Soitto-tanssitermit I

Soidin-tanssitermit I

Lukijalle:

Tämä  (n. 70 sivua käsittävä maakohtaiseen jaotteluun pohjautuva perussanasto) ei ole tieteellinen tutkielma vaan ainoastaan luonnos aiheesta, kuinka musiikkitermit muodostuvat ja kuinka ne yhtyvät soidinmenot-sanueeseen.

Tätä johdantoluonnosta täydentävät kotisivuillani olevat " Soidinmenot - yleistä",   "Kantele I-III" sekä ennen kaikkea "Soidinmusiikki I-XVI ". Koska jaotteluperusteet ovat eri osissa erilaisia, sisältää aineisto runsaasti toistoa, joka jää lukijan huomioitavaksi. Sivumäärät ovat viitteellisiä ja osoittavat ainoastaan aineiston suhteellista laajuutta (Kotisivuille tullut uudistettu järjestys - 20 dokum. < 20 sivua).

 

12.12.2014:                  Vokaalin päällä oleva pidentymistä merkitsevä viiva on jossain korvattu vokaalin jälkeisellä kaksoispisteellä, koska en heti löytänyt tuota pidennysmerkkiä Times-fonteista. Tällainen esim. pitkää y:tä osoittava merkki oli niin hankala saada paikoilleen, että jätin sen pois kaikkialta. Kirjoitustapani ei siis ole kielitieteellisesti luotettava, koska tiedettä tekevät löytävät oikein kirjoitetut tarkemerkit alan alkuperäislähteistä. Tietoisen huolimaton - tarkoitusperä ja lukijat huomioiden - en ole pyrkinyt olemaan.

Hakasulut osoittavat myöhemmin tekemiäni tarkennuksia. Merkki "~" tarkoittaa yleensä omaa arveluani, koska tällaista epätäsmällistä merkintää ei yleensä näy alan tieteellisessä kirjallisuudessa. Sama koske merkkiyhdistelmää ">?". Se on oma arveluni mahdollisuudesta, että jotkin kaksi asiaa liittyvät yhteen esim. ajallisen peräkkäisyyden tai sanan muuntumisprosessin vuoksi. Pelkkä "> (<)" -merkki viittaa varmempaan yhteyteen, joka on jo esim. esitetty jossain julkaisussa tai muuten on itsestään selvä asia.

 

I osa (~ 56 s.) käsittelee sama-sanueen (jaettu kolmeen osaan) etymologista sisältöä ja sanueen mahdollista kytketymistä erityisesti shamanismiin.

1)         SAMA > Ks. "Soidinmusiikki I-IV"; "LPR" = IS: Laulu-puu-rumpu 1998

 

I:         SAMA/SAMB/SHAM~SEM~SIM/SYM~SOM~SUÕMM

1A)         SÆM-RIITTI

1B)         SÆM-SILMÄ-TIETO (>? VALO)-KONSULTTI

1C)         SÆM-LAULU/LUKU

1D)         SÆMP-SOIDIN-7-KYLVÖ-MYLLY-TANSSI

1E)         SÄMP-LOVI(KALVO) & TŠOMBO-MÄNTÄ

1F)         SÆM-KUTU/JUOMA/VAAHTO/SIEMEN

1G)         SÆME-TRANSSI

1H)         SÆMÆ-KAIKKEUS-YKSEYS

1I)         SÆM - MAA-ILMAN VALO (F. HUOMEN & HÄMÄRÄ)

1J)         SÆM-AIKA (A & W)

1K)         SÆM-LOPPU-ENNUSTUS

 

Toinen mahdollinen jaottelutapa, joka pohjautuu shamanistisen transsin eri vaiheisiin:

SOIDINMENO-PROSESSI

I:         AIKA:       A) KIIMA-AIKA, (TIME-ZEIT-AEG-HORA-ZAMN)

                           B) PYHÄ AIKA (viikko),

                           C) ABSTRAKTI AJAN KULKU

                           D) KANTOAIKA

II:         PAIKKA:      AUKIO-PUIMATANNER-NÄYTTÄMÖ-CIRC-PIIRI ~ ODEUM

III:         ACTORS:    POET-MUSICIAN-SEPPÄ & VIR/VIRGO

IV:         A)         SAM(A)-YHDESSÄ ~ OCTA-  < PARI-KAKSI-GEMINI = JUM-ÄGRÄS

         < JOUKKO-LAUMA-KUORO         a) suureneminen-paksuneminen:

B)         KUTSUMINEN-MAANITTELU-KUULEMINEN

C)         LEMMENSAIRAUS-ULVONTA-VIHLONTA ~ ITKU~VIRSI

D)         ÄÄNI-PUHE-SANA-LAULU-HUUTO-VIHELLYS

         a) hyönteisen surina - pisto, b) kurkku(torvi)-korva-

         c) joutsen-kurki, d) ukkonen-noitarumpu

E)         LOITSIMINEN-LUMOAMINEN-NOITUMINEN

F)         TANSSI: JUMP-HYPPIÄ-KONTATA-LENK-LINKUTTAA

         ~ ASTUA-KULKEA-JUOSTA

         a) neste: virrata-valua & joki/tie, b) tinata-juottaa

         c) lipeä-tina-räkä, d) vaahto-sammas; vesikeppi

G)         KUUMENEMINEN-PUNASTUMINEN

         SOKEUS-SALAMA-VALO-RAKKAUS        

H)         EESTAAS-LIIKE: SWAY-KIIKKU ~ SOUTU(VENE)

         ~ RIIMI-SÄKEISTÖ-JONO/KETJU-RUNO

         TRANSSI: KYLVÖ-TAONTA-PUINTI-PIEKSÄNTÄ-KUTU

         TAAMONTA-KESYTYS-RATSASTUS-LEAD-OHJ(A)US

I)         NÄPPÄILY-PISTO:

         ~ SAMMAS-SAPA-TANKO-HÄNTÄ-MATO-TOUKKA

J)         MYRKKY-LAHJA; HEDELMÄ-ÄITI ~ GNOSIS-KIITOS

K)         KENNO-KOHTU-LUOLA-PIILO ~ GEMINI-KAKSEUS

L)         KOSIO-HÄÄT-MORSIAN-SULHANEN

         < SOK-ROT ~ SACRED ‹ GENOS-SOCIETY

M)         UNI...

Ei liene sattumaa, että shamanistinen transsi ja soidinmenot sisältävät lähes identtisen rakenteen, joka siis näyttää olevan jotain ihmismielen syvyyksissä olevaa ainesta. Johtopäätökset jätän lukijalle.

 

- I osan toinen jakso ('Soidinmusiikki IV ~ 8 s.) käsittelee mm. musiikin osuutta VT- Raamatussa. Lähteeenä on FOLKFORUM - kansanmusiikki- ja kansantanssialan seminaarissa 11.1.2008 klo13-17 Turussa pidetty esitelmä, joka pohjautuu tähän materiaaliin.

II osa sisältää soidinmusiikkitermejä (>190 s ~ 20 sivun jaksoissa):

III osa sisältää hajakeräelmän etupäässä etnisten musiikkikulttuurien alueilta. Se muodostaa pohjan, jolle joku muu voi halutessaan rakentaa täydentämällä etnisen musiikin globaalista sanastoa. Myös allekirjoittaneelle voi lähettää täydentäviä ehdotuksia, jotka koetan huomioida annetun ajan puitteissa.

Esimerkki hanuri-sanaston keruusta:

Suomi:

Harmonikka -sana (saks. Harmonika) ei käy tässä yhteydessä, koska se on assosioitunut nykyisin taidemusiikkiin. Lapissa on yleisesti käytetty nimitystä haitari (erityisesti paljon kansanpelimannien käytössä olleesta kaksirivisestä hanurista). Nimi löytyy sangen usein tämän päivän suomalaisilta etnolevytyksiltä. Kuolan Lapin sanakirja (lpKld garman, lpK garmaan) sekä SSA III (ka sirmakka) käyttävät molemmat käännöstä ’hanuri’ (ei siis harmonikka). Epäselvyys on yleistä, sillä ven. sanakirjassa:

- haitari                  = baján (est. ’eriline suur harmoonika; muinainen venäl. laulaja’)

- hanuri                  = garmón’ > lpKuola garman ’hanuri (Harmonika)’

- harmonikka           = v. garmónika (est. ’lõõts-, kortspill, harmoonika’)

- garmóshka            = harmonikka,

vaikka sanan diminutiivinen muoto viittaisi ’kaksiriviseen’ ja sopisi paremmin  kääntää sanoilla ’haitari, hanuri’. ’Haitari’ ei ole bajánin ainoa oikea käännös, koska - kuten virolaisesta maininnasta ilmenee, nimitystä käytetään myös suurista konserttiharmonikoista - mutta toisaalta myös kaksirivisistä ’kurtuista, sirmakoista’ jne., joilla esitetään tanssilauluja ympäri Venäjää. Poistin baján -sanan tekstistä, koska sitä olen kuullut käytettävän vain saamelaisten venäjänkielisissä keskusteluissa.

Jos jokin näistä sopii neutraaliksi yleisnimeksi, on se ’hanuri’ (E. accordion).

> sirmakka   ’hanuri’ (Harmonika) ~ sermakka ~ ka širmankka

         < ven.šarmánka ’posetiivi, väntorel, leierkast’  ~ puola kataryna 'posetiivi'

         < SSA: Charmante Katharine -sävelmä; "Kaunis Katriina" -lpKld:n luvvjt-laulu)

         ~ ? pers. sūrnā(y) > Tü zurna > roman. surla, ven. zurna

garman         ’hanuri’; garmanja         ’harmonikka’ (lpK - Sverloff)

lpKuola          garman ’hanuri (Harmonika)’ > kie(o)tt-g., ńalm-g. ’huuliharppu' (käsi-, suu-harmonikka)

 

Ja lopuksi:

E. music < gr. mousike < mousikos belonging to the Mouses (goddesses of culture)’

                    ~ gr. mouseion ’temple of the Muses’

Mari:             muzekán’harmonikka’ (v. garmonj, garmoška) ~ múzyk ’musiikki’

muže             ’to perform magic’; mužáŋtše ’povari’ (v. vorožeja, gadalka);

         > mužedáš ’ennustaa’ (v. gadatj)

         ~ mýžo  pahan hengen yleisnimitys’

múžyr            (mýžyr)   ’pari, parillinen’; mužyraŋaš ’mennä naimisiin’ (miehestä)

 

IS 19.8.14

ONKO TÄSSÄ MUSIIKIN, SHAMANISMIN JA SOIDINMENOJEN SYNTY? ALKAAKO KAIKKI HANURISTA?

- (18.11.14) Seuraava musiikkisanasto ("Soitto- ja tanssitermit I-IV") on ryhmitelty kielten mukaan siten, että kunkin kielen kohdata löytyvät useimmat käytössä olevat musiikkisanat. "Soidinmenot I-XVI" sanastossa jaottelu (kohdat 1-40) ei perustu kieliin vaan sanan/tavun ulkoasuun. Sanastot menevät luonollisesti päällekkäin. Mutta kun jaottelu on kerran tullut tehtyä, niin molemmat tavat ovat tässä, jotta lukija voi valita itselleen käyttökelpoisemman. Oheisessa sanastossa valikoima on huomattavasti pienempi kuin Soidinmenot-kokoelmassa, mutta jälkimmäistä voi käyttää lisätiedon etsimiseen.

On myös syytä katsoa sanastoja dokumenteissa "Soidinmenot - yleistä" (sis. mm. joiku- ja leudd -sanojen kokoelmat) sekä "Kantele I-III", koska niissä on runsaasti muualla käsittelemätöntä musiikkiterminologiaa.

 

F.              ikittää          ’nikottaa; nyyhkyttää; änkyttää (SSA 222);

         äännellä kiimaisen sonnin tavoin’; ve ikutada, ink. ikostā ’nikottaa’

         ~ vi iki(s)tada, ikutada ’änkyttää, hihittää; nyyhkyttää, nikotella’

         >? unk. iker = kaksonen >? Ägräs ~ F. ikä

ikä               (> iki-, ikuinen) ’Alter’; ve igahīńe ’ikivanha’, va itšä = ikä ’ikä’

         > lp. âkke ’ikä, elinaika, pitkä aika’ > jâkke ’vuosi’; md ije, tšer. i(j) id.,

         ~ iäš, ijaš ’vuotias’, unk. év ’vuosi’, éves ’-vuotinen, -vuotias’

         < ieur. *iēguā, vrt. liett. jegà ’voima’ (>? joiku)

         ~ kr. hēbē ’nuoruuden voima, nuoruusikä; täysikasvuisuus’ >? wog. eüküä

kortata          ’korventaa, paahtaa, pyytää, tavoitella, penkoa, kähveltää'

         > ka ’harata, haalia, kiskoa’;

         > lp goar'det ’paahtaa, korventaa, kiihkeästi pyytää

         > mdE kirtams, kurtams, M kərtams ’korventaa, paahtaa’;

         > tšer  korδem ’kuljettaa palavaa pärettä uhripöydän ympäri, savuttaa (ennen rukousta so. suitsuttaa)

         > Koivulehto 1979 Juhlak < ieur *krd- ’palaa, hehkua, lämmittää’

korttaa          ’taikoa, pilata et. pahansuovalla katseella' (Sm kortto jne)

         ~ lpN goartot ’pilaantua, tulla osumattomaksi; lpLu kuor'htē ’vatsakipu’

         > lpN guorte ’jonkinl. eläin, jonka uskotaan aiheuttavan sydänkipuja’

         < lpN guoržo ’henkilö, jolla on paha silmä’

kutea              (kuden)'leka (om fiskar)';

         Ostj. chujem 'lägga rom' <? ostj. DN χu`t'  'kala' (k'u`l')

laulaa              'singen' = lp law'lot 'laulaa'

         >? Latv. laulát 'laulatama'; lauliba 'abielu'; jaunlaulātā 'morsian'

         >? Azerbaidjan lejlək 'toonekurg'

loilu               ’laulu’ (Gottlund: Bellamannin laulut - kansiteksti)        

         ~ SSA: Ka loil 'unilaulu' > loilotus, renkutus > lat. lud(ensis) = leikki(vä)

21.11.97         luikauttaa >? vi. luik 'joutsen' > luihk > leuka

         ~? jouko = joutsen> Joukahainen > ks. joiku

         > F. ’luoda’ (Luoja ’jakoi’ maat vedestä) >? R. ljud (ääni < Saam: luo∂o (erämaa; S. Einöde)

Uno Harva: Suomalaisten muinaisusko: F. löyly; Lp lievl ’höyry’

         > ’henki’ = syrj. lol, votj. lul, ostj. lil, vog. lili, unk. léelek

         > Viro leil, liiv. läul ’höyry; henki, elämä’ > laulu

 

SKES:         Soida (1054-1056) > ks. Soidinmusikki XIII:32
SSA           (Suomen sanojen alkuperä) III s.193:        

soida - "...On oletettu, että tähän yhteyteen kuuluisivat myös tšer šo (ša) > šaktem/šoktem 'soittaa; soida'; vog. soj/suj 'puhe, ääni; huuto, sanoma'; ostj. söj/sej, sij 'ääni, puhe; huhu, tieto'; unk. zaj 'melu, hälinä'; silloin soimisen merkitys olisi primaari ja ims kielissä tavattava merkitys 'ajaa, ajattaa; moittia' edellisestä kehittynyt... Lätökohtana voisi olla onomat.-deskr. nopean liikkeen ja sen synnyttämän äänen kuvaus (kulkuneuvo, keppi, soittimen kieli)..."

IS 18.5.2014: Lähtökohtana voisi olla myös soidinmenot, jolloin 'juoksulla olo t. ajo yhtyy äänentuottamiseen. Tässä on perusero oman lähtökohtani/lähestymistapani ja ortodoksietymologian välillä.

F. soida   ~ S. süd ’etelä’; lpKld soije, soive ’etelä; lämmin (= Est. soe)’

         >? E. zone ’piiri, kehä, raja, vyöhyke’ ~ soidinreviiri ~ ? Gr. zωŋ 'life'

         ~ Liettua: LPR300: žaidimas  'peli’ ~ ’soidin’         

         > zaidejas 'pelaaja' > zaidziu ’play’

         > E. goat ’animal that jumps about’

         > Est. soi ’oinas, jäär’ (pässi), sokk 'pukki'; syrj. šoi ’laip’ (ruumis)

         >? soitto >? saivo-soidin (S. Zeit = aika > taide!).

         >? Ven. soite ’suguëühe, koitus’ = F. soitto = Lat. coitus

         >? ven: baránj’oinas, jäär’ (pässi)

soida         ’(er)klingen, -schallen; balzen (olla soitimella)’; ka soija id.

         - soidin ’lintujen kosiomenot’; ly soittoa ’soittaa; tykyttää (valtimo)’

         > Agricola: leikkiä = soittaa >? sm. soiva < koivu (kova, kuiva);

         ~ ve soitta ’soittaa (torvea, pilliä); lyödä jymäyttää’; va seittā ’haukkua’

         ~ vi sõita ’ajaa, ajella’; sõidelda ’torua, riidellä’; li seitə ’nuhdella’

         = lp čuoggjât ’soida’, čuojâtit ’soittaa’

         ~ Kld soiv(e) ’lämmin, etelä’ (saivo-suoja)

         ~ ? tšer. ša-, šo- > šaktem, šoktem ’soittaa, soida; kuulua’

         ~? tšer. čəń ’äänekkäästi’; čojn ’takorauta’; unk. zaj ’melu’

         > ostj. söj, sej, sij ’ääni, puhe; huhu; tieto’ (> vog. sij id.)

         ~ vog soj, suj ’puhe, ääni; huuto, meteli; sanoma, maine’;

         ~ liv < lätt 2131 zōig 'Säge' (saha) < lett. zagiš id.; zāks < mnd sage

         ~? E. saw 'saha' ~ say/said 'sanoa/sanoi' ~ E. joy;

         ~? S. sagen 'sanoa'S. singen ~ S. sängen 'soittaa' ~ 'paahtaa'

 

Karjala, Impilahti: pajattua 'laulaa' > Hyvä nuapur hyviä pagisoo, a paha pahua pajattaa.

romata         'soittaa epäsointuisasti'

rämbyttiä      'soittaa huonosti, epäsointuisasti'

Livvi:            (Aunuksenkarj.) keükkä, keükkü ’kleiner Hügel, Anhöhe’ (Mullonen 1995).

Lyydi:            bajuttada         ’laulaa bai bai:ta kätkyttä soudattaen’

         ~ pajattada ’laulaa; veisata’ < v. pet', pojút'

         > pajo         ’pesnja’ (laulu); lühüd pajo ’tšastuška’

igrak           ’mielitietty’ Av. igraljnik' ~ v. igrók ’pelaaja, peluri’ <? v. igratj

 

Vepsä:         bajutada         = laulaa ’baju-baju’ uinuttaessa lasta

         ~ pajatada         'laulaa'; pajo 'laulu'

kim              ’kiima’ ~ lpK: ǩee'mm = kiima

         ~ ven. gimn 'hymni, laulu’ ~ gumnó ’luuva, puimahuone’

         = ven. tok (virta, puimatanner; soidin) > tokovánie

         > ven. tókar’ ’sorvari’ >? esp. tocar ’soittaa’

         >? tokka-touch-dog > toxid-takomo-tecken >? gemini

launda         ’laulaa’

lölitada         ’laulaa, hyräillä’ = ven. napevát', napét' >? lyylitellä

soit              ’soitin’ = ven. svistok, dudotška

soit           = paimentorvi; soita = soittaa torvea > hän soitab

soitta           (pal'l'aižel)         ’takoa, hakata (muruiksi); pieksää’ = v. kolotit' >? soittaa

         ~ haugoida ’halkaista; pilkkoa’ = v. kolót'

voik            = itku; voikta = itkeä (sekä itkemisestä että itkuvirrestä) >? joiku

 

Vatja:             (venäl. "l" [л] = "l".)

laulaa,         lauloa    = laulda; laulo, laulu ‘laulu; laul, laulmine‘ = v. pesnja; penie

                  Laulõmmag i tanttsizimmaG = laulsime ja tantsisime; Sizaz laulab = ööbik laulab (satakieli)

               > lopulaulu (Lu Li lorilaul) = v. pohabnaja pesnja

              >  Lu Lopulauluja miε em tää, miε en pillittännü  = ’Lorilaule ma ei tea, ma ei mänginud pilli’

                 (laulti lõõtspillimängu saatel); laulõlla = laulda (petj, napevatj)

> laulattaa         1) ’matusetalitust pidada, jumalasõnaga matta (lauluttaa, laulõttaa)’
         2)  ’matusetalitusel õnnistada’  3) ’laulma ajada v. panna’; petjsja (pajótsja, pelosj)

lõõri                   1) ’lõõri!’ - ’lõõritussõna rahvalaulu refräänis’; 2) ’kurkku’

         > lõõrittaa ’lõõritada’ (laulaa) = v. (zvonko) petj

lõõz (lões)     ’kiigelaulu refräänielement’; lõõsab mettsez ’kolab metsas’

         ~ lõõža         ’suusk’ (suksi) < v. lyža

lõõtsuta      = lõõtsutada, (häälekalt) hingeldada

mäŋko          (mäntšü, mäntši) 1) mäng (leikki; v. igra);  2) mäng (soidin; v. tok)

         3) mänguasi’ = v. igruška > pimopilkkoa mäńd'ittii = pimesikku mängiti

         > (metsise-, tedre) mäng (tok) >? Esp. tocar = soittaa

         > Se (kuli kiila ’kurni’) on mehhii mäñko, pojod mäntšääs kuli kiilaa

         > mäŋkova         'kerge, mänglev, lõbus' (v. legkij; kevyt; lievä, helppo)

         >? F. leikki >? ’karata’ = tanssia

> mäntšäG         (mäntšää)leikkiä, pelata; soittaa’ (mändšī, -tšiväD, mäntšäväD)

         ~ vir. mäng >? Meandaš > F: mäntä, hierin >? (Ilo)mantsi; Mäntsälä

         = mäntšeä (mäntšiä) ’mängida’ = miε mäńd'en = ma mängin

> mäntšü         ’mäng’ (igra) ’leikki’; mäńńü(D), mäntšüä;

         > mäntšü aik ’kihu/mängi aeg’ = v. vremja tetški ’kiima-aika’

pilli                  ’pilli’ = ven. svistul’ka; pillittä:G ’soittaa’; pillitelläG’soitella’

rakko-pilli         ’toru-pill’ (säkkipilli) = Ven. volynka (Joenperä murt.) <? Wolynia

sõittaa          1) tõrelda, riielda, sõidelda, pragada, (läbi) sõimata

                    2) sõidma, sõitu tegema (matkata, matkustaa)

         > sõittamin 'sõilemine, riidlemine' (v. ukory, branj, ruganj)

         ~ sõittõlu 'riid, tüli' (v. ssora, razdor); sõittõlusõna = sõimasõna 'sõimusõna'

sõitõlla         'tülitseda, riielda, tõrelda'

 

Kettunen, Lauri: Vatjan kielen Mahun murteen sanasto (1986): LPR 431

kikkerpal'li         ’kuperkeikka’; kukertāG ’kaataa’

         >? est. Kukkerpillid; teeren kukerrus; kikki-kuherrus

лauлāG            ’laulaa’

mäntšäG       = ’leikkiä, pelata, soittaa’ (mändšī, -tšiväD, mäntšäväD)

         ~ vir. mäng >? Meandaš > F: mäntä, hierin >? (Ilo)mantsi; Mäntsälä

seiteллaG        (seitteлemmā, seittē) ’kiroilla, torua, riidellä’ = ven. rugat’sja

         ~ seittāG (seittemā, seitā) ’torua, moittia’ = ven. rugat’  >? soittaa-seita

tšävelläG           ’kävellä’ ~ tšävväG  ’kulkea, käydä’ >? säveltää (kuka keksi?)

         ~ vrt. est. sõita ’ajaa, ajella’ ~ sõit ’soitto’

 

Dmitri Tsvetkov: Vatjan kielen Joenperän murteen sanasto (LSFU 25) toim. Johanna Laakso (> ks. LPR 383):         

drubattši       ’tromperer’ (torvensoittaja) < v. trubatš; truba > druba ’torvi’

         ~ drubittema, drubitta ’pasundama’ (soittaa torvea/paimentorvea)

         < v. trubitj, igratj v rožók (sarv muusikariistana; trompet; lutu-, karjasarv)

         ~ trummu ’trumm’ (rumpu) = Ven. baraban

kanneл           ’kannel’ (kantele) = v. gusli

         > nät sel mehel kanneлa tšēlet pillitteväd niku pajattevaD....

kīkkuj(e)          ’kiikur’ (hyppijä - johonkin uskonlahkoon kuuluva);

         > kīkku ’kiigu’ (keinu); kīkkuma ’kiikuma; kõikuma’ (hyppiä, keinua)

         ~ skripk         ’kiikkannel’ (viulu) < Ven. skripka

         > skripka pillittemä ’kiika lööma’ (soittaa viulua)

kimauttema         ’laulaa/puhua hennolla/kimeällä äänellä’

лauлo                 ’laul’ (laulaminen) = v. penie

         > лauлoje ’laulu laulja’ (laulaja) = v. pevets

         > лauлoi linnukkein ’iidutaja’ (laululintunen) = v. pevetšaja ptitška

         > лauлottema, лauлotta         ’laulatama’ (toim. ruumiinsiunaus) = v. otpevatj

mäŋko            ’peli, pelaaminen’

mäńńüttemä,   mäńńüttä         ’mängatama; huvittaa leikillä, leikittää’

         = ven. zabawljat' igroj

mänt                'mänd’ (mutovka) ’härkin, mäntä’; mäntämä, männet ’mändama’

         ~ mäntü ’mände’ (sosnovyj), ’mänty-’

mäntšü             ’mäng’ (igra) ’leikki; soidin (ven. tokujut)’; mäńńü(d), mäntšüä;

         > mäntšü aik ’kihu/mängi aeg’ = v. vremja tetški ’kiima-aika’

mäntšümä,        mäntšüä ’kudrutama, mängama’  >? Vatja: ~ F. ”k” ~ Est. ”g

         = v. tokovat’, igrat’ ’leikkiä; olla soitimella’ >? esp. tocar ’soittaa’

nōīD                 ’nuotti’; nōti tširje ’noodi raamat’ (nuotit, nuottikirja) = v. noty

pilli                   ’pill’ (soitin yl.); pilliä puhuma ’soittaa pilliä’ = v. igratj na svireli

         > pillittejä ’muusikant’ (soittoniekka) = v. muzykant;

         > pillittemä, pillittä ’soittaa’ >

         (garmeni, gitari, oreli, rakko-pilli, ruskov, skripk, šarmaŋk, zāлE)

skripk               ’kiikkannel’ (viulu) < Ven. skripka

         > skripka pillittemä ’kiika lööma’ (soittaa viulua)

         > struna (< ven.)’kiiga kell; soittimen kieli’

toro                 'tori’ (torvi, piippu) = Ven. truba

         ~ toro-/doro-? pilli ’torupilli’ (säkkipilli) = Ven. volynka

         < ven. volýnetsj 'Wolynian asukas' (?)

tšätšüttemin       ’loilotus; tuudittaminen’ = l'ūl'uttemin >? F. kätkyt

         ~ tšätšüttēmä, tšätšüttä         ’hällitama; loilutama’; F. ’tuudittaa’ 

         = ven. katšat’ (= ubajukivat’) ’keinuttaa, tuudittaa’ 

         ~ ven. tetška 'kiima' < tetšenie ’virtaus’

tšävelemä,          tšävel ~ tšävellE         ’uitma; kävelema, heitlema’ (ven. dvigat’sja)

         = (kävellä/liikkua hitaasti); tšävelen; jänes tšäveleb >? säveltää

turu                    1) ’turu’ (tori, markkinapaikka) = Ven. bazar, rynok,

                          2) ’toru’ (torvi) = Ven. truba > ks. drubattši >? Thor

         > turuttema ’torutama’ (soittaa torvea) = trubitj

vēreltēmä         (лauloma) ’tallerdama’ (laulaa) = Ven. petj

 

Inkeri:

hümissä          ’hymistä; kumista’ ~ hünissä ’laulaa itsekseen hiljaa’

         ~ hümmissellä ’vavista’; hümmässüttä: ’värisyttää’

keitsaDa         ’telmiä, peuhata’;

         ~ kekki  ’lasten leikki’ (hypitään yhdellä jalalla) >? lpK kikki-hyppy

         ~ keksuttā ’kävellä lyhyin, nopein askelin’

trallaDella        ’soittaa (kannelta); vrt. trallaDa ’juoksennella’; tralluttā ’laulella’

         ~ vrt. vi sõita ’ajaa’; F. rallatella ’laulella (ilman sanoja)’; ralli-laulu/ajo

 

Nirvi, 1971 - Inkeroismurteiden sanakirja (yl.):

laulu;          laulā:         laulattā 1) laulattaa,

         2) valmistaa sairasta kuolemaan; siunata (ruumis)’; laulā ’antaa ilmi’

         > Isuri-Hevaha:         laulaG ’laulaa (laulda)'

lovaDa        'kulkea, kävellä; ajelehtia' (lovajāt = ajelehtivat; lovajā ’kävelee’)

         > lovissa, lovisō = kävellä siellä täällä rauhattomasti (ed.takaisin)

         > lovvīne = edestakaisin kulkeminen

         > лovisəmma 'luusima' ~ lovi (loveD) ’rako’

         ~ Viro: lõuata’kiljua, ulvoa, rääkyä; haukkua (moittia)

         ~ Vatja: lõvata ’(ringi) käia’; tšävelläG  ’kävellä’

         >? F. säveltää >? leudd/luvvt

         >? vrt. F. soittaa ~ Est. sõitma ’ajaa’; lpKld: ai(j)e ’venäl. laulu’ >? F. ajo?

luDuttā         ’soittaa paimentorvella’; l'ul'uttā ’laulaa lapsi nukkumaan’

         > luttu = irtaantunut ontto sarvi

         < ven. ljuljukat' ~ vrt. luul'u ’kätkyt’ < ven. ljul'ka

lueDella         ’luetella; esittää itkuvirttä’; luettā ’luettaa loitsua’

         ~ lueDella         = luetella; esittää itkuvirttä ('itet't'ī, lueteltī')

         ~ luettā          = luetella loitsua > luvaDa = luvata

         ~ luGu         ’lukumäärä; tahti; mitta; loitsu/noitaluku; otsake ym.’

soittā            1) ’soittaa’, 2) ’kulkea, mennä nopeasti’, 3) matkustaa;

         > soittu (pl. soitot) ’soitin, soittoväline, pilli’ (= vir. soittu); soitto ’soitto’

         > sūrsoittu         ’tuohitorvi’; sūsoittu ’pajupilli’; soiDella ’soitella’

trallaDella       ’soittaa (kannelta); vrt. trallaDa ’juoksennella’; tralluttā ’laulella’

truba                  1) savupiippu’, 2) vesiränni, 3) (paimen)torvi (tuohipääll.) < ven. truba

         > truvittā ’soittaa torvea; ’puhub sarve’; truBat'šista ’nuohooja’ (!)

         >? truveeri-trumpetisti

 

Liivi:        

haravoDi      ’ringmäng’ (tyttöjen tanssi)

kùora-         ’korva-’ >? E. choir ’kuoro’ > choral

lōt               ’Gottesdienst’ >? Est. laat 'markkinat' >? leudd yms.

loùlə             ’singen’ = Est. laulda, F. laulaa ~ loul  ’lindern’

         ~ loùl ’Lied, Psalm, Gedicht, laulu’;

         ~ loùliB ’Trauung, Ehestand’ (= lōlattəks)

         > neitsəd lōlistə lōlid'i ’die Mädchen sangen Lieder’

         ~ lōlaji ’Sänger’ (Sal. loulai) ~ Est. laulja

         > lōlattəks ’Ehe’ (avioliitto, Est. laulatus)

         ~ lōlattə ’trauen’ (vihkiä) = Est. laulatada ’laulattaa’

         - (Uibopuu s.200: Livõ lõlõd 'Liivin runoilija (= Est. 'luuletaja')'

mängõ         = Est. mängima ’soittaa’ (itämersen-suom. sana) (spielen, tändeln)

         (Alo Raun: Eesti keele etümoloogiline teatmik, Maarjamaa, Tartu 2000)

         ~ meŋgil'(ž) ’wunderlich; Narretei’

         ~ meŋgil't't'ə ’wunderlich sein, närrisches Zeug treiben; spielen’

seittə             1) ’können, vermögen’ = Est. suuta

         ~ vrt. Est. sõita ’soittaa’ (fahren, durchdringen; vereinen)

                     2) ’züchtigen’ ~ Est. sõita ’belästigen, quälen’

s.366              siedà         ’(hän) laulaa’ (? - epäilyttävä; ei K:n sanak:ssa)

ziŋG               ’weltliches Lied’ (loùl) ~ Lt. zińge

         > ziŋgə ’singen’ = Lt. zińgēt < Deutsch: singen

         > je'dz-ziŋgiji ’vorsager beim singen’ (muut laulavat refrengin)

         < je'ts- = Est. ees-, F. edessä-, esi-

Uku Maasing: Eesti usund, Ilmamaa, Tartu, 1995:
Liivi ’jeng’ tähendab hingamist, hingust,...hinge; jengoneitsöd on haldjaneitsid... Pääle selle tuntakse Liivis ainult ’läül’ [F. löyly] sõna sääraseis lauseis, nagu ’laskis leili välja’, ’leilikurk’, kui seda tarvitavat enam loomade puhul nagu Lõuna-Eestis tossu...  >? jeng ~ iänj-hengk

Lett. Lehnwörter im Livisch = Liivi < Lätt:

lē'l'              ’Nachtschwalbe, Ziegenmelker’ (yökehrääjä)

         < lett. lelis (lē'ls) >? est. leelo & leelis ’lipeä(vesi)’

         > Est. leelutada ’juorottaa, juorotella; (joikua)’;

         > leelutus ’(laulun) juorotus, juorottelu’

2111.             ziŋG         ’weltliches Lied’ < lett. zinge < dt. singen ’laulaa’

         ~ 2112. ziŋgə ’singen’ (maall. lauluja) < lett. zinget, -gât id.< dt.

2147.             zva'ńńə ’läuten, telephonieren’; zvańń ’läuten’ < lett. zvanit ’läuten’

         ~ 1745.         sazva'ńńə         ’zusammenläuten’ (soittaa yhteen?)

         < lett. sazvanit ’läuten’ (perfektiv) >? sono-sone; swan: vannoa

         ~ ? vrt. leda ’joutsen’ ~ S. Laut ’ääni’ > Lied >? suonikaula-song

trump             ’Trumpf’ (korttip.’valtti’) ~ lett. trumpa < germ. ~ est. trump

         ~ lett. trùmpet ’valtittaa’;

liv.                   trumppət ~ lett. trumpe, trumete(s) < nd. trummete ~

          ~ mnd. trumpe ’trumpetti’ >? trommel-drum (~ 'kuninkaallinen'?)

trūB                 ’Röhre’ (putki) ~ lett. truba, trube < russ. truba id.  ~ est. truup

trūvə               (trūr, trūv)         ’trauern’ (murehtia, surra)

         < lett. truvet < nd. trūren >? trouveerit ja trubaduurit

 

Viro:                 

aas               ’silmukka’ (f.); ääs '(sepän) ahjo'; ass ’akseli’ (m.) ~ ais ’aisa’

j(u)ordak       (joruma)          'jorista', laulaa syntymähumalassa' (Enen tieto)

kiik                ’keinu, kiikku’ >? kiika lööma 'soittaa viulua'

kõnelda          ’jutella, sanoa, puhua’; kõne 'rääkimine; keel'

         >? Latv. skana ’heli, hääl; kõla; ääni’; skaitīt 'loendama; peast lugema'

         > skandināt = (tasakesi) kõlistama ~ Biezais: škindēdams ’klingend’

         > (at)skanēt ’kõlama, kostma, helisema; kajama’; skanradis 'komponist'

         > skandarbs 'muusikateos' >? F. sana; est. kõne ’puhe’ >? Skandinavia

         ~ vrt. lat. sono ~ E. sound, S. Ton; E. scan ’tutkia tarkoin’ >? scandal

> Etelä-Viro: konehtia’noitua, taikoa’, konella ’puhella, torua’, vi. kõnelema ’puhua’

         > Karjala: koneh 'nõidus, taig' >? skand. kone (?)-noita; lpK kunnj

         ~ kõnerus’haarainen puu aurankuljetusta varten’

         ?= sm. konepuu ’tarvepuu’; murt. kone(h) ’työkalu, taikakalu, koje’

laat               'markkinat'

leelis              ’lipeä(vesi)’

leelo               'Kagu-Eesti lüüriliste rahvalaulude refräänsõna; regivärsiline rahvalaul'

         > Est. leelutada ’juorottaa, juorotella; (joikua)’;

         > leelutus ’(laulun) juorotus, juorottelu’

liigolaul            'läti jaanilaul' < latv. līgo 'läti jaanilaulu refrään' ~ latv. līgot

         ~ Etelä-Viro: liigutama ’laulaa juhannuslaulua’;

lõuata              ’kiljua, ulvoa, rääkyä; haukkua (moittia)

lutt               (sarvest) 'karjapasun (ka rahvapillina)'

         > lutsima 'imama' ~ S. lutschen 'imema, lutsima'

         ~ vadja luttu 'lapselutt; karjasarv, -pasun'

         ~ isuri luttu (õõnes) savesti lapselutt'

         ~ vepsa lutt 'karjasav; vilespill'

luuletama         'värsse looma'; (kõnek.) 'fantaseerima, valetama'

         ~ F. luulla; lp lollat 'armukade olla' >? est. loll 'tyhmä, hupsu'

         > luuletus 'runo'; luule 'runous'

mäng                 ’leikki, peli; soidin, soitto’; mängima ’leikkiä; soittaa’ = liv. mängõ

         > mängida ’soittaa,mänkiä'  > mänkeri

> mängima         'harrastama mingit tegevust tema enda pärast, meelelahutukseks, lõbustuseks;
                          pillil muusikahelisid tekitama'

         > mängud = soitto, soidin ~ Kamass: məŋgεm 'mennä, kulkea'        

         - liivi mängõ 'mängida'; vadja mäntšää 'mängida',

         - soome mänkiä 'mängida; karjuda; taguda'; mänkyä 'valju häälega rääkida'

         - isuri mängüllä (alalütlev) 'lauldes (lindusest)'; mängüdellä 'mängima õpetada'

         - Aunuse karjala mängüö 'valju häält teha, möirata, ulguda'

         - lüüdi mängüdä 'kiljuda, vinguda (karu)'; vepsa mänktä 'karjuda'

         > ks. Saksan etym. mengen (<*mang 'mischen') 'mischen'

rääkima, -da          'puhua’;  röökima ’huutaa’; F. röhkiä

         < rääkuma 'rääkiä' <? alemsaksa spreken 'kõnelema'

         ~ liivi: räukõ 'karjuda, valjusti nutta; määgida' > räkob 'karjuu'

         ~ isuri: rääkkiä 'rääkuda'; karjala: reäküö 'kisada, röökida';

         ~ lyydi: riäguda, riägüda 'kisada, karjuda (linnut)'

         ~ Koltilla tiedetään olleen myös kuolin- ja hääitkuja - [reäkkmõš, rjakmuš]

sõit                 ’ajo, ajelu; matka’; sõitlema = sõita (sõitma) ’ajaa, ajella’

         > sõita          'ajaa, matkustaa, juosta, paritella (eläim.)'; soi = ’oinas, jäär’

         > est. sõidelda ’torua, moittia’

         ~ vatj. sõitõллa ~ ink. soittaa >? F. SOITTAA

togida               ’mukiloida, muksia’ = karj. tokata ~ est. toksata ’tökätä’

         ~ vrt. togu (tobu, tobi) ’uuno’

         >? Esp. tocar ’soittaa’ ~ ven. tok ’puimatanner’ >? toxid

tokk                  1) (lanka)vyyhti (fem.), 2) keppi (mask.) < as. Stock ’keppi’

         ~ toksata ’tökätä’, toksida ’tökkiä’

         ~ tukse ’sykähdys’; tuksuda ’sykkiä’  ~ liv. tõkšlõ id.

torupill               ’säkkipilli’ >? tõru ’(tammen)terho’; toru ’putki, torvi’

äiu aa                'tuuti (lullaa); äiutada '(laulaen) tuudittaa' >? Russ. aie (> lpKld)

Etelä-Viro (SUST 230):        

hähad              ’häät’; hähk, wähk häät; viE hähkämä ’laulaa häälaulua’

igratama          ’porata, kaivertaa; liikkua rauhatt. edestakaisin’

         > igratsema ’keinua’, ’schwanken’; igritsema ’tihkua vähitellen’;

         ~ vi ugritsõmma ’nokkia’ ~ ? ven. igrat ’pelata, leikkiä, soittaa’;

         ~ latv. ierakt ’kaivaa sisään’; ierietēt ’herua, vuotaa’ >? F. eritteet

ira                     ’kiimainen’ (?) ~ irama, irisema ’huutaa, inistä’ ~ sm. irstas <? *irta-

         >? esp. ir ’mennä, käydä’ (vrt. ’juoksullaan’); smj. iir-

oletuspüha          ’helluntai, pääs. jälk. sunnuntai’

         ~ vi õletama ’laulaa häissä’ (?)

 

LpE:        

1051         лauлajis         = ’der immer singt’ >? F. laulaa

2353         stuokamε         = (<sk.) ’Spiel’ >? Esp. tokar = soittaa

 

lp(R):         (mm. L-crantz)        

čüöjij          'läuten, lauten, tönen ('soida')'; čuäj à 'tönt ('soi')'

         ~ Suj. L. cuot't'ahk, Präz. Ez. cuot't' à id.

         >? huutaa = shout ~ soive

         5) čuojεhtit  'mit einer Pfeife spielen, musizieren'; 11) čuojanas 'Pfeife'

noojitij         ’ein Zauberlied singen’ = noojTàmεniε > nojTot.

ski'ocahk      '(grob) spielen'

speli             'Musikinstrument'; sPellij 'spielen, musizieren'

strä'j'le'diht   'summend singen'

süŋkij           'singen'

tukkarr          'Spielzeug' ~ Nielsen: dukkurâd'dât 'spielen' >? Esp. tocar

lpN:        

joiku - ks. erill. dokumentit                 

čierrut         ’itkeä’; čierrá ’itkupilli’; čierrát (pl.), čierus (čirro-) (sing.) ’itku’

čuodjat         ’soida’; čuojan ’soitin’; soaihtit ’soittaa’ ~ cuoggjât = soida;

         > čuodna ’säe’; čudnet ’säestää’ ~ sodjat ’sujua’

čuojahit         'soittaa'; čuojanas 'soitin'; čuojihit 'helähtää, soinnahtaa'

Itkonen:         lawlot = laulaa > law'lom = laulaminen

         > lāwlâ(g) = laulu (Lied, Gesang, Weise)

lpIn:         

sierrâđ,          sie‘râdiđ ’leikkiä’ ~ sierâ ’leikki(-kalu)’ ~ sirroođ 'laahustaa'

         ~ sirdeđ ’siirtää, välittää’; sirottâs ’suden tokasta ajamat porot’

         ~ cirgiđ 'ruiskauttaa'; cirgođ 'ruiskuta'

         ~ čiärru ’itkeä’ ~ čirgáđ ’karjaista’

         ~ Arab: širra = evil; ill; harm; Palest: širrīr = (hāti) ’syntinen’ (sinful)

čuoijâđ         ’soida’; čuo‘jâttiđ ’soittaa’

jienâ            ’ääni’ > jávuttem         'äänetön'; jávuttáá 'ääneti' >? avuton iänj

laavlâ          (lavluu) = laulu; lávluđ         = (láávlum) laulaa

lävluđ          (láávlu-) laulaa > laavla 'laulu' = lpIn: livđe, liv´đe ~ liivđe

njälmi          ’suu’; njálmuđ ’soittaa suutaan’

spelliđ         ’pelata; soittaa’ >? R. spela

suái'ttiđ          ’soittaa’ >? lpK: suõmm ’nuotti, sävel' ~ S. Zeit

         ~ suá'málâš         ’hauska, soma’ ~ suotâs         ’hauska’

         ~ suomâs ’suomeksi’ ~ syem‘milâš ’suomalainen’

