Soitto-tanssitermit IIIa

Soitto/tanssitermit IIIa:Jukagiiriloppu > Latvia/Liettua + slaav.kielet > Tanskaan saakka

>? SSA (222): F. ikittää ’nikottaa; nyyhkyttää; änkyttää; äännellä kiimaisen sonnin tavoin’;

         ikistä 'itkeä, valittaa, vikistä; ve ikutada, ink. ikostā ’nikottaa’

         ~ vi iki(s)tada, ikutada ’änkyttää, hihittää; nyyhkyttää, nikotella’

          ~ s.223 ikä (> iki-, ikuinen) ’Alter’; >? iki? ~ ikä

         ~ ve igahīńe ’ikivanha’, va itšä = ikä ’ikä’

         > lp. âkke ’ikä, elinaika, pitkä aika’ > jâkke ’vuosi’; md ije, tšer. i(j) id.,

         ~ iäš, ijaš ’-vuotias’, unk. év ’vuosi’, éves ’-vuotinen, -vuotias’

         < ieur. *iēguā ~ liett. jegà ’voima’ (>? joiku) >? gikki-kieku

         ~ kr. hēbē ’nuoruuden voima, nuoruusikä; täysikasvuisuus’ >? wog. eüküä

iGiri, ìgrì    ’Zwilling’ < jak. igiri ~ Tü: iki = ’kaksi’ (2)  >? v. igratj ~ est. vikker- ~ karj. Ägräs !

s.81 jukS, N: koi = Knabe, junger Mann ~ juk. xoi = Gott, Götze (s. 136)

         > lūł, jūł = Rauch / vgl. luče = breathing, breathe, Geist, Leben 

         / luk’a (luča) = Luft(fi. ’löyly’) > liv. läul-kurