Kabala järgi hõlmab jumalik täius ka kurjuse jõude ning seda kajastab õpetus Jumala          ühest emanatsioonist Saatana või Samaeli märgi all... Kabalas peeti Lilithi          hilisemaks abikaasaks Samaeli, kes oli ühtlasi Eevat pattulangemisse meelitatud          kurat... Mõne juudi legendi järgi peeti esimese tapja Kaini isaks Eevaga ühinenud          deemon Samaeli, või siis esines kurat tapmisele ahvatlejana.

-         Samael (heprean sanasta sami ’sokea’ ~ vrtr. jom 'päivä') - Saatanan tärkein nimi

         juutalaisuudessa 200-luvulta jKr. lähtien.

-         Kabbalassa Lilit on Samaelin puoliso ja pahan voimien valtakunnan kuningatar.

-         shemot          'nimet’

 

Arab:                  sam'         = śam'a-t (pl. śumû) ’wax, candle; light’

         ~ vrt. (sing.) a'ma, (pl) yu'mi (a) 'sokea'! > jum!

         ~ sams (pl. śumûs) ’sun’ (s) (aurinko) (= palest. šams, pl. šmūs)

         ~ samâ' ’heaven’; samâ ’sky’ (s); ’welkin’ (taivaankansi)

         ~ śammas          ’sun’ (ottaa aurinkoa; paahtua, paistua)

zamharīr          ’kuu; kylmyys’

Sumer-Akkad.          šamē (taivas, Obere, Himmel)

> sumer.          an-ki ’das Obere und das Untere; Himmel und Erde’

         = babyl. elāti - šaplāti - Šamaš oli näiden (molempien) herra

> Gilgameš: Šamaš, Šamš (assyr. ’aurinko’)

         = hepr. Šemeš - akkadilaisten ja muiden muin.seemiläisten palvoma          auringonjumala, oikeuden ja totuuden ylin haltija.

Babylonialaisilla 20 oli auringonjumala Šamašin atribuuttiluku.

         ~ ...sankari Simson < Schemesch 'aurinko'

 

Armas Salonen:          Persian muinaisuus ja kulttuuri, Otava 1967

s.120                  Šamaš         'Auringon jumala'

         - Šamaš oli Hammurabilla 'Oikeuden jumala'

Knut Tallqvist:          Kuningas Jumalan armosta:

         - Hammurapin patsaassa nähdään auringonjumala Šamaš kuninkaalle ojentamassa          sormuksen näköistä esinettä sekä sauvaa.

Babylonia:         Hos ackaderna eller semiterna i det forntida Babylonien voro

         Sol och Måne, Šamaš och Šin (’ravitsija-äiti’).

- Sumes niminen jumala oli täydellinen leijona, joka seisoi takaraajoillaan (Baabel).

 

Afghanistan:          saman [soinn. ’s’] ’ilma’

(S.-kr.)-Romaani:         k(h)am, kamina ’sun’ > kamam ’I love’; kamlo ’beloved’

         >? gr. kāminos ’uuni, kamina' >? Sampo

Hindi:                  Arya-Samaj Âryasamâj (hindi), ‘arjalaisten seura’

- Viiden dhyânibuddhan ilmentymiä ovat mm. viisi skandhaa: vijñâna (tajunta), rûpa (muoto), vedanâ (tunne), samjñâ (havaitseminen, mielle), samskâra (tahtomus)

- Joogan kahdeksan jäsentä (anga) ovat 8. samâdhi, kontemplaatio (Yogasûtra, II, 29)

 

 

1J)         SÆM-AIKA (A & Ω):

F. kiima         [ly: kīm(e); kīmidä > ve: kim; kimda > vi: kiim; kiimata]

         ~ lpN giei'bme, gibme ’kiima-aika’; giei'bmât, gibmât ’paritella’

         ~ tai lpN gikkât ’paritella, lähennellä’; soida (linnut), taikoa’

         > syrj. kojni ’olla soitimella’

         > vog. kij-, käj-, kaj- ’olla soitimella, laulaa taikalaulua’,

         > kim ’(teeren, metson) soidin’ > ostj. köj-, kej- ’olla soitimella’,

         > koj- ’ennustaa, taikoa laulamalla,

         ~ unk. kéj ’halu, hekuma, nautinto’ >? Game is over

lpK:                  hijmâ         ’tuulenhenki’

Tšer. < tšuw:          šumat (-ketš˝) ’Sonnabend’ < šəmal(-kon)

         > wotj. šumot ~ kir. sembe < pers. šamba

- Niittymarien pluralpääte -šaməč... ’much resembles the Chuvash plural suffix sem,          probably originating in the Bulgar word *sām ”number”.

šym                  1) ’seitsemän (šýmyt)’ (v. semj), 2) ’en’

Unk:                  szám         'Zahl, Rechnung’ ~ Unkari: havas ’luminen’

havi                  ’kuukautinen’; havi baj ’kuukautiset’

         >? hämillään >? Ewa; R. hav ’meri’

hét                  1) viikko; 2) seitsemän (7) (heten) >? R. heta ’o. nimeltään’

 

Russ:                  semj         ’seitsemän’

         ~ s-, so-= yht.liitt. & yhdessäolo -prefix

Nr-Dän:          sommer         ’kesä (< Halbjahr’)’; as. sumar, holl. zomer;

         arm. amarn ’Sommer’, am ’Jahr’,

          skr. sámâ ’(Halb)jahr, Jahreszeit’, avest. ham(ar) ’Sommer’;

         air. sam(rad) ’Sommer’; gr. imar, imera ’Tag’ (< *sâmar)

         < ’die helle Zeit’;          ~ lit. dãgas ’Sommer’: dag (päivä)        

         < Wrz. səm < *semi ’halb’; skr. sâmi-, gr. ími- lat. semi-

... the binary division of the year into summer and winter halves is older than          Christianity. The word sommar in Swedish is related to sa'mā in Sanskrit.

Saksa:          Sommer         mhd. sumer, ahd. sumar ~ ndl. zomer,

         angls. sumor, engl. summer, anord. sumar

         armen. amai'n ’Sommer’ (< am ’Jahr’), kymr. ham

Engl:                  semester 'puolivuosi' < G+L: semestris = six months (sex+mensis)

         < semi- ‘half’< G: émi- > Sanskr: sāmi- > AS: > OHG: sāmi-

         ~ samsodden = AS. sāmsoden ’halfboiled’  ~  E. mean ’keski-’

summer           'kesä' > AS. sumor > Com-Teut-Du: zomer > G. Sommer

         > ON: sumar  (Sw sommar)

         < Sanskr. sámā ’half-year, season, year’

         > OIr: sam = sumer 'a young lady’s age'

         = [OE] Summer is a general Germanic word...

         - It goes back ultimately to an Indo-European base *sem-

         > Welsh haf ’summer’ and Sanskrit sámá

OIr.                  sam         ’summer’

Frz:                  semaille         = [s(ə)ma(:)j] kylvö(aika);

         ~ semaine [səmε(:)n] viikon työ, viikko~ samedi [samdi] ’lauantai’

         >? Esp. semana ’viikko’ = siem (7) + año (aika) > kk ~ viikko

         > russ. semj = seitsemän(seven, septa-); sémja = siemen ~ smedja 'käärme'

         ~ siemen (Lat. semen) ~ E. seven = S. sieben

Esp:                  semana 'viikko' ~ Etrusk: ~ settimana 'week' < semf- 'sette'

Kreikka:         zamánı  ’pitkä aika’ ~ ími- lat. semi- 'puoli-'(?)

         ~ heptá ’seitsemän’ = Lat. septem

         ~ Germ. *sebun (S. sieben) < IE *septm

Jukagir:         zaman          'aika' (Zeit) < (?)  arab. zeman

Tü-etym:         zaman krm. blk. ’Zeit(punkt)’ ~ Arab. zamīn ’earth’

         > osm. zäman > KB. kom. kkir. kaz. zamana

         > čer. saman, sämän, čuv. saman(a) < ar. zamān = ’Zeit’

>  MA.  du- šänbäh, osm-kaz. düsämbä, kzk. düjsömbi ’Montag’ < pers. dū- šanba

         ~ säšämbi         kzk. ’Dienstag’, sal. sej-šembe < pers. sih-šamba

         ~ MA. si-šämbäh, kaz. čišämb˝ ’Dienstag’ < pers. sih-šamba

Heprea:         sman         ’time’ (aika); samm 'eye' (neulan)

         ~ sh(e)monah, shemôwnâh ’8’; sheemeenee ’the eight'h’;

         ~ VT: šemīnī' ’the eighth; the octave (music)’

         >? gemini ~ "uudestaan samalla tavalla..."

sheev'ah/sheva' ’seven’ = num. zayeen ’7’

Eri paikoista katsomalla löydät ajatuskulun:

>? 9.12.14: sama ~ (puolikas/pitkä/moon/8) aika > 7/viikko (sem-año ~ semana)         

         > maa > siemen > kylvöaika > kesä (skr. sámá 'season - half year - year')

 

G.H. Ranade: Hindusthani Music:         In the Samchari i.e. the roaming or complex form          of motion, enharmonic changes do take place.

- Aasia:          samsāra = Wesenskreislauf = samcāra = Wandeln (vaellus)

 

 

Koti » Soidinmusiikki 1-9 » Soidinmusiikki IIIB