Inarinsaame (Ravila 1934):

tsubBo          'sammakon...' (tsuoBBu = Frosch) > ks. LPR 153-154

         >? tsåpmut >? s.83 tšuoppe = hieben (durch) = nostivat? >? lpN čappa

                  ńuiəke ēre 'weghüpft' (hyppää pois; est. ära) >? F. niekku

         > s.47-48: ńuoktšam = kieli > ńuoWtša = kieli

                  D'D = sanoo (sagt) >? Samoj: tadibet -šamaani?

lpK (koltansaame): (poikkiviivalla varustettu g on korvattu hatullisella g:llä; hatullinen k on probleema)

cuä'rtt          ’piru’ >? F. kortata

čiurr                  = (hienohko) sora; šäurr = (karkeahko) sora

či?                  = 'sur' (surisevaa tai kihisevää ääntä kuvaava sana) >? metso

garman         ’hanuri’; garmanja         ’harmonikka’ (Sverloff)

hoerr,          hoarr (kluuhkai)         ’kuoro’ (Sverloff)         >? chor

igrr                  (pleäs'sjummuš) ’tanssi’ (m. iigr taans, tanssit); iigrâssiõrr ’katrilli’

         < ven. igratj (soittaa) + lpK siõrr ’huvi’ >? sir-itku

ǩiõkkâd          (ǩiikkâd) 'soida (metsosta)' > ǩiõkk = käki

         > kuõjj = aviomies > ku'vdd = käärme

mâŋŋa          ’perään, taakse’; mâ'ŋŋ ǩie'čč ’perä/taka(pää)’ > mâ'ŋŋed ’myöhään’

         > mââi- ’perä-, taka-’ ~ mââimõs ’perimmäinen’; mââjaž ’perällä oleva’

mäŋgg         ’moni, monta’

         ~ est. mäng ’leikki, peli; soidin’; mängida ’soittaa,mänkiä'  > mänkeri

okoлDuna          'eräs pitkä (katrilli-)tanssi'

         < ven. okoldo(vy)vanie         ’tenhoaminen'

         < o-koldóvátj 'tenhota, lumota, noitua

reäkkad          (riâk'ku; mon reäğğam) ’itkeä’ > reäkkmõš ’itku; itkuvirsi’

         ~ ? riõk'kâd ’kurittaa, pieksää’; reäg'gad ’vihloa’ (korvaa); räkk ’rakko’

          > virsseed ’laulaa itkuvirttä’ >? Sverloff: réhk ’vihollinen’

         > rää'ǩǩes(vuõtt) ’rakkaus’ >? F. rääkyä - rikkoa; ven. greh ’synti’

siõrrâd          'soittaa; pelata; pitää häitä ' ~ čierrut 'itku'; sierrâđ 'ilo'

         >? Soitto on suruista/soraäänistä tehty... lpK > šurr ’iso’

         > syrj: syrki ’kullimäng’ (hippasillaolo, v. sálki)

         > Kamass: śārəl'am = (śāriiεm, śεrəl'am) soittaa, musisoida, pitää hauskaa

soi'ttjed          ’soittaa’; såitt ’soitto’~ soojted ’sujuttaa’; soojjâd ’sujua’

         ~ soittad (suitted) ’suoda (antaa?)’ > såhttjed ’sulaa’ (lumi)

suõmm         ’nuotti, sävel, äänenväri’ (= Sv: suámm)

         ~ suõm'mu (suâm'm) = omituinen > sõõmeed ’kumista’

         ~ Mari: sem         ’sävelmä, laulelma’

         >? Portugal: som         ’ääni, sävel, sointi’ < Gr. simaíno         ’soida’

tõõkkâd         ’naida, nussia, olla sukup.yhteydessä’;

         > tõõkkõõttâd ’paritella’ (m. koirat) >? F. tökätä

 

lpKld (T. I. Itkonen: W-buch I-II)                          

ājja,                   ājje, aija, aijε, àijε ’venäl. laulu, pajatus’ (itse asiassa ”huutaminen”)

         > aijad (ājje-, ājja-)’laulaa, pajattaa’ >? ajaa ~ laulaa

         ~ ai, T + ajje ’hoi! hei! > lpK äjj = isoisä  >? karhu

         >? sm. ”ajaa”, est. ”sõit-” = matkustaa

> vrt. Uno Harva - Suomalaisten muinaisusko:

est. äi            (äiä hoog ’ukkossade’) ja äikene; lapin aijeg ’äijä’

         ~ est: äiu aa 'tuuti (lullaa); äiutada '(laulaen) tuudittaa'

         >? Lat. *agiom ’thing said’; aio ’I say’ > adage

         ~ Gr. ōidē         ’song, (> ode)’ ~ parōidia < para- + aidein ’to sing’

         ~ Lat. ajo ’sanoa, myöntää; käskeä; suostua’ > Ajus ’ääni’

~ 836.                  juəīgkaD: (S) juaīGaD’joikua (kovasti), useat yhteen ääneen,

         niin ettei sanoja erota); itkeä kollottaa, parkua kovasti (lapsi)’

         ~ vrt. 824 (N, F:n) jägam ’itkeä’ (epäiltävä?)

         > 428. S reäokkA, juaīGA ’itkeä ulisee(?)’; K +reakmuš  ’poru, parku’

P k'ieллa          ’kieli’ = K-T kīллa, A. +k'ell = lpN giellâ

         ~ P k'ieллa ’kello’ = K-T kieллa

kiokkaD          > kīγγi > keokkaD > kiGkaδ  (kiGkaδ) > kiGkad > kiGkin = soida 

         (varsinkin kun metso ’hijoo’ l. ’kähisee’ soitimella) >? hugg-orm

         > N K T (myös) laulaa, hyreksiä   (>? ’kiekua’; ’kiehtoa’; ’kiihtyä’)

         > T noitua (lovinoidasta) (> S. ’summen’) (Itkonen 1958) >? kukkua

= (s.127)         kiokkA(kiok'k'e) = kyykkä, keila  (>? ’kyykky’, ’kikke-li’)

         *kikker         = kolmikulmainen luu poron kallon takapäässä

         >? kikimora          v. ’noita’ >? E: kick = potkia

         > Kolt: ǩiõkkâd = soida (metsosta) > ǩiõkk = käki

         > kuõjj = aviomies > ku'vdd = käärme

         >? kiekua > kukkua > kiikkua > kivi > kyy (hugg)

ǩiõkkâd         ’kiekua’; ǩiõkk ’käki’ = lpN giekkâ >? kikki-hyppy; kukkuu-cock

         ~ ǩiikkâd ’soida, olla soitimella’ (linnuista) >ǩee'mm, ǩee'mes ’soidin’

läullad, laullad         ’laulaa’  SOITTO- JA TANSSITERMIT II