Soidinmusiikki X

Soidinmusiikki X: 18) MATE-MÄTI-MÄNG - 19) MELODIA - 20) MUR-MOIR -

21) MUSIIKKI - 22) OMPHE-HYMN - 23) ORCHOS 

 

18)         MATE-MÄTI-MÄNG:

F.             mankua 'kärttää, kerjätä' > ks. S. etymol. Mangel(n) < mustal.

         > vi manguda, mangeldada id., ruinata'; li mañgə id.

         ~ lpN mag'godit 'olla tyytymätön, vaativainen'; māffuš 'kerjäläiseukko'

         ~ Sm mustal. mangā 'pyytää, kerjätä, rukoilla'  ~ Dä must. mange, Latv.must. mangot

         ~ R & Nr rikoll. manga 'kerjätä, mankua'

mänkeri      (soitin) < mänkiä 'leikkiä' > ks. Est. mäng

mäntä         'kirnun m., hierin, härkin' ~ liett. meñte ’lapaluu, lasta, airon lapa’

         = li mändrəkš sm. hierin ~ liett. mentùris 'hierin, mäntä' >? Meandash-peura ~ mänty

Hakola: Tamil-Finnish: 153.        

F maania      'to hunt by imitating'; maanitella 'to allure' (Russ.)

         ~ T mān- 'to resemble, to equal'; māna 'a word of comparison, likeness'  ~ manan 'hunter, dullard'

Vatja:

mäntšäG         'leikkiä, pelata, soittaa’; mäntšü  ’mäng’ (igra) ’leikki’;

         >  mäńńü(D), mäntšüä  ~ mäŋko ’peli, pelaaminen’

         > mänt ’mänd’ (mutovka) ’härkin, mäntä’

         > mäntšümä, mäntšüä  ’kudrutama, mängama’  = v. tokovat', igrat' ’leikkiä; olla soitimella’

Lyydi:          mandžuu            ’(puutarha-)mansikka’

Liivi:        

mat             ’Mahlkorn, Metze’ ~ mat' ’Matte’ (niini-) >? mader

(s)mat'škà    ’Hure’ < Lt. mačka < Russ. matška

mattàr          ’Stock’ ~ Est. matar ’dicker Stock’;

         > Est. materdada ’mit einem Knüttel schlagen’ ~ Lt. matara

         ~ vrt. metsà-mättər ’metsäminttu’ (Waldminze) = metsà-àina id.

mattə            (Sal. matt) ’vergraben, beerdigen’ = Est. matta  > mattəb-loùl  ’Beerdigungslied’

         ~ vrt. mat't'ə ’alt, ranzig werden’ (pilaantua, eltaantua)

Viro:         

Udo Uibo:         Sõnalood,Tänapäev 2014, s.105-106:

manguma         'pyytää, kerjätä (paluda, nuruma; musteldama)';

         ~ "Mustalse laul" 1850: Mango, mango maaro "Ma kerjan, nurun vad leiba"

         < mustlase keel: manga(v) 'palun'; māro 'leib'

toon & mõnu       (maanitus)         Est. runolaulu (resitatiivinen regilaul) 2.12.96

mänd                  'mänty; hierin (mäntä)'

mäng                  'leikki, peli; soitto; soidin' > F. mänkeri

         ~ S. Mangel 'puute' ~ vrt. E. hunger 'nälkä' ~ song 'laulu & tongue kieli'

mängima             'harrastama mingit tegevust tema enda pärast, meelelahutukseks, lõbustuseks;
           pillil muusikahelisid tekitama'; F. ’leikkiä; soittaa’

         - liivi mängõ 'mängida'; vadja mäntšää 'mängida'  - soome mänkiä 'mängida; karjuda; taguda';

         - mänkyä  'valju häälega rääkida'  - isuri mängüllä (alalütlev) 'lauldes (lindusest)'

         - Aunuse karjala mängüö 'valju häält teha, möirata, ulguda'

         - lüüdi mängüdä 'kiljuda, vinguda (karu)'; vepsa mänktä 'karjuda'

         - isuri mängüdellä 'mängima õpetada' > ks. Saksa: Menge 'joukko'

lpK:                  mâ'ŋŋkie'čč  ’perä(pää)’

lpKld:               Meandash-pyyrre ~ Mientuš (mytol. peura)

 

Mari:

mádaš             (modaš, modáš, moδam)  ’pelata; leikkiä, huvitella, soittaa’ (v. igratj)

         > mádyš  ’leikki, peli; soitto; voitto (modyš)’

         ~ ven.     metatj ikru ’kutea’; metátj ’heittää’

Alho Alhoniemi: Marin kielen lukemisto sanastoineen (1986): LPR 432

maδam         = modam 'spielen' (soittaa, leikkiä; ajaa, laskea)

méŋge             ’pylväs, patsas' > məŋgeš-ońəš/ańeš (L) edestakaisin?

Udmurt:        

mad'                 ’laulu’ (kestitys-, suru-)

         > mad'em  = kertominen > mad'yny = kertoa, arvuutella, laulaa

         > mad'on   = tarina, arvoitus, laulaminen >? madonluvut > E. mad 'hullu'

Hanti:                 

me`ŋk          (meŋGət) ’ihmissyöjiä’ > me`ŋGīmз ’edellisen eukko; pahol.akka’ 516-7

         > me`ŋku`t(-)iuχ ’eräs punamarjainen marjapensas’, jonka marja on:

         > me`ŋk(-)iu`m (marja oli jumalien ruoka - ihmiset eivät syö) >? jum

mənDa`         (mənta, manti) ’mennä, lähteä (jhnkn)’

manDaл         ’kupo, nippu (olkia, heiniä); viljalyhde; kantamus s.528

mańt't'à         ’olla vailla, tarpeessa, puutteessa’ s.532         

 

Ewenki:          mзndykз (mэnŋi)  ’henkilökohtainen, yksityinen’ >? Meandash

Kamass:        

məŋgεm         = mennä, kulkea  > kəm miaŋna = veri virtaa > Est. mängud = soitot >? Mongolit

 

Latv. (?)        

zaismìngai        'mänglevald, mängeldes'  < žaĩsti 'mängima'; su(zi)žaĩsti 'kokku mängima'

Puola:        

manko              'vajaus, vaje' >? S. Mangel ~ Est. mäng

         ~ Russ.   manítj'viitata luokseen; houkutella, maanitella'

         ~ monitować  'karhuta, velkoa'; monit 'karhukirje'

mańkut             'vasenkätinen' < mani- 'käsi-'; mankiet 'kalvosin'

Serbo-Kroatia-Romaani:

mangav,            magljarav         ’I win (a girl)’; mangli čhej ’bride’ (f.)

         > mangav, mangu ’I wish, I want’ > mangav (mae/devlese) ’I ask, I beg’

         > mangav bori ’I ask for a girl in marriage’; mangel pe ’it is begged’

         > mangipe =  manđipe ’begging’; manglo, manglino ’wanted, desirous’  >? mäng >? mankua-mangel

 

Ruotsi:         mänga         ’sekoittaa’ ~ Saks. Mang ’sekoitus’>? F. mäntä

Saksa:        

Magen         = anord magi id. (F. maha)'Kropf' (kupu, kurkku, nielu)

mangeln,      ahd mangolōn, mangōn, mengen ’entbehren, missen, mangeln’

         ~ mhd mangel, manc ’Gebrechen’ (puute, vika, vamma, virhe)

         ~ mlat. mancāre > mancus ’verstümmelt’

         > ags. gemancian, mnl manken ’verstümmeln’ (typistää, katkaista)

         ~ mnd nnl mank ’hinkend’ (ontuva)  ~ etäsuk. toch.B menki ’minder, geringer’,

         ~ hethit. maninkuweš- = ’kurz werden’, aind. manāk ’ein wenig’

         < idg.Wz. *menk- > R. många ’moni, monta’ (> est. mäng)

         >? lat. magnum ’suuri’ > S. Menge ’suuri joukko; rahvas, paljous’;

Menge         'Schar, Herde' ('joukko')

         ~ Mhd. manige, menje, meine 'Vielheit, grosse Zahl, Schar'

         ~ ahd. managī, m…enigī, mnl. meneghe, afries. menie, got. managei

         < germ. *managīn ~ *man(a)gia- > anord. mengi, ä.dän. mænge

         ~ germ. *managithō > mnd. mennichte, ags. menigdu, norw. mengd,

         = dän. mængde, schwed. mängd < S. manch 'moni' = ? R. mång(a)

         ~ vrt. Lit. minia 'Menge' ~ aslav. munožīstvo, munožina >? Est. mäng

mengen         (< *mang 'mischen') 'mischen' ~ ags. gemong 'Gemenge, Schar'

         > engl. among 'unter, zwischen' ~ Gr. mássō 'knete' (s. Masse) ('sotke')  ~ aslaw. moka 'Mehl'

Engl:        

manğe          1) ratsastustaito; -koulutus 2) mange 'syyhy' ~? vrt. Lit. jojìkas 'ratsutaja'

         ~ mate 2) ’paritella’, 1) 'chess' (shakki) >? match; playmate

         ~ OE mæth ’mowing’ (niitto; sato, niitos)

Frz:        

monte*          ’(ori) astuminen, astutus(aika)’; monté ’ratsastava’ >? lpKld Meandash

         > montant ’(pysty)pylväs' = 'kirpeä, voimakas maku/haju’

Espanja:        

manar             'to spring from, distil from; proceed, arise (virrata)'

         ~ manantial 'juokseva (vesi); lähde, alku' >? Manalan virta

manga             ’(bridge) game’; manguero 'horseman, gamekeeper'

         ~ magua         'joke' (Cuba) > Manguare; ~ Esp. menguere (-tanssi)

manga             'sleeve (hiha); hose; whirlwind; wind sail; hose (sukat)'

         > (ar)remangar 'to tuck (kääriä) up (the sleeves-hihat)'

mangana          'lasso' > manganeo (Am.) 'rodeo

         ~ mango  'handle, haft, heft, helve' < mano 'hand'

         ~ maña  'handiness, skill' ~ mañuela 'mean trick, low cunning'

Ital.

mandola       > mandolin ~ mandore (?)  ~ E. banjo < vanh. (corrupt.) bandore = L. pandura,

         = Gr. pandoura ’3-kiel. soitin’ ~ Angola/Kimbundu: mbanza

Lat.        

madeo          (madui) 1) ’olla märkä/täynnä jotain; valua’

         < māno 'valua, vuotaa, juosta, virrata'; levitä; unohtua; vuodattaa'

mango           'ein Händler, der seine Ware durch künstliche Mittel aufputzt

          = Sklavenhändler' ~ mentior 'valhetella, panna omiaan'

         ~ Gr. máγγanon 'Trugmittel' (petoskeino)

         ~ mir. meng 'Trug, Fertigkeit, List (viekkaus)'; mengach 'verräterisch',

         ~ apr. manga 'Hure'; ai. mañjú-h, mañjulá-h 'schön, lieblich, reizend'

         ~ mangalam 'Glück, Heil, gutes Omen' >? Est. mäng

         ~ Lat. mentula  'das männliche Glied' ~ mantele 'käsi-, ruokaliina'

         ~ Vulg.Lat. *vītula ’stringed instrument’

modus            'Mass; art, weise, rhythmus, melodie' < moderare 'mässigen'

         < mers 'jus' (oikeus, laki; liemi, soppa); meddiss 'tuomari, lainsäätäjä'

Gr:        

mŋdos          1) (madãn, lat. madere) pl. ’siittimet, häpy’

         ~ mŋdos         (med) 2) (pl.) ’neuvo, tuuma’ ~ E. make, R. maka

         ~ mathaınω 'oppia; saada tietää; opettaa'

         > ámaφos 'Sand' (= nykykr: 'oppimaton') > nykyGr. a’mos 'hiekka'

         ~mátı 'silmä'; matıá 'katse'  >? pader/madder-maid-made  ~ maiti -maito

Tü:                  mani         ’ballad’

uig.                  maŋ         ’Schritt’, oir. maŋ ’Lauf, Galopp’, hak. ’die (frei-)Zeit’

         > mtü. maŋyγ ’Scritt’, KB. maŋyt ’gehen lassen’;

         > oir. maŋ-ta ’im Galopp gehen’, tar. maŋda ’juosta’ (ven. begatj)

         > kam. maŋna ’Zeit haben’ >? Est. mäng

Hepr:

mangīnā'           ’song of derision, satire’

mangeen'ah/-ot       ’tune; melody’; = mangina = melodia > zemarim = laulu

         ~ mang'anon  1) mechanism, 2) personnel, staff’ ~? E. game = peli, leikki

         >? Est. mängima ’soittaa’; mäng 'soitto' > S. Menge 'joukko' > Mangel 'puute'

 

 

19)         MELODIA > male~mill~mol:

F:         mahla        Lu (s)mai'(h)lē  ’katk. puusta, kannosta kihoava mehu (māhlē);      
            sameuttava sakka vedessä’; lpN mai'hle, māhle ’mahla’ ~ maalis(-kuu)

         = lp malle    ’veri; mahla; keitto, velli’ - Sm. maala(leipä) ’verileipä’

         ~ lpE (1163) māl`iε ’(koivun) mahla’ ~ ostj. ma`χ, maχ, mau ’mesi’

         >? R. gemål  = S. Gemahl 'puoliso' ~ Lat. mel = Esp. mielo 'hunaja' >? Jumala

Hakola: Tamil-Finnish 2011:

156.         F  maila  'club' ~ Sumer madla 'stick, pole, mallet'

         ~ T malu  'axe, hammer' ~ Lat. malleus 'a hammer, mallet'  ~ Frz maillet 'club', Basque mailu 'hammer'

165.         F  melto 'weich (soft), schlaff, gutmütig; ungehärtetes Eisen'

         ~ T mel 'soft, tender'; Malayalam mel 'slender, tender'

         >? Sp. mielo (< Lat. mel 'Honig') - mel-ody

170.         F  molittaa 'to speak uncorrect Finnish' ~ Sumer mu- 'to say, to utter'

         ~ T moli- 'to say, to speak''; moli 'word, saying, language' >? F. mölinä

 

Viro:                 

meel               'tunne, tuju: mõte, arvamus; mälu' (mõistus)

         - Liivi: mēl 'meel, mõistus; mõte, arvamus'; soome: mieli 'meel, mõte; soov'

         - vadja: meeli 'meel, hing; tahtmine, mõistus'; isuri: meeli 'meel; mälu'

         - Aunuse karjala: mieli 'mõistus; loomus; mõte; mälu'

         - lüüdi: miel' 'meel, mõistus'; vepsa: mel' 'mõistus; meeleolu, tuju'

         - saami: miella 'meel; soov, tahtmine'; ersa mel' 'meel'; mokša mäl' 'meel'

mälestama         'austades meelde tuletama'; meeles olema, pidama' < mälu

         - liivi: mä'dlõ 'mäletada, mälestada'; vadja: mälehtää 'mäletada,meenutada'

         - komi: malavni 'tundma, tunduma; kompama';

         - idahandi: mäl- 'kobama, kompama'; mansi: māleji ' kompama, kompima'

Komi:                  myla    ’melodinen, kaunis, musikaalinen’

Udmurtia:          -mol'i     = -pähkinä;  mul'ı = beere > syrj. mol' = ’perle’ (~ Fi. ’marja’)

 

Russ:        

molj                 (tšervjak) ’mato, toukka; koi(perhonen)’

molot(ok)          ’vasara’ (poln. młot) ~ molotitj ’puida’; molotj 'jauhaa'

         > molotilka  ’puimakone’ >? E. mallet-millet-mill ~ S. mahlen 'jauhaa' < IE

mylo                  ’saippua; (hevosen) vaahto’ >? Milo’n Venus

valet                  ’sotilas’ (korttipelissä) >? male-baletti

Serbo-Kroatia:     malj ’mallet’; maljica ’drum-stick’ (udaraljka za bubani) >? udar

 

Latvia:        

balss                  ’hääl’ ’ääni’ = lit. balsas ’ääni’ < (no)balsot = hääletama

         ~ Nr. balss (kansanmus.) >? bell-golos; E. call; cym-bal >? waltz

mēle                  'keel' (kellon kieli) >? F. mieli; esp. mielo; est. meeldiv; S. Mehl

meli                   ’vale(tamine); melis ’petis, valetaja’; melot ’valetama’;

         > zvana mēle 'kõra' (kellon kieli) ~ melot ’valehdella’ ~ mīlēt ’rakastaa’

Liettua:        

balsas          ’ääni’ = lät. balss ~ vrt. ven. pelj ’tarkoitus, tavoite’  >? bell-golos; E. call

maldà                  ’palve, palvus’; míle ’armastus’; mẽlas ’vale’

 

A.nord.

mál 1               'Versammlung; Sprache, Rede; Spruch, Strophe'

         ~ nisl-fär. mál, nnorw. dän. maal,  nschw. mål ~ got. mathl 'Versammlung',

         > ae. māl 'Gerichtsverfahren, Bezahlung'; ne. mail 'Pacht, Zins'

         ~ ae. mæðel, as. mathal, mahal 'Gericht, Versammlung'

         ~ lat.germ. mallus 'Gerichtsstätte, Termin'

         > mála, málga, máli, máll, mæla, mælgi, mæli, mælska

         < idg. *mə[d]-tlom 'Zusammenkunft, Begegnung' > mót 2 & mál 2-3

mál 2                 'Zeit, termin; Mahlzeit; Mass' ~ Shetl. Tabuwort für eine bestimmte Länge der Fischerleine'
         ~ got. mēl 'Zeit, Stunde' ~ ahd. māl 'Zeitpunkt'

         ~ ai. māti, Lat. metior 'messen', Gr. mŋtıs 'Rat, Anschlag', asl. mera 'Mass'

         < idg. *mē, *met (*med 'messen')

mál 3          'Zeichen, Fleck' ~ got. mēl, ahd. māl (< IE *mel 'värikuvaus')

         ~  Gr. mωlωψ 'Striemen eines Schlages', mélas 'schwarz'

         ~  Lit. mélas  'blau', Lett. mẽlš  'dunkelblau' ~ ai. mála 'Schmutz'

mála             1) 'Frau' ~ ahd. gi-mahala 'Gemahlin', 2) 'Rede'

         > m.norw. mæla 1) 'reden, sprechen'; mæli 'Rede'

mala             'mahlen'

Ruotsi:        

mål               1) puhe(kyky); murre; ääni; kieli  2) oikeusjuttu, oik.käynti 3) ateria,

                    4) päämäärä; tavoite; kohde ("maali"); Gottl: malla 'passa väl'

         > måla ’maalata’ ~ gemål (ylh.)  'aviopuoliso' = S. Gemahl id.

-måla            '-ranta'? >? Romania: mal ’Ufer’ >? R. -måla ~? slaav. 'virgin land'

Norja:

mæle             1) ‘ääni’ (= R. mål), 2) ‘sanoa’, 3) måle ‘mitata’ >? male

         ~ mål        ‘ääni, kieli; asia; mitta; maali; ateria’   ~ m.norj. mél ’kuolaimet’

Tanska:

mæle               ’sanoa, puhua; puhekyky, ääni’  > eftermæle     ’jälkimaine, muisto’ > formæle ’avioitua’

Saksa:

malāde             ’sairas, kipeä’ ~ Gemahl 'aviopuoliso' (vanh.); Mehl 'jauho(t)'

         < idg. Wz. *mel- 'mahlen' (s. Mehl)  > Saks. Melde 'Gänsefussgewäsche  (hanhenjalka?)

         ~  lit. balánda (~ lett. balãndis 'Taube') bálti 'weiss werden')

         ~ poln. łoboda, russ. lebed á usw. ~ serbokroat. lebedi 'Schwan'

Melodie          < Gr. melōdia 'Singweise'  < Gr. Melos 'Lied' + ode 'das Singen'  ~ Lett. meldins, meldij à

Engl:        

mallet             'lyömäsoitin, -kapula'

         < Lat. malleus 'hammer' ~ molere 'grind' ~ mould 'earth' ~  Lat. mel 'honey'

         ~ Russ. mólot, Pol. mløt     'hammer' ~ OFrz mail id. > E. maul id.

         ~ It. malleus ~ maglio        'maila' > pallamaglio -peli

         > E. mall          'promenade, walkway'> ? male; mail(a)

         ~ E. mole         (1) 'spot (syntymämerkki)'

         ~ OHG meil,      Goth. mail, AS māl >? S. Mal 'kerta'

         > Fr. molette     ’rowel’ (kannuksen pyörä)

mill                   ’mylly’ > meal (jauhot) < IE *mel-, *mol-, ml- ’grind’ (jauhaa)

         ~ molar 1) jauhava; 2) poskihammas; 3) ’massa-’

         ~ mole  1) syntymämerkki, 2) aallonmurtaja, 3) ’myyrä’,

                     4) ’kuuvasikka; rypäleraskaus’; cross moline ’ankkuriristi’

         ~ moll   ’huora, lutka; gangsterin morsian’

melic              ’laulu-, lyyrinen'; melody 'melodia'

milt                ’kalan maiti, perna; hedelmöittää’ ~ milk, Milch 'maito'

Ranska:

mol                 ’soft’ < Lat. mollis > mole (mul) 'valumuotti'

         ~ mouiller    'kastella'; mouilleur 'kostutin' (~ Moliere);

         > moulin      'mylly'; S. Mahler 'maalari'

         > Frz moule  'mussel' (lihas) >? Moulain rouge

Espanja:     mielgo   ’kaksonen; liittää yhteen’ < mellizo = gemelo 'twin'

Latina:        

mālum       'omena'; mālus ’omenapuu’

mel            (mellis > mellītus) 'Honig'

         < Gr. mélı, mélıtos id. + mélıssa 'Biene'

         ~ Gr. βlíttω (*mlitiō) 'zeidle'; Got. milith 'Honig', ags. mil-dēaw 'Nektar'

         ~ ags. milisc 'honig-süss', air. mil 'Honig', mir. milis 'süss',

         ~ cymr. corn. bret. mel 'Honig', arm. mełr 'Honig', alb. mjał 'Honig'

         ~ Ai. alí-h 'Biene' < *mlí- 'stechend'(?)

melicus        'laulullinen'

mollis          "der Milde (pehmeä)" < mel 'Honig'  ~ vrt. dūrus 'hart' < Gr. δrys 'Eiche'

         ~ Schmidt: < idg. *melit ~ Lat. mulsus 'mit Honig angemacht/gekocht'

         >? moll-dur = hunaja-puu > N:o 38 'tor'

mulier          ’woman’ = Esp. mujer (port. mulher) ~ Lat. molere 'grind'

Gr.           

méli             ’honey’ = Lat. mel, mell- ’honey’ ~ Sp. mielo > E. mellow, meal

mélos          1) ’laulu (Lied), sävel (melodia)’, ’a musical part/phrase’ > ’song’

         (F: säveltason liikunta rytmin vastakohtana)  2) ’jäsen’, ’limb’ (mm. himojen välineenä) (R. lem)

         ~ Cornish mal ’joint’ ~? malakós, lat. mollis) > methu > mélı 

         > E. melic ’of poetry for singing’ + ōid- ’singing’ (Gr. aeídeın ’to sing’)

         > melodia (melōdía) ’sävelmä; Singweise’ < mélos + ōdé' >? male; mielo

         > melōidíā ’choral song’ > mílo ’omena’ > malli ’villa’

         >? ’mielo-mela-ode’ >? ’maalliset jäsenet = aistill. himot’  >? feet/feed-ped/pet-bed/pidot

         > milon   ’lammas’ > milotí ’lampaannahka’ (Hedberg 1890, 339)

melodia         ’sävelmä’ > mélos 1) ’laulu, sävel’; mílo ’omena’ > malli ’villa’

mélos            2) ’jäsen’ (mm. himojen välineenä) (R. lem) >? mielo-mela

         ~? malakōs, lat. mollis) > methu > mélı  >? ’maalliset jäsenet = aistill. himot’

melpω           (molpŋ) ’tanssi (laulu, soitto ja hyppy)’, ’laulutanssi’

         < mélpeın  ’stämma mildt, besjunga; viihdyttää’  

         ~ melpomaı   ’laulaa, hypellä piiritanssia’ (meilia, lat. mel, mollis)

         <? póδı 'jalka' ~ pŋδálıo 'peräsin; tuki, turva'  ~ pŋδω 'hypätä (maata jkn kanssa, naida)'

 

Hepr:         malkheen  ’(hän) säveltää’; säveltäjä < lehalkheen ’to compose’

 

20)         MUR-MOIR:

F.           murhe         'sorg', Kelt. murria, Cornv. moreth, Fr. morne, E. mourn,

         ~ Lat. moereo, Gr. mýromaı  >? ’Soitto on suruista tehty, murehista muovaeltu

Hakola 2011: Tamil-Finnish:

182.         F murista 'to growl, snarl'; nurista 'to grumble'

         ~ Sumer   mur- 'to rumble, to roar, to howl, to bellow'

         ~ T muru-muru- (moru-moru) 'to murmur, to grumble'

         ~ Malayalam muru 'lamentation', Telugu mora 'cry, howl'  ~ Brahui 'marām 'shout, cry'

Est.          mure     'murhe'; lpN morâš 'murhe, huoli’ ~ Li. mu'r ’suru, murhe’

 

Mari:

muraltáš         ’laulaa’ (v. petj, spetj) ~ muráš ’laulaa’ (v. petj, šumetj, skripetj)

         = muren puaš ’laulaa’; muren tšarnaš ’lakata laulamasta’

         > mùrə, múro ’laulu (gesang)' (v. pesnja; pesennyj)  > murpašá ’runous’ (v. poзzija)

         > múryzo ’laulaja(-tar)’ (v. pevets; pevun) >? F. murista

         > murymáš ’laulaminen, laulu (v. pénie)’, ’soiminen’ (v. gudenie, zvon)

         ~ mörtnjö, mörtni ’mäti’ >? mort; marto; marten

         ~ ? ven. moróz ’pakkanen’ ~ poltto-polte

Mordva: 

mor(o)            ’lied , gesang (laulu)’; morams 'singen, spielen'

         = mora-  ’sing; play’; moro ’a song’; ch muro ~ os mora- ’to shout’

         ~ mird'e, mərd'ä '(avio)mies'; votj murt id., ihminen'= syrj mort

         > morafńima = hochzeitslied (häälaulu) > morada! = laula!

         > morams  =  singen, spielen (laulaa, soittaa)

         ~ vrt. mdE  murdams, M mərdams ’palata takaisin’

         > F murtaa  ’vääntää, taittaa’; F. murre        

         ~ ? syrj.      muralni ’murista; kehrätä (kissa)’

         ~ ? Li. mu'r  ’suru, murhe’ > lpN morâš id., ’huoli’

Unk:        

szomorú          'murheellinen, surullinen, alakuloinen'

         > morajlás         ’jylinä; kohina’; morgás ’murina, mörinä; jyrinä’;

         > mormol  ’mutista’ > morog ’murista’; morcos ’jörö’

         ~ módra  = joikua, pajattaa >? R. mörk ’pimeä’ ~ Int. mudra

Hantit:        

mora`tà       (Vj.) 'huutaa kylään saavuttaessa (soutajat) 541.        

         > mōrəγta` 'peuhata, pauhata, meluta (ihmiset)' (Russ. šumetj)

         ~ mərətta`   'sukeltaa' ~ marətta' 'tulla pahoinvoivaksi'

         ~ maratta'    'joutua tarpeeseen, puutteeseen'

 

Russ:

kikimora     ’noita’ < m.slav. mora ’noita’;

         Russ: moróz ’pakkanen’ = Bulg: mraz; mrá 'kuolla'

         ~ lat. mori ’kuolla’; m.germ. mer- ’murskata’ >? marras-

         ~ R.   mara ’painajainen’ = E. mare ~ IE: *mer- 'kuolema'

         ~ k-ir *mrtá-s ~ m-int mrtá-h ~ av mərətah 'kuollut'

morítj          'kiduttaa; kuolettaa, tappaa; hävittää'  ~ morkóvj 'moiliainen, porkkana'

 

E.                mourn          'surra'; 'itkijänainen'; murmur

Kymri:          mer             ’ydin, mehu; puoliso’

Frz:        

mari             ’(avio-)mies’; mère* [mε:r] ’äiti; muori'

         ~ mariage ’soinnutus’ ~ pariade ’soidin’ >? Paradise-Mari

         ~ch mari(j) ’man, male’; E. marry  ~ Sanskrit marya- ’man'; pl. ’people’; lover’

Latina:        

mereo            'verdienen, erwerben' < Gr. meiromaı 'erhalte Anteil'  ~ Gr. moira 'Anteil, Schicksal'

         (< *smer-; ámartánω 'verfehle (> erehtyä; olla osumatta)'

         < *á-hmartos 'unteilhaftig' (osaton) < méros, meris 'Teil, Anteil (osuus)'

         > merizω 'teile', móros 'Los, Geschick'; móra 'Abteilung' (osasto)

         ~ Gall. Ro-smerta 'perintö- t. onnenjumalatar'; Lat. meretrix 'portto'  >? Amor ~ mor-mur

Gr.

moırolóγı          ’valituslaulu’ > mýromai [myr-jomaı] ’itkeä’

         < moira ’(jaettu) osa, osuus; annos; kohtalo (fatum ’öde’)’

         ~ móros ’onnen osa, kohtalo; surma’ (lat. mort) > moirat

 

Hepr:          sam  ’narcotic’ (adj. mardeem)

Sumer:

mur1           ’cry, scream; yelling voice’ (285)  ~ P-D *murз-1 ’to mourn, to lament’

         ~ Tam murumuru ’to murmur’, Malayalam mura ’lamentation’

         ~ Tola mury ’complaint’, murk ’to complain’

         ~ PFU *mura ’Schreien; singen’  ~ PN *mur-/mor- ’to make a noise, murmur'

 

21)         MUSIIKKI (music ~ muscle ~ masculin):

F. - Lindström:

mutsa,          muksa 'flicka', It. mozza 'puella', Sp. moca, Tysk. mauz, mulz

         > mezze 'scrotum' (nahka ~ kivespussit; irstas mies/nainen; portto)

         ~ Belg. mot id., Gæl. musach 'hora', Gr. mysaχnŋ id. >? muusa-mouse

Komi:        

moš                 ’Biene (mal'a-muš), Hummel’ = v. ptšela

musa                rakas; muslun ’rakkaus’; muslun doj ’sydänsuru’

         > myž     ’syy, vika, syyllisyys, synti’ > musir 'nafta, öljy'

         ~ kyk mužitšöj  'kaksi miestä' = Vepsä: kakés mužikad < Ven.

         ~ Vrt. W-Lam. ikä ’Lied, Gesang’ ~ Hanti: iki 'mies'

mus                  = Leber; fi. maksa; md. makso; wog. mait; ung. máj; SamJ mīδ id.

         > ostj. mūγət = Wotj. mus ’maksa’, lpS muökse, md. makso, tšer. mokχš

         ~  syrj. musuk ’Geliebte(r)’; musa ’lieb’; wotj. muso id., ’hübsch’  ~ Udmurt: myš(k) = selkä(puoli)

mužik          ’Mann, Bauer’ < Russ.

Mari:                 

muzekán      ’harmonikka’ (v. garmonj, garmoška) ~ múzyk (v.) ’musiikki’

muže           ’to perform magic’; mužáŋtše ’povari’ (v. vorožeja, gadalka);

         > mužedáš ’ennustaa’ (v. gadatj)  ~ mýžo ’pahan hengen yleisnimitys’

         ~ Redéi (UEW 288): Proto-Finno-Ugrian *musз, *mušз >? E. amuse 'huvittaa'

múžyr           (mýžyr) ’pari, parillinen’; mužyraŋaš ’mennä naimisiin’ (miehestä)

 

Venäjä:        

muž               (mush, mužj)’aviomies (vanhempi)’; mužtšina ’mies’

         ~ mužík ’talonpoika; kylänmies, maanviljelijä; maal.moukka; ukko’

         = Sloven. mož 'miehuus'; muin.ven. mužj 'ihminen' < IE *man-, mon-

         ~ lit. žmona/žmogus ’aviopuoliso' = muin. int. mánu-h

         ~ R. make, Pol. maz, Tšech. manžel, SKr. muž id.

múza           'runotar’; múzyka ’ säveltaide, musiikki, soitto’;

         ~ múskul 'lihas' (< lat. musculus);

mútšitj          'kiduttaa, rääkätä, kiusata' ~ mytšátj 'mylviä, ammua'

         ~ mutšítj          'tahrata jauhoihin (muká)'

myšátnikj       'hiirienpyytäjä' < myšj 'hiiri'; myšína 'hiireliha, -nahka'

         < muška 'pieni kärpänen; kauneuspilkku; tähtäimen jyvä' (~ lat. musca)

         ~ múka   'kärpänen'; muhomór ’kärbseseen, fly agaric

IS 19.8.14          ONKO TÄSSÄ (marin muzekán/muže  & ven. (muž) múza/múzyka) MUSIIKIN, SHAMANISMIN JA SOIDINMENOJEN SYNTY? ALKAAKO KAIKKI HANURISTA?

Serbo-Kr:    mucav          'stotternd, stammelnd' (änkyttävä) ~ mukati 'brüllen; heulen' >? music  

 

Saksa:

Got. magan 'können' > mahts > Saks. Macht 'voima' >? mögen?

       ~ apreuss. musingis 'mächtig' (ensimm. i on pitkä vokaali) >! E. machine

Mücke          ’hyttynen’; engl. midge, schwed. mygg(a)

         = armen. mun ’Stechmücke’, alb. mi-zε ’Mücke’  ~ gr. myīa ’Fliege’ < idg. *mu-

         ~ idg. *ms > lat. musca, lit. musẽ, lett. músa, muscha,

         = aslaw. mucha (<*mousā) ’Fliege’, mŭsiča ’Mücke’;

         gotl. mausa  ’Fliege’, mnl. mēsie (>? mesi-mouse),

         ~ fläm. meuzie  ’Mücke’; Siebenb. Mäck ’Zimmerfliege’

         ~ vrt. tšer.: b. mokmər ’Katzenjammer’

         < tšuw. moχmər < arab. mahmūr > muhomór ’kärbseseen’

         ~ vrt. russ. múka ’tuska, vaiva, piina, kiusaus’  ~ v. kikimora-noita

Setälä (1912):          wog.UK måš = reikä (veneessä); ruumiinvamma

         = OK mås, UL maš > ostj. Fil. mu`s- 'sairaus, hiki'  > syrj. miž, móz = Schuld, Sünde

         ~ Trj. mo`tš, Ni. muš, Kaz. mo`š, O mo`s

         > V mo`tš = Schuld, Vergehen = Trj., V, Vj. mi`tš  > wotj. mıž = paha, sairauksia tuottava voima

         > tšer. KB məž = sairaus; U muž = kuume;

         > B mužo = sairauksia lähettävä olio  > KB mužan, U mužaŋ = Wahrsager

Engl:

mosquito    (midge ~ musket) ~ S. Mücke ~ frz. mouche ’fly’

         < Lat. musca 'fly' > It. moschetto >? R. mås ’lokki’

         > Frz musette-bagpipe & -waltz < OF muser 'to play music'

mucus          ’lima’; mucous ’limainen’ ~ muck 'lika, törky, sonta; liata'

mucic           [mju:sik] acid 'limahappo'; mucid 'li(i)mainen, tahmea'

         ~ mucilage 'kasvilima; liima' ~ Gr. ~ mýksa'räkä'

         > VLat. *mysca ~ myxa = Gr. múxa ’mucus’ (lima), ’snuff of candle’

         < Lat. mūcus ’räkä’; emungere ’niistää’ ~ ON myki 'dung'

         ~ ? OE moss 'swamp' < Germ. *musam 1) suo, 2) sammal

muscle          'lihas; lihakset; lihasvoima' = OEnglmusacle ~ mussel ~ mouse 'hiiri'

         < Lat. mūsculus 'little mouse' ~ Vulg.l.  - fem.muoto: *muscula ~ molere 'grind'

         > Frz moule 'mussel' (lihas) >? Moulain rouge

         ~ Lat masculus 'male' = OFrz masle id., ~ Esp. macho 'virile'  ~ E. mallard 'male bird'

music          < the 'muses', Greek goddesses = Lat. mūsica < Gr. mousikē

         ~ Gr. mousa 'muse < orig. 'mind' > 'poetry sang to the music'

         ~ museum 'a place devoted to muses' < Gr. mouseion > mosaic > muscus

mask            'naamio'; masque 'larva' (toukka) = Esp. máscara < Arab.

musk            'myski' < Skr. muska 'scrotum, testicle' = (literally) 'little mouse'

         < Skr. mūs 'mouse' - a supposed similarity in shape between mice and testicles

         > Pers. mushk 'myski' (Lat. muscus) > Armen. mux ’smoke’

         >? mushroom ~ Frz mousseron < mousse 'moss' (sammal)

Frz:        

mou,           molle ’pehmeä, murea; veltto, tarmoton; hempeä; veltostuttava’ (vokaalin edellä mol)
               > musique  >? mou-siq-ue ’velttoustauti so. musiikki

Ofrz             muse 'animal's mouth' > E. muse 'ponder; lose time' (miettiä)

         ~ Dan. mund, Du mond, Sw. mun 'suu' < *munthaz

         ~ Lat. mentum 'chin' (leuka) >? E. amuse, amaze (?)

Gr.                  

moỹsa          (montja) ’runotar, muusa’ (9 kpl.); ’laulu, soitto’;

         ~ Zeun ja Mnemosynen tyttäriä (Hesiodoksen nimeäminä)

         > moysıkós ’muusikko, laulaja’ >? Est. moisa 'kartano' >? mix-

neyrá,            neyron 'Sehne' > Ks. Soidinmusiikki III

 

Arab.              masjid [Afr: masgid] 'mosque'

 

 

22)         OMPHE-HYMN:

F.          huomen; ink. hõmenīn ’huominen’; hōmus ’aamu’

Nord. etymol:

ómun     ’Laut, Stimme’; nisl. ómun, ómur ’Ton, Echo’;

         ~ nnr ōm ’Widerhall’ ~ nSw ōm ’starker Laut’

         ~ skand. omr (ommer) ’meteli’ < IdG *ueku ’sprechen’        

         > Nr-Dän: ljome 'laut schallen' >? echo ~ Amor >? woman

         ~ ómi ’Odin’, ’der lärmende’ < *auhuma ’der oberste’,

         ~ ae. ymest ’der höchste’ >? aum ~ amen >? shumer

Ymir         2)         (haukka) ~ ’der lärmer’ < ymja ’schreien, jammern’

         < ymr ’lärm’ = nisl. ymur id. n.nrw. ym ’heikko ääni’ ~ umi ’üble nachrede’

         >? omun ’laut, stimme’; nisl. (id.) & omur ’ton; echo’

         ~ nnorw. (murt.) om ’wiederhall’, R. (m.) ōm ’starker laut’

         - ae. wōm(a) ’laut, stimme’ < idg. *ueku ’sprechen’;

         ~ Ómi ’Odin’, ’der lärmende’ tai: ae. ymest ’der höchste’

         ~ ae. ūma (eig.) ’oberes ende’ ~ run.dä. uma

Engl:        

hymn           ~ hymen ~ ae. wōm(a) ’Laut, Stimme’  >? womb-woman

omen            ’merkki’ = Lat omen;

omit              ’poistaa’ ~ womit?

Gr.        

hyménaios      (Hochzeitslied)

kómos            ’heischendes und rügendes Umzugslied (Dionysos-juhlissa)

kommós          ’Wechselklage

omphé'            ’voice’ ~ oímŋ ’song’ ~ oımosodós ’way’ >? F. jotos

         = omfí     ’Stimme (fonή), Rede, Orakel’ ~ omfalos 'napa, keskus'

         ~ oy, opos (é'pos, lat. vox) ’ääni; laulu’ = óph (of) ’ääni, laulu’

         ~ emeín         ’vomit’ = Lat. vomere ’vomit’ >? amen

         ~ S. opfern     ’uhrata’ = mnd. opperen >? ooppera

         > prooéımıon  ’prelude’ < oımos ’way’ or oímŋ ’song’ > E. proem ’esipuhe’

Skr.         AUM...

 

 

23)         ORCHOS  (metat. khoros):

Est. 

õrg roog          'herkkuruoka'; orchidea > F. herkku

urg                  ’pesäkolo, -luola’; urgas ’onkalo, ontelo, loukko’

Puola:        

orać                  'kyntää'; oracz 'kyntäjä' > orka 'kyntö' ~ organ 'elin'

         ~ oraz 'ja, sekä' >? odór 'löyhkä, paha haju'; orkiestra 'orkesteri'

organki               'huuliharppu'; organowy- 'urku-'; organy 'urut'

 

S.          Orgie < Gr. órgia 'Opfer(weihen) = yöllinen Bacchosjuhla'

Gr.        

órgıa     ’orgiat’ (alunp. ’vaivannäkö, ponnistukset’ > uhrit)

orχómaı               ’hypellä; tanssia, hyppiä’ < orkhos ’hyppy’

         ~ órkhis       ’testicle’ (kivekset) (metath. > khoros)  ~ mousikó organo ’soitin’

         ~ Unk. ugrál ’hyppiä’; ugrik ’hypätä’; ugrás ’hyppy’ >? ugro-igratj

> orkhéstrā            ’tanssijoiden puoliympyrä-paikka näyttämön edessä’

         < orkheisthai ’tanssia’; órχŋstús ’piirihyppy’ (ringdans) > E. orchestra ’dancing pavillion’

         ~ IE: uergo- ’työ, työnteko’ > R. verk ’työ’; E. work ~ arch-keinu

Arabia:         urgun/arāgin 'organ' (urut)

         ~ urgūl (argūl) 'a wind instrument (double-clarinet)'

 

N:o 24 "Play..." > Soidinmusiikki XI(a)

Koti » Soidinmusiikki 10-18 » Soidinmusiikki X