Soitto-tanssitermit II

Soitto/tanssitermit II: LpKld ("laulaa" > loppuosa > Jukagiiri-alku)

läullad, laullad ’laulaa’ (= Sv: lauvllad); läullad, blouslõõvvâd ’siunata (ruumis)’ 

        ~ Russ. blahoslovénie... 'siunaus' >? E. lullaby; Luuli-luuli.... 

lavla-, K. lavle-, A. lavlø- = veisata > lavla, K. lavl = veisuu

         >? S. los 'irti' > Laut 'ääni' > Licht 'valo' > leuchten 'valaista' > Lied 'laulu'

         > F. loitsu, loitsia > riitti > liitto > lait 'laws' > E. law > light > rite > right 

         >? võihk ??? (onko tätä sanaa?) > kolt. ’riägam’ = rääkyä, itkeä

livta, N. levt 'lappalainen laulu (ilman sanoja)' (tässä i ~ õ)

          > livti-, p.pr. -tāja, N. levtje-, -taj = laulaa

loVtIjeD 'nostaa, kohottaa' >? vrt. S. sengen 'paahtaa'

lűaəiok'k'eD, Nä luεjHkaT, S лoiok'k'eD, T лiī'k'ed, A +lojke- ’valittaa, voihkia, itkeä’

          > P lűaəiok'k'em ’valitus’, K +lujhkem, lujhkmuš, luøjhkmuš, lojkmuš ’itku’

          > T +lihke, K (pl.) + lujkej ’itkijänainen (peijaisissa)’

          >  (Fr. luoikket ’itkeä’) >? lukea, luetella = itkeä 

          ~ vrt. 824 (N, F:n) jägam ’itkeä’ (?); 

          ~ 892. K2. лuəīokeδ ’itkeä’ (haudalla)

          > лuəīokeδ ’itkeä (haudalla)’; лuīokei ’itkevä, itkijä(nainen)’

          > лuəiokoš  ’itkeminen, itku’ >? F. leikki ~ luku ~ Est. luik 'joutsen'

reäokkaD, K reaGkaδ (vrt. edelliseen: r ~ l)

          A +riek ’itkeä; laulaa itkuvirttä; määkyä jne’

          > S reäokkA, juaīGA ’itkeä ulisee(?)’; K +reakmuš  ’poru, parku’

          > K2 reaGk ’itku, parku’, K +riegk ’kirkuna’; 

          > S +reäχkkadem ’itku’ (laulukieltä) (lpN rækkot)

rok      ’torvi, sarvi’ > son sirrgoadi tu(e)rei rogl ’hän alkoi soittaa sotat:lla’

          > rok ’isommasta päästä soitettava lehmänsarvi’

sier     ’oma, eri?’; sier borte ’omaan pirttiin’ (sierrâ < skand.?)

          > siera, sεra ’voima’ ~ vrt. særrâ

sierra, siera, sīrr, (sīrre)’leikki; tanssi, huvi’; sīrr ’hauskaa’; 

          sierr(a), sīrr ’leikki, kisa; tanssi, huvi’; Ko ristsierra ’jokin tanssi’

          43: iγra-sierra ’tanssi, karkelo’; (vanh.) ristsierra ’jkn tanssi’ < v. igra

> sierraD, sīrraδ ’tierata, leikkiä, kisata; tanssia, soittaa’; 

         > iγraž sierraD ’tanssia katrillia’; sīrrei (pl. sīrei) ’leikkivä, -jä’

         > son tεn niiD sīrχaлл ’hän kosiskelee sitä neitoa’ >? sirkkalehdet

         > vanh. kuəl siar ’kala maikkuu’; guslik seærre ’musikantit soittavat’

         > sierramaš, sīrrmoš ’leikintä, kisailu; kirmas’ >? circ-mies

         > koum(a)-, kuaлmadt-sierr(a) ’kolmikisa’ (eräs tanssi) ~ kuəχt-s. ’kaksi-kisa’

         > nelladt-s. ’nelikisa’ (eräs tanssi) ~ ruχχ-sierr(a) ’kyykkäkisa’

         > sīrr-Bεr't, s.-Bar't ’leikkipirtti; illatsu’ 

         >? sir-itkulaulu; sierra-vuori  >? birth >? zero = 0-heros

         > s. 493 pask(a)-sierr(a) ’paasko-leikki (pienillä sorkkaluilla)

         ~ kodd-goddtit-sirrat ’peurantappoleikki’  ~ puottsi-puottsi sierra  ’olla ”porosilla” 

         < ? pieottsE, peεHccE, piedtse ’mänty, petäjä’

         >? vrt. 944 (ńunn) sierrəm (sεrram) ’sierain’; sεrva, sεrv ’hirvi’

         > 945 sirr ’kisaväki’ >? est. särav 'säihkyvä, hohtava'

         > vàusχaz sīrrav ’revontulet (kuskas; lpN guovso, guovsakas) hulmuavat’ 

         >? Kirch-messe < kirvata-kirota > kirmas-kirmata > virmalised

         >? sarves = hirvas > hiir-vasa; circ-herra!

         >? R. kär ’rakas’; Azer: bayati shiras; esp. te quiero!

524 suanarv ’suongeri’, kärväs, häräke, kiermi; riukuteline (suonjer)

         (pyst. kuivattu pikku mänty - oksat lyhennetty)

         ~ suaŋŋad ’mennä, astua sisään’; 

         > suaŋŋ(a)jed, sūŋŋjed, siəŋŋa(d) ’kosia’; V suoŋŋe (soab'no) ’kosinta’

         >? R. sjunga ’laulaa’; sång ’laulu’ >? vrt Songel ’Suonikylä’

> 873     kruGk(A) ’piiritanssi’; krūGGA  sierraD  ’tanssia piirissä’ 

944       (ńunn) sierrəm (sεrram) ’sierain’; sεrva, sεrv ’hirvi’

         >? Kirch-messe < kirvata-kirota > kirmas-kirmata > virmalised

         >? sarves = hirvas >  hiir-vasa; circ-herra! 

945        sirr ’kisaväki’; vàusχaz 

494        sierv(e) (sieBre) ’seura; pyyntiseurue’ >? serve; siempre > sarvi

         = sierve = (pyynti)seurue > sieBr(e) > seaBra > sierven -seurueena

         > siervaD, seäBraD ’seuroa = pyydystää jkn kanssa’ >? est. sõbrad-seura 

499       sīreteD, serχeδ ’levittää (jalkansa, pyrstönsä); avata (pukine)’

         ~ 836. K jūlgeidt sirχeδ ’levittää jalkansa (pl.)’ 

         > juoljēs seraot ’levittää haaransa’; sirr-juəлgka ’seistä jalat harallaan’

         > julket komtkene s˝rat ’levittää jalkansa haralleen’ >? Sarakka

         >? R. kär ’rakas’; >azer: bayati shiras; esp. te quiero!

519        spiella ’pelikortti’; P spellijeD ’soittaa’ (lpN spællâ < skand.)

524        suanarv ’suongeri’, kärväs, häräke, kiermi; riukuteline (suonjer)

         (pyst. kuivattu pikku mänty - oksat lyhennetty)

suaŋŋad  ’mennä, astua sisään’; 

         > suaŋŋ(a)jed, sūŋŋjed, siəŋŋa(d) ’kosia’; V suoŋŋe (soab‘no) ’kosinta’

         >? R. sjunga ’laulaa’; sång ’laulu’ >? vrt Songel ’Suonikylä’

539        svonaD (N) ’soittaa (kelloja) < ven. zvonitj > suoni-sõna-sana-song

572.       ta^n'tsaD  ’astua päälle, polkea, tallata’ = lpN dan'c$at >? dance

581A.     tε'okkadt N. ’ahdas, kiinteä, kireä’ = T taGs

         > P teok'k'ēD ’ahdistaa, tulla täyteen’ > Esp. tocar

581B.     tēokkaD ’tehdä (naista), koinia’ (coire) (mies, koira) 

         > S. tε'ok'kaottaD ’coire’ > lpK id. ~ P tεγγaD ’coire (de femina)’

         = lpN dâkkât ~ vrt. 102. keaūnaδ ’coire'  

         ~ 584. P tōkka, Im. +tok ’sinne’; T. togi tiege ’sinne tänne’

         ~ lpK: tõõkkâd ’naida, nussia, olla sukup.yhteydessä’; 

         > tõõkkõõttâd ’paritella’ (mm. koirat) >lpK te'ǩǩ ’täi’

         >? F. tuikki (kalan) ~ tukka  >? toukka >? Esp. tocar ’soittaa’

         >? koinata; tecken ’merkki’; takoa >? tökätä 

604.       toōka = V. tohk ’pensas, pehko; häpykarvat’ 

         > S. took'k'E, K tookk ’hevosenharja, töyhtö; niskakarvat ~ lpN duk'ke

         > T tokki, V. togu ’salpa, säppi’; tokkuided ’salvata, teljetä, lukita’

         ~ 609. N touokkaD ’vatvoa, vaivata (taikinaa)’ >? Esp. tocar

         ~ 615. tűəok'k'en ’takana, takaa’ >? E. deck ’peitto, peite, kansi’

652.       čeällaT  Nä ’kisata, kisailla (spielen, tanzen; geil sein) (Lag. 540) 

         ~ t'šeaллaδ K ’keikkua’ (vene) = lpN čællot

611.        truba (K) ’savupiippu; A sotatorvi; S helmenpyytäjän tuohiputki’ < v.

         ~ 621. T turbpε ’putki’ (ei kasvi); savutorvi totto; kiikari’ < ven. truba

         >? F. torppa ”savu” >? torvi

624.        S-N tuùok'kE, S. tōukaž ’karvakenkä, nutukas’

816. K2.   d'ōgkodt ’tökötti, tuohiterva’ 

         < ven. dëgotj tökat, kasetõrv; täidas; górnyj d. ’mäepalsam’

861.        kiokkaD > kiGkaδ = soida (vars. kun metso ’hijoo’ l. ’kähisee’)

873         kruGk(A) ’piiritanssi’; krūGGA  sierraD  ’tanssia piirissä’  >? rok ’l-sarvi’

915. K2. ńuχt'š kuŋgast ’joutsen ääntää, laulaa’ >? R. sjunga-sång-ton

 

Komi:

jöla,              jölöga         1) ’kaiku’ (v. eho; hepr. hed)

         ~ jöla  2) ’maito-’ (ven. molótšnyj); jylöm ’jälkeläiset’ ~ kölysj ’häät’

         > sjylan(kyv) ’laulu’ (v. pésnja) (kyv 'kieli') >? kieli = kyy

lesida         = schön (singen)

pöljtny,          pöljavny         ’puhaltaa, tuulla’ (’blow’, v. dutj) >? pölyttää

         > pöljan ’(soitto)pilli, huilu’ (v. dúdka)

yrgyny     ’puhaltaa’ (v. dutj)

sjyvny      ’laulaa’ (= sjylyštny ’sing’, v. petj) > sjylan(kyv) ’laulu’ (v. pésnja)

         ~ sjylysj ’laulaja’ (v. pojúštšij, pevéts) ‹ sjölöm ’sydän’

         > sjylöm ’laulaminen’ > sjylöm-vorsöm ’piirileikki’ udm. Sjuan gur (häälaulu)

         >? swan-suoni-sono-; sulaa; sulo; joulu; selostaa

vorsny        'leikkiä, pelata, soittaa' (v. igrátj); sjylöm-vorsöm ’piirileikki’

         > vorsan(tor) ’lelu, soitin’; vorsysj ’leikkijä, pelaaja, soittaja’  (v. igrók)

         ~ vorsöm (vorsantor) ’leikki, peli; soitto’ (v. igátj) >? udm. voršud

         > vorsanin ’leikkipaikka, -kenttä’         

žynnjan         ’kello(t)’ ~ zvönitny ’soittaa (puhelimella)’ >? sono-sign-

 

Mari:                 

gámma         ’sävelasteikko, skaala’

         < Ven. gámma         ’(sävel)asteikko’; gam ’hälinä, häly’

jýgyr             ’kaksoset’ (v. bliznetsy, dvojnja); jýgyr- šÿdyr ’kaksostähti’

         > jygyré ’vieressä, rinnakkain’ (v. rjadom) >? Ägräs; igratj?

jÿk               ’ääni’ (v. golos); ääni, äänne; sävel’ (v. zvuk) >? joiku; yksi

         = juk         ’ääni’ = v. golos, zvuk, šum 'branj; kiroilu, sadattelu’

         > jÿkan ’äänekäs (v. golosístyj ’tugeva/kõlava häälega);

         > jÿkyn  ’ääneen’ = heleä, sointuva (v. zvútšnyj)

         > jukríj  ’suupaltti, lörpöttelijä’ (v. boltun) >? ugrit; hius ~ suoni ~ swan-jousi

jÿk-jÿán          ’melske, melu, hälinä (v. šum); häly (v. gam); jylinä, jyrinä (v. gul)

         > jÿklanáš         ’hälistä, meluta (v. šumetj, galdetj); soida, helistä (v. zvenetj)

         > ’laulaa’ (linnuista) (v. petj); humista (metsästä) (v. šumetj);

         > pauhata (traktorista - v. rokotatj);

         > söjgáš          ’meluta, hälistä; elämöidä’ (v. šumetj) >? joikua

         > nÿžáš           (njÿgaš) ’hieroa’ (v. teretj) > ks. njýgaš ’soittaa’

jüksáwyš         ’kaiku’ (v. эho 'echo') > sávyš ’salama’(?) >? ikoni

         ~ jÿksö, jÿktšö ’joutsen’ (v. lebedj) >? juh

jýŋgyr             ’(soitto)kello; kulkunen’; jyŋgyrtáš ’soittaa’ (puhelimella; kelloa)

kyl         (kÿl)    1) ’(soittimen) kieli’ (v. struna),

kÿsén               1) suoni, jänne, 2) tasku > šön

kÿslé                ’gusli’; kÿslem šoktaš ’soittaa guslia’

kÿtšykpútš         ’soittopilli (soitetaan vain syksyisin)’

lÿŋgáš          ’tutista, väristä; heilua, kiikkua; viheltää, soittaa (lehdellä)’ >? lingua

mádaš          (modaš, moδam)’leikkiä, soittaa’ (v. igratj);

         >modáš         ’pelata; leikkiä huvitella (v. igratj); vilkuilla’

         > pelata/näytellä loppuun/läpi (v. sygratj)

         > maδam = spielen (soittaa, leikkiä; ajaa, laskea) >? mugam, maqam

         > mádyš ’leikki, peli; soitto; lelu; voitto (módyš, modmáš)

         > màδəš = moδəš; spiel(zeug) (leikki-väline) > Est. madu

         > madyn koltaš ’hävitä’ (v. proigratj)

         ~ vrt. v. metatj ikru ’kutea’ < v. metátj ’heittää’

         >? E. modus ~ mad 'hullu' > match-meet-mate-mating

mäŋgát         ’ehdottomasti’ ~ mänge ’ikuinen’; mängylyk ’ikuisuus’ (v. vetçsnostj)

méŋge         (= štólmy) ’pylväs, patsas, tolppa (v. stolb); peninkulma

         > məŋgeš -ońəš /ańeš (L) edestakaisin? >? Est. mängima

         >? s. Mangel ’puute; mankeli’ > ks. leikki-sanue (est. mäng)

múro             ’laulu’ (v. pesnja; pesennyj); murpašá ’runous’ (v. poзzija)

         > mərə (muro) = mùrə ’Gesang (laulu)’

         ~ vrt. Mordva: mor(o) = ’lied > Gr. moirolóγi ’valituslaulu’

> mərem         = murem; singen (laulaa)

         >? Soitto on suruista tehty, murehista... >? F. murista; marja

> muraltáš  ~ muráš ’laulaa’(v. petj, spetj, šumetj, skripetj); kumista, kilistä; soida

         = muren puaš ’laulaa’; muren tšarnaš ’lakata laulamasta’

> múryzo       ’laulaja(-tar) (v. pevets; pevun) >? F. murista

         > murymáš ’laulaminen, laulu (v. pénie)’, ’soiminen’ (v. gudenie, zvon)

         > tšapmúro         ’hymni’ > myrláš ’kehrätä’ (kissasta); hyräillä’ (v. murlykatj)

         >? kukú murá ’käki kukkuu’ >? ven. kiki-mora -noita

njýgaš            ’soittaa’ (kömpelösti hanuria) (v. igratj na garmoni neumelo)

         ~ njygíta ’kömpelö, sujumaton’ ~ (njÿgaš) ’hieroa’ (v. teretj) >? joiku

puáš           1) ’puhaltaa’ 2) ’antaa’; pualtáš ’soittaa torvea; toitottaa’ (v. trubítj)

         > gudókym puás ’antaa äänimerkki’

sem             ’sävelmä, laulelma’ (v. napev) = est. motiv 'kooskõla' - muus.

         < harmony > est. laat 'markkinat'; ven. lad 'sopu'?

         ~ lpK: suõmm ’nuotti, sävel, äänenväri’; Portugal: som         ’ääni, sävel, sointi’

         > ks. mari jÿk ’ääni’ > söjgáš ’meluta, hälistä' ~ šem = musta

         ~  mdE śem 'Zunder' (kipinä)

šáktaš          (šoktaš) 1) ’kylvää’ (v. sejatj), 2) ’soittaa’ (v. igratj), 3) ’kuulua’

šákte            ’seula’ (v. rešeto) >? sock-root

šakše            ’ruma, hävytön’ > šakšyláš ’soimata; reostama, teotama’ (v. poganitj)        

         ~ v. pogányj ’iljettävä, saastainen’

šaktem          (šoktem) spielen (ein instrument); lauten, tönen, schallen

         > F: soittaa, soida > Ung. zaj  >? Int. Šakti > Turk. saz > šalmeia

         >??? choklad > šokki > šakki > sahti > kahti-a (halkaista)

         > bajanymšoktaš ’soittaa bajania’ < baján ’bajan’ (hanuri);

         ~ tšolkymandáš ’soittaa’ (v. zvonitj), kolistama (v. zvjákatj), kõlisema

         = ’kilautella, kalautella’

šijaltáš             ’igratj/sygratj na dudke/svireli’;’; dudetj (’pilli/vilet puhuma’)

         > (= ’soitto-, ruoko-, paimenpilli) šijáltyš ’duduk, svirel’; ’pilli’ (v. dudka)

         ~ šijáš     ’puida’ (v. molotitj); ’lyödä’ (v. bitj); iskeä

šoktaltaš            ’soittaa soitinta (vähän, lyhyen aikaa) (v. poigratj)

         > šoktalten koltaš ’mängides ära kulutama, tüütuseni mängima’ (v. zaigratj)

         ~ vrt. ven. zaigryvatj ’kellegagi mänglema/armatsema/flirtima’

šoktaš         1) ’kylvää’  (v. séjatj), seuloa (v. proséivatj, proséjatj)

         > ložašym šoktaš ’siivilöidä/seuloa jauhoja’ (v. sejatj muku)

         2)  ’soittaa (soitinta)’ (v. igratj, sygratj); gitarym šoktem ’soittaa kitaraa’

         > šokten ontšaš ’soittaa (soitinta)’ (v. poigratj);

         šoktymaš ’soitto, leikki, peli’

         3) ’kuulua’ (v. slyšatjsja); jÿk šoktá ’ääni kuuluu’

šoktáš           1) ’soittaa’ (v. igratj, sygratj), 2) ’kuulua’, 3) ’kylvää’ (v. sejatj)

         = šoktymaš ’soittaa’ > šoktymo ÿzgár ’soitin’

         > bajanym šoktaš ’soittaa bajania’

šokté              ’seula’ (v. rešeto); šokte kyškar ’seulan kehä’; v. obetšajka, obetška

         > šoktyš ’leseet’ (v. otrubi = Est. ’kliid, keed’)

tšapmúro         ’hymni’ (v. gimn) > muraltáš ’laulaa’

 

Räisänen: Die Tschuwassischen Lehnwörter im Tscheremissischen, SUST XLVIII (48), Helsinki 1920

s'em           ’Melodie, Ton’; motiv (ven. lad 'sopusointu'); sävelmä, laulelma’

         > s'èmən ’gemäss’ (mukainen, mukaan); T. semən ’während’

         ~ šámak (šomák) ’sana; puhe’; 'keskustelu; huhut, juorut’

         > šúmaš ’meluta, hälistä’ >? lpK suõmm

         > KB. sem ’Melodie’; semiń ’in Übereinstimmung’  >? simil-

         ~ syrj. s'am ’Verständnis, Kraft’ ~ lp. sāmma ’Kraft’

         < wotj. s'am ’Sitte’; s'amen ’gemäss’

         ~ südwotj. śam ’Melodie’ < spät. tscuwassisch

         ~ tschuw. śem, śem˝ ’Mittel, Art und Weise; Melodie’

         ~ Tü. *jaŋ ’Art; Sitte; Gewohnheit’ < chin. yàng ’Art, Form'

 

> Angela Marcantonio 2002 (Luutonen-siteeraus 1999; 73):

s. 232         Niittymarien pluralpääte - šaməč... ’much resembles the Chuvash plural suffix sem, probably originating in the Bulgar word *sām ”number”.

Uku Maasing: Eesti usund, Ilmamaa, Tartu, 1995:

tsatkan          = metsässä kuolleen ihmisen paha henki mareilla. s.196

 

Udmurt:

egit                 ’nuoruus’; egit dyr'ja kyrзan nuoruusajan laulu’ >? joiku

ekton               (зkton) 'tanhu, tanssi'; зkton gur ’tanssilaulu’ > ektem = tanssiminen;

         > 168. ektini ’tanzen’; syrjI. jektini id. >? octa-joiku

gur                  ’melody, tune’ ~ kres'/golos

         ~ gur 'uuni' (oven) ~ gyr 'huhmar'

268.                  jegit         ’jung’ (tat. jiget, jeget)

krez'                 1) gusli (kansansoitin, psaltery) ~ krez' (*gur) 2) melodia, sävelmä

         ~ kres'/golos ’ääni’~ Bojarkin: Mari: garš, garzia ’soitin’                 

         > ? ven.  grestí ’soutaa, meloa’ ~ ? ven. krik = E. cry ’huuto’

         >? Gr. χrŋsis ’käyttö; sukup.yhteys’        

kyrdz'any        'laulaa'; kyrdz'an         = laulu; kyrdz’as’         = laulaja

l'ogam           (l’ogem) 'astuminen, käyttäminen, uuden tien viitoittaminen, hedelmöittäminen (linnuista)' 

mad'               ’laulu’ (kestitys-, suru-) > mad'yny 'kertoa, arvuutella, laulaa'

         > mad'em 'kertominen' > mad'on 'tarina, arvoitus, laulaminen'

         >? madonluvut > E. mad 'hullu'

pet'                  (Russ.) 'laulaa' (sing); Wotj: petukis         'Hahn' (kana vai hanhi)

šuas                 'huutaa' (hanhesta) > R. sjunga 'laulaa' >? song

šudy(ly)ny         'leikkiä, kisailla; pelata, soittaa'; sjuan ’hää-’

         > šudon 'peli, leikki; hanuri, huilu'

         > šudem         'leikkiminen, pelaaminen' >? soitto > suudelma

ts’ipsyny            'viheltää, huutaa, soittaa pilliä (pipe), huilua'

         >? Gipsy 'mustalainen'

vik-vak kyskany         = vetää, soittaa hanuria >? ’kiskoa’ vik-vak

zëljödny              ’soida, helistä’ (v. zvenétj) ~ zëljnitny ’kõlistama, kõlisema’

žingyrtem         = soiminen, soittaminen, helistäminen >? engl. sing

žingyrtyny         = soida (ring), soittaa (puhelimella, jousisoittimella), helistää

zvon'it'              = (Russ.) soittaa (ring, phone)

 

MordvaE:

gajgems      ’kõlisema, kumisema, kõmama’

         ~ gajnems ’kõlama, helisema; loitma’ ~ gajams ’huutaa, kiljua, parkua’

         >? kaiku(a); kajahtaa; Est.  kajakas ’lokki’

> kajga         ’kannel’ >? S. Geige ’viulu’; gadulka

         > kajsegems ’kajama; kõlama, kaikuma’ ~ kajsems (frekv.) < kajams

morams         ’singen, spielen (laulaa, soittaa)’ ~ (Bojarkin 22.09.05)        

         >? ’Soitto on suruista tehty, murehista muovaeltu’ > morada! = laula!

         > mor(o) = ’lied, gesang (laulu)’; morafńima = hochzeitslied (häälaulu)

         ~ vrt. mdE murdams, M mərdams ’palata takaisin’

         > F murtaa ’vääntää, taittaa’ ~ F. murre

         ~ ? syrj. muralni ’murista; kehrätä (kissa)’

         ~ ? Li. mu'r ’suru, murhe’ > lpN morâš id., ’huoli’

         > vrt. Mari: múro ’laulu’ > Gr. moirolóγi ’valituslaulu’

nal              ’nool’

nalksema     ’mäng’; nalksems ’mängima’; nalkške ’mänguasi’

         >? F. nalkki-nälkä-nulkka-nalja

tokams         ’puudutama (tokavtoms ’koskettaa’); sattuma, tabama (osua)’

         > tokatems ’sattuma’; tokavks ’maali(taulu)’ >? tökätä; Esp. tocar

         > toknoms         ’tuksuma (sykkiä); kogelema (änkyttää)’

> Mordva-mytol: s.184 toka-paba(nä) ’puimatanner-eukko < ven. tok ’p.tanner’

 

Ersä:        

kištems         ’tantsima’; kištema ’tanssi’; kištinj kudo ’tanssisali, -tupa’

         >? kestit; kisat

lavsj               ’häll’ (kehto, kätkyt) >

lajšema          ’nutt, itk, kaebus’; lajšems ’itkeä’; lažams ’parkua’ (weinen, klagen)

         = laišems 'singen, Klagegesänge anstimmen, klagen'

marjams         ’kuulla, tuntea’; sedej marjams ’kaasa tundma’ (myötä-elää)

         ~ marjamga ’äänekkäästi, ääneen’; marjamo ’kuulopuhe; tunto’

morams          ’laulaa’; moro ’laulu’; morsems ’laulaa; ylistää laulamalla’

         > morazevems ’alkaa laulaa, ryhtyä laulamaan’; morytsja ’laulaja’

         ~ marjams 'kuulla' >? lpN illu ja moras ’ilo ja murhe’ >? morsian

parksnems       ’pärskyä, korskua; laulaa (häissä)’

sedjams       ’pilli mängima’; seditsja ’soittaja’ >? soittaa

         ~ sedjamo ’soitto’; sedjamopelj ’soitin

urnems         ’laulaa (? hää-)itkuvirttä’ (nutulaulu itkema) ~ urnema ’itku’

         > urnoms ’ulguma; korisema (kõht)’; urnoma ’ulvonta’

zvonjams        ’helistama (soittaa); helisema’ > žojnems ’helistä, kõlama’

         ~ zvonok ’(soitto)kello’ ~ zvuk ’ääni; äänne’ >? sono

žojkadems       ’helistä, kilistä; läikyttää, kastella’ ~ mühisema ’(tuul) >? joikua

         > zvonjams  ’helistama; helisema’

         ~ žojnems (žoljnems) ’solisema; helisema, kõlama; soida’

 

Unkari:

1)         (hangszeren) játszik, zenél, muzsikál, penget, húz = 'soittaa'

         ~ zingorán játszik, zongorázik 'soittaa pianoa'; kürtöl 'soittaa torvea'

         ~ unk. > játszik ’leikkiä, pelata; soittaa' ~ Russ: jazyk ’kieli' ~ tü. yazik ’synti’

         >  hegedül'soittaa viulua'

2)         fúj;          egy nótát fúj 'soittaa samaa levyä/säveltä'

3)         csenget,          (csengőt) meghúz (soittaa esim. kelloa);

4)          harangoz          (soittaa esim. kutsu jumalanpalvelukseen)

         > zene, zeneszó, muzsika, játék (hangszeren) 'soitto' = csengetés, harangozás

dal            = laulu (harv.) runo; dalol = laulaa ~ dalolgat, dúdolgat 'laulella'

         lapp dal          = joiku > lapp modra, énekel  (pajattaa), dalol = joikua, pajattaa

         daljáték         = laulunäytelmä, operetti >? Est. ’nalja’

         dallam         = sävel, sävelmä, melodia >? ven. aie -laulu (Kuola)

         dallamos         = soinnukas, melodinen

         dalmü                  = ooppera >? F. ’almu; ajaa

         > E. tale 'tarina'; tell > S. dar(-stellen)

duda           ’säkkipilli; (auton) äänitorvi’; dúdol ’hyräillä, hymistä’

         > dudál ’soittaa säkkipilliä; törähdyttää; soida (tehtaan pilli)’ >? Arm. duduk

dug             ’pistää, työntää (sisään); tukkia’; dugattyú ’mäntä’ (tekn.)

         > duggat ’istuttaa; piilotella, kätkeä’; dugul ’tukkeutua’; duhaj ’irstaileva’

dürgés         ’soidin’ (= párzás); dürög ’olla soitimella’

enekel          'laulaa (runoilla)' (éneklés) = dalol, szol, zeng id.

         > ének 'laulanta' = dal id. > siratóének = itkuvirsi  >? ääni; sing?

         > énekes, dalnok, dalos = laulaja (> gal, golos???)

         > énekelget, dalolgat, dúdolgat = laulella

         > ének(lées), ének, dal, nóta = laulu

fúj        'soittaa; puhaltaa, tuulla' > kürtöl 'soittaa torvea'

         ~ csenget - meghús ~ harangoz, játszik - zenél - muzsikal - penget - húz

igrá    ’leikki, peli; soitto’; ukr. gráti, gratš ’pelaaja, peluri’

         ~ tšetš. hra, herní ’soitto-’ hrací ’peli-’, hráč ’peluri’ ~ slovak. hra, hravy, hráč

         ~ polsk. grač ’soittaa; leikkiä’; gracz ’peluri, pelaaja’

         ~ gr. aigis ’vihuri, myrskytuuli’ (ven. vihrj)

         ~ m.int. éjati [édžati] ’liikkua, heilua (ed.takaisin);

         ~ m.skand. eikenn, eikinn ’raju, väkivaltainen’ < ie. *aig-

         >? F. (kiima-)aika; S. Eich ’tammi’ ~ F. aihki-mänty

iker       'kaksonen' >? v. ikra ’kutu’

         ~ egres         ’karviaismarja’ >? Ägräs; est. tikker-; ven. ikra

         >? Ägräs          >? Est. vikerkaar 'sateenkaari' (’monivärinen’)

         > (hal)ikra          ’(kalan)mäti’ >? Ven. igratj ’soittaa’

hang      ’ääni’; női hang ’naisenääni’; hangzik ’soida’ > cseng, zeng, szól

ivik         ’kutea’; ikra, (hál) ívás ’kutu’ ~ ev  ‘vuosi‘ > íj 'kaari'

         >? Ven. igratj ’soittaa’ >? F. jyvä-ewä(s)-ewa; S. ewig ’ikuinen’; hebrew

játék         = 1) leikki, kisa; 2) lelu; 3) peli; 4) soitto; näytelmä; 5) leikkiminen

         > játszik ’leikkiä, pelata; soittaa; näytellä; vivahtaa >? E. jazz

         ~ Russ: jazyk ’kieli' = Poln. jezyk id. ~ >? lpN javza-joiku

         Tü-kielet: KB-čag. äs ’Verstand, Sinn, Besinnung, Gedächtnis’

         > IM. esiz = tü. yazik ’synti’módra,         énekel, dalol = joikua, pajattaa (lapp)

lúd              = hanhi;  lúd (lintu) (> Lied-laulaa?)

penget         ’näppäillä’ (harppua)

sárlás           ’kiima’ < láz ’kuume’ ~ koslatás kiima' >? R. kär-lek 'rakkaus'

szeres          = (harv.) säveltää, kirjoittaa

         > szerzemény          '(saalis) mus. teos, sävellys' (> scherzo)

         > szerzõ          'tekijä, säveltäjä' ~ szervusz! = terve!

         > hárfaszerű hangszer 'kantele' ~ szérű 'puimatanner’

         > szerv          'elin' ("terve sarvi"); szarv 'sarvi' ~ szeret 'rakastaa'

         ~ szerez          ’niittää’ (kuv.) >? cherry ~ R. kär

szikra               ’kipinä’ ~ vrt. lpKiiskâr (iskkâr) ’kipinä’ < ven. iskra ’kipinä’

szól                  'puhua, sanoa, kertoa; soida; (harv. kukosta) laulaa'  (sagen, reden)

         > szólt  'kutsua, huutaa (nimeltä)'; szül 'synnyttää'

         ~ (nyelv) zönge ’(kielen, puheen) sointi’

         >? S. Zunge 'kieli' ~ Hall-kaiku ~ E. call & ven. golos 'ääni'

ugrál               ’hyppiä’; ugrás ’hyppy’, hypähdys, hyppäys; ugrik ’hypätä’

ugrat               ’kiusoitella’

zene(szó)         'musiikki, soitto' > muzsika, játék (hangszeren)

         ~ zenetanár ’musiikinopettaja’ > zenész         = muusikko

         > zenel         = soittaa musiikkia (> kannel?)

         > zenemü          'musiikkiteos' >? Väinämöi-nen ~ Vanemuine

         > zenei         = musikaalinen  = zenés = zenekedvelö (> -kätevä?)

         > zenekar         = orkesteri, soittokunta > zenebona = meteli, hälinä

         >? vene > dzenn > scene-kohtaus, esitys > zone - genuine?

         > eest. kõnelda = ’sanella’, puhella > sonetti > sone, sonor > sono-sana

zeng                  'soinnukkaasti lausua, ylistää; helkkyä, soida, raikua, kaikua'

         (laulaa-singen>sang > song)

 

Hanti:

ārз            ārə         laulu > ārəDa' ’laulaa’ ~ ərз ’liika’        

         > V. ärəχ 'sankarilaulu, kirkoll. laulurukous';

         > Vj. ärəχ = Fil.; ioγä = russ. prostaja piesnaja ’yksink. laulu’ >? joiku

         > Mj. ārəχ 'vanha sankarilaulu' ~ (DN) tarnəŋ ārз 'tšudskaja pesnja'

         > s.190 iisārəχ (Trj.) vanha laulu'

s.31           ekšaśta'         'hellitellen puhua (lapselle)';

         ~ Kaz. εkšań'śi 'laulaa valituslaulua/kertolaulua';

         > εkšań'zəp' 'valituslaulu (lyrisches Lied)'

io'l'            ’tietäjä, näkijä, ennustaja, arpoja’ (s.199)

         > io`lta` ’ennustaa, arpoa, taikoa (noitarummulla)’

         > iōləmnəŋ' ’loitsittaessa laulettava laulu’;

         >? joulu-haaran-tietäjät ~ sol(en) ~ jul(en)!

kan'tз        ’sairas’ (Trj.) >? cantar ’laulaa’; sant ’pyhä’

kəiəm        'soidinpaikka' ~ Trj. k'ōiəm' ’kalan kutupaikka’; ~ kej` ven. 'tok'

         > kəiDa` olla soitimella >? lat. coitus > ks. penis = russ. huj

         ~ χoi           (avio)mies > k'ui' ’koiras-; kei' arvonta-, loitsulaulu;

kənəita      ’hymistä, hyristä, puhua hymisten, laulaa

         (sanojen erottumatta) (407) > Est. kõnelema ’puhua’

(471)          lauχ         = nark'isiuχin kieliä koholla pitävä talla 

lauda`         ’sanoa’ (lāuəs) >? laudatur; Lied ~ lausua

loulək'         'kidus' (v. žabra, ’Kieme’) >? löyly-laulu

         > loulə'k'or' 'kidusten välinen aukko' (’sammas’?)

         > VK louləko`r' 'kidukset' >? laulaa; laulköör

l'aŋàtà            (Vj.) 'antaa ääntä, kilahtaa'; l'aŋəγtà (Vj.) 'soida, kilistä, helistä'

         ~ l'aŋa`l'tà (Vj.) 'soittaa, kilistellä'

593.                ne'rDa          ’hieroa’, hiertää’;

         > Trj. ni`rt'āγз ’voidella, sivellä (rasvalla); hioa; hieroutua; soittaa’

         ~ Vj. ni`rtä ’soittaa (soitinta)’; niruəl: nirä ’soita’

> Kaz.             nε'rti          1) sivellä, hivellä; korventaa; 2) soittaa (nārəsiűχ)

s.594              nārəksəi'āγз          ’soittaa’ (Trj.)

nārəsiuχ         ’soitin, soittokone’ (virsikanteleen tapainen 5-kielinen ostj.soitin’

         > Trj. na`rki`siuχ ’ostj. domra’; ru`:t' n.  ’ven. harmonikka’

         ~ 632. ńårəγiuχ ’puun taimi’;

         ~ 636. ńå`rχi`s ’kovettunut arpi lihassa/suonessa

695.                  bàlouaittəDà ’leikkiä, tehdä kuria’ (ven. balovat' id., ’hemmotella’)

706.                  pana`ŋ iu`χ ’5-kielinen soitin, domra’ = nārəsiűχ

satta                 ’kuulua (korviin)’; pai sat' ’ukkonen kuuluu’

         ~ vrt. sa'tta' ’paikata (verkkoa, nuottaa)’ >? F. soittaa; R. tonsätta

s.84                  sanglalty         'zvonítj' (soittaa; soida, kilistä)

         ~ Mansi: sanqueltap         'die fünfseitige wogulische Harfe'

> s. 1043.         tuita         (Kam.) 'kukkua (käki)' = V. loita' id., 'laulaa (lintu);

         - kəwi ΛχōiΛ 'käki kukkuu (laulaa?)'

         > (Ugut-92 kopionauha N:o 17) - Korjattu muoto (JN:) käwi Λoj γəΛ

~ Vj.                 loità = Kam.; k'óγì loiuəl 'käki kukkuu'; Trj. Λoit'āγз = Kam. >? leudd

         ~ Ni. tuita', Kaz. Λoití 'laulaa, ääntää (laululintu, sorsa, hanhi); kukkua'

         ~ tūiənDà (DN) 'kukkua' (käki); kauə tùiənDət 'käki kukkuu'

         > 1077. tu`nt 'hanhi' >? laulu ~ loitsu ~ leudd > total ~ tutti ~ lintu (lont)

1102.                tut         (DN) 'suu' = V. lùl', Vj. iù`l', Mj. ΛùΛ id. >? tutti

         > Kr. tūtəta panta 'suuhun panna (suitset)' > 705 pan 'villalanka'

         >1103. lùlpanз (V) 'einfache Lied'; lùlpani`ta`'

Carl-Martin Edsman (toim.) Studies in Shamanism, Stockholm 1967:

Jenő Fazekas: Hungarian Shamanism
s.112         ...there (Vogul, Ostyakian, Samoyedic etc.) is the cry to heaven in the form of kaj, kaja-juj, and others which are comparable with the Hungarian haj in the regös-refrain, but without any mention of ecstasy. The word kaj occurs also in the Vogul kaj-saw ’hymn, prayer’; käjji ’sing’, i.e. ’loud words, cry’, the meanings of which, however, point to cultic connections. [k ~ s?]

 

K. F. Karjalainen: Die Religion der Jugra-Völker II:

s.355 Ostj.          Tārn (tärən) ’Göttin des Feuers und des Krieges’

s.356         Ostj.   tārnəŋ-āra = Wog. tērnəŋ-ēri ’Heldenlied’

         = s.360: tērniŋ-ēri, tērən-ēri

 

Mansi:

lail                  = (lagil, lail, liel,lāγl, лåл ) 'láb/Fuss'  ~ Unk. lolu 'sonka' (kinkku)

         > lakwi 'liikuma, käima' Idahandi:  Λök- 'hüppama. sööstma' ~ F. liikkua, est. liikuma

         >? E. leg 'jalka'; F. laulaa > löyly

Jarkko Niemi:          Mansilaiset lauluaineistot... (Musiikin suunta 2/2004, s.41)
ui éryg          ’karhujuhlan (rituaali-) laulu’ (= kâstan èryg); moånsi èryg ’henkilölaulu’
         ~ vrt. Hanti: ārз (ārə) ’laulu’ >? aaria; ero-tiikka

s. 45 Hantien nars-juh = Mansien sangkwyltap ~? kantele
         = (Pallas:) Sanneltup, Schangiltop ~ MansiE Schongurt (6-kielinen)

Sadovszky, Otto I. von (1989):
Linguistic evidence for the Siberian origin of the Central California indian shamanism: LPR409

s.170: Ostj.          paŋkel-saw ’fly agaric song, magic mushroom song’

         > hung. szó - szól - szava (szaval) mean ’word, speech,

         = to speak, call, sing (birds) >? R. säga ’sanoa’ = E. say; S. sagen

         > Ugr. *sawз < Turkic sab ’word’; Ujgur saw ’word, speech, message’

s.171: (Powers 1877) Maiduan sólin ’to sing’ = archaic oiyih, melu.

         ~ Vogul ojji (MK381) ’to call, to shout, to sound (like birds); raven etc.’

         ~ Kannisto (KLE 13): nok ojχ ’to call up, to offer a sacrifice’ (nok = ’up’)

Redéi (UEW 288): Proto-Finno-Ugrian *musз, *mušз

         ~ tšer. muže ’to perform magic’ >? musiikki

         ~ Ostj. (KT 555) mul - mut ’to pray, to call (on God), to curse’

         > Karjalainen (FFC 63:253) Ostj. mūl-te-ko ’shaman’

         ~ ostj. kujta-ho, kej-ta-xo ’shaman’

Fazekas, Jenő: Hungarian Shamanism  (1967):

s.112: Vogul, Ostyakian, Samoyedic  kaj, kaja-juj  ’the cry to heaven’

         > Vogul kaj-saw = ’hymn, prayer’

         > käjji ’sing; loud words, cry’ (cultic connections)

 

Kamassi:

nűinű             'laulu'

śārəl'am         (śārilεm, śεrəl'am) 'soittaa, musisoida, pitää hauskaa, viihdyttää'

         > śārbi = leikitteli > śārla’ = zum Spass > Tat. sarna- = singen (laulaa)

> śārla'l'am      'leikkiä, soittaa, pilailla'          ~ LpK siõrrâd = soittaa; pelata

         > Tat. saz = Stimme (ääni) >? F. särö > saarna > ’Saaronin lilja’

         >? R. kär 'rakas'; kärlek 'rakkaus' > unk. szeret 'rakastaa' > charlatan

śāru                 'Spiel' (leikki)

təil'em               'leikkiä, soittaa (spielen), huutaa (rufen)' >? F. toilaus > tuli

         >? E. toil 'leikkikalu'; tell 'kertoa' ~ R. tala 'puhua' > lpN ’dološ juoigam

 

Smj-hanti-komi II:

719         singen         hynomandzj, sudybandzj - siyny >? F. siunata

793         zählen         tolawandzj - lyddiny, lydjiny (= m. molemm. ’lukea’) >? leudd

801         tanzen         tarraundzj (ei-Smj) - joktyny >? joiku

802         spielen         sanakoundzj - vorsny >? F. sana-singen 

Ob:         kodombogu         ’laulaa’ = Ob: arigta

 

Samojed (Donner):

piesienga         'nauraa' s.7 >? R. sjunga ’laulaa’ >? Rss. pesen

Tael                (Tass-smj) ’puhekieli’ s. 5 >? R. tal, tala (puhua) > vrt. Sprack

 

Ostj.Samojedi (Castren-Lehtisalo):

soàntırko          'spielen' (russ. igrat)

         > sombirko = trommelnd ein Zauberlied singen; 

         > sumbiko = singen (russ. pet'); sumtä = Lied

hang,                seng(ə) (säng, seäng à) Auerhahn (>? S. ’singen, sängen’)

hān,                 saan(ə)         Spiel > saanternang ’spielender Mann’

         >? saint, santeria; E. honey-moon; S. Gesang

 

Juraksamojed:

βīmt'ś?ś         ’laulaa (kuin juopunut)’; βìmtā ’(hän) laulaa

jāŋkerts'         ’(vor sich hin) singen’; jeàŋkir'śśə?a? ’Musikinstrument’ < ostj

jōmbäertś       ’spielen’ (lapsi ja vanhempi keskenään) >? jum

χinnōt'ś          ’singen’; O. χinnapts ’episches Lied’ = P kinnāps id.

samB?ā          ’in den Händen schaukeln, schwingen’ (noitarumpua) = OP sàmpā

s.406           ~ sāmbaδā         ’Zauberlieder unter Begleitung der Zaubertrommel singen’

         > sāmpaδapts ’Zauberlied’

         ~ Sjo. sāmbaδaś χaŋkod'āллāδo'ə ’sie rühren die Zaubertrommel’

         > sāmpā ’johdattaa kuollut aliseen rummulla-laululla’ >? Sampo

samBлal'āŋG?   ’fünf’ = Ko. saml'āŋk id. >? R. samla; E. sample

 

Ket-samojedit:

dānčet       'spielen' >? E. dance

djesij         (dièsīj) 'huutaa, kutsua; laulaa' >? Jesaja, Jeesus

dəabəl       (diebəl) ’hän/sie laulaa’; duobəl = hän/er laulaa

         > diebəl, djēbel ’laulaa; shamanoida, taikoa’

         >? djävul/Devil - diabol(us) in musica

         ~ dīgut = (dīōγət) shamanoida, taikoa > dyoq = ’taikoen’

je'l             ’laulu’ > jeldij ’hän laulaa’ >? Est. hääl; F. elo

 

Sajansamojedisch (Joki):

keg(e)r         kam. kegərārəl'am ’schreien, rufen’ ~ tel. qyi, qyiγy ’Schrei’

         ~ vrt. s.207 koib.-krg. kögön ’Enterich’;

         šor, sag. koib. köglä ’laut singen, lärmen’

         < kök, küG, kü, küi usw. ’Ton, Geräusch, Gesang, Melodie’

Janhunen, Juha:  Samojedischer Wortschatz  (1977): LPR426-427

*såmpə-         ’zaubern’ > sambasj > sāmpā (die Schattenseele des Verstorbenen mit Liedern unter
             Begleitung der Zaubertrommel in die Unterwelt führen)

         = (der.) sambadasj; *såmpə-jə; sumpı-qo, zumpi-, sombi 'taika';

         >  kam. sāmol'am

Janhunen - Nenets: *sänə- = ’spielen’ > sanaki'em = ich fing an zu spielen; 

         *sänəj = ’Spiel(zeug)’

         > sani = soittaa; saanä = ’Spiel’

Samojedic          *sampə- ’to shamanize’; Nenets sambə-/xa:mpa-;

         > Enets (*)sabo- = Selkup sumpə-; Kamas sa:mə- (SW 135);

         > Selkup  qamətər- ’to shamanize’ (SkWv 60)

         > Nenets sambənə ’(the lowest category of) shaman’ (esim. Hajdu 1963: 168)

         ~ Tungusic *sama:n (mutta eivät kuulu yhteen) (s.107)

Siperia (Fischer):

195:2            tšer ukra, tšuw ixra ’Knoblauch’ >? russ ikra ’mäti’

207:1            cauda:’Schwanz’: tšer. potsch (pač), wotj. buisch (biž), syrj. bösch (bež)

         > wog. lüh (lēγ), ostj. lhüg (ləγ) > tatK koyrīk >? köyriä; lyhyt; E. lie

 

Jukagiiri:

W-Lamut:         hamān ńàian ’shamaanilaulu’

~ īg,      ~ ıge, ìk (pl. ìl') ’Schall, Klang, Gepolter, Geräusch’

         ~ (~ tung. īγ, ewenk. igз)

         > uldo ìgεn ’ukkonen’ = Donn-er = thun-der ~ Ton ’sävel’

         > ùlda ìgeDDon ’der Widerhall ertönt’;

         ~ ìgεukεnεm ’ich bringe zum Knallen’

ikä              ’Lied, Gesang’; ikäräm ’minä laulan’; ikälkän bεi ’laulaja’ ~ tung. ikз

>         ìGrəm ’ich knipse, klopfe’;

>          korot ìgrεn ’das Ohr (korvat) klingt’ >? v. igrat’ ’soittaa’

         ~ ìgεlkεn ’mit Geräusch, klopfend’

         > uldo īgεldεn ’der Donner rollt > ìgellen ’es knallt’

         ~ ìgəl ’Gott’ (?) >? E. eagle >? golos ’ääni’ >? kello-kalkatus

         > aii ikän ’ihmis(ten)laulu’ >? ajaa ~ lpKld aie ’(venäl.) laulu’

         >? I+cant- ~ ikoni = ’kuulee-kõne-puhe-äänen’>? echo

         < ven. ikóna ’Ikone’ < gr. eikón ’kuva’ >? F. ikkuna = est. aken < ven.        

>? SSA (222): (jatkuu osassa III)