Soidinmusiikki XVI

Soidinmusiikki XVI: 38) TOCAR(b) - 39) VOCE - 40) ÄÄNI

 

38)         TOCAR(b) (loppuosa):

Hanti:        

toch                 'skid' (suksi) Lindström 1853

toχtən uōiз      ’lintu’ > toχtən Gārəs’vaakalintu’, joka kuljetti maan alle joutuneita uroita takaisin yläilmoille’

         = Ts. toχtən kārəs (>? F. ’kauru’-vesilintu; ’uiva’) >? Kharon

         ~ ta'χtəŋ = ’kuikka’(ostjakkien taruissa istuttaa kaloja metsälampiin)

         > Ni toχtəŋ' = Kaz. toχΛəŋ' ’sulitettu (nuoli)’ t. uoi' ’lintu’ (>? F. ’töyhtö’)

tēγət               (pl. te'χtət) = ’linnunpesä’ (’synnytyspaikka’) > tàχtà' ’revetä’

(il) toγtä`'        ’upota (lumeen)’ > toγtəŋ'  ’vaahto’

toχ                  ’lampi’ 469. >? S. Teich >? tohtain

χoi                   '(avio)mies' > k'ui' ’koiras-, uros-(eläin) s.279

         ~ kej` (v.) 'tok' (gluχar-metson soidin); manéra ispolnénija pésni

         > kejty 'tokovátj' (olla soitimella - metsosta)

         = kəiəm 'soidinpaikka' > kəiDa` olla soitimella >? lat. coitus

t'aγər'               'poljettu tanner' (peurojen, hirvien, ihmisten) 901.        

         > Ni. śaγər' = Kaz. "Kalevalan 'hierrin'" ~ Kaz. śaγər' 'tasaiseksi poljettu'

         >? Russ. tok 'puimatanner' ~ sugar-secret

toki`tä              (Vj.) 'tukkia, tilkitä' 979.                 

DT tokta`          'hypätä (veteen)'; Trj. Λoktāγз 'hypähtää, syöksähtää'1061.         

Mansi:        

tōχ                   '(unk.) torok/Kehle' (kurkku) > tur, tor ’Kehle, Hals’

toχim                'Geschlecht, Stamm'; ’Fleisch’

t'okat                 'Birkentheer' < russ. dëgotj >? lpN juoigat

tōqa,                 (tūka)         'Krummholz' < russ. duga >? F. juka-

 

Proto-Jenisein     > *päs > Ket xa, Yug fas, Kot feš. (ASSM 190; VJOKS 257)

         < *pä(-)    = ’shaman’s drum’ (Juha Janhunen SUST 194, 1986)

> Samojedic       *pe(-) ’shaman’s drum’ (the possible meaning) (s.105);

          Nganasan f'atëQë = Enets petoQo ’drumstick’ (SW 118) (s.108)

Sajan-smjd:         toγus, toγos         kam. Togus ’neun’ < Tü. ~ koib. togos, mtü. toquz id. jne.

         ~ vrt.    tōγuš = kam. t'ōγuš ’Arbeit’; vrt. saj.smj. toi = kam. t'oi ’Hochzeit’

         ~ čuw. tuj, wog. toi id., wotj. tui ’Feier’,  mord. toj  ’Brautpreis’  >? E. joy ’ilo’; F. tujaus

 

 

Latvia:

tecēt                  1) voolama, jooksma; upe tek ’jõgi voolab’; tekoçss ’voolav, jooksev’

         > (pie)teka         '(lisa)jõgi' > iztecēt = välja voolama/jooksma;

         > notecēt = ära voolama; mõõduma, lõppema;

         > izteiciens väljendamine, avaldamine, väljendus’

         > izteka ’(jõe)allikas, algus’; atteka ’jõeharu’

         2) tecēt (urdzēt) 'siriseda' (sirkuttaa, visertää; liristä, solista) > teikt ’ütlema'

         >? R. tecken (merkki); F. teko-nen >? tocar

teikt                   ’ütlema, lausuma; teikums 'lause', noteikums 'reegel'

         > teicējs    = leelutaja, rahvalaulik, muinasjuttude jutustaja;

         > teika (teiksma) ’muistend, legend, lugu’ >? F. taika ~ tecken

         > atteikt     = vastama, kostma; ära ütlema, eitavalt vastma

         > izteicējs ’õeldis, predikaat’; ieteikt 'soovitada' (suositella)

Schleicher: Sprachen Europas (1850), s.250:

Slaw.                   tok'  'fluxus' = Lit. tákas 'semita' (jalkatie; polku, reitti)

         < Wurzel:   tek-a = Lit. tek-u 'fluo, curro' >? tocar

 

Venäjä:         

stuk                  'jyske, kolina, koputus'

taktj                  'tahti, poljento; käytöstaito' (ei etym. < Lat. tactus 'kosketus')

tetšj                  (tëk)’virrata, valua; vuotaa, kulua (ajasta); tilkuma’

         ~ tetšj ’lekkimine (vuotaminen), pihkamine; veejooks auk’

         > vsë tetšët ’panta rhei’ ~ vrt. tétška ’kiima’ >? rey-rain-joki

         > tetšénie ’virta(us)’ ~ stetšénie ’yhteensattuma’ ~ tótška 'piste'

         - m.slaavin tuku 'rasva' ja liett. taukás 'rasvapala'

         >? touch-death-deck-dach-tocar-joki ~ lpN čahče -vesi

tetšénie            'virta(us)'; tétška 'kiima' ~ utétška 'vuoto'

            ~ tëzka ’kaima’ ~ Vatja: johsuaika (juoksuaika) = (Est.) innaaeg

         < tetšj      'virrata, valua; vuotaa, kulua (aika)'; 'vuoto' >? E. touch

         ~ vytekátj  'saada alkunsa'; stekátj, stetšj 'valua'; tekútšij 'virtaava, nestem.'

         > istekátj   ’vuotaa' (króvju 'verta')

         ~ Ukr.        tikáti  'bežatj' (juosta, karata, valua) ~ 'begatj' (juosta)

         ~ v.ven.     tetša 'begun' (juoksija) >? begin-kunnari

         ~ tešti ~   *tekti (*teko) ~ Ablaut: tokj ~ IE-juuri: *teku  'bežatj' (juosta)

         ~ Got.        thius 'rabotnik, batrak (maatyöl., renki)' ~ varh.germ *deo (theo?)

