Soidinmusiikki XII

Soidinmusiikki XII: 27) RAK - 28) RON-RHYME-RUNO-REY - 29) ROT-

         30) SAY-SAGEN - 31) SIR-VIR-SAR-KÆR (alkuosa > Armenia - ks. m. Kantele IV:7F) 

 

27)         RAK (> greh~igratj):

F.            rakas; Vepsä: räk ’kuume; kiihko’ >? rock

rekilaulu, -viisu (neljarealinen uuem rahvalaulu; regilaul) ~ vi regivärss 'runolaulu'

Lyydi:        räkk, räken, räkked ’kuumuus; kuume (kiihko)’

Est.           (resitatiivinen) regilaul  'runolaulu'; ’vanha alkusoinnull. kansanruno/rahvalaul’

                (2.12.96) ~ regivärss 'rekilaulu, piirileikkilaulu; runosäkeistö' >? toon & mõnu (maanitus)

         ~ Unkari: régi = vanha, muinainen; rege = tarina, taru  

         >? vrt. Regös-Lied = ung. rituelle Dichtung > = k.a.saks. rei(e) ’tantsulaul’

rääkima      ’puhua’;  röökima ’huutaa’; F. röhkiä

 

lpN:        

rieHčuHt      'schreien, heulen' (L-crantz 5758)  ~ HkuoHK 'schreiend weinen' 5670.

         > rεäHka-čù:ońa 'kleine Gänseart (Schreigans)'  ~ rieKKiεs  'metallisormus (Ring)' 5759.        

rohttet          ’vetäistä (joikata vaivattomasti)’

 

lpK:                 

reäkkad         ’itkeä’ (= riâk'ku; reäğğam); reäkkmõš ’itku(virsi)’

reä'ǩǩ           ’synti’; reäkkad ’itkeä’;

         ~ rää'ǩǩes ’rakkaus’; räkkaz ’rakas'

         ~ rie'ğğes (reâg‘gaz) ’rengas’; (lpN riekkis ’rengass’) > räi'ğğ ’reikä'

         ~ rouggâd ’roukua, korista, röhistä’ >? sormus ~ rengas ~ rakkaus

         ~ rõõkkâd ’olla kiimassa’; rõõggad ’rykimä(-aika)’ (g - poikkiviivalla)

lpKuola:        

reäokkaD,         K reaGkaδ, A +riek ’itkeä; laulaa itkuvirttä; määkyä jne’

         > S reäokkA, juaīGA ’itkeä ulisee(?)’; K +reakmuš ’poru, parku’

         > K2 reaGk ’itku, parku’, K +riegk ’kirkuna’  > S +reäχkkadem ’itku’ (laulukieltä) (lpN rækkot)

rok                   ’isommasta päästä soitettava lehmänsarvi’

 

Unkari:             régi = vanha, muinainen; rege = tarina, taru  >? vrt. Regös-Lied = ung. rituelle Dichtung

 

Latvia:

rēkona         = möirgamine (ärjyntä); rēkt ’möirgama, röökima (rääkyä)’  >? Est. räägida 'puhua' ~ F. rääkyä

 

Venäjä:        

retšj              ’puhe’ = Est. kõne, kõnelemine >? räägimine; resitatiivi-rakkaus

rog                'sarv; pasun'

Slovakia:

reč                 'Sprache; Rede' >? Est. räägida 'puhua'

         > nárečie 'Mundart; Dialekt' >reku 'sage ich, meine ich'

         > nárek  'Wehklagen' > nariekatÍ 'wehklagen, jammern';

         > nari(e)katÍ si 'sich beklagen' ~ odriekat' 'absagen; auf/hersagen'

         ~? riähk ~ riägk >? Est. räägida ~ F. riekko

         ~ Tšekki: narikat (si) 'valittaa' > nárek 'valitus'

         ~ S-Kroatia: naricanje 'Wehklagen, Jammern' ~ rikati 'brüllen'

         ~ Russ: rëhkatj’grunzen’ (röhkiä, murista) < lüd. röhkädä, weps. röhkan

         > zahriaknutÍ 'anschreien' >? riähk>? F. rehkiä, röhkiä

Puola:

róg                  'sarvi; (mus.) torvi'; ’kulma, nurkka (= E. corner)'

         > rogacz       'hirvas, sarvas' >? rakas; räkkä-rähk-

         ~ Russ.   rog 'sarv; pasun'; rok = kohtalo; ruká = käsi >? ruoko

         ~ Bulg:   róg  '(tunto)sarvi; torvi'; prorók 'ennustaja' < srók 'kausi; aikaraja'

         ~ ? vrt.   S. Roggen ’ruis’; E. corn, R. hörn ’vilja’; E. horn ’sarvi’ ~ crown

          ~ greh ~ ruukku ~ rex-regi- >? rag-time

rogacz         'hirvas' ~ wrogi 'vihamielinen, vihollis-' >? rakas-rock

         ~ wrogość 'vihollisuus, vihamielisyys'; wróg 'vihollinen'

roić sie         'parveilla; vilistä, kihistä, kuhista' >? creuz-chrisis

         >? S. gross 'suuri'; Riese-Reise 'jättiläismatka'; sich reisen

Bulgaria:

róg                   '(tunto)sarvi; torvi; pasuuna' >? ruoko

         ~ Ven.    rok 'saatus'; rog 'sarv; pasun'

Serbo-Kroatia:  ručni         'Hand-' ~ zaručiti se'sich verloben'

         ~ zaruke  'Verlobung' >? F. pyytää kättä ~ rukoilla

Slaw.                 rog' = Lit. ragas 'Horn' >? F. ruoko = Est. roog

 

Saksa:        

Reigen         (Reihen) 'laulema; piiritanssi, -hyppy, -karkelo; rivi, piiri (Rei, Reie)

         ~ piirilaulu, p.hypyn sävel l. -soitto; Reiger = Reiher

         < germ. *hringa, hrenga > hringja 'kiertää kehää' > R. ringa

         ~ mhd. re(g)e, mnd. rei(e) 'Tanz (kesällä ulkona)' < afrz. raie 'Tanz'

         > kas reg(e) (= 'rivi'), reig(e), reie, (mnl) rei id., (piiri-)tanssi-, pilkka(laulu); laul’

         ~ afrz raie 'Tanz', mnl. rei ~ pikard. rèy, mnl. rei ~ E. ray 'Art Tanz'

         <  S. reigen (reygen) 'hypellä/pyöriä piirileikkiä, olla piirisillä, karkeloida'

         >? lat. rey, rex < reihen (1) = mhd. fei(g)e, mnd. rei(e) =

         'Tanz, der zur Sommerzeit im Freien gesprungen wurde'

         ~ F. rengas-reikä, vim. reig ’tuore, verinen haava’, E raig ’rupi’

         ~ liett. riẽkti ’leikata’; F. rekilaulu; vi regivärss

Reihe           'rivi, jana, jono'; reihen 'rivittää; panna riviin, järjestää; kursia'  ~ Reien 'jalkarinta'

reihen          'rääkyä (ketusta)'; olla kiimassa (vesilinnuista); olla haurelias [> v. greh]

         ~ aslaw. krikŭ 'Geschrei'; lit. kr?kšti 'kreischen',  krikséti 'quaken'

         ~ gr. krīzō 'kreische' (paru, kiru!); kymr. cryg 'heiser' ('käheä, sortunut' - ääni)

Reiher           (Reiger) '(harmaa-)haikara' < vorgerm. *kraikr'

         > germ. hraigran-, ags. hrāgra 'haikara', est. haigri ~ frz. hēron

Rogen           '(kalan) mäti; määhnä' (ennen kutemista, Legen-laskemista)

         < Germ. *krek-, *krək 'Frosch-, Fischlaich'; S. Rögel 'mätikala'

         ~ mengl rowne E roan < roe (vanh.); lit. kurkle, kurkulaī; lett. kurkul'i,

         ~ slow. krék-, poln.krzek, russ. krjak

Roggen          'ruis' ~ kymr. rhygen 'Roggen'

         >? F. rusina  ~ lpK (Sv):         rõśś ’viljanjyvä’ >? S. Spross ’verso, silmu’

E.                   regals   'small organ'; lat. regalis 'royal' < rex 'king'; Gr. gala 'maito'

rise                'nousta, kohota' >? sunrise ~ Sp. sonrisa

Lat.                 cornu   = S. Horn (sarvi), ahd. '(Trink)Horn; Trompete'

         ~ ab. rog', lit. ragãs 'Horn' ~ lat. cervus

Heprea:        

rakad                  'danced'; reekood ’dance’; rakdaneet beten ’belly dancer’

         >? vrt. turk., arab. >? rock-rag-time-rakas

rak'ah                  ’temple’ (ohimo)

rakak                   ’spit’ >? F. räkä

rakam mezeemah  ’schemed; devised evil plan’

rakav                   ’decay(ed); rot (mädäntynyt, mädätetty lahonnut)

rakee'a'                'heaven; sky' (abstr.) >? jumalten juoma = raki-laki (r~ l)

         > rāqī'a       ’heavenly vault’ > b'nēy regesh ’sons of thunder’ (ben ’poika’)

         = Gr. βoanerγś > E. boanerges ’vociferous preacher’

         >? F. rakeet-rae; raqi (juoma); rakastaa; esp. rey ’kuningas’ (lat. rex)

rakh/rakah              ’soft’; rakhem 'have mercy; have pity' >? rakkaus

re'a'                       ’friend, companion’

re'akh                     ’odor; smell; scent’; re'akh ra' ’bad odor’ >? greh

reegool/ -eem         ’espionage; spying’ >? legal

reekood             ’dance’

reer                   ’spit; mucus’; reeree ’mucous’

reg'a'                 ’minute, moment’

regel                  ’leg, foot’ >? regular-Regel -sääntö (r~ l)

reyk                   'empty' >? F.  reikä        

Arabia:        

raqasa          ’to dance’; to prance’: raqs ’dancing, dance’; raqasāt ’tanssit’

         ~ raqqāsa ’tanssijatar’; rāqis ’dancer’

         >? rag-time; raga; rakastaa

         ~ rakkād ’runner, racer’; raka'a ’to bend the body, bow (polvistua)’

         ? ~ umm raqīqah ’tender mother’ (membrane of brain)

Palestiina:        

raqsa              'dance'; marqas/marāqis 'dance floor'; barqus '(to) dance'

         > raqqās 'dancer'; raqis 'dancing'; haflet raqis 'dancing party'

Persia:        

rag                  1) 'vein (laskimo, suoni)'; ragšenasi 'angiology' (suonioppi)

                       2) lineage (sukuperä), race, stock (kanta, suku)'

raqqas             ’dancer’; raqs ’dance’ > reqqat 'compassion, sympathy'

         > rakik    ’coarse, vulgar’ ~ vrt. turk raksetmek ’tanssia’ > ? F. rakas

         >? hepr.  rakad   = danced; reekood ’dance’

 

 

28)         RON-RHYME-RUNO-REY:

Suomi (Lindström):

runo               'runa, poëm, vers, skaldeqväde';

         ~ Cymr. rhin 'hemlighet, h. konst, mysterium',

         > rhiniau 'trollkonster'; rhinio 'hviska, tala i hemlighet',

         ~ Gæl.    run (pl. ruintean) 'secretum, mysterium', ruine id., 'silentium'

         > rundha 'mysteriosus'; Brett. Cornv. runa 'mysterium'

         ~ Lap. runa, rudn 'sermo, rumor, fama', rudnet 'dicere, loqui',

         ~ Irl. rhaidim, rhuidim 'tala', Lett. runnaju, runnat 'loqui',

         ~ runnas  'sermo, colloquium' > F. ordet 'runo' är lånad

ruona                'bäck', Kelt. rin, Cymr. rhin 'channel which carries of lesser waters',

         ~ Cornv.   ryne, rin, ruan 'channel of a river'

Mansi:         P.   råmmiŋ         'zengő/klingend'

 

Latvia:        

runa                = kõnelemine, kõne (puhe); rūnas 'runo' >? saarna

         < runāt      (rääkima) ’puhua, keskustella’; ierunāt 'sisse rääkima'

         ~ rūnīt       ’jutukas, kõnekas’ ~ (aiz)runāt (aizlūgt) 'taotlema' (tavoitella)

         > aprunāt   ’laimama, taga rääkima’ ~ norunāta zīme 'leppemärk'

         > izruna      1) hääldamine ; 2) ettekäänne, puige; izrunāt ’ütlema, sõnama’

          > pierunāt  'veenma, oma nõusse saama; keelitama' (suostutella, taivutella)

         ~ noruna   = kokkulepe; saruna 'kõnelus, veste'

         > sarunāt     1) palju rääkima; 2) kokku rääkima/leppima

         > dailruna     ’kõnekunst, -osavus, ilukõne

         >? skand.       runa ~ E. run ~ Rhein >? F. veistää ~ saarna

runga                  = nui, kaigas, vemmal; rūnīt ’kohitsema, kastreerima’  >? F. ruuna < R. < kaS.

Ven:                  

grom               ’kirjaimet, kirjoitus; jyrinä’; hromatj ’ontua’

         ~ Gr. grámma ’kirjain; pyhä kirjoitus (VT); tiedot, oppi’

Serbo-Kroatia:        

runo                  ’fleece’ (lampaanvilla); 'Vlies' (talja) >? wool

         > runjav ’shaggy’ (takkuinen, tuuhea) ~ S-kr. (?) runja ’route’

 

A-nord:        

róma         1) 'waffenlärm, kampf', 2) 'schreien, sprechen' > me. romen 'brümmen, brüllen'

         < rómr 'stimme; wort; beifall' > rámr, ræma >? E. rumour, S. Ruhm ~ F. riemu

runo           'runa, poëm, vers, skaldeqväde'

Ruotsi:        

run'a           1) ’riimukirjain, -kirjoitus’, 2) (Kalevalan) runo

         > runebomme 'noitarumpu' < bumba ’Trommel’

rönn             'pihlaja' ~ ring 'sormus, rengas; piiri'; ringa 'soittaa'

Saksa:

das Rätsel      'arvoitus' (Rat 'neuvo, Rede 'puhe')  = E. riddle

         ~ ags. rædan (engl. read) = anord. rāða (das Erraten der Runenzeichen)

         ~ awest. rāδaiti 'macht bereit'; aslaw. raditi 'sorgen'; lit. ródyti 'zeigen' jne.

Reigen         (vanh.) 'laulema; piiritanssi, -hyppy, -karkelo; rivi, piiri;

         = kas reg, reig, reie, rei id., tanssi-, pilkkalaulu’ = Etruski:  pether >? Pete

         = Reiger/Reiher ~ piirilaulu, p.hypyn sävel l. -soitto

         < reigen 'hypellä piiriä, olla piirisillä'; Reigengesang 'piirilaulu'

         - Jos Reigenlied -sanasta tulee "rekilaulu"...

         ~ F. reikä, vim. reig ’tuore, verinen haava’, E raig ’rupi’

         ~ liett. riẽkti ’leikata’; F. rekilaulu; vi regivärss

Reihe               'rivi, jana, jono'; reihen 'rivittää; panna riviin, järjestää; kursia'

         > Reihen 1) 'Tanz, der zur Sommerzeit im Freien gesprungen wurde.'

         < (13. Jhundert) afrz. raie 'Tanz = mnl rei & 1400-l. engl. ray  'Art Tanz'

         2) Reihen 'Rücken des Fusses, Rist';

         ~ ahd. rīho 'Wade'; afries. wrīgia 'sich beugen'; aind. vresi- 'Wasserwirbel'

         ~ Reien 'jalkarinta' ~ Reiher '(harmaa-)haikara'

reihen          'rääkyä (ketusta)'; olla kiimassa (vesilinnuista); olla haurelias

Rhomb,         Rhumb = engl. rhumb, frz rumb, esp. rumbo,  = it. rombo ~ gr. rhómbos ’Kreis(el), Rad’

Rīma             ’die Ritze (rako), Spalte’

Engl:

rhyme            'rime' ’loppusointu, riimi; runo’

         ~ vrt. Palest: hsāb / hsabāt 'account'; hsāb 'a-rithm-etic'

         ~ Gr. rithmos 'number' > arithmetic

         ~ Gr. rhithmós 'rhythm, recurring motion' > 'recurrent accents in verse'

         < rhein (reın) 'to flow' > It./Sp. rima (med.L. rithmus > L. rhythmus

         > Frz. rhyme >? sapatin rytmin laskuviikko        

         ~ vrt. L. < Gr. rythmós 'measured motion, rhythm'

         ~ AS. rīm 'number' ~ OHG rīm 'id. sequence' ~ Germ. reim

ring                  1) ’circle’ < Germ. *khrenggaz ~ OCSlav. kragu ’circle’

         2) ’chime’ (soittokello, tiuku, kulkunen) = S. ringen, Sw. ringa

Lat.                   rigo (rigāre) 'eine Flüssigkeit wohin führen, bewässern'

         ~ alb. rjeφ, aor. roδa 'fliesse, quelle, rinne, tropfe' ~ aisl. rakr 'feucht'

         ~ Got. rign, ags., aisl. regn, ahd. regan 'Regen'  ~ Lit. rõkti 'in Form eines starken Nebels regnen';

         > roke 'Staubregen' (kuurosade) < *req- ~ ? *reg- >? Regen ~ reign

Gr:        rhēma   ’word’ > réma ’virta, joki’ < réω ’virrata, vuotaa’ >? F. riimi

 

Hepr:

ron       ’music; song’ >? Rhone/Rein-run(o)  ~ ronen 'sang, chanted' < pres. meronen

         ~ meromeem (pl.) 'heavens'  ~ joiku-joki

Palestiina:        

murannim       ’singer’ (mutrib, muganni) >? run ~ runo ~ 'juoksu'

râi                  (pl. arâ) (ridâ) ’vote’ (äänet) >? E. cry; write; row

         ~ ridâ    (v.) 'vote' ~ subst. râi (arâ)

Persia:

ravaj               'currency (yl. hyväksyntä)', circulation; (vrt. current 'virta, kulku)

         > 'current (kuluva, nykyinen; käypä), circulating (freely)'  > 'in great demand' (vrt. currant 'herukka');

ravan               'flowing, fluent'  > rud 'river' > revayat 'narration; narrative; tradition'

         >? Gr. panta rhei 'kaikki on juoksullaan...'

 

 

29)         ROT-:

lpK          roodd  ’heimo; (miehen) suku’ >? F. rotu

 

Venäjä:   Ruts = 'vieraat ihmiset' ~ tshuudit; Voronje-kylä on tuhottu neljästi.

 

Latvia:

raudas     ’nutmine, nutt, nuuksumine’; raudāt ’nutma’

         ~ Liett: raudà ’nutt/nutmine, itk(emine)’; 2) ’puna (värv)’

         ~riests ’soidin’; riesta laiks ’kiima-aika’; riista; < greh

rota          = kaunistus; ilustus, ehe; rood (ruoto; komppania)

rotala        rota(a) ’mäng’; riests(biol.) ’soidin’; rotalāties ’mängima’

         > rotela = mäng(imine); ringmäng >? E. rut ’kiima’

         >? ven. rot ’suu’; róta ’komppania’ >? rotation >? ruotu ~ rad

 

Ruotsi:        

rœða                  'Gespräch'; Saks. 'reden' (puhua); got. rödjan, afr. rēda

         ~  air. no-rāidiu 'sage'; asl. raditi 'sorgen', lit. ródyti 'zeigen'

         ~ ráð          'Rat (Fürsorge), Entschluss; Lage; Haushalt; Heirat'

           rauða        'rote Farbe; Blut' (s.434); rauðr 'rot'

röst              'ääni' = røst I ~ Roste 'Metall glügen, um es zu reinigen'

         > so.   'ääntäminen on kuumentumista...'?

Saksa:          reden          'puhua' ~ E. read 'lukea'

Engl.        

rote              ’fiddle of medieval minstrel’ < Celt.  ~ Welsh crwth, Ir cruit ~ crowd > raven?

Lat:        

rudo              (rūdo) 'schreien; brüllen (vom Esel)';

         > Lit. raudà 'Wehklage', raudóti 'wehklagen', Ab. rydaja 'Wehklage'

         ~ ahd. riožan, mhd. riezen, ags. rēotan 'klagen, weinen'  ~ bair. rotzen 'weinen'

         ~ ai. rudati 'jammert, weint', rōditi id. ~ av. raod- 'weinen'

         < Id.g. *reud- < *reu- s. rāvus 'heiser'  > ahd. ruod 'Gebrüll'; ags. rēđe 'wütend'

 

 

30)         SAY-SAGEN-SÄGA:

lpK         šäigg         ’kaiku’; šääi'jeed ’kaikua’ >? säikähtää; soida

Unk:       száj 'suu, turpa'; szó 'sana'

 

Castren (samoj.):     hoi (huoj, soi, suoi, sulj) 'Kehle, Stimme'

         > MO soi; OO suoi 'joensuu'

Siberian origin of the Central California indian shamanism.:

s.170: Ostj.          paŋkel-saw ’fly agaric song, magic mushroom song’

         > hung. szó - szól - szava (szaval) mean ’word; speech,

         = to speak, call, sing (birds) > Ugr. *sawз < Turkic sab ’word’;

         >? Wog: kaj-saw ’hymn, prayer’  > Ujgur saw ’word, speech, message’

Tšuw:          sav         ’lieben’ ~ osm. säv, uig. säb < *seb

Tat.             saz          = Stimme (ääni) > ks. Tü: saz -kielisoitin

Proto-Duraljan:         

*suwз          ’mouth; to speak’ (794)~ Ka šuu ’mouth, opening’; Mari šu ’Nadelöhr’

         ~ Hu szaj ’Mund, Maul’; Enets sū, sō ’Kehle’

         ~ Tam cuntu, contu ’bill, beak, lower lip’, Kui suda ’mouth’;

         ~ Mo cuu ’sound, noise, echo’; zimii- ’to become tightened (of the lips)’

         ~ Q simi ’mouth; spout, lips; language; word; gossip’; runa simi ’Quechua-k.’

         >? lpK suõmm ’nuotti, sävel, äänenväri’ (Sv: suámm) > sõõmeed ’kumista’

         >? ~ Suomi; suu ~ Est. Soom ’Finland’ F. sävel

 

Venäjä:      skazatj          ’sanoa’ > latv. sacīt ’sanoa’

 

Ruots.        säga                   ’sanoa’ = E. say; S. sagen

Engl:        

saw            2) ’sanonta, sananlasku’ < Germ. *sagō < *sagjan ’say’

         > ON saga ’taru, kertomus, narrative’  < IE *seq- ’point out > to say’

         = Lit. sakýti, Latv. sacīt, Welsh eb, Lat. inquit

Port:

soada          ’ääni, sointi; melu’; toada ’ääni, äänten sorina’  < IE: *bha- 'speak' >? sono-sota-soittaa

Italia:           zaqq          'maltalainen säkkipilli'

Gr.               seíein         ’to shake’; seíω ’järkyttää, ravistaa’

 

Tuulikki Korpinen: Kalevalainen jumalten maailma:

s.331               Budge: egypt.          sa 1) syrinx, Panin huilu 2) ’tietää’        

         (eri hieroglyfeillä) sa 3) ’uhrata’ 4) ’suojata, varjella; amuletti’

         ~ egypt.  seśeś ’sistrum’ (soitin) ~ E. saw ’sananparsi’

         E. say, S. sagen, R. säga, säja (sade) ’sanoa’; R. saga ’taru, myytti’ (sagen)

[- Vrt. F. soida, soi, soidin, ’soijilla’, soittaa, soitto

- Wog. soi, sui, sī ’ääni, sointi, maine, kunnia’;

- Ostj. səi, soi ’ääni, melu, paukaus, huuto, tieto, huhu’.

- SKES: säkeistö, säe, säestää, säistää, sähentää, säkentää, säjehtiä
         < sää = säie; ’liittää tai punoa säitä l. säkeitä toisiinsa’.

- Vetoan edelleen sekä puheen että soittimen sanoman alkuyhteisyyteen ja ehdotan
             mEg  sa ’huilu; tietää’ kantaan verrattaviksi sanastoja]

s.332     F. sana  ’kielen pienin merkityksekäs osa + mm. ’loitsu, poron korvamerkki’;

            sane      ’loitsuluku tai sen vaikutus’ (vir. sõna ’sana’)

 

Arabia:         saj'         ’rhythm’ (s); śajar (aśjâr) ’tree’ (s)

Persia:         soxan      ’word; speech, discourse’ >? S. sagen

Indo-Ir:       ga            'singen' ~ Intia: sa (ri-ga-ma...)

 

 

31)         SIR-VIR-SAR-KÆR (> ear-year-choir - alkuosa Tü-etymologiaan saakka):

F.          hera         = vi hõrasilm ’herasilmä’ (lpIn hæruttiđ ’heruttaa’)

         vi sõõrutada ’heruttaa’; li erā, irā ’kiimaisen eläimen kuola’

         <? kgerm. *sera-; lat serum ’hera’ < ie. *sero-m ’neste’

         >? zero-serum-hera-sir >? Lat. īra ‘viha, kiukku’

(Meri:)   sairas < m.germ. saira ~ got. sair ’tuska’

         ~ mys. ser, ags. sar ’tuska; haava’ < IE: sai- ’tuska, tauti’;

         ~ mys. sero ’tuskallisesti, kys. ’kiivaasti’

         > m.R. saar, R. sår ’haava’ ~ E. sore ’ arka kohta’

Nykysuomen sanakirja 8 s. 520 - runositaatteineen:

sireeni         'voimakasääninen merkinantolaite' (vanh. seireeni) < R siren  ~ E. siren (1340:) 'aavikkosusi',

         1366: 'seireeni' (naispäinen, linnunvartaloinen), 1588 'viettelijätär',

         1791: 'mutalisko', 1820: 'sireeni', 1879: 'laiva-, hälytyssireeni > sumutorvi'

         ~ Gr. Seirén '(orig.) pauloittaja; kuoleman jumalatar'

         < seirá 'paula, köysi, side' < IE: *twer- 'pitää hallussaan, aidata'  >? Odysseus silmät sidottuina...

virkkaa          'sanoa, lausua' ~ ink. verkkā, ve virkta, va verkka

         ~ R. yrka 'vaatia, tahtoa' > yrke 'ammatti' ~ F. virkamies

         < germ. ~ mr nr virke 'työ' ~ S. wirken >? E. work

         >? LPR 315: lpKld vīrrı 'uskoa'; vırre 'langeta'; vırrı 'houria'

         < Ven. véra 'usko' ~ Lat. vērus 'true'

virsi                 'Kirchenlied; kaleval. kertomaruno'  ~ lpK: virsseed 'laulaa itkuvirttä'

         ~ ink vers      '(entisajan hää- yms.) laulu'; ly virž 'itkuvirsi'

         ~ ka virsitteä  'es. itkuvirttä'; vi virs 'tapa' < baltt.

         ~ pr. wīrds    'sana' ~ goott. waúrd, mys wort 'sana' (= E. word)

         ~ liett. vardas  'nimi', latv. vārds 'sana, puhe; nimi' > ks. poln. wiersz ’runo’

virsu             = ve virz ~ vi.m. virs (~ virsta) < ven. verzén (pl. vérzni) 'niinivirsu' < mven. *vırza

         < Ven. berëza 'koivu' = E. birch (~ bark) = ON björk , S. Birke

         ~ preGerm. *bjerkjōn < Skr bhūrja(h)-  ~ IE *bhergo < IE *bhereg- (bherag'-)

         ~ alb. bardhë  'valkoinen' (v. belyj = frz. blanc 'valkoinen' ~ E. blank 'tyhjä'!)

         ~ E. bright 'kirkas'! < (ortodoks. etymologia:) lat. flagrare 'palava; liehuva'

         >? koivu = tuohitorvi = virsu = virsi = virkapuhe  ~ S. wirken 'ommella, virkata' = R. virka >? verkko

5.12.14:         - Kyllähän 'palava' lähentelee valo-merkitystä, koska suomen 'valkea' tarkoittaa juuri sytytettyä tulta, mutta E-etymologia ei onnistu liittämään sanuetta 'koivuun' muuten kuin bark 'kuori' -sanan kautta. Bright ja bark-birch pysyvät siis etymologisesti erillään, vaikka kuuluvat yhteen.

 

Impilahti:         kabrehensarvi  'kauriin-, pukinsarvi; siitä tehty torvi'

         > Kabrehensarvel soitettih < kabris 'vuohi; kauris' >? kaur-

Hakola: Tamil-Finnish 2011:

            302.         F sirkoa 'to bleed' ~ T širai 'nerve, vein' >? sir

            ~ Sumer  394. šir-šir ’band, chain’; šer ’to tie, to bind’

 

Liv.               sīr   ’vuosirengas’

Viro:        

kirmas          ’kylätanssit’ ?< ven.murt. kirmaž, kirmaš ’markkinat’

         < kys.  Kir(ch)mësse > ns. Kirmes ’markkinat’ >? christmas

         ~ Ka:   sirmakka -hanuri > Liettua: griežimas 'mäng' > greχ

lutusarv      = sokusarv 'pukinsarvi'

suir                'õietolm' (siitepöly) - mesilaste toiduna >? sir

sõõr               ’ympyrä, piiri’ (ring) ~ liv. sīr ’vuosirengas’ >? E. circle

         ~ sõõrd ’tara’ (aitaus, tarha) = veps. sord  >? circle-gård-zero-year-Jahre

 

lpN:                 čierrut ’itkeä’; čier'rá ’itkupilli’; čierrát (pl.) (>? kiero)

          > čierus (čirro-) (sing.) ’itku’ ~ lpKvän. čıerruHt = itkeä

lpK-Kuola:         

sierra,              siera, sīrr, siõrr (sīrre) ’leikki; kisa; tanssi, huvi’; (igr- < ven.?)’

         > iγra-sierra ’(katrilli-)tanssi, karkelo’;  sīrr ’hauskaa’; lpKld sīrrз 'igratj'

          ~ lpK siõrrâd > sierraD, sīrraδ 'soittaa; tanssia; leikkiä; pelata; pitää häitä'

         ~ sierrâđ  'ilo'; siõrr ’huvi; leikki> lpIn: sierrâđ, sie'râdiđ ’leikkiä’

         > sierramaš, sīrrmoš ’leikintä, kisailu; kirmas’; sìrr ’kisaväki, -seura’

         > kuəl siar ’kala maikkuu’; vàusχaz sīrrav ’revontulet hulmuavat’

         ~ guslik seærre ’musikantit soittavat’ > lpK šurr ’iso’ >? sir-suru

         ~ frz. jouir [žwi:r] ’nauttia, iloita’; Palest.: srīr/asirra 'cradle' (kehto)

         ~ vrt. lpK reäkkmõš ’itku(virsi)’/rää'ǩǩes ’rakkaus’ ~ lpN čierrut/lpK siõrrâd

Ylä-Tuloman koltat:    Tšorma(-viera) = Pirun(-vaara/törmä) > ks. Soidinmusa XVII/1

lpKld:            šereda  'riekon (nikama-) kurkkutorvimaracas/päristin'

 

Syrj:              syrki ’kullimäng; hippasilla’

Udmurt:         šara         = äänekäs, avoin, ääneen, avoimesti

         - (Wotj) 889.         śűr, śur         ’Horn’; ZrI. śur ~ F. sarvi

Mari:        

čerke (I)          ’kirkko’

šortáš              ’itkeä’

tser                 (čer) = krankheit (tauti, sairaus) (> Tat. čir); tšerlə         = krank

         > tserlänem    = erkranken (sairas) > Tat. čirlän- > Poln: chory 'sairas'

         > Tat. čirlə >? S. zer- >? F. särkeä, särky (>SSA 3/241)

Unk:        

furulya         (fuvola) 'huilu' < fúj  'soittaa; puhaltaa, tuulla' >? svirel

         < fúr 'porata nävertää; kaivaa; lävistää, puhkaista' > fúró ’pora(ri)’

         ~ furulja, bojtar 'paimenhuilu'

jár                'kulkea' ~ gyűrű 'sormus; rengas; (kőr, kerülő) kierros'

sir                 = itkeä; sírás = itku > sír = hauta 'Grab' > síri = haudan-, hauta-

         > síró   = itkijä > sirató,  siratóéner = itkuvirsi; siralom 'Jammer, Klage'

         > sirály = lokki (Larus) ~? lpK sīrr ’hauskaa’ > Tü-etym: saryn (kmk.) ’Lied’

sors                 ’kohtalo’, ’arpa’

szerelem          'rakkaus' > elem = alkuaine (elementti) >? ruots. kär(a)

         > szerelmes = rakastunut, rakastettu; szerető ’rakastaja’

         > élet          = elämä, henki > suom. elämä! > saam. olmai = ihminen!

         > szeret       = (rakastaa) > rakastan  (lek) sinua; ; szeretnék ‘haluaisin‘

         ~ Armenia:  ser 'rakkaus' >? saam. Sar-akka >? R. kär 'rakas' ~ E. serve

szeres                  = (harv.) säveltää, kirjoittaa > szerzemény = mus. teos, sävellys

         ~ szerez     ’niittää’ (kuv.) ~ szeret 'rakastaa' ~ szerzõ = tekijä, säveltäjä

szerv                    = elin > szervi = elimellinen

         > szervusz!  = terve! > sarvi >? Lat. Salve caesar!

         >? lpK tiervan ~ Tiermes

szérű                   'puimatanner’ ~ szeret 'rakastaa' >? cherry ~ R. kär

         > hárfaszerű hangszer 'kantele (harpun näköinen soittopeli)'

         < hárfa  'harppu'; hárfázik 'soittaa harppua'; hárfahúr 'harpunkieli'

szerzemény         (saalis) 'mus. teos, sävellys' (> scherzo)

         > szerzõ     = tekijä, säveltäjä< szeres (harv.) säveltää

Hanti:

śor'                     ’leikki, jossa sormen pituinen puun kappale asetetaan kepakon päähän’

         > śoli          ’kepakko śor' (śar) -leikissä; kedrinkäpyjen viskelemiskepakko’

         >? lpK-Kuola: sierra, siera, sīrr, siõrr (sīrre) ’leikki; kisa; tanssi,  

śor'                      ’(poron, hirven) paska; kakarainen sonta’

sara'ta` (V)           ’olla juoksullansa, kiimallansa (urosporo syyskuussa) (873) >? Sarak

         ~ śari  ’lanteet, takapää, -osa runkoa (lanteiden yläpäästä alkaen)’

         ~ Vj.    sara'tà ’vaikeasti öristen hengittää’

         ~ Trj.   satā(γ)з ’hirnua, röhkiä (kiimassa); olla soitimella’

sərəida          ’säristä'; sələida ’soida, helistä’

> (K. F. Karjalainen: Jugralaisten uskonto II s.566): Mahd. Irtyshin ostjakkeja koskeva on Novitskijn ilmoitus, että ostjakit noidan ennustaessa pimeässä jurtassa soittavat soittokoneilla, joita hän nimittää svirély. Tällä nimityksellä tarkoitetaan nykyvenäjässä eräänlaisia puhallussoittimia, pillejä, mutta sanan johtoon katsoen se on voinut muutakin merkitä. Tietojemme mukaan ostjakeilla ei ole ollut pillejä täysikasvuisten soittimina - tavataan vain "kurki", kannel ja eräs tärrä-huulisoitin - eikä ole mahdotonta että N. onkin tarkoittanut jotakin nykyäänkin Irtyshillä tavattavan kantelen tapaista.

 

Kamassi:

kűrű                'ääni, huuto'  >? Udm: gur? ~ F. suru >? kiiriä; kirkua; kiuru

         ~ šarəŋ  'sairaus' ~ Mo. sira ~ Kalm. šar = sis. sairaus

śārəl'am          = (śāriiεm, śεrəl'am) soittaa, musisoida, pitää hauskaa, viihdyttää

         ~ śārla'l'am         = leikkiä, soittaa, pilailla > śārbi = leikitteli > śārla = zum Spass

         ~ Tat.   sarna- = singen (laulaa); saz = Stimme (ääni)

         >? F.     särö > saarna > ’Saaronin lilja’ >? R. kär = rakas; kärlek = rakkaus

         >? Ung. sárlás ’kiima’; 'szeret 'rakastaa' >? charmi; karmea

         > Int.    charanga -soitin > hakass. chathan >? charlatan ~ sir

śāru               = Spiel (leikki)

śēra               = sytyke(terva), Zunder < Russ. sera

samJr         

sāro                'sade', Jn sāre, T soruaŋ, soruo, slk sarəŋ,

         ~ Km surnu, Kb suruno, M sirru, Taigi širru, Krf. sjuru id. < Ks. F. sataa

 

Ven.

svirélj,         svirelka 'paimenpilli, pajupilli; huilu' (~ ? žurávlj, žeravlj 'kurki') > duda

         ~ v.    svistók  ’pilli’ > Mari-Ven:’igratj/sygratj na dudke/svireli’ >? virittää

         ~ svirélyj        'julma, raivokas' (soidinmenoasenne!)

Puola:          wiersz  ’runo’ ~ lit. viršininkas ’johtaja’ >? F. värssy; E. verse

         ~poln. zwierz 'petoeläin, otus'; zwierze 'eläin (S. Thier)'  ~ zwierzchnik  'esimies, päällikkö'

         ~ zwierzenie   'sydämenpurkaus, luottamuksell. salaisuus'

Bulgaria:        

svírja           (-eh) ’soittaa (posv'njá, osvírka);

         = viheltää; antaa äänimerkkejä’ ~ Unkari: sir = itkeä

         > svírvam, svírna ’vislata, viheltää’; svírka ’pilli’

         ~ svírja ’soittaa (soitinta)’; svirátš ’soittaja’

Serbo-Kroatia:         

svirač          (muzikant) ’musician, player’  > svirka, sviranje ’playing; music'

          > svirati 'musizieren, spielen'; sviram ’I play a song, an instrument’

         > svira(la) ’flute (frulu, -a ’svirel’)’ ~ ? Fiol ~ flute >? S-virkamies

         >? sir- > bayati shiraçz  >? seireeni-sairas >? virkkaa

zvižduk          ’whistle’ < zviždati 'pfeifen'

         (?) III Zig. tširiklo, Indost. tšereg, tširg, Tung. šipkar, tšipkan

         < Slaw. tširikatj, tširkatj 'sirkuttaa, zwitschern' (varpunen)  >? F. sirkku, sirkka

Puola:        

choroba         'tauti, sairaus'; chory 'sairas, kipeä; potilas'

 

Liett:              garsas          = heli, hääl, kõla (ääni; laulu)

- Text of        "Indogermanisches etymologisches Wörterbuch"  ....'berauschender Trank'; sürä 'Branntwein',

         ~ av. hurä 'Kumys' (wogul. sara, syrj. sur aus dem ...

 

Nord. etymol:         

kæra              1) ’Klage, Rede’; 2) ’Geliebte’

         < idg. *gâr ’(heiser) schreien’ ~ Gr. giris ’Stimme’ >? hieros...

         > air. gāir ’Ruf’, gairm ’Laut’, fogor ’Ton, Laut’

R.                   svira (juopotella; lähteä lentoon)

Engl:                  

charm              1) ’attractiveness’, 2) ’song, incantation’ (loitsu)  ~ swarm ’(hyönteis-)parvi’

         < Fr. charme < Lat. carmen < *canmen < canere ’to sing’

serenade          'a song sung in the evening' <  syren (= lilac) ~ seiren + ode

         <  ardour [a:də] 'kiihko, tulisuus' & odour [əudə*] 'hyvä haju etc.'

         Officially: serene [si'ri:n] 'seesteinen, kirkas; tyyni, rauhallinen'  < Lat. serēnus 'bright, clear'

         < Ital. sereno 'serene' ~ sera 'evening' ~ Frz soir 'evening, soirée'

sire               'siittää'

syringe          ’sylint. muoto: huilu; ruisku (lääk.)’  < L. syrinx ’linnun äänielin, korvatorvi, Panin huilu’

         < Gr. sýrigx ’(paimen)pilli’ (appelsiini- tai syringa-sireenistä)

         > Amer. slang: syringe = trombone; a vaginal douche

         (suihku, huuhtelu) taken as a birth control measure

verse             'säe; säkeistö; runous' [versed 'practised'] < AS fers

         < lat. versus 'metric line (stanza); turning to the next line'  ~ vertīgō 'whirling'

         < vertere 'to turn' (vaon kyntö?) < IE *wert- >? word-Wort

virginals          'musical instrument' - unexplained ~ regals 'small organ' <? virgin

wire               'lanka' = AS. wīr, ON vīrr, OHG wiara 'twisted ornament'

         ~ Lat.    viriae 'armlets' (twisted wire)? ~ vir 'mies'

         ~ or: IE:*wi- 'plait' (palmikko, letti) >? viol-

         ~ Unk. virág 'kukka; paras aika, kukoistus'; virágpor 'siitepöly'

Kymri:          cerdd           ’musiikki; taito’ >? E. cord - chord

Welsh:          ser hevin ’summer stars’ < haf 'summer' & seren (ser)’star, asterix'

         ~ serennog 'starry'; serennu  (v.) 'sparkle, scintillate'

         >? Est. särav ’säteilevä’; R. stjärna ~ ukr zora 'star'

Espanja:        

sarao          ’dancing party, entertainment, informal dance’

         = Est. 'suaree, ball, tantsõhtu' >? sarabande-hyppy

         ~ zarabanda ’saraband (-tanssi); ’noise, bustle; (mex.) beating’

         ~ zararambeque ’neekerien ’merry folksong and dance’

serena         'evening dew; serenade'; serenar 'tyynnyttää'

         ~ sereni 'jolly-boat; yawl'; sereno 'night-watch' >? serenadi

virelai          (catalania) 'eräs laulun rakennetyyppi (Abba-A...A)'

Baski:        

txirula           'flauta'       txilibitari 'flautista'  < txilibitu 'silbato, pito (pilli)' < Sp. silbar 'viheltää' >? sir

Port:             soar          ’kuulua, kaikua, soida, soittaa’ > soada ’ääni, sointi; melu’

Romania:        

viers             ’Melodie; Weise; Stimme’ >? verse-värssy-virsi

         ~ lpIn: verstâ ’säkeistö’ ~ E. verse 'säkeistö'

         <  lat.  versus 'metric line' < vertere 'to turn'

vioara           ’Geige; Violine’; viola          ’Viola, Bratsche’ >? r ~ l

zornai           (= zangani)’klirren (kalista; kalisuttaa), rasseln’ >? zurna

Italia:            zarb         'iranilainen darabuka-rumpu'

Lat.        

carmen         'Gedicht, Lied' ~ Gr. kŋryx 'herold' (airut, sanansattaja)

         ~ ai. kārú-h 'Sänger, Dichter; carkrtí-h Ruhm, Preis'; karkarí-h 'Laute'

         ~ Gr. karkaírω 'lasse erdröhnen'; aisl. hrōs 'Ruhm' = ahd. (h)ruod id.

         ~ ahd. (h)ruom 'Ruhm, Lob, Ehre'; apr. kirdít 'hören',

         ~ aisl. herma 'berichten, melden' ~ ai. grnāti 'singt, lobt'

         > Gr. γŋrys 'Stimme' ~ mir. gāir 'Ruf' >? Carmen ~ sir ~ (i)grat'

ciēre                (cīre) ’to move, to stir’ (E. excite) >? F. kiire~siirto

         ~  īra ‘viha, kiukku’ >? Dies irae 'vihan päivä'

         >? Kyrie eleison 'Herra armahda' < Gr. kýrios ’herra'

         ~ susurrus  ’hum’ ~ sorbum ’tanssi’ >? Zorbas

Gr.         

grys           ~ γŋrys  = ’vox, Stimme’ ~ χoĩros ’porsas, sika’

         ~ χŋra ’leski(vaimo)’; χŋros ’leski(mies) ~ gyros ’circle’

         ~ ıeros ’pyhä (agios); sacred, holy’ > ıeros kωmos... ~ Lat. coire

         < kyría ’rouva’; kýrios ’herra (= E. sir); pää- ~ kýros 'arvovalta'

         ~ Seırŋn  ’Sireenit, seireenit’ (< súrigx)

         ~ Gr. sũrigx (sũriggos) ’paimenpilli, syrinx’ ~ ? sir-echo

skairω          [skarjo]         ’hypellä, tanssia’

Armenia:        

ser               'rakkaus'; sirel 'rakastaa'; sirun 'kaunis; hyvä'

         ~ Unkari: szeret  'rakastaa';  szerelem = rakkaus  ~ szérű 'puimatanner’ >? ruots. kär(a)

sirel                  'rakastaa' ~ sirt 'sydän' (S. Herz) ~ sirun 'kaunis' >? hertta

         >? Unkari: szeret 'rakastaa'; scherzando ~ scheherazade ~ hyrrä-hiiri

 

Tü-etym: (Sis. kohtaan "Soidinmusiikki XIII")

 

Koti » Soidinmusiikki 10-18 » Soidinmusiikki XII