Soidinmusiikki XIV(b)

Soidinmusiikki XIV(b): 34) SONO-SING(EN)-CANO-DANS-PHONO-TONE

 

Ranska:        

bourdon           ’pyh.vaeltajan sauva; (soittimen) matalin kieli/pilli;

         suuri kirkonkello; kimalainen’; bourdonner ’surista, suhista; hälistä’

         ~ Unkari: dongó  = likakärpänen; kimalainen

chant                  = [ša] laulu, laulanta; runo(elma), r:n osa, laulu; (tekn.) syrjä        

         ~ chanson     [šãsõ] ’laulu; loru, lörpötys’

         > chanter  ’laulaa; sihistä, vinkua; laulaen ylistää, kiitellä, kertoa

         > chanter pouilles* ’haukkua pataluhaksi’;

         > chantre  ’lukkari, kanttori; laulaja, runoilija’

         > chanter         ’laulaa; sihistä, vinkua; laulaen ylistää, kiitellä, kertoa

         > chanter pouilles* ’haukkua pataluhaksi’

         > Esp-Port. cantar, It. cantare, Rom. cinta 'laulaa'

         > S. singen, NL. zingen, R. sjunga, D-Nr. synge ~ Hepr. simer >? shumer

sain                  ’sound’ (terve) = Esp-It. sano, Port. são, Rom. sanatos,

         > Gr. i'chos, Arab. sahih, S. gesund, NL. gezond, Dän. sund

chantage         = [šata:ž] rahan kiristäminen, kiristys; chanteau ’leipäkannikka’

         > chanterelle  ’houkutuslintu; kantarelli; kvintti’

cygne                 'joutsen'

danse                 [dā:s] 'tanssi; moite, ojennus'; danser 'tanssia'

sang                   []         ’veri, rotu, syntyperä, suku’  >? sangreal ~ son-graal

singer                  ’to ape’ (?) ’jäljitellä’ = Germ. nachschaffen

son                  = ääni, sointi; äänne; sonique ’ääni-, äänen-’

         > sonerie    ’soittolaite; soitto’ > sonnette ’tiuku’

         ~ sonnaille  [sona:j] 'karjankello, tiuku'

         > sonnailler [sonaje] 1) kellokas; 2) soitella, soittaa, kilistellä

         > sonner     'soida, helistä, sointua; kuulua, kaikua; lyödä, soittaa; puhaltaa'

         > sonneur   ’soittaja’ > sonore ’soiva; ääni-’ >? Esp-Cub. son -tanssi ~ F. sana?

songe         [sõ:ž]   = (reve) 'unennäkö, unikuva, unelma'

         > Esp:   cantar = laulaa ~ canción 'song, lay, ballad, lyric poem'

         > cante  'song, singing (canto, canto, cantinelar, tonada)'

         > int.     shantur (~ kannel) > kantele > ketchua; ’cantule’ = shamaani

         ~ caño   'tube, pipe; gutter, spring, organ-pipe'

         > gañón 'throat' >? Sp. caña 'cane' (sokeriruoko)

tonerre        ’thunder’ (ukkonen)

         = Esp. trueno, Port. trovão, It. tuono, Rom. tunet

         > S.    Donner, NL. donder, D-Nr. torden,

         > Ven.-SKr. grom, Pol. grzmot, Tšech. hrom

         > Gr.    keravnos', Hepr. raam, Jap. raimei, Arab. raad, Swah. radi

         >? Ton  ’sävel, ääni’; Uranus; Raamattu; S. Zünd-; E. torch

         >? F.     tuoni; karma; radius; Est. torm ’myrsky’; F. turma

         >? truveerit; Esp. trabajo ’työ’; Thor

Espanja:         

cantiga               'poetical composition for a song'

canto                  'singing; shirt poem; canto; chant; canticle' jne.

         < cantar    'to sing' > cantor 'singing; that sings; singer; song-bird'

         > canturia  'singing exercise'

caña                   'cane (sokeriruoko, kaisla, ruoko), reed, bamboo; stem, stalk; bone'

quena                  'kind of Indian (Andean) flute'

santeria         (Cuba) > santeria-uskonto (joruba) ~ Slovenia: schenterija -zymbal

         ~ E.  sanctuary  'pyhä paikka' ~ unk. szánt = kyntää

         ~ E.  center/centre < lat. centrum < gr. kentein 'to prick' (pistää)

         < gr. kéntron  'goad' (piikkisauva; kiihoke > pistää) ~ AS gād 'goad' >? God

singa              'sculling' (melonta, soutu) < singar 'to scull over the stern (perä)'

son                 ’ääni, sävel, sointi; kajahdus’ ~ sonido ’ääni, sointi, kajahdus; äänne’ ’sound, noise’

         > sonar  (sueno)         ’to sound, ring; to pronounce’

         > soñar  (sueño)         ’to dream, indulge in reveries’

         > sueño  ’sleep, dream, vision, idea’  > Cuba: son -tanssimusiikki'

tan                 ’the sound of the tambourine’ >? E. tone

         > tañedor ’player on a musical instrument’

tañer              ’to play a m. instr.; to ring a bell(soittaa soitinta, kelloa)’

          ~ tocar ~ jugar (to play, leikkiä)

         > tañido ’tune, sound, clink, ring’ >? E. tone, tune, S. Ton ~ Donner

Portugal:

encanto          ’ihastus, taika, lumous’;

         ~ encantador ’ihastuttava, lumoava; taikuri’ >? kanttori

sino                 ’soittokello, kirkonkello’;’bell’~ sinal ’merkki(-soitto)’

         = Pol.      dzwon, Tš. zvon, S-Kr. zvono, Russ. zvanók , Unk. csengő

         >? sono-ääni; sin-synti; sin-ilman; zone-vyöhyke; F. sana >? song

soada               ’ääni, sointi; melu’; soar ’kuulua, kaikua, soida, soittaa’

         ~sonido  ’ääni, sointi, kajahdus; äänne’ ~ sina ’kohtalo’

         ~ tanger  ’soittaa; soida (kelloista); ääni, sointi’

Baski:        

soinu              1) 'Akkordeon' ~ soñue'Akkordeon'; soinu-jolea 'acordeonista'

                      2) 'música de bailes populares; música, 3) 'sonido, son'

         > soinugailu 'instrumento musical'; soinulari 'músico' 'muusikko'

Romania:        

caina               ’jammern, klagen’

         > Lat. *luges-cinia 'Sängerin der Trauer' >? sing - cant-

cînt                  ’Gesang’; (a) cintâ  = singen; cîntec = Lied (c. de leagan ’kehtolaulu)

         ~ a cînta la vioara 'geigen' ~ (c. de leagan ’kehtolaulu) >? cant(o)

doi, doua         ’zwei’ >? F. toinen >

doina               ’Doina’ (wehmütiges Volkslied)

         ~ Latv: dziedāt         = laulma = lit. dainuoti >? F. soit-

sîn                   ’Brust, Busen’ >? sin-synti-sign

sînge                'Blut (Jagd-)(orig.  'hiki')’

         > sîngera ’bluten, schweissen (vuotaa verta)’  >? singen-sengen-hing; signeeraus

a sonda        'bohren'; de sonda 'Bohrloch'

sonerie         'Glocke (Klingel)'; sonor 'hell' (kirkas) = clar

suna             ’klingen, tönen; klingeln, läuten’ >? ruşina ’beschämen’

         > sunet  ’Ton, Klang, Laut’ >? sono >? re-sono-ida

         ~ rasuna; rasuna ’ertönen, (er)schallen’ > rasunet ’Schall, Widerhall’

timp            1) ’Zeit; 2) Takt’; timpan ’Pauke’ (mus.) ~ timpul 'Gegenwart'

         ~ tîmpenie ’Dummheit; Blödsinn’

tuna            ’donnern’; tuna 'es donnert'; tunet ’Donner(n)’ (ukkosenjyrinä)  

zangani        = zornai ’klirren (kalista; kalisuttaa), rasseln’ >? zurna

Italia:        

cigno           'swan'; (femmina) 'pen; cygnet (nuori joutsen)'

         > segno = 'sign, mark; footprint, -mark (orma), spur, track, trace'

         = 'example; footsteps' ~ signore ~ señorita ~ fen

sonare         'to play, to blow, to strike; to perform; to sound; to ring'

         > sonata 'ringing; sonata'; sonatore 'player, musician'  >? F. sana  >? sanatorium

suono          'sound'

Lat.        

canna          'kleines Rohr, Schilf' (ruoko; pilliheinä) > 'ruokopilli'

         < gr. kánna 'Rohr'; kanoun 'Korb'

         < babyl.-assyr. kanū < Sumer.-Akkad. gin 'Rohr'

         ~ Lat. canālis 'Röhre, Rinne, Kanal'

cannon       ~ Frz.canon, It. cannone < canna 'tube' = Lat. canna 'reed'

         > E.      cane  'ruoko' ~ Gr. kánna 'reed' (Eastern origin >)

         ~ Hepr. quāneh, Arab. qānah id.

cano             (canēre, canere) 'laulaa; äännellä (canto); sävellellä; veisata, soittaa'

         & puhaltaa; soida, helkyttää' > canor 'ääni, sointu, laulanta'

         > cantata; cantamen 'loihtuluku'; canterius 'ruuna, valakka';

         ~ canthris  'kuoriaissuku' ~ recino (< recano) 'soida vastaan; kaikua'

         ~ Got. hana, ahd. hano 'Hahn' (> ahd. henna 'Henne'; ahd. huon 'Huhn')

         ~ air. canim 'ich singe', cymr. canu 'singen' = bret. cana id.

         ~ mir. cētal, cymr. cathl 'Gesang', bret. quentel 'lecon' (oppitunti; läksy)

         ~Lat. canere (docere) fidibus 'kielisoitanto'

         ~ Gr. kanázω 'ich töne'; ŋıkanós 'Hahn' ('Frühsänger')  > gr. kanaχŋ 'Getön, Geräusch';

         ~ ai. kankanī 'Schmuck mit Glöckchen' (~ prän. cōnia 'Storch')

         ~ ai. çakuná-h 'grosser Vogel'; gr. kuknos 'Schwan' (weiss)

         ~ ab. sokol' 'Falke' ~ arm. sag 'Gans'

         >? Lit. kañkles 'die litauischer Zither

Vulcānus          ’harmaa-ääninen (kehikko?)’ >? wolk-anus

         < volva, vulva 'sikiökotelo; kohtu' ~ cānus ’(tuhkan) harmaa’

         < cano ’äännellä, sävellellä, laulaa, soittaa, puhaltaa’

cant(h)us           'eiserner Radreifen' (pyöränvanne) >? soidin

         < Afr.-Span. (lat. *camptus) (~ campus-Biegung)

         ~ cymr. cant 'Einfassung eines Kreises',

         ~ bret. kant 'Kreis' (camhet an rot 'Radfelge') >? kanto-sanctus

         ~ abh. kat' 'Winkel' & Ggr. kanthós 'Augenwinkel'

         ~ canthtus 'pyörän kenkä l. vanne; ylim. pyörä'

cygnus          (< cycnus)         ’joutsen’ (= Fr. cygne) < Gr. kýknos

         ~ L. ciconia  (<*ce-cōnia), < cōnia ’storch, stork’ < cano 'laulaa'

         ~ aisl. høna 'Huhn' (kana) = ahd. huon, nhd. Huhn

luscinia          'Nachtigall' (Lat.-etym. s.448)        

         < *luges-cinia 'Sängerin der Trauer' >? Romania: cînt ’Gesang’;

         ~ *lusci-cinia 'in der Dämmerung singend'

sancire,          sanct-                  'to ratify, make sacred'; sanction 'law, decree'

sanguis 1) 'veri', 2) synty, kanta, suku > verenvuodatus, surma

            3) elinvoima, voima, ydin

            >? S. singen ~ sengen < gr. omphé (< *songuhá) 'Stimme'

            > Frz sang 'veri; rotu, syntyperä, suku

- Vain tässä on yhdistetty kaukaisesti engl. song, saks. singen laajempiin soidinmenoyhteyksiin, vaikka 'laulaminen' esim. saksassa on onnistuttu yhdistämään vain sagen 'sanoa' -merkitykseen. Kysymyksessä lienee tabu.

sono-            (sonāre) 'tönen, schallen (soida, ääntää); klingen rauschen'; 'to sound'

         ~ sonus 'sound' = It. suono id. ~ F. 'laulaa, kaikua'

         ~ altlat. sonere < *suenō, ai. svánati 'tönt, schallt' >? persona

         ~ av. xvanat-caxra- 'einer, dessen Räder sausen'

         ~ air. sennaim 'musiziere', ags. swin 'Musik, Gesang'; swinsian 'singen, tönen'

         ~ Lat. sōnus 'Schall', 'ääni' < *suonos, ai. svāná-h 'rauschend; Ton, Schall'

         > tonā'lis 'sävelellinen' ~ ahd. swan 'Schwan' ~ ? Ab. zvonj 'Schall'

         ~ Neben *su-en- steht *su-er- in lat. sermo (Unterhaltung, Gespräch)

         ~ ahd. sūsōn 'sausen, summen, zischen' (~ Lat. susurrus)

tono         (tonāre, tonui) 'donnern' ’thunder’ (ukkostaa); tonitru(s) 'Donner'

         ~ ai. tányati 'rauscht, tönt, donnert'; ahd. donar 'Donner'

         ~ aisl. thōrr 'Donnergott'; ags. stunian 'stöhnen';

         ~ Gr. sténω 'dröhne, ächze, jammere'; stónos 'Stöhnen'

         ~ lit. stenù 'ächzen, stöhnen' = ab. stenja, stenati id.

         ~ Gr. tónos, ai. tāna-h 'Spannung; Ton' - eri sanoja (!)

         ~ cymr. seinio 'sonare'; sain 'sonus' >? ukkosen ääni = musiikki

         ~ Lat. Tanaros 'brausend' (joen nimi) >? tonal ~ tonare

Gr.         

donω           'täristä'; dónŋsŋ 'tärinä, värinä' >? Donner

kýknos          'joutsen' = Lat. cygnus 'swan'

tonos            'jännitys, voima' > tonus 'sävel'

         >? thánatos         ’kuolema, surma’ (~ than-eĩn) >? Tuoni

         > thápto,  tháptω (thaψan) (vanh.) ’haudata’;

         > thnñtós  ’kuolevainen’; thnŋskω ’kuolla’ > ŋmıthanŋs ’puolikuollut’

         >? Vrt.  R. tana 'Sehne' < Skr. tanóti 'spannt, streckt sich'

         < S.      dehnen < idg. *tənu 'dünn'; nr.dial. tan(a) 'Dehnung, Ausspannung'

         ~ pol.    s. tanać 'nousta seisomaan, pysähtyä' ~ F. tana-tanassa

         > kuollut = jännittynyt = 'jäykkä' = ton(e), 'soiva'

fonŋ,                 (foni’) phōnē'voice; sound' > N:o 34 ’ääni; huuto; (puhe)kieli’

         < Skr.        svan- 'make a noise' < IE: *bha- 'speak'

         > fωnω     ’ääntää, puhjeta puhumaan’ > ŋeró-fωnos ’ulkona huutava’

         >? S. Thon ’sävel, ääni’; E. sound >? sono-phone-fable, fame, fate

phētēs                ’speaker’ < phánai ’speak’ < IE *bha- ’speak’ >? fan-sana

         > Gr. prophētei'ā 'ennustus' (jumalallinen ilmoitus)

         >? E. prophet, fable F. petos ~ E. phone

sωnω         'loppua'

zein            ’boil, ferment’ < IE *jes- > Skr yas- ’boil, foam’  = Welsh ias ’boiling’ ~ E. yeast ’hiiva’

zωŋ               ’life’ > ón ’being’ ~ palaeontology, palaeozoic

zωn(ŋ),          zωnári  ’vyö, rahavyö’  (Medits. sõnar., s.379) >? sana-poika

         ~ zóna   = (Gr. zo:ne:) ’tsoon, (ring)vööde, vöönd’; zona, pojas

         > ana-zωnnymı ’vyöttää’; perı-zωnnymı ’vyöttäytyä’ >? suoni

χthωn,            (χthonós) ’maa, tanner’ >? tone ~ soida

         ~ wotj.   súi (śűj) ’Ton, Lehm’ (savi)  ~ syrj. schoi (śoj) >? Tuonela

 

Tü-Sprachen:         osm.         sontur         ’soitin; ystävänkutsu, Jubel; Geräusch, Lärm’

         < ar. santūr ’Tympanon’ < aram. pesantērīn < gr. psaltirion >? Ind. šantur

Tü:        

čañ    (uig. čag. kaz.) ’Glocke(nton)’, osm. čan, tob. bar. caŋ, oir. çsaŋ id.

         (> čuv. čan) ~ jak. čaŋ, čāŋ = mo. čaŋ ’Musikinstrument’ < pers. čang

         ~ s.104 mtü. čänk ’Harfe’, osm. čänk ’eine Art Harfe, Gitarre der Frauen’;

         osm. čängi,   čäŋgi ’Harfenistin, Tänzerin, Sängerin’;

         osm. čängä   ’eine Art Volksgesang’, čag. čiŋgä ’Gesang, der vom

         Händeklatschen begleitet wird; ein ruhender Gesang’ < pers. čang

         > s.109 IM.   čyŋyr, osm. čyŋgyr ’Geläute’, osm. čyŋgyrak ’eine kleine Glocke’

         > vrt. mtü.    čyŋra ’klingen’, čykra ’knirschen’ vgl. kzk. čyŋ ’Laut’

         > s.116       *čoŋur etc. ’ein dreiseitiges Musikinstrument’

         > s.112         otü. čiŋčiñ ’Hochzeitslied’ < chin. c'in ’sukulaisuus’ >? E. sing

~ chang                 'uzbekkil. sitra'

         ~ changi        'georgial. harppu'

         ~ cheng         1) 'kiinalainen sitra', 2) kiinal. suu-urku (sheng)

ton                         1) tonni, 2) sävy; tonaj ’kantokyky’

         ~ air.            dūn   'Festung', ags. tūn 'Umzäunung, Ortschaft',

         ~ engl.          town, nhd. Zaun (orig.) 'umfriedeter Ort'

 

Heprea:            gan  'puutarha' ~ Palest: ganna = sing >? canon-canto

Meyer, Ernst Hermann: Geschichte der Musik, Band I. 1977:
           Musik der Urgesellschaft. VEB, Leipzig > IS: Laulu-Puu-Rumpu s.322-323

252      Israel, Juuda (-otsikon alla): - oik. kreikkal. orkesteri (Nebukadnezarin hovissa)
sūmponjāh; kr. symphōní:a = säkkipilli? (2. vs:lta lähtien. Sitä ennen = harmonia, yhteissointi). ’Wenn die symphōní:a erklang, sprang er (Seleukide Antiochos IV) auf und tanzte nackt zusammen mit den Spassmachern’ (Athenaios).

 

Arab:                 

ganna                 ’sing’; mugannî ’singer’ (s) >? It. cantare

         ~ rattal, yurattil; garid, yagrad; nâga, yunâgîr'

ginâ                    (gannîya-t, agânî) ’ballad, song, air’ >? canta-; agnus

         ~ munâgat, ~ agnîya-t; nagama-t; muww$al

Palestiina:

ganna                  ’sing’; mugannî ’singer’ (s) >? It. cantare

         > baganni   ’(to) sing’; muganni (mutrib, murannim) ’singer’

         > gina         ’singing’~ barattil ’to sing in church’ > ğ >? sana-cantar

ğanīn                   'embryo'

ğanne                   = (fardōse, pl. faradīs) Paratiisi ~ Hepr: gan ’puutarha’

         ~ğanāyni    'gardener' > ğnēne 'garden' > ganna         'sing'

         ~ğhannam  (il-ğahīm) 'hell; inferno' >? Gehenna >? canon

         ~banğann   'get crazy'; bağannin 'I drive crazy'; 'drive mad/crazy'

         ~ ba ganni   'sing' >? pakana

śâdî                     ’singer’ (s) = mugann$ı id.; sâdij ’unvarnished’ (koristelematon)

Persia:        

cang                    'claw of a wild beast; talon of a bird; harp, lute'

ahang                  'harmony, melody'

sanad                  ’document (written)’; san°at 'industry; art, craft'

         ~ afsane     'tale, fable' ~ afsun 'spell' (loitsu) >? sana

santir                 ~ Gr. 'psalterion' - 18 vierchörigen Messingsaiten' (mit zwei leichten Klöppeln)

sonai                 'biliteral'

tond                  'swift, rapid, fast; choleric, quarrelsome; bright; peppery, hot'

         > tondi     'rapidity, fastness' >? tand-Donner

> (III-sanasto:)  Sumer: 363. sum ’sprechen’>? lpK suõmm

 

Romaanit:        

sung               ’haju’; sungā ’haista’

         ~ skt.    *śrnkhatiinghati), pkt. sim-, sumghaī;

         > hind.    sũghnā >? song -variaatiot; S. sängen (paahtaa)

sungavaa          'imeä'; sungiba = imu; haju (>? vrt. E. sponge, fungus = ’sieni’)

džānā               (diana, jānā) ’tietää’

xinn                  (hing) ’sarvi’ ~ skt. śrnga-, pkt. simga-; hind. sĩg; xinnavā ’iskeä suonta

         > xinnalos ’nahkatasku’ ~ kas. schin, nt. skind, nr. skinn ’iho, nahka’

         ~ E.   horn (torvi)>? E. skin (iho); seek (etsiä); F. siika(nen)

         >?     sigma (merkki); syrinx-huilu; S. Sieg (voitto); E. (sun-)shine  > sing

         ~ Schleicher: szing 'Horn'= Skr. çringa (Zig: r putoaa usein pois)

xinavā         ’ulostaa’; xinlo ’ulostettu’ (cacatus) < nkr. khýnō [xino]

 

Kiina:          sona          'zurna (oboe)' ~ Int. śhahnāī

Ainut:          tonkuri-kelisoitin (kannelta hieman muistuttava) >? metat. kantele

 

Koti » Soidinmusiikki 10-18 » Soidinmusiikki XIV(b)