         ~ *dio        'rabotnik, sluga (palvelija); dionōn 'služitj' (palvella) ~ S. dienen

         ~ v.ven.     tiun 'virkamies (>? tid)' ~ irl. techim 'beg(u), tetšénie' (juoksu)

         ~ avest.     tačaiti 'virrata, juosta' (bežit, tetšet) >? F. teko

         ~ m.int.     tak(a)ti 'spešit' (rientää; edistää) ~ Diener ~ tjänst

         >? do-dienen = duo ~ deus ~ teach ~ touch ~ takoa ~ takt

téšitj                  ’huvittaa; lohduttaa' ~ IE: *teis- 'rauhoittaa, lohduttaa'

         ~ Lit. taisýti  'parantaa, kohentaa'; Latv. taisīt 'gotóvitj (valmistaa, laittaa)'

         ~ Lit. teisùs  'právyj' (oikea) >? Theos-Deus

tkatj                  ’kutoa’ (sotkatj, vytkatj); tkatš ’kutoja’; tkátskij ’kudonta-’

         ~ tokovátj (igrat’) ’leikkiä; olla soitimella’ >? esp. tocar

         > tok  ’(sähkö)virta; puimatanner; soidin, kiima (tokovánie),

         'sihkulöömine' (teerikukon kähisevä ääntely - soidinaika)

         ~ na teterevínom tokú (teeren soitimesta);

         > týkatj  ’pistää, tuupata; sinutella’ ~ totšitj ’teroittaa, hioa’

         ~ tokólogija  ’tokoloogia, sünnitus(abi)õpetus’

         ~ tetška 'kiima' (tetška y samok) ~ vremja tetški ’kiima-aika’

tók                  ’(sähkö-)virta'; 'puimatanner; soidin' ~ esp. tocar ’soittaa’

         > tokovat’ = igrat’  ’leikkiä; olla soitimella’

         tókov- 'virta-'; ottók 'virta, vuo, veden juoksu'; potók 'virta' > íztotšnik 'lähde'

         ~ íztok 'itä' ~ íztotšen 'itäinen'

tetšj           (tëk) ’virrata, valua; vuotaa, kulua (ajasta); tilkuma’

         > tokj        'juoksu, virta, valuminen, vuotaminen;

         > sähkövirta; soidinpaikka; linnustuspaikka, puimatanner; luva'

         ~ toká        'solki' ~ stóka 'kuorma, lasti; kauppatavara' ~ atáka 'hyökkäys'

         ~ t'ká         ’kutoa (koneella)' > t'kan 'kangas, kudos'>? tikata-stuka

         ~ t'ká         (t'tšém) 'kutoa (koneella)'; prítok 'sivujoki' >? tocar ~ isten

tókarj               ’sorvari’; tokárnyj  ’sorvaus'

tótška               'piste'

Puola:        

dać                  'puhaltaa (instr.); lietsoa; tuulla-puhaltaa' (o wietrze)

         ~ dech    'hengitys, hengenveto; henki'

deszcz              'sade' = Russ. doždj >? lpN čahče 'vesi'

tok                   'meno, kulku'; potok 'puro, virta, tulva'  ~ zatoka  'lahti, ontelo' >? tokka

dotyk                'tunto(aisti)' < dotykać 'koskettaa; kajota, koskea'

 

Bulgaria:        

dójka                 'imettäjä' < dojá 'lypsää' dójna 'lypsy-' ~ >? Roman. doina

dokátšam           'ulottua, koskettaa; loukata'; nedokósnat  'koskematon'  ~ dokatšénie 'loukkaus'

tetšénie           'juoksu, virtaaminen, virtaus; läpiveto; ajan kuluminen'

         ~ otétšestvo    'isänmaa, kotimaa' > iztítšam 'virrata'

         ~ tétšen  'nestemäinen' >? touch-tecken ~ lpN čahče 'vesi'

iztítšam            (izteká) 'virrata, valua pois; vuotaa; kulua, juosta > tetšénie

         ~ otítšam (oteká) 'paisua, turvota, ajettua, kohota'

         ~ ótok     'turvotus, pöhö; kuhmu'; ottítšane 'juoksuttaminen' >? tid

         ~ ótkaz   'kielto, kieltäytyminen'~ t'kan 'kangas, kudos'

tótša                'hioa, teroittaa; juoksuttaa, valuttaa; kaulita'; tótšen 'tarkka'

         > tótška   'piste, kohta'; tótšnost 'tarkkuus' ~ natótšvam 'teroittaa'

         ~ sjsredototšá(vam) ’keskittää'; zatotšénie 'karkotus' ~ íztotšnik 'lähde'

t'ká                   (t'tšém) ’kutoa (koneella)' > t'kan 'kangas, kudos'>? tikata

Tšekki:        

tći                     'virrata, juosta; tippua, vuotaa'

tečka                 'piste, pilkku' (= Russ. tótška 'piste') > tok >? tecken

tehotná              'raskaana oleva'; zatékat 'vuotaa'

testo                  'taikina' ~ tešit 'ilahduttaa, tehdä iloiseksi'

težký                  'painava, raskas; vaikea, vakava'

tkát                   'kutoa kangasta' > tkadlec 'kutoja, kankuri'

         ~ zátka 'korkki; tappi' ~ zátoka 'lahti, poukama'

         ~ tkán 'kudos, solukko'  >? kutoa ~ kutea ~ tok

         ~ utkat se 'otella, kilpailla' ~ utkání 'ottelu; yhteenotto, kahakka'

točit                  'kääntää, vääntää; kiertää, pyörittää'; točna 'napa'

         ~ útočit    'hyökätä, käydä jkn kimppuun'; útok 'hyökkäys'

         > vytočit   'keriä, kelata, kiertää auki; pyörittää' >? attack ~ attach ~ tocar

tok                    'Fluss (das Fliessen; virta, juoksu) > odtok 'Abfluss (viemäri)'

         ~otći       'virrata, juosta (pois)'; pretći 'virrata/pursua yli' (pretkat)

         > tekoucí  'juokseva, virtaava'; vtći 'virrata, juosta jhkn'

         ~ prí tok   'sivujoki'; tuk 'rasva'; výtok 'vuoto'; potok 'puro, oja'

         > soutok   'jokien yhtymäkohta' ~ stoka 'viemäri, laskuoja'

         > otok      'ajettuma, turvonnut kohta'; zatékat 'vuotaa' >? tocar

Slowak:        

tehotný             'schwanger' > otehotniet' 'schwanger werden'

         > tehotnost'  'Schwangerschaft' >? Est. tegutsema; lpK tõõkkađ

tikat'                  'ticken'; tkáč 'Weber' > tkat' 'weben'

točna                 'Pol' ~ tokár          'Dreher' (Techn.) (pora)

tok                     'Strömung, Lauf ~ sútok 'Zusammenfluss'

Kroatia:        

točak                   'Rad' ~ točka 'Punkt'

tōk                      ’Lauf, Gang’

tokār                   ’Dreher (pyörittäjä, sorvari; kampi; pyörötanssi),         

         = Dreschler 'puija; pieksäjä' > točilo 'Drehbank' (sorvi)

Serbo-Kroatia:        

nateći               'anschwellen, dick werden'; natečaj 'Wetbewerb'

         ~ oteći    '(an)schwellen; abfliessen'; preteći 'überholen, übertreffen'

         ~ priteći  'zuströmen, zufliessen; herbeieilen, heranrennen'

točak                ’wheel’; 'Rad, Fahrrad'

točiti                 '(ein)schenken; abzapfen; wetzen, schleifen; drechseln'

         > natočiti  'einniessen?, einschenken' >? tocar

         ~ utočiti   'eingiessen'; utočište 'Zufluchtsort, Asyl'

tok                    'Lauf; Verlauf' ~ pritoka 'Zufluss' ~ Russ tok

 

Ruotsi:       tokig   'hupsu, hullu'; tok 'hupsu, narri; tyhmyys'; toka '(tyttö)hupakko'

Saksa:        

stock         (alams.) 'kepp; känd; mesipuu; puupostidest tööhoone; jalapakk'

          < s. Stock ’keppi (kepp; malakas, malk; känd; mesipuu; korjanduskarp’

         = (E. stick); stoccado < ital. stoccata 'a stoccado given in fence'

         ~ Fr. estocade < stocco 'a tuck, a short sword' (Teutonic origin)

Takt           ’tahti’ < Lat. tactus 'Berührung' >? tocar  ~ Frz tact 'Feingefühl' > F. tahdikas

Engl:          

dactylic ’sormi-’ < gr. daktylos ’finger’ = lat. digitus > touch

dock             2) ’satama-allas, sulkutelakka; telakoitua’; 'solid part of tail'

         < lat.  *ductia ’duct' < lat. dūcere ’lead’; LG docke 'channel, runnel'

         > Norw. dokk 'hollow'; E. doke 'furrow' ~ dog 'koira' ('tumppi')

         ~ E.    dock ’hevosen lyhyt häntä’ ~ flemish dok ’(vanki-)cage’

doctor          < lat. docēre ’teach’ < IE *dok- > gr. dokein ’seem, think’

token            ’merkki, joka näyttää, osoittaa jotakin’ < germ. ’taiknam

         > S. Zeichen ’sign’ (merkki) > *taik- ’show’ > E. teach

touch            ’striking a bell’ (koskettaa) < vulg.L. *toccāre ’hit, knock’

         > tocsin ’bell signal, signal given with a bell’

         ~ It. toccata ’touching’ (näppäillä soitinta)< frz. tocsin < Prov. tocasenh

         < frz. tocar ’strike’ + senh ’bell’ (~ E. sign) < Ofrz tochier

         ~ toc -sound (tick-tock) ~ E. take ’ottaa’ = Goth. tekan ’touch’

toxic              ’poisoned (arrows)’ < gr. tóxon ’bow’ > E. toxophily ’archery’

         > gr. toxikós ’of bows and arrows’ > toxikón ’poison for putting on arrows’

         > lat. toxicum ’poison’ > me.lat. toxicus > E. toxic

Frz:    

toucher le piano    ’play/touch the piano’

taquer       [take]  ’koputtaa tasaiseksi’; taquet ’tappi, vaarna'

         ~ toque       ’naiste kõrge äärteta peaehe’ (= ven. tok)

         > tokmárj    ’nui, tambinui, käsiramm’ >? huhmare

Port:

toca                     ’luola, pesä’; estar tocado ’olla hiprakassa’

         > tocar        ’koskettaa, tarttua; soittaa’; toque ’kosketus; soitto’

         ~ toco         ’kanto’; tocaia ’väijytys’; tocado ’pilaantunut'

Esp:

tangir          'kosketella, näppäillä; soittaa kitaraa' < Lat. tangere

         > tangentti 'kosketin; koskettava suora (mat.)'

         ~ ? F. tanhu(a) < Est. tänav (tanuv) 'kuja, katu, raitti'

         < germ. *tanχu-, *tanχwia- ~ mn. 'kovaksi tallattu pihamaa; aitatie'

         ~ R. tå, tåg 'kyläkuja, karjakuja' > tango

toca              ’hood (hilkka, huppu), huivi'

         > toque  [təuk] (pieni baskeri-hattu, pillerirasia); head-dress, thin stuff’

tocado          1) ’ornament, head-dress/gear’ (päähine) 2) touched, felt; infected

         ~ estocada 'miekanpisto'

tocar             1) ’to touch, feel, handle; (pohjakosketus jne.) (koskettaa, koputtaa)

                     2) ’soittaa’ & ’to ring/toll a bell’ > toque

         > tocador   ’player (mus.), performer; dressing/toilet-room; kerchief’

         > tocar en la herida  'to touch on a sore spot'  ~ toca  ’hood, toque, head-dress'; tocado ’ornament'

         ~ tocho  ’clownish; unpolished’ > tochura ’ignorance’ >? tañer 'to play (soittaa musiikkia)'

         > ven. tok  ’(sähkö)virta; puimatanner; soidin  > (v. tokovánie)’; tókarj ’sorvari’ >? tokka; tokkura

toccata            1) mus. ’hakkaustyylin sävellys’; drubbing, beating

tocología         'tocology, obstetrics' (synnytysoppi)

tocon              ’tree-stump’; stump of an arm or leg

         > tocho  ’clownish, rustic, uncouth; unpolished’

         > tochura  ’ignorance, clownishess’ >? tokkura

tocoquera         'noisy party; gaming house of low class' (Ven.)

