Soidinmusiikki VIII

Soidinmusiikki VIII:  10) IGRATJ - 11) KAJ-KÜI - 12) KIIMA-GAME-GEM -

13a) KIKKI-GEIGE 

 

10)         IGRATJ > echo ( > joiku > cry-choros):        

>? SSA (222):  F. ikittää ’nikottaa; nyyhkyttää; änkyttää';  >? iki? ~ ikä

         ~ 'äännellä kiimaisen sonnin tavoin'; ve ikutada, ink. ikostā ’nikottaa’

         ~ vi iki(s)tada, ikutada ’änkyttää, hihittää; nyyhkyttää, nikotella’

         ~ s.223 ikä (> iki-, ikuinen) ’Alter’; ve igahīńe ’ikivanha’, va itšä = ikä ’ikä’

         > lp. âkke ’ikä, elinaika, pitkä aika’ > jâkke ’vuosi’; md ije, tšer. i(j) id.,

         ~ iäš, ijaš ’vuotias’, unk. év ’vuosi’, éves ’-vuotinen, -vuotias’

         < IE. *iēguā, vrt. liett. jegà ’voima’ (>? joiku)

         ~ kr. hēbē ’nuoruuden voima, nuoruusikä; täysikasvuisuus’ >? wog. eüküä

Impilahti-Karjala:         

igru            'leikki, kuje, telme; kujeilija, pelleilijä' < Russ. igratj

         > igruija 'ilvehtiä, leikkiä, pelehtiä'

Lyydi:          ägläz-nagriš ’kaksi syrjittäin yhteenkasvanutta naurista’ > Ägräs jne...

Est:        

igratsema    ’keinua’(~ Lyydi: igrak ’mielitietty')

         ~ ogar ’hullu, mieletön’; irki (?) ’kikkis’ (höröllä)’ >? Vikerkaar

         ~ Etelä-Viro: igratama ’porata; liikkua rauhatt. edestakaisin'

         ~ E-V: ira ’kiimainen’ ~ irama, irisema ’huutaa, inistä’

         ~ esp. ir ’käydä’ (juoksullaan); smj. iir-

lpN                irgi          ’sulhanen’ >? F. yrkä-ylkä; ven. igratj (metat.)

 

Mari:              jýgyr         ’kaksoset’ ~? jýŋgyr ’(soitto)kello; kulkunen’;

Udm:             gur  ’melody, tune’

Unkari:        

egres              ’karviaismarja’ >? Ägräs

iker                 'kaksonen' > Ikrek 'Kaksoset' >? V. ikra ’kutu’

         >? Ägräs >? Est. vikerkaar (’monivärinen’ sateenkaari) ~ Ikaros

         > hármas ikrek ’kolmoset’

         ~ ugrat  ’kiusoitella’ ~ szikra ’kipinä’ (ven. iskra, lpK iiskâr)

         ~ ugrik  ’hypätä’; ugrál ’hyppiä’; ugrás ’hyppy’

         > síugrás         ’mäkihyppy’; síugróverseny ’mäkikilpailu’

Lamuutit:         

ike        'improvisoitu joikumainen laulu' ~ īg-, ìge, ìk ’Schall, Klang’ > ks. ì- ’hörbar sein, tönen’ =

Jukagir:

i-          2) ’hörbar sein, tönen’; ìptεn es tönt, schallt’ ~ tung. ī-  >? udm. iki? ~ ikä

         >? aian ’Weg, Reise’; aian bεiεn ikän matkalaulu’ (>? A-B-C!?)

         > kùnin ìhin ’Werst’ (huudon kantomatka, ’virsta’) > ìβ-, ìü- ’hineinbringen’

         > aii ikän ’ihmis(ten)laulu’ >? ajaa ~ lpKld aie ’(venäl.) laulu’

         < ven. ikóna ’Ikone’ < gr. eikón ’kuva’ >? F. ikkuna = est. aken < ven.

~ īg,        ~ ıge, ìk (pl. ìl') ’Schall, Klang, Gepolter, Geräusch’

         ~ tung. īγ, ewenk. igз; tung. ikз ’Lied, Gesang’

         > uldo ìgεn ’ukkonen’ = Donn-er = thun-der ~ tone ’sävel’

         >ùlda ì geDDon ’der Widerhall ertönt’;

         ~ ìgεukεnεm ’ich bringe zum Knallen’

ìGrəm        ’ich knipse, klopfe’; korot ìgrεn ’das Ohr (korvat) klingt’ > v. igratj

         ~ ìgεlkεn ’mit Geräusch, klopfend’; uldo īgεldεn ’der Donner rollt’;

         > ìgellen ’es knallt’ ~ ìgəl ’Gott’ (?)  >? E. eagle; v. golos ’ääni’; F. kello-kalkatus

ikä              ’Lied, Gesang’; ikäräm ’minä laulan’; ikälkän bεi ’laulaja’ 

         = W-Lamut: ikän ’laulu’~ iGiri, ìgrì ’Zwilling’  < jak. igiri ~ Tü: iki = ’kaksi’ (2)

~ Tü-etym:   koib.  īk ’Geige’, hak. ’skripka’, soj. igil ’jousisoitin’,

         > tel. ikkili, čag. ik-lik ’kielisoitin’ < mo. jekeli ’kielisoitin’ > yk (165a)

 

Latv.                  

ikri                'sääremari (pohje)'

riests             ’soidin’; riesta laiks ’kiima-aika’; ierakt ’kaivaa sisään’;

         ~ danci griezt 'tantsu lõõma' < griezt 'kääntää'>? F. riista

         ~ ierakt ’kaivaa sisään’; ierietēt ’herua, vuotaa’ >? F. eritteet

Liettua:

griežimas         (muus.) ’mängimine, mäng; krigistamine, krigin;

         > grižti ’mängima; krigistama; kiristama’; grotuvas ’soitin’

         > grojìmas    (muus.) mängimine, mäng’; gróti ’mängima’

         > igróti ’(peale) mängima’, igrūsti ’sisse tõukama v. lükkama’

         ~ E. crisis < Gr. krísıs 'decision' < kríneın 'to judge' > critic > E. cry ~ E. grace ~ Russ. igratj

 

Venäjä:

greh           'synti' ~ Germ. *krek-, *krək 'Frosch-, Fischlaich'

         > slow. krék, poln. krzek 'Froschlaich',

         ~ v. krjak 'voivotus (rääkäisy); kotkotus' ~ krik ’huuto’ (E. cry)

          ~ mengl. rowne 'roan; spawn'?

gróhot         'ryske, jyske; hohotus; seula'; grohj 'räiskis'

igrá             ’leikki, peli; soitto’; igrók ’pelaaja, peluri’; peluri’ ~ greh  'synti'

         ~ ? vrt. unk. játszik ’leikkiä, pelata; soittaa, näytellä' ~ tü. yazık ’synti’

         > igrátj/sygrátj ’leikkiä, pelata, soittaa; näytellä; helmeillä’

         > sygratj svádjbu ’viettää häitä’ ~ grestí ’soutaa, meloa’

         > výigratj  ’voittaa’ > ukr. gráti, gratš 'pelaaja'

         ~ polsk. gra(č) ’soittaa; leikkiä’; gracz ’peluri, pelaaja’

         >? E. sick- >? secret; sacral ~ sock-root

igrénij       ’voikko’ (voin-, isabellankeltainen - esim. hevonen)

                ~ otm. alt. järän ’punatukkainen (hevosen väri)’; lebed. jigrän

                ~ kaz.tat. žirən, turkm. žeren, uzb. žijron, karakalp. žijren, uig. žirən

                ~ ? *erenij, *erenevyj >? Gr. erenyit - kohtalottaret?

ikra               ’Rogen (mäti, kutu; sose), Kaviar’ (= wotj. bekra); ’pohje’ (Ägräs)

         = ung lábikra ’pohje’ > ven. metatj ikru ’kutea’; metátj ’heittää’

jagoda,          jágoda ’marja’ < ie. *ōg, *əg-; *jagoda; got. akran ’plod, frukt’

         ~ ags. æcern, engl. acorn > Ecker >? agro ~ Ägräs

Tšech:

hra,                herní  ’soitto-’ hrací ’peli-’, hráč ’peluri’  > predehra (-hry) 'alkusoitto'

         ~ krýt 'peittää, suojata'; Bulg: sekrét 'salaisuus; erite'

         ~ zahrát 'lämmittää' ~ zahrát (-al) 'pelata; näytellä; soittaa'

hra                   'peli, leikki; soitto; näytelmä'; hraci 'soitto-, peli-'

         > dvouhra 'kaksinpeli' ~ vrt. jahoda ’mansikka’ ~ Russ. jagoda >? h ~ g

         > hrát (jhrât) 'spielen' (leikkiä; pelata; soittaa; näytellä; soida)

         > hráč 'Spieler' (mus., urh., kortit-pelaaja); 'spielen' >? ven. igratj

         > hrát naplno 'soittaa täysin palkein' ~ prihrá(va)t 'myötäillä, säestää'

         > ohrát (zahrát) 'lämmittää' ~ rozehrát 'lämmittää'

         ~ zahrát 'pelata' (urh.); näytellä; (hud) soittaa' >? sacred

         ~ výhra 'voitto'; vyhrát 'voittaa' ~ viagra

         ~ predehra 'alkusoitto' ~ sehrát 'esittää, näytellä; pelata'

         > hrad '(keskiaik.) linna' ~ Bulg: hrátša 'sylkeä' >? -grad

         ~ ohrada 'aita; aitaus'; ohradit 'aidata (ympäri)';

         ~ prehrada 'pato' < prehradit 'sulkea, tukkia; padota'

         ~ úhrada 'maksu, korvaus'; uhradit 'maksaa'

         ~ uhrát se 'juosta itsensä hikeen' >? uhri

         ~ ? zahrada 'puutarha'; zahradní 'puutarha-' > hrad 'linna'

         ~ hrešit 'tehdä syntiä' >? sacred-grad >? igratj

Slovakia:        

hráč             'Spieler' < hrat' ~ zahrat' 'spielen'

         > spev|ohra 'Singspiel'

Bulgaria:         

igrá              ’leikki, peli’; igrája ’leikkiä, pelata’; igrátš ’pelaaja’

         ~ podigrávam 'ivata, pilkata' ~ razigrávam (-igrája) 'arpoa; näytellä'

Puola:                 

gra                 ’leikki, peli, soitto; näytteleminen = ven. igra; pol. wygrać ’voitto’;

         przegrać ’tappio’ (= ven. proigryš) > gracz ’pelaaja’ ~ ven. ískra ’kipinä’

         ~ grać 'pelata, soittaa; näytellä> gracz ’pelaaja, peluri’

         ~ lit. grižti ’mängima’ ~ lit. gražus ’kaunis’ >? E. grace ’loisto’

         ~ Pol: krzyczeć 'huutaa'; krzyk 'huuto'  > nagrywać (nagrać) 'äänittää'; nagrani 'äänitys, nauhoitus'

         >igrać ’leikkiä’ & ikra   ’mäti, kutu’ >? grex  >? E. grace ’loisto’; S. kreisen ’risteillä’ (ympärillä)

Kroatia:        

grāja                  ’Geschrei; Getöse; Lärm’

grijeh                  ’Sünde’ (< russ.) ~ vrt. kreč ’Kalk’; kremēn ’Feuerstein’

igra                     ’Spiel; Tanz’ (< russ.); igrati ’spielen, tanzen’; igrāč 'Spieler, Tänzer'

Serbo-Kroatia:

greh                    ’synti’; greška ’error, mistake’; zgrešim ’I (commit) sin’

         < grešiti 'sündigen, fehlen; sich irren'; pogrešan 'fehlerhaft' < s. pogreška

grejati         1) wärmen, 2) heizen, 3) brennen (von der Sonne)

         > ogrev 'Brennmaterial'; razgrejati 'auf/erwärmen'

gristi            'beissen; ätzen; nagen'

igra              'Spiel; Tanz'; igračka 'Spielzeug'; igranka 'Tanzfest, Ball'

         > igra(nka)   ’game, playing, dance’; igrač ’player’; igrati 'spielen, tanzen'

         > igranje      'Spielen, Tanzen'~ russ.; izigram ’I abuse, lie’

         > zaigra mi oko ’my eyes stirs, moves’; zaigra mi scre ’my heart leaps’

         > izigrati  1) zu Ende tanzen; 2) umgehen; ausspielen'

         ~ odigrati 1) zurückgewinnen; (aus)spielen, 2) aufhören zu tanzen

 

Ruotsi:            ägrett   ’sulkatöyhtö’ >? F. ägräs > ikra-igratj

Englanti:        

eager             ’pureva, kylmä; innostunut’

         < F aigre ’sour’ < L. acer, acr- ’sharp, keen’  ~ E. acid ’happo’ < IE *ak- ’sharp, pointed’

         < ? Lat. aeger 'pahoinvoipa'  >? Ägräs-oka

eagre               ’tidal wave (nousuvesi)’ < MedL. higra > AS ēagor ’flood, tide’

         ~ ON *ēa-gār ’water-borer’ >? IGRATJ ~ egret ~ eager ~ haige ~ haikara

egēre               ’to want’ > indigēre ’to lack’

egregious         < segregate ’eristää, erottaa laumasta (flock)’; gregarious ’lauma-’

         < lat. sēgregāre < sē- ’apart’ + grex ’flock’ >? secret; grex

egress              < lat. egressus < egredi ’to go out’ < ex + gradior ’I step’ >? (i-)grad

         > egress [i:gres] 'uloskäynti'; egression 'poismeno'; E. hegira, hejira 'pako'

egret                [i:gret] 1) ’valkea pikkuhaikara, ’lesser white heron’ ~ F aigrette

         < OHG heigr  ’heron’ = heron ’harmaahaikara’ = OHG heigir >? Eros

         2) (voikukan) haiventöyhtö’  >? high hair ~ ägräs

         ~ aigrette [eigret] 'eigretti, sulkatöyhtö, töyhtökoriste' >? igratj

Saksa:        

Jagd,      mhd. jaget, ahd. *jagōd 'metsästys; jahti'

         > (mhd) jagen ’metsästää’; ahd jagōn    2) sukupuolinen tyydytys, sukup.yhdyntä’

         ~ Čuv: Gər ’Paar; Zwilling’, jəkrεš ’Zwillige’ ~ Ung. iker

Esp:

cítara      (fem.) 'zither, cithern' >? Metat: igratj ~ gitarr

cresta      'cock's comb (heltta); aigrette (sulkatöyhtö, töyhtökoriste)

Port:                  

igreja       ’church’ (seurakunta) = Frz: église ’church’

         = Esp. iglesia, Gr. eklisi'a, Tü:  kilise = Indon. gerédja (ig- ~ ge-)

         <? r ~ l >? >? eccelesia (seurakunta)  >? Ven, igrátj ’soittaa’ >? R. glad, glädje etc.

         ~ Lat. transigere ’drive through; accomplish’ < agere ’drive’

Lat.

carmen      'Gedicht, Lied'

         ~ Gr. kŋrȳx 'herold' (airut, sanansattaja)   ~ Gr.  karkaírω 'lasse erdröhnen';

         ~ ai.  kārú-h 'Sänger, Dichter; carkrtí-h Ruhm, Preis' > karkarí-h 'Laute'

         ~ ahd. (h)ruom 'Ruhm, Lob, Ehre'; apr. kirdīt 'hören',

         ~ aisl. hrōs 'Ruhm' = ahd. (h)ruod id. >? golos-glas

         ~ aisl. herma 'berichten, melden' ~ ai. grnāti 'singt, lobt'

         > Gr.  γŋrys 'Stimme' ~ mir. gāir 'Ruf' >? carmen ~ sir ~ (i)gratj

         ~? Lat. germen 'Keim, Spross, Zweig, Abkömmling'; germanus 'leiblich'

Gr.

igrós,                   (h)ygrós ’märkä (wet), sula’ = hugrós ’moist’; hygrŋ ’meri’

         ~ ugro ’neste > orkhos ’hyppy’; χrŋsıs ’sukup.yhteys’

         ~ krátos 1) voima; lujuus, kovuus; valta’, 2) ylivoima, voitto’

gŋrys                   ~ γŋris  (metat.) = ŋχos ’ääni; vox; Stimme’

         ~ ŋχerós ’kaikuva’~ igrós (hygrós) ’märkä'; metat: lat. garrio

         ~ S. girren ’kudrutama; kuhertaa, kujerrella’ >? kirous

         ~ χŋra ’leski(vaimo)’ ~ χŋros ’leski(mies)’; χŋrŋ ’leski’

         ~ ıerós ’pyhä; sacred, holy’ >? (hi)eros gamos

 

Turkki:

icra             ’execution, performance’; ikrah ’disgust, loathing’

         > ikram ’gift' = ikram ’tarjoilu, tarjous’; iksir ’elixir’

         ~ uğras ’work, dealing, occupation’; uğrak 'ohikulkupaikka'Čuv.         

Gər           ’Paar; Zwilling’, jəkrεš ’Zwillige’ ~ Ung. iker ~ S. Jäger-Jagd

         ~ čag-osm-krm. ig-rä-n ’einen Widerwillen fühlen’

         ~ osm. īrän, IM. jigrän ’iğren’ (tü.?)

Ewenki:

igrākān          ’jako, viiva, jakoväli; pykälä’; igrāmī ’piirtää’

> W-Lamut:    ikäräm  ’minä laulan’ (Ewenk?) ~ ìGrəm ’ich klopfe’

         & korot ìgrεn  ’das Ohr klingt'

Jukagiiri:

iGiri,                ìgrì ’Zwilling’ < jak. igiri ~ Tü: iki’kaksi’

         ~ mo. ikire ’Zwilling(e)’ (> jak. igirä, igiri, ma. ikiri)

uig.                 (j)ig           ’Krankheit’, mtü. īg; uig. ig-lig ’krank’, mtü. ig-čil ’kränklich’

         > čag-osm-krm. ig-rä-n ’einen Widerwillen fühlen’

         ~ osm. īrän, IM. jigrän ’iğren’ >? ven. igratj

 

Palest:        

'iğir             /'iğrēn  (dupl.) 'foot; leg' > qadam/qdām id. >? igratj

         ~ 'iğrayy būğa'ūni 'my feet ache' ~ usba' il-'iğir 'toe' (varvas)

         ~ Lat. gressus ~ grex

iğrā'            (iğrā'āt) 'measure; action; procedure (menettelytapa, käytäntö)'

         (toimenpide; poljento, sävel, laulu, juhlall. tanssi) ~ tarīqa/turuq

         ~ 'transaction' (mu'āmale) (toimitus, suoritus; liiketoimi) > aste?

bağrah         '(to) hurt'; baniğrih 'to be hurt'; 'alam, aza, ğuruh 'hurt' (loukkaus)

         ~ bağrah         '(to) offend' (rikkoa, loukata; vietellä syntiin)

         ~ bakrah         '(to) hate' (babgud); kurh (bugd) 'hate' (viha)

bağri,            -ğra 'run' (juoksu) > mağra n-nahir 'course (of a river)'

         ~ ğari 'gallop' (laukka) > mtārade, mkāhade id.

         ~ mağraše/mağāriš 'grinder' (mylläri) > ğarī'/ğura'         'bold'

         ~ bagri (bagurr)         '(to) seduce' (vietellä); igrā 'seduction' >? grex

biğri                 '(to) gallop';'(to) flow' > bifīd > bağri '(to) run' >? igratj

ba'ruğ               '(to) limp' (ontua, nilkuttaa); a'rağ 'limping'

barūh                '(to) go'; (imp.) rūh!  ~ rāyih 'going' > maçsi id.

Arabia:        

igrā'                  ’incitement, spur, impetus; stimulus; temptation, seduction’

         ~ igrâ  ’stimulation’ ~ vrt. igāra ’attack’ >? ven. igratj ’soittaa’

ikrāj                  'taking out; evacuation; extraction' (Wehr s.233)

yagri                   ’run’ (juosta) >? Jäger-Jagd

 

Romaanit:

igro                     (gri) ’autuas, kuollut’ ~ nkr. hierós [ierós] ’pyhä’

                  >? ven. igr átj ’soittaa’ (enkeliharppua); esp. gracias (kiitos!)

                  >? E. grace (armo); grow (kasvaa); grave (vakava, syvä; hauta)

         >? graven image (veistetty, kaiverr. kuva; epäjumala) = ’raven i Magen’

                  >? E. grate (hieroa rikki, hangata; kirskuttaa, kitistä, vihloa;

                  kalteri, ristikko; arina, liesi); grater (riivinrauta, raastin);

                  grateful (kiitollinen; virkistävä); graticule (neliöverkko)

         >? gratification (tyydyttäminen, tyydytys); ’gratinoida’, gratulation

                  >? E. crow (varis, korppi; riemun kiljahdus); crown (kruunu)

                  >? R. grå (harmaa), gråt (itku) >? E. a-gree & de-gree >? Eros-erossa

                  >? lat. agro-(?) ’maa’; vrt. S. Ton (savi), Ton (sävel) > F. Tuoni        

 

 

11)         KAJ-KEJ ~ KÜJ (~  game-kiima >? giga-geige-kaiku): > ks. Kantele III:7A

F.         

kaikua  'heijastua' (ääni) ~ mdE kajgems 'soida, helkähtää, kaikua'

         M kajgi 'kuuluva, heläjävä' (onomat. sanoja) >? kaikota

         lpE gajgedh 'sää jolla ääni kantaa kauas'; R (LÖ) kaigetet 'kaikua, soida'

         ~ N skai'get  'synnyttää kova ääni, joka kaikuen kuuluu kauas' >? Geige

kajo       'koi; dawn' ~ kāy 'to grow hot, to rise' (Finnish-Tamil 116/169)        

         ~  231/325         kujertaa 'to coo' ~ 'cooing as of a dove'

         >? E. high ~ R. hög-höja

Livvi (Aunuksenkarj.):          keükkä, keükkü’kleiner Hügel, Anhöhe’

Est:         kajama  'kaikua' ~ kaikuma  'kajada, kõlada', ’kaikua’ > F. kaje(tto)

         = mdE kajgems (gajgems); mdM kajgəms 'kaikua' ~ saamiN skáigit 'kaikuda, kaugele kosta'

         ~ lpE gajgedh 'ilm, millega hääl kandub kaugele'; lpR kaigetet 'kaikuda, heliseda; häält teha'

         > est. kaja   ’kaiku’ (heli, kõla);vepsa kajata '(vastu) kajada';

         ~ lp gádjat  '(vastu) kajada' >? Est. kajakas 'Larus' (lokki; kajava) >? papukaija

         ~ lp gádjit '(kalju)kajakas'; permikomi gad'a, mansi χåjeχ id.

lpN

gibmât          ’paritella’ ~ gikkât ’paritella, lähennellä’;

         ’soida’ (linnut); ’taikoa’ (shamaani); giei’bme, gibme = ’kiima-aika’

lpK:         

ǩee'mm         'kiima'; ǩe'mmeed = olla kiimassa, soitimella

         > ǩiikkâd ’soida, olla soitimella’ >? chemie; kaamos-gamos-game

kujj                 'Ehegatte (puoliso, aviomies)'  = wog: χoi, ostj: χuj, juk: xoi

lpKuola:

kekka-d          = metson soiminen; loveen langenneen noidan ’hyreksintä’

         >? E. cock = kukko > F. ’kiekua’ > ’kukkua

 

Syrj.

kojni              ’olla soitimella’, turni-kojni ’taikoa, ennustaa’

         > zr koj- ’soidin-äännellä’ ~ syrj. koj, wog. kajji ’Zauberlied’

         ~ kyv, kiv 'sana; kieli'(anat. & puhuttu) > kyvtöm ’mykkä’

         > kyvbur ’runo’ (hyväsana’) ~ kyvjöz ’sananparsi’ ~ kyvny ’kuulla’

         > sjylan (kyv) ’laulu’ (v. pésnja)

         >? F. kyvytön ; kyy >? F. aamun koi ("nousu"?)

Mari:             kájyk   ’lintu’ ~ gaj ’kaltainen’;  kajyk gaj ’linnun lailla’; nurgájyk ’jänis’  >? Est. kajakas 'lokki'

Udmurt:         kir'źan-kiy          ’Lied’

MordvaE:

gaj                 ’sointuisa; heleästi, kaikuvasti’ > kajga ’kannel’

         ~ Latv: skana ’heli, hääl’ ~ Slav. gadulka

         >? kaiku(a); kajahtaa; s. Geige ’viulu’; est.  kajakas ’lokki’

gajgems          ’kõlisema, kumisema, kõmama’ > kikki-Geige

         ~ gajnems ’kõlama, helisema; loitma’

         ~ gajams ’huutaa, kiljua, parkua’ ~ kajams > gajtev ’sointuva’

         > kajsegems ’kajama; kõlama, kaikuma’ ~ kajsems (frekv.) < kajams

gala                  ’hanhi’ (hani); galdjams ’hälistä, meluta’  >? gall-kukko; vi hääl; s. hallen ’kaikua’

Tšuwass >Tšerem:       kəvə   ’Melodie’ ~ kas. köj, schor. küg id.

Unk.                  

kéj                  ’halu, hekuma, nautinto’

gyufa               'tulitikku' < gyújt 'sytyttää, virittää'; gyújtó 'sytyttävä, kiihottava'

Fazekas, Jenő: Hungarian Shamanism  (1967):

s.112, Vogul, Ostyakian, Samoyedic          kaj, kaja-juj ’the cry to heaven’

         > Vogul   kaj-saw = ’hymn, prayer’

         > käjji     ’sing; loud words, cry’ (cultic connections)

Ostjakki:

kuj                = ptenéts ’linnunpoika’; vrt. ven. kij ’biljardikeppi’

         >? kyy  = peten ~ kuü 'laulu' ~ E. key note

köj-, kej-          ’kukertaa, olla soitimella' (teeri, linnut);

         = laulaa loitsulaulua, laulaen loitsia (myös rummulla); arpoa, ennustaa

         > ostj.   koj- ’ennustaa, taikoa laulamalla > mtü. kög ’Melodie, Lied’

         > kej  = arvonta- t. loitsulaulu (>? F. ’keiju’; kojamo)

         > kəjəm, kējəm = metson, teeren soidinpaikka

         ~ ostj. kujta-ho, kej-ta-xo ’shaman’ = mūl-te-ko ’shaman’  > kojəp, kojəm = noitarumpu

kəi                   ’naaras’; kəia` ’synti (laps.)’; kəiəm ’soidinpaikka’; kei' ’loitsulaulu’

         > ostj. karhunpeij.huuto: Kaıiaıūiiγ! (12 tarkemerkkiä pois!)  ~ vrt. vi. kajakas ’lokki’; sm. kajahtaa

χoi                   '(avio)mies' > k'ui' ’koiras-, uros-(eläin); -männchen s.279

         > vrt. kəi ’naaras (sopuli, kettu)’; χaie`t ’ihminen’

         > russ. huj (est. hui!) 'penis' >? F. kyy

         > Trj. k'ōiəm' ’kalan kutupaikka’ > ks. kəiəm soidinpaikka >? F. kojamo

         ~ kəia` (lapsille puhuttaessa) ’synti’

         >Trj. k'aìəm' ’porojen syöttömaa, -paikka’

         > (Vj. noidan sanoja:) k'aiməl'tà ’seisotella paholainen’

         ~ kej`  'tok' (gluχar-metson soidin); manéra ispolnénija pésni

         > kejty 'tokovátj' (olla soitimella - metsosta)

Wog:         

kaj-            ’pyöriä ja huutaa; rukoilla (noidasta)’

         > kij-, käj-, kaj- ’olla soitimella, laulaa taikalaulua’,

kajji,           kaji          = ulvoen huudahtaa, ulvoa, rukoilla (noita)

         > kujip, kwoip, koip = noitarumpu

         > kim, kīm          = (teeren, metson) soidin, soidinpaikka (>? F. kiima, kuuma)

Sajansamojed.

(Joki):          keg(e)r = kam. kegərārəl'am ’schreien, rufen’

         > tel. qyi, qyiγy ’Schrei’ ~ OE gēac ’käki’ = R. kök

         ~ šor, sag. koib. köglä ’laut singen, lärmen’

         < kök, küG, kü, küi usw. ’Ton, Geräusch, Gesang, Melodie’

S-uig.                 

kaj                  ’noituminen’ (ven. nagovor); shamaanin henki’,

         > oir. kaj ’das Zischen (Ton), das Brummen’  > ven-Rjaz. kaj ’sana; puhe’,

         ~ hak. χaj ’kurkkulaulu’, čuv. *χoj(la)  > hak. χaj-la ’laulaa (kurkkuäänellä)’ >? hoilata; high

         > ojla ’valittaa’ (čer. oj ’Rede’, χoj ’Gespräch’) ~ oir. kaj-čy ’sadunkertoja’

 

Liettua:

gaidà         '(laulu)viis, meloodia; (mus.) nuotti'

         > giedóti (gieda) 'laulma'; giesmé  'laul'  > gaidys ’kukko’ (= pol. kogut)

         > Norja: kvad  ‘laulu (Lied, Gedicht)’  > Bulg. gadulka

Ven:        

gadatj          ’ennustaa’; gadalka ’noita, ennustaja’ >? gadulka

         >? Ven. gadjūka ’kyy’; E. guide-kaitsija

gaj               1) lehto, 2) törky (viljassa), 3) (naakkojen) huuto, melu (krik), 4) varis- t. naakkaparvi

         ~ gajdúk 'unkaril. sotilas; palvelija, heitukka'

Bulgaria:        godéž  'kihlaus'; okájvam  'surra' (Kantele III:7A)

Saksa:        

Geige             'viulu' = mhd. gîge. mndl. ghighe, anord. gigja

         ~ ahd. fidula, E. fiddle 'Fiedel' ~ ? altsloven. žica 'Faden' > Lit. gié 'Faden'

         > It. giga, Frz. gigue > E. jig 'leichter Tanz'

         ~ ? altsloven. žica'Faden' (lanka) > Lit. gié 'Faden' >? F. kaiku

         >? Wog. kaj- ’olla soitimella’ > Mordwa: kajga ’kannel’

Esp:                 

caja                esp. - lat.amerikkal. tamburiini'; ~ cajon 'kuubal. rumpu'

         > esp. caja 'sheath' (tuppi, suojus); rumpu, rummun kalvo'

         ~ caja del tambor 'keskikorvan kalvo'; Cuba: yuca-soolorumpu

gaita                'flageroelet, hurdy-gurdy';

         > gaita (gallega) 'bagpipe, hornpipe' (säkkipilli; baski gaita id.); kaula

Romania:        

chema          ’rufen’ > chemare = Ruf (huuto) >? Ks. N:o 12 'kiima'

         > a se chema 'heissen' (olla nimeltään, so. "sama kuin nimi")

         > cimpoi = Dudelsack >? kimara, kiima

Kreikka:           kyéω    ’olla raskaana’ (UT); *kýω ’tulla raskaaksi’

 

Tü-etym:

(uig.) küg         ’Lied’, kmk. krč. küj id., ’Trauerlied’,

         > az. kzk. bar. küj ’Stimme, Ton, Melodie, Jammerrufe’;

         > kkir. bar. tel. ’Melodie, Ton, Stimme, Lärm, Geschrei, lauter Gesang’

         > tel. qyi, qyiγy ’Schrei’ >? F. KÄKI

         ~ kaz. køj ’Melodie’, čuv. kəvə id.

         ~ mo. kög ’Harmonie, Musik’ > tü. kög id.

tel.                  kyj  ’Schrei, huudettu sana’, mtü. kyky ’Geschrei’, kzk. kyjkū ’Schrei’

         > kam. kēgə id.; tel. kyjγyr ’schreien’, čuv. jəχər ’rufen, einladen’

         > sag. kyj-čy ’Adler’; tel. kyjγyražym ’virsta’ (huutoetäisyys) = kaz. čakyrym  >? kiekua; joikua

mtü.                  kög  ’Metrum; Melodie, Lied’, čag. kök ’Harmonie, Gleichklang; viritys’

         > koib. köγ ’Ton, Geräusch, Laute, Stimme, Gesang, Melodie’

         > čor. küg ’Lärm, Ton’, mtü. kög-lä ’singen’; osm. kök-nä ’soittaminen’

         < mo. kög ’Harmonie, Musik’ > soj. χöh-žüm ’orkesteri; musiikki’ ~ tü. küg

Kirghiz: Kyu (for komuz) = Kju komúzille (Kansat s. N:o 78,)

> Saunio s.158-160: Kirg. musiikin pääsoitin on 3-kielinen pitkäkaul. luuttu komúz... Sille sävellettyä ohjelmallista soitinmusiikkia kutsutaan nimellä kju, mutta kju-sävelmiä tehdään kyllä muillekin soittimille.

         ~ kjuigen  'palaa'; kjuigon 'rakkauslaulu'

         ~ kyják  [kaják] 'kirgisialainen viulu (yhdestä puupölkystä koverrettu)'

         ~ kaz.     kój      ’Melodie’, čuv. kəvə id.  ~ mo. kög ’Harmonie, Musik’ > tü. kög id.

Turk.-Tat          küj      'laulu, ääni' (s.307?)

Mats Einarson: Musik med mängder av mång; Musik, december 1995,
s.30         (Tatarstan) ...mönedjet (plur. mönedjetlar), en av den tatariska folksångens huvudgenrer. Dessa utförs vanligtvis i en utbroderad stil som kallas ozen küi (eg. ”lång melodi”

 

 

12)         KIIMA > chemie; gamos-game > kaamos:

F.         kiima  >SSA: kiima ’parittelunhalu, soidin ja himo’ ~ keimailla 

         ~ ly: kīm(e); kīmidä > ve: kim(da) > vi: kiim; kiimata] > LauluPuuRumpu 310

         ~ aun.ka kiimu ~  Vatja: gimnE ’himne; hümne’ (hymni) > ks. ven. gimn ~ gimen

         ~ vadja tšiima (-leipä) 'rituaalne leib' ~ E. HYMN, HYMEN (!) >? GEMINI

         ~ lpN giei’bme, gibme = ’kiima-aika’; 'ind, suguiha'; giei’bmât, gibmât = ’paritella’

         ~ lpN gikkât, gihkat = ’paritella’, ’lähennellä’; ’soida’ (linnut), ’taikoa’ (shamaani)

         > komi/syrj. kojni ’olla soitimella’, turni-kojni ’taikoa, ennustaa’

         ~ Unk. kéj ’halu, hekuma, nautinto’ >? Keski-Aasia: kyu 'laulu'

         ~ Unk. géım 'naaraspeura, lehmä, vaadin' > géım szarvas

         > ostj. köj-, kej- ’olla soitimella (linnut)’  ~ koj- ’ennustaa, taikoa laulamalla,

         > vog. kij-, käj-, kaj- ’olla soitimella, laulaa taikalaulua’ ('mängima; nõialaule laulma')

                   ~ kim ’(teeren, metson) soidin’ >? kimittää  

         >? gemini ~ himo ~ E. game ~ Lat. polygaaminen; chym ~ Q

         ~ gay-gey; kaipaus-koipi-kimalainen-kiikku-keimailu

         ~ Khirgiz: kjuigen 'palaa'; kjuigon 'rakkauslaulu' > Kju komúzille

         ~ kyják [kaják] 'kirgisialainen viulu (yhdestä puupölkystä koverrettu)'

Vatja:          gimnE         ’himne; hümne’ (hymni) = v. gimn >? GEMINI ~ E. hymn, hymen (!)

Viro:           gemmul         ’silmu, nuppu’ >? JUM

kiim            'ind, suguiha'; F. kiima 'ind, suguiha; paaritusmäng' ~ aun.ka kiimu; lüüdi kiim(e)

                  ~ vadja tšiima (-leipä) 'rituaalne leib' >? F. kiihko; koinata

lpN                   giei’bme, gibme ’kiima-aika’; giei’bmât, gibmât ’paritella’

lpK:                  kee'mm          'kiima, soidin'; lpKld kìmmaD = lpN gi(b)mes id.

         ~ lpK ke'mmeed = olla kiimassa, soitimella 

~ Olaus Magnuksen ’vaskisammakoksi’ nimeämä arpa *cōmpoj, lpN cuobbo tai lpK cuâbb ~ lpN cuob'bot (čuob'bot) ’lyödä pyrstöllään vedenpintaa’. Sammakollahan ei ole häntää. Ainoa mitä se voi tehdä on (E.) jump... ja jauhaa Sammon tavoin.

lpKuola        ǩee'mm, ǩee'mes ’soidin’; lpK: ǩee'mm = kiima  > ks. ven. gimn 'hymni, laulu’

 

Voguli:        

kim,             kīm  = (teeren, metson) soidin, soidinpaikka  > kim ’play, call’ (soidinaikana) = os köj- ’loitsia’

Kamass:        

kōməs        (kōmys) 'balalaikka' so. homuz, komus  > k. sεrəl'am = soittaa komuzia > Tat. qomus, qobus

 

Venäjä:

gam           (gómon) hälinä, häly; ~ Ital. gamma

         ~ gámma '(sävel)asteikko' = Mari: gámma ’sävelasteikko, skaala’

         ~ gamák = 'riippumatto' >? 'hämähäkki; sammakko, saapas'

gimén,          giméj ’abielu; pulmajumal’ (run.) avioliitto; hää- t. avioliiton jumala

         < gr. Hymenaios (Hymen) - the god of marriage, was conceived as a handsome youth, and invoked in the hymeneal or bridal song. > ~ hymen

gimn             'hymni, laulu’ ~ gumnó ’luuva, puimatanner' > ks. gr. ymin

Bulgaria:       kímam (kímna) 'nyökätä päätä' (hyväksyvsti) >? gymnasium; gymnastics

 

Islanti:          gaman ’fun’ > gamanleikur ’comedy’ ~ E. game

Tanska:

kim               ‘itu, alkio; alku’ ~ kime ‘soida, soittaa’  >? S. Keim = E. gem; game; gemini~ Jimeno

Engl.

chime          'bell' ~ OF chimbe < Lat. cymbalum ~ cymba

         < Gr. kýmbalon < kýmbŋ 'hollow of a vessel' >? symbol ~ cymbal ~ chemie

cyma           'moulding' < Gr. kyma 'anything swollen or waved'

         ~ cyme = Frz cime 'summit' ~ Sa cyma

game           'peli' ~ OE: game (2) of ’leg’ ('rampa, ontuva’) = gammy

         ~ OF   gambi ’bent, crooked, bowed’  ~ Fr. jambe, ONF. gambe ’leg’ >? gambler

gam            [gæm] '(naisen) sääri'; gambado 'legging' (säärys?) < Ital. gamba

gamash        (arch.) 'nilkkain, säärystin' < Fr. gamache (S. Gamaschen)

gam             [gæm]         '(naisen)sääri' > gambade 'hevosen hyppy; kepponen'

         > Engl: gam         [gæm] '(naisen) sääri'; gamash (arch.) 'nilkkain, säärystin'

         < Fr.    gamache (S. Gamaschen) (> Ven.?), Sp. guadameci, Arab. ghadámasi         

         < Ghadamas (Tripoli) ~ Engl. gambado 'legging' (säärys?) >? kamashit

game         ’leikki, peli; saalis; rampa, ontuva’ ~ gambit 'pelinavaus' (shakki)

         ~ gr. gamos ’häät’; gaméō ’to marry, get married, wed’

         ~ OF gambi 'bent, crooked, bowed' ~ jambe 'leg'

         ~ Dan. kappes 'kilpailla' >? E. cup>? kaamos >? keimailla

         > Arabia (Palestiina): bağāmi' 'make love' >? E. gemini

game1         ’Sport’ ~ AS gamen ~ Sw. gamman, Dan. gamen  < *ga- yhdessä) + mann- ’person’

         ~ goth. gaman orig. ’amusement, delight’  ~ vrt.   game 1) ’plucky’, 2) ’lame’

game 2         of ’leg’ = gammy ~ OF gambi ’bent, crooked, bowed’

         ~ cogn. w. Fr. jambe, ONF. gambe ’leg’ > gammon2 >? sampo

gamin           'street' < Arab. > Germ. gemein 'common, mean'~ Esp. camino

         >? gem+ein  >? Est. samm 'askel' >? kamashit

- Orkney-saarten perinteinen gymel-laulu (16.5.00)        

Ranska:         gamme          'sävelikkö, skaala' > Russ. gamma (alfa-beta-gamma-delta...)

Port:              cima              (cimo) ’huippu, latva’ >? F. himo-himalaya

gemer            ’ähkiä, voihkia, vaikertaa’ = ital. gemmare

Esp.                 

cima              'summit (huippu), top; height, peak, apex; finish'

gama,            gamo         'doe' (kuusipeura)

quimera         'dispute, quarrel, scuffle'; chimera 'whim, fancy'

quemar          'to burn; scald; to kindle, fire, dry; to vex, irritate'

         < quema  'burn; fire' (poltto, palo);  quime  'polte' (~ kiima)

quimo             'chyme [kaim]' (ruokasula)

Italia:        

gamba            1) 'leg' > viola da gamba 'polviviulu', 2) (mus.) stem, 3) be off

         >? Est. cambiata - campane 'kellad'

Latina:            geminus 'kaksonen; kaksinkertainen; kaltainen, samanlainen' 

                  < gen- 'synnyttää, syntyä' < *gem- 'parittaa, yhdistää, liittää yhteen'

                 ~ Gr. gaméω (miehestä) 'nai!' (< painaa, puristaa yhteen)

                 ~ mir. gemel, cymr. gefyn 'kahleet, siteet'

                 ~ aisl. kimbell 'kimppu' ~? cymbol

                 ~ lat. aemulus 'kilvoitteleva' ~ Gr. génto 'kiinnitti'

                 ~ ge- < *je- > ai. yamá-h 'paritettu (kaksonen)'

Romania:        chema   ’rufen’ > chemare = Ruf (huuto) > cimpoi = Dudelsack >? kimara

Kreikka:         ymin ’Häutchen (ohut nahkakalvo)’ (eig. ’Band’)

         > ýmnos  'Liedergefüge, Lied (Lid 'silmäluomi')' >? S. liederlich 'siivoton'

         > ymenas 'immenkalvo (E. hymen)'; >? S. Heim 'koti'

         ~ ýmŋn 'Hochzeitsruf (carmen nuptiale)' > ymnos ’hymni’ >? gemini

Tü-Sprachen:

uig.             kobuz         ’Laute’, otü. kopuz ’1-kiel. soitin’, blk. kobuz ’Fiedel, Geige’

         > krč. kobuz ’Harmonika’ (kkir. komus, kmk. komuz); çsor. kobus ’Balalaika’

         > bar. komys ’soitin; musiikki’, hak. χomys, soj. χomus, kaz. kubyz ’Geige’

         > čer. koβəž ’Maultrommel’, koməž ’Balalaika’; čuv. koBəs ’Geige, Violine’

         ~ ostj. χomys, ung. koboz, kam. kōmys, russ. kobza;

         > mtü. kobz-a ’Laute schlagen’, kom.- čag. kops-a ’singen’

         ~ mo.  quur ’kielisoitin’ (>? ung. húr ’Saite’) >? mo. marin-hur

jak.               kym         ’kipinä’ = oir. kym-yn ’Funke’ = hak. kybyn, čuv. χΩm;

         > tel.   kymzyn  ’wünschen’ > osm.  kyvyk  ’Flamme, Funke’

         ~ ? mo. kima-an ’Eifer’ ~ ? finn. kiima ’Brunst’

khirgiz:          kjuigen 'palaa'; kjuigon 'rakkauslaulu' > Kju komúzille

         ~ kyják  [kaják] 'kirgisialainen viulu (yhdestä puupölkystä koverrettu)'

osm.              kimja   ’Chemie, Alchemie’ < pers. kīmiyā < ar. ~ vrt. chin. kim ’Gold’

Turkki:        

kamiş             ’ruoko, kaisla’

kem               ’paha’; kemik ’luu’ >? E. shame

keman            ’viulu’ (’violin’) = Arab. kaman; kement ’suopunki, lasso’

 

Persia:            kaman          'bow' ~ kamand 'lasso' >? kemancha, keman (viulu)

Palestiina:       kamanğa         'violin'; 'āzif kamān 'violinist'

Arabia:        

kamān             ’violin, fiddle’;

         > kamnjā  ’oriental, stringed instrument (1-2 kieltä)’ >? kamina-game

         ~ kamī'     ’bedfellow’ > to sleep (w. s.o.) >? kamu

 

 

13a)         KIKKI-GIGUE-GEIGE (> sign-):

F.              kiikku-keikku; koikkelehtia ~ S. Gegner-Geige; Frz gigue

kyykky;          > 'olla kyykyssä, mennä kyykkyyn'; kyykkiä; kiikki; kiikkerä

         ~ ink. kükkü ’venäl. yksintanssi, ripaska’

         ~ ns hocken, mn húka ’kyykkiä, kyykistellä >? huggorm ’kyy’

vaikea;        Ly: vaigedaštši 'vaikerrellen' >? Geige

         ~ va vaikea id., 'kova, raju (tuuli); lpIn vaigardiđ 'vaikertaa'

         F > lpN vai'gâd id., 'valittava; vihlova, kimeä (ääni)'

Inkeri:          kekki   ’lasten leikki’ (hypitään yhdellä jalalla)

Vatja:     kikkerpal'li     ’kuperkeikka’; kukertāG ’kaataa’ ~ skripk ’kiikkannel’ (viulu)

         < Ven. skripka; strunakiiga kell’ ’soittimen kieli’

         > skripka pillittemä  = est. ’kiika lööma’ (soittaa viulua)

Viro:         kikki   'hörölleen, höröön'; kikkis 'höröllä, hörössä';

         > kikivarvul 'varpaisillaan'; kikkhabe 'pujo-, suippoparta'

         ~ kükki 'kyykkyyn' < kükk 'kyykky'; li kikkə, kükkə id. < kükitada 'kyykkiä'; kükkis 'kyykyssä'

 

lpN                (LPR 310)

gikkâ(t),          gigâ- ’mate, pair’ ’ olla soitimella, shamanoida' (Nielsen 1932)

         ~ 'paritella', ’lähennellä’; ’soida’ (linnut), ’taikoa’ (shamaani)

         ~ Noidan kikki-hyppelyyn liittyvät mm. Unk. guggol (kyykkiä)

         ~ gáigá 'houkka, typerys, hullu' >? kaiku (gájanas), Geige

         > zr koj- ’soidin-äännellä’; vg kaj- ’pyöri ja huutaa; rukoilla (noidasta)’

         > kim ’play, call’ (soidinaikana) = os köj- ’loitsia’ (s.79)

         ~ gáigá 'houkka, typerys, hullu' >? kaiku, Geige >? ks. kiima -sanue

lpKuola:

kekka-d          = metson soiminen; loveen langenneen noidan ’hyreksintä’

kīγγi              > kiokkaD > keokkaD > kiGkad (~ kìkkaD) = soida 
         (varsinkin kun metso ’hijoo’ l. ’kähisee’ soitimella)

         > N K T (myös) laulaa, hyreksiä > T noitua (lovinoidasta)

         >? E. cock = kukko > F. ’kiekua’ > ’kukkua

~ YSS:          *kike ’olla soitimella’ (Arj.-Luul.:) kihkat, (lpN:) gikkât, (lpIn:) kiihađ,

         (lpK) kiõkkâd, (lpKld:) kiggeδ, (lpT:) kîkkad

         = lpN gikkât 'paritella, lähennellä, soida (linnut); taikoa’ (noita)

kiokkA            (kiok'k'e) 'kyykkä, keila'

Tore Ahlbäck   (ed.) Sami Religion 1987: Håkan Ryvding:

s.195               lpE kikkat ’play, sound (capercailzie courting)’; ’sing, hum’
          (ecstatic sorcerer) (Nuortijärvi, Kildin, Ter)

 

Komi/syrjääni:                 

kik             = zwei, zweimal; Wotj. kik(t-) ’zwei’; fi. kaksi

         ~ kok         = jalka (Fuss, Bein) ~ Wotj. kuk ’Bein, Fuss’ >? lp. kikki-hyppely

koj-ni          'olla soitimella' (metsäkanoista) > turni kojni = loitsia, noitua, ennustaa

śilni             (śivni, śīni, sivlini) ’singen’ > śilan-kil/ kiv ’Gesang, Lied’

         ~ sjylan kyv    (kyv  'sana; kieli') ’laulu’ (v. pésnja)

         >? Udm. sjuan gur >? kieli = kyy (käärme tunnetaan kielestään)

MordvaE:

gajgems          ’kõlisema, kumisema, kõmama’; kajga ’kannel’ 

         >? S. Geige ~ gadulka ~ gajams ’huutaa, parkua’ >? kaiku

Unkari:        

hegedű          'viulu'; ’violin’; hegedűs, hegedős 'viulunsoittaja, viuluniekka'

         ~ ? hoketus >? bulg. gadulka ~ S. Geige (h ~ g)

kéj                 ’halu, hekuma, nautinto’

Hanti:

kej                 ’kukertaa, olla soitimella (teeri); laulaa loitsulaulua, laulaen loitsia (myös rummulla);
               arpoa, ennustaa’; kej ’arvonta- l. loitsulaulu’.

kikkimora        ’vedessä elävä kummitus; vastavirtaan kulkeva lastu’, jota käytettiin pahaa tuottavana
               taikakaluna (394) ~ ven. kikimora ’noita, shamaani’

kojəp,      kojəm = noitarumpu > kəjəm, kējəm = metson, teeren soidinpaikka

Voguli:         

kajji,        kaji     = ulvoen huudahtaa, ulvoa, rukoilla (noita)

         > kujip, kwoip, koip = noitarumpu

         > kim, kīm   = (teeren, metson) soidin, soidinpaikka (sm. kiima)

 

W-Lamut:

kiG-,           kik- ’beissen (~ kauen 'purra')’ ~ tung. kík- ~ Uig. ig, jig ’Krankheit’

        

Ven.

žíga            ’džiiga, žiig’ (frz gigue) 1) KA:n keelpill L-E:ssa;  2) iiri rahvatants)

         ~ kikimora ’noita’ ~ gíbkij 'notkea, joustava'

Puola jatkuu osassa IX:        

 

Koti » Soidinmusiikki 1-9 » Soidinmusiikki VIII