Italia:

toccare             ’to touch, to feel; to call; (intr.) to fall   > toccata 'improvisoitu (touch-) alkusoitto'

         > tocco    1) touch, 2) bruised; touched, pixilated > staccato (It.) 'katkottu'

Lat:

doctus               < docēre ’lesson’; docēre ’teach’ ~ Gr. dokein ’think’

         ~ toxicum (pl. toxica) 'myrkky' > F. toksiini & tokologia 'synn.oppi'

         ~ uLat. toxaemia 'myrkkyverisyys' < gr. toksiko´n + haima 'veri'

tactus                  'kosketus, näppäys; vaikutus; tunto(aisti)'

         < tango (tetigi, tactum < a.lat. tago, -ere) 'berühren'; tagax 'diebisch'

         ~ integer     'unversehrt' < Gr. teteγωn 'fassend',

         ~ ags. thaccian  'sanft berühren, streicheln' ~ ai. tājāk, tāját 'plötzlich'

         ~ nir. taghat  'Dieb' ~ mir. taid 'Dieb' >(?) tongeo >? tongue-takiainen

         ~ Got. tēkan  'berühren', aisl. taka, E.  to take

         >? tecken-thank-zeigen-taika-sign > tocar-taika-tik-dad

tango (tactum)     'berühren (koskettaa)' >? esp. tocar, engl. touch

~ ags. Þaccian 'sanft berühren, streicheln'

~ lat. tongeo > S. Dank, denken < lat. capere 'greifen'

toga             'peite, verho, vaate'; togata 'halpasäätyinen, irstas nainen'

turgeo          'olla turvonnut, turvoksissa, ajettunut, paisunut'; turgidus 'turpea, paisunut'

           ~ Norjan tjo 'kinkku', R. tjo, tju 'viikatteen mutka, kaarre' < *teu 'paisua' >

         - muinaisslaavin tuku merkitsee 'rasvaa' ja liettuan taukás 'rasvapalaa'

         ~ riimukirjain b = futhark 'paisuma, kohouma' (Haavio 1967, 120)

         (> V. Virtanen: FINIX, s.122) >? IS: tocar- ~ Russ. tetš

 

Romania:

deget            ’Finger; Zehe’ >? S. ? 'miekka' ~ TOCAR

toc                 1) Absatz (kengän korko-kanta)

                     2) (Füll-)Federhalter’ (toc rezervor)

         > toca  ’hacken, zerkleinern; schwatzen, plappern’;

         > tocat  ’Gehackte(s)’ (liha) >? kapuloilla lyötävä puupalkki?

tocilar             'Schleifer' (tahkooja)

toiag               ’Stab, Stock; Stütze’ >? taika-sauva

 

Gr.        

dókano             'ansa, loukku'; dokárı 'palkki'

dóksa               ’kunnia’; doksología ’ylistyslaulu, kiitosvirsi’ >? toxic-toxologia

tiktω                ’synnyttää; siittää’ (~ ték-tωn, lat. texo, tēlum) >? R. dikt ’runo’

         > tokeýs  (tokeús)’vanhemmat’ (lat. genitor)

toka                  (door.) 'ja' ~  lat. que (joka)

tokos                 ’childbirth (toketós ’synnytys’)’ >? Tü: doğuş ’syntymä, synty’

         = tókos          ’vesa, jälkeläinen; hedelmä’ ~ ωothŋkŋ 'munasarja'

         < tiktein (?)    ’to bear’ (kantaa) ~ tókos ’korko’

         > E. tocology  ’synnytysoppi’ > tokeús ()’vanhemmat’ (lat. genitor)

         > ωotokía      (psarıωn ’kala’) ’kuteminen, kutu’

         ~ ωotokω      ’munia; kutea’  < ωoeıdŋs  ’munanmuotoinen, ovaali’ < aygó ’muna’ >? E. ow ’nolla’

         > epoχŋ ωotokías psarıωn ’(kalojen) kutuaika’

         >? Esp. tocar; R. docka > Tü. doğactan, doğma

tókso(n)            (tóxo)   ’jousi, kaari; holvi (= kamára)’; oyránio tókso ’sateenkaari’

         > Apollon argyro’toksos ’A. hopeajousinen’ (Hermes lahjoitti A:lle harpun)

         >? camera; cambre; toxic >? toksiini; tocar >? jux-juh

toxikón         ’poison for arrows’ < tóxon ’a bow’ >? toxic

fthóγγos      ’voice, sound’ > dífthoγγos ’diphthong’ (kaksoisvokaali)

         >? E.   tongue ’kieli’ >? tocar ’soittaa’

         = fthoggŋ, -os         ’ääni’ = fthóggos ’ääni, sävel; puhe’

tóxo              'jousi'; doksári ’(viulun) jousi’; doksología ’ylistyslaulu’

         ~ tokos  ’childbirth (synty; synnytys)’ ~ tókos ’korko’

         Gr. Theotokas ’bearer of God’; Toxótŋs 'Jousimies'

         >? tocar ~ E. tongue ’kieli’ = S. Zunge ~ R. tand 'hammas' = S. Zahn

- Apollon argyro’toxos  ’A. hopeajousinen’ (Hermes lahjoitti A:lle harpun)

         ~ Plejadien 7-kielisen viulun (harpun) soittojousi

 

Turkki:

doğactan (o anda doğma) ’improvisaatio’

         < doğma, doğum, doğus  ’birth’; doğa ’nature’; doğu ’the East’

         ~ dokuz  ’nine (9)’; dokunmak ’touch’ ~ dokuncluk ’Klaviatur’

         ~ dokunç (tuş) = it. ’toccare’ >? tuç ’(pianon) kosketin'  >? Gr: tokos  ’childbirth

doğma         'birth'; doğmak ’syntyä; nousta (aurinko); doğrama ’puuosat’

         > doğru ’oikea, suora, tosi; oikein; päin, kohti’ >? R. höger; esp. derecha

doğu            ’itä’; doğum ’syntymä’ (’birth’); doğuş ’syntymä, synty’ >? jum  > doğurgan ’hedelmällinen’

doku             ’kudos’; dokuma ’kutominen; kudottu; puuvillakangas’; dok ’telakka’

dokuz            ’yhdeksän’; doksan ’90’; dokunmak ’koskea, koskettaa’;

         > doküman  ’dokumentti’; döküm ’valu; luetteleminen’ (9 ~ 2?)

takoz              ’kiila, tappi’; taksim ’jako, jakaminen’ ~ taç ’kruunu’

tokat               ’läimäys’; tokmak ’nuija, kolkutin’; tokurtu ’pulpunta’

         ~ tok      ’kylläinen, tiiviisti kudottu’

         ~ toka    1) solki, 2) kädenpuristus; tohum ’siemen’

Aleksandr Semenovich Shishkov:

61/V Tat.-Tadzik.  tauk, Nogaisch tauruk, Tü taruk, Tel. tagak

         ~ Buchar. tachu, Kirg. tauk, Turkmen. tawok, Mo takïa 59/VII  = S. 'Henne, Huhn' >? tocar

         VII Tat. (Jen.) takat, Tobolsk-Tat. tauch, Tel. erek, tagak

         ~ Mo ere-takïa, Buch. tachu = russ. kurek 'cock'> 61/V

 

Hepr:

toke'a'          ’trumpets, blows’; tokh 1) ’interior, contents’, 2) ’intra-’

         ~ tokhen ’miller’; 'jauhaa' >? Russ. tok ~ F. touko

         > ’grinds; mills; crushes’ (prees.)

         ~ tofet ’Hell, Inferno’; tohar ’purity’; tokef ’assailant; attacker’

         ~ VT: tōf ’handdrum, bezel, hollow of a gem’ >? daf

Arabia:        

dakar/dukūr   ’male’; (pl. ’penis’); dakā to blaze, flare up; haista’; duka ’the sun’

daqq              'play of an instrument' (rummuttaa); daqq (waśam) ’tattoo’ (tatuoida)

         > daqq, darab (yadrib) 'mill' >? E: dagger 'tikari' > tocar

darab             ’beat’ (throb) (lyödä, tykyttää); ’ram’ (survoa, juntata; puskea)

takka              'to trample down/underfoot; to intoxicate (wine)'

tāqa               'to long, yearn, wish, desire'; tauq longing, desire' >? tocar

taqsīm            ’exorcism; dividing, parting; division’; taqsīma ’lyhyt soitinsoolo’

tauqī'ī             ’rhythmic(al)’; īqā'’rhythm; projection’ >? tocar ~ yoig

taqaba            'to bore, drill (a hole); puncture; to light'; tuqba/tuqab 'hole'

Palestiina:

daqq               'play of an instrument' >? tap

dīk/dyūk          'cock; rooster' >? tikka ~ dick

baduqq            '(to) knock'; '(to) drum' > daff/dfūf 'drum'

         ~ biduqq '(to) ring (bell)' (soittaa kelloa); daqqa 'ring' (soitto)

Persia:        

docar                'meeting with, encountering, facing' >? tocar

taqsim               'division, dividing'

taqvim               'kalenteri, almanakka'

tekan                 'push, jolt; shock'

toxm                  'seed; egg' >? E. toxin (myrkky) >? tocar > taqsim

Sumer-Duraljan:                 

dug-ga          ’to strike, beat, hit, smite, kill’ 97.        

         ~ P-D: *tokз- ’to stick, stab’> 1000 DE 853 ’to stab’

         ~ F. tokata, tökätä ~ Malto tuke ’to push’, Kan dūku ’to push’

         ~ J tsuku, OJ tuku ’to pierce, thrust, spear, stab, poke’

         ~ Q tuksi- ’to stick, stab, point at’ ~ PN t'uk'-/t'ok'- ’to knock, beat’

*takз-2            ’to sing’ (1000 DE 853 + 821. Proto-D)

         ~ Tam takataka ’agility in dancing’

         ~ Mo daγu(n) ’sound, noise, voice, tone; musical sound, song’

         ~ J dakuon ’der stimhafte Laut’; < on ’Ton’

         ~ Q taki ’song’; taki- ’to sing’ >? tocar

*takз5               ’to strike, to forge; to fight(?)’ (P-D 824)                 

          ~ F. takoa; takistella ~ Est. taguda id.; Hu. tagad ’to deny; to contradict’

         - Malayalam ta(y)kkuka, taikka ’to strike’; Tam takar ’to strike’

         ~ Mo taγ ’sound of striking something hard’;

         ~ J dagegi ’Schlag; das Schlagen’; tatakau ’kämpfen’; tataku ’schlagen’

         ~ Q ataka- ’to punch, to knock’; takay ’golpear, martillar’

         ~ PN *t/h/ak- / t/h/ək- ’to touch, to push, to strike’ >? tocar

*toka-        ’to blame’ ~ F. tokaista ’to snap out’; tokoi ’stupid’ (P-D 852)                 

         ~ Est. togida ’to beat’; togu ’stupid’; Md tokams ’to fit’

         ~ J togamera, OJ togame ’tadeln, to blame’  ~ PU *t'uq'- / t'oq'- ’to say, to speak, to tell’

*tokз-          ’to stick, to stab’ (P-D) ~ F. tokata, tökätä, tökkiä ~ Ka tšokata id.

         ~ Hu gyak- ’to pierce, to stab’; Malto tuke ’to push, to remove’;

         ~ Kan dūku ’to push’; J tsuku, OJ tuku ’to pierce, to thrust, to spear, to stab’

         ~ Q tuksi- ’to stick, to stab, to point at’; tuqsina ’cosa que punza’

dhak              'intial. yleisrumpunimitys'

Zigeuner:

dox                ’synti, vika, syy, virhe’ > doχiba    ’syyte, syytös’

         ~ skt. dosa- ’syy, vika’, pkt. dōsa-; hind. dos

         >? toksiini  (myrkky); E. dose (annos); esp. dos ’kaksi (2)’; F. tois-

doxxā             ’lypsää’; doχχiba ’lypsy’

         ~ kurd. dū-, pers. dūšīdän; skt. dōháyati, *dōhati, *duhati

         >? S. Dusch (suihku); F. tissi; tussu; it. il Duce; lat. tus (sinun)

         >? tohtori; S. Tochter; R. (kuolla); Fr. deux(?); Zeus (< Dia-)

August Schleicher 1850:

dukh        'Schmerz' = Skr. du:kha >? TUSKA

doosh      'Schaden; Fehler' = Skr. dôs'a

 

 

39)         VOCE-visa (> echo):

F-Tamil:         485         puhua 'to speak' ~ pukal 'to say' >? puhaltaa ~ vocal

vako              'Furche' = Est. vagu; vaguda 'peittää kylvös kyntämällä'

         < baltt. ~ Liett. vagà, latv. vaga 'vako'  >? R. vak 'opening in ice' = ON vök ~ OFrz ouage

         ~ Tšer: bäk 'Wuhne im Eis' < Tšuw. vag˝, Dsch. ögü id.

         ~ R. våg 'aalto, laine'; ~ Lat. vagina  >? Auge-aukko ~ vacuum

valkea:            ve: vauged 'valkoinen, valoisa, kirkas' ~ vi: valk (välk) 'salama'

         ~ Li: vālda (<lätt.) 'valkea' Dn: bal < Lett. balt 'valkea'

         ~ Russ. belyj, Bulg. bílek 'valkea' = Slowak. bielko id.;

         ~ Bulg. válka 'sota' >? S. Wolke 'pilvi' ~ E. falcon 'haukka'

         = Tšer: walγəδə 'kirkkaus, selkeys; kirkas'  > walγaltam, wolγaltam 'loistaa, kajastaa';

         ~ Tšer: wolγent'śə 'salama' = Unk. villám id.  >? Gr. falós 'kirkas' ~ E. pale; F. valo

SSA 467         voi (2) 'voi' (huudahdus) > voihkia 'valittaa, voivottaa'

         > ka voikkoa  'voihkia'; voikerehtoa 'vaikertaa'

         ~ ve voikta  'itkeä, valittaa'; voik 'itku, valitus'; li voikə 'huokailla'

         > lpN fuoi'ket, fuoi'kot (E Pi Lu) 'voihkia, valittaa' < sm voihk-, voikk-  >? tšuw. vəj (voj) 'Kraft'

 

MordvaE:         vituška  'Flöte, Pfeife (lasten)'

 

Latvia:        

vaidēt          'oigama (oiata)' (Est. soiguda 'vaikeroida, vaikertaa, valittaa')

         > vaids ’õigamine, oie’; soie, soige >? E. wise (viisas) >? F. vaiti

         > vaids 'soie, soige' < Est. soiguda '(hiljaa) valittaa, vaikeroida; voihkia'

Liettua:

vaidìnti         'mängima', osa täitma (näytellä, esittää)

         ~ air. find 'albus' (valkea): fiss 'das Wissen (vīsus)' ~ anord. visa 'laulu'

         >? E. find 'löytää' ~ S. Lied

vokietis         ’saksalainen (mies) = latv. vācietis >? lat. voce ’ääni’ > vocal

         ~ vrt. Ven: némets 'saksalainen' ~ nemétj 'mykistyä; puuttua' > nemój

 

Russ:        

vizžátj          'vikistä, vinkua'; vizg 'vingunta, vikinä'

zvukj            ’ääni; sointu; sävel; äänne; jyske, kolina (stukj);         

         > rätinä, narske; surina; loiske; kumina (ıulj 'jylinä'?)

         ~ Tšech & Slowak. zvuk 'gimna (hymni), pesni' (~ hláska 'puhelaulu')

         ~ Polsk: dźwiek 'zvuk' ~ ? Blr. guk ~ Russ. bukva 'kirjain'

         < Russ. *zvonj < IE. *g'huen-, *g'huon- < *g'hau-

         ~ Alb.   'golos, zvuk' ~ Armen. dzajn (jain) > sono-

S.-kroat. mustal:

vošt,             vuš(t), vošna   ’lip’ ~ vuš, vošta ’(häpy-)huulet’  ~ S.-kroat. usna ’lip’ < usta ’mouth’

Bulgaria:        

zvúk              'äänne'; zvútšen 'soinnillinen, kaikuva'; ótzvuk  'kaiku'

         ~ otzvutšávam 'vaimeta' ~ ? E. switch off ~ voc-

 

Anord:        

visa       (wisjo?) 1) 'Strophe' (säe, säkeistö?), pl. 'Gedicht' (runo); 'laulu'

         ~ ndä. vise 'Lied, Weise' ~ mnd. wīse, nhd. weise 'Lied, Gesangstück'

         < Lat. modus 'Art, Weise, Rhythmus, Melodie'

         ~ as. ahd. wīsa 'Weise, Sitte; Zustand, Ursache; Ausdruck, Melodie'

         ~ Gr. eīdos 'gestalt, Aussehen', Lit. véidas (vídas) 'Gesicht',

         ~ aslav. vidu 'Aussehen' ~ air. fiad, kymr. gwydd 'Anwesenheit',

         ~ ai. vēdas 'Kenntnis', Lat. visus < *vīd-tu 'Gesicht'

         > S. Ich weiss (ai. vēda) > 'tiedon valo'; weiss 'valkea' >? F. viisu; veisu

                           2) 'weisen, hinzeigen' (osoittaa, näyttää) ~ Got. fulla-weisjan 'überzeugen'

         ~ vanh. R. wisjo 'laulu' ~ S. Wiese (7.2.98)

visa II        1) anord. visi 'führer, fürst' ~ ae. wīsa 'führer',

         ~ as. baluwīso 'teufel' ~ mnd. wise 'bienenkönigin'  > lpN vise 'leittier einer herde'

                  2) 'klugheit, wissen' ~ Got. hindarweisei 'hinterlist' >? Hinderniss 'este'

         > Latina: fistula 'Rohrpfeife'~ ahd. bīša 'Biese' (nyöri) ~ aschw. bısa 'laufen'

         ~ mhd. bisen 'umherrennen wie von Bremsen geplagtes Vieh'

         ~ air. find 'albus' (valkea): fiss 'das Wissen (vīsus)' ~ E. find 'löytää'

Ruotsi:         

visa              1) ’laulu, viisu’, 'strophe', pl. 'gedicht'  ~ ndä. vise 'lied, weise' ~ shetl. visek

         ~ mnd. wīse, nhd. weise 'lied, gesangstück' ~ Est. viis 'sävelmä, "viisu"'

         < Lat. modus 'art, weise, rhythmus, melodie' ~ Gr. eĩdos 'gestalt, aussehen'

Engl:

voice              ’ääni’ < L. vox-, voc- > E. vote ’äänestää’ > Fr. voix

         ~ Lat.    ajo ’sanoa’ ~ Gr. oidē ’song’; aidein ’to sing’

         > IE    *wek- ’speak, say’ ~ R: väcka = E. wake 'herättää'

vouch             ’call as a witness’; ’gurantee’ >? E. voice

walk               'kävellä' < AS wealcan 'to roll' ~ Germ. walken 'to full',

         ~ ON     vālka 'to stamp, wallow' ~ Lat. valgus 'bandy-legged

Mir.                 fagen,          faighin, cymr. gwain, corn. guein, bret. gouhin 'Scheide'

Frz:                voce  'ääni' > musique voce 'laulumusiikki'

               ~ voix [vwa] ’ääni; puhe; sana’ < Ofrz. voucher ’summon’ (kutsua koolle)

væu           [] 'lupaus (jumalalle); (äänestäjän) ääni; toive, toivotus'; pl. væx

              > Meilleurs voeux 'Season's Greetings'!

              ~ vogue [vog] 'suosio; muoti; "(hyvässä) huudossa"

Esp:

boca         'mouth'; bocal 'wide-mouthed wine pitcher; mouthpiece; dam'

         > bocarón  'wind-chest of an organ, wind-trunk' >? vocal

         > bocina  'sort of large trumpet; megaphone' (merkkitorvi)

         > buco  'opening, cap'; buck (of goat) >? vagina ~ bock

bocha         'bowl; wooden ball for bowls'

Ital.

bocca          'mouth' ~ buca, -o 'hole' ~ buccia 'skin, hide; bark; shell'  > It. vocale ~ E. vowel ’vokaali’

Lat.         

vacca          'lehmä' ~ voco 'kutsua, huutaa' (ovis 'lammas'); vaco 'olla tyhjä'

         >? Gr. boggo 'valittaa, voihkia'

         ~ vrt. koz-gosj-goose-gusli >? biegga ~ bock ~ bog-

vōx, voc(is)   ’voice, Stimme’; vocāre ’call’; voco 'rufen' ~ mir. faig 'dixit'

         ~ apr. wackis 'Geschrei'; arm. gočem 'rufe' ~ Got. auhjōn 'lärmen'

         ~ mbret. gwalch 'Überfluss'; nbret. gwalc'ha 'sättigen'

         ~ ahd. giwahan 'erwähnen, berichten'; giwacht 'Erwähnung, Ruhm'

         ~ aisl. vāttr < *wahtaz 'Zeugnis'; apr. wackis 'Geschrei'

         ~ arm. gočem 'schreie, rufe; lade ein' >? goose >? voik > joik

         ~ E. vocation 'calling' < lat. vocāre 'call' < vox < IE. *wek- 'speak, say'

         ~ ai. vāk, vácah 'Sprache, Stimme, Rede, Wort' = av. vāxs (vacah) id.

         > ai. vakti 'sagt, redet, spricht' (< ávōcam)

Tuulikki Korpinen: Kalevalainen jumalten maailma. Helsinki 1986

s.351-2         lat. vocāre ’kutsua, huutaa (paikalle), käskeä, vaatia

         ~ mPr. wackis ’huuto’ > skr. vákti ’puhuu’ ;

         F. vokotella, vakoilla, vakuuttaa’; vaka vanha Väinämöinen...

vox               ’huuto, ääni, kutsu, sointi, kieli, lausuma; (maaginen) manaus’ (s.352)        

         > Fr. voix, E. voice ’ääni, mielipide, ajatus, lausuttu tahto’

         > jap. waka ’31-tavuinen runo, tanka’; wakaru ’ymmärtää, tietää’ ym.

         ~ vaatia; E. vote ’ääni(oikeus), äänestää’; lat. votum ’uhrilahja, pyyntö’

         ~ lat. voveo ’vannoa, rukoilla, toivoa’ = E. vow ’(juhlall.) luvata, vannoa’

Romania:        

bocet               'Jammern, Wehklagen; Totenklage’  ~ boci (se) ’jammern’ >? voice-boca

vis                   ’Traum’; visa ’träumen’ >? vision < lat. video, vidēre, vis- 'to see'

Gr.

ops,                  (óψs) opos, (lat. vox) ’ääni (Stimme); laulu’ = óph (of) ’ääni, laulu’

         ~  é'pos 'Wort'; eıpon 'sprach'; ~ énopή 'Rufen, Lärm'; eípon 'sprach'

         ~ aisl. vāttr < *wahtaz 'Zeugnis'; Apr. wackis 'Geschrei'

         ~ Arm. gočem 'schreie, rufe, lade ein, nenne'

         ~ ai. vakti 'sagt, redet, spricht' < vāk (av. vāxs) 'Sprache, Stimme, Rede, Wort'

vacca            'Kuh' = ai. vacā 'Kuh' < ai. vācati 'brüllt'  ~ ? vrt. acymr. buch 'Kuh' ~ Lat. bos

         > vaco  'leer/frei sein' ~ cymr. gwāg 'vacuus, inanis, vanus'

vāgīna         'die Scheide (des Schwertes)'  

= Lit. vóžiu, vóžtì  'überstülpen, etwas hohles über etwas decken'

       ~ Lett. vājchu, vāsst 'einen Deckel auflegen'

vāgio            'wimmern, quäken'(lapset, eläimet)

         ~ Gr. ŋχŋ (door. 'āχā), ŋχω, ŋχos 'Schall, Ton' >? echo

         ~ iáχω 'wehklage, schreie' ~ ai. vagnú-h 'Ton, Ruf, Zuruf'

         ~ air.   fogur 'Ton, Laut'; mir. deogaire 'Weissager' (?)  ~ mir. fūaimm 'Lärm' ~ Idg. *uāg- ~ *uāb-

         > Got. wōpjan 'schreien, rufen, nennen'

         ~ ahd. wuoffan 'wehklagen, jammern, weinen' ~ Lit. vógrauti 'krahlen'

         ~ ab.   vabiti 'herbeirufen/-locken'  ~ *uāg- > av. vaza¸a- 'Frosch'

valgus          'säbelbeinig' (vääräsäärinen?)  ~ volgus, vulgus 'das Volk'

 

Intia:        

vādī             (Klinger) / Samvādī (Mitklinger)  ~ ? E. vote 'ääni; äänestää' < Lat. votum

         < vovēre, vot- 'to vow' (luvata, vannoa) ~ Frz. væu 'prayer, aspiration'

         ~? Lat. vox, voc- 'voice' > It. vocale, Sp. vocal > OF vouele (voyelle) 'vowel'

 

40)         ÄÄNI:

F.          Ääni         'röst, stämma'; Ung. hang id.; enek 'sång'

         > ks. VI 5) golos-call etc,: v. galletj - heli - hää(l) (h ~ g)

         ~ Mong. anir; Chin. yn (Lindström 1853)        >? Ein sof?

Duraljan:         1. P-D:         *änê- ’sound; to sound’

         ~ F. ääni; Va äni ’sound’, Hu ének ’song’

         ~ Tam.  en, Kan en(nu) ’to say’ (DED 868); Mo anir ’noise, sound’;

         ~ J on ’Ton, Laut’; Q anya- ’to bark, to scold’

         ~ PN *yan-/yən-          ’to say, to speak’; PFU *äne ’Stimme, Laut’ (= DV 1)

Tamili-Suomi:     2/1   ääni  'sound' ~ en   'to say'

         > s.61 R. Madhivanan, Chennai: *ālu 'to make sound' (DED 386)

         >? Est. hääl;Savo: iänj ~ ien ~ ininä

LappiN  1737.  jiεTna (jiedna) 'Laut, Schall, Stimme' (F. ääni)

lpIn:               jienâ         ’ääni’ > jávuttem         'äänetön'

lpK                  jionn         ’ääni’ (Sv: jiénn, jiõnn); jiõnnleântt ’ääninauha’

         > jõnn    ’iso, suuri’ ~ jeä'n'n ’emo’; jeä'med ’emäntä’

         ~ jään    (jiân'nu ~ jânnu) ’eno’;  (j ~ h)

         > jäänn   ~ jeänn ’eno, kymi’ (suuri joki)

YSS 267.          *jēne 'ääni' (LW1737) ~ sm. 'ääni'

         U: jeäd'na, A, Lu jietna, P jiednâ, In jiena, K jiõnn, Kld jīnn, Tu jinn  >? F. jänne

Unkari:    ének = laulu; virsi; laulaminen ~ énekel 'laulaa'

         < én         'minä; itse' >? ääni >? lat. anas

         (< lp. jiednâ ~ F. ääni < ks. Toivonen 1944, 195)

hang      ’ääni’; női hang ’naisenääni’; hangzik ’soida’ > cseng, zeng, szól

W-Lamut/Jukagir:

güön-, ŋüön    ’sagen; befehlen; denken’  (~ tung. gōn-) > güönöm, güöröm ’ich sage’; > güöni ’sagt’

         ~ d'ülgüdεw güd'in '(shamaani) ennustaa'

West-Lamut (Ewen): iεŋŋä 'Zunge; Sprache' ~ tung. ieŋŋe

 

Venäjä:

zvukj               ’ääni; sointu; sävel; äänne; jyske, kolina (stukj)

         > rätinä, narske; surina; loiske; kumina (ıulj 'jylinä'?)

         ~ Tšech & Slowak. zvuk 'gimna (hymni), pesni' (hláska 'puhelaulu')

         ~ Polsk: dźwiek 'zvuk' ~ ? Blr. guk ~ Russ. bukva 'kirjain'

         < Russ. *zvonj  ~ ven. zvatj ’kutsua’ = pol. wzywać

         < IE.     *g'huen-, *g'huon- < *g'hau- ~ Alb. 'golos, zvuk'  ~ Armen. dzajn (jain)

         ~ latv.     saukt, lit. šaukti ’kutsua’ >? F. suu; S. Zweck ’tarkoitus’

 

Anglo-Sax:        

ened                ’duck’ (ankka) < IE *anəti- >? F. ÄÄNI

         > Gr. nessa, Lat. anas, Germ. ente, Du eend, Sw. and, Russ. utka

Portugali:          anelar          ’läähättää; (kiihkeästi) haluta >? F. anella

Lat.

anas                  'ankka, sorsa'; ahd. anut, aisl. ond, ags. æned = nhd. Ente

         ~ lit. ántis, ab. aty, serb. utva 'Ente'; ai. āti-h  

         ~ aisl. æthr, nschw. āda 'Eider' (haahka) >? F. ääni

anus                  'eukko, ämmä, akka; (vanha) tietäjä-ämmä'

         ~ annus    ’year’  ~ onus, oner- ’burden’ (taakka) >? Anita,  Est. onu 'eno'

         ~mari: anuš ’Ännchen’ (Anjuška) >? Esp. año > S. Ahne 'esi-isä'; lit. anyta 'Schwiegermutter'

ānulus                'rengas' > ānus 1) ’rengas’, 2) takapää, -puoli

Mtü. > Ks. Soidinmusiikki XVII

ün       ’Stimme (ääni)’, trkm. üjin ’ääni’, uig. ün ’Klang, Ton, Stimme’

= kaz. on ~ kzk. än ’Stimme, Melodie’; blk.-krč. ynar ’Volkslied’

Koti » Soidinmusiikki 10-18 » Soidinmusiikki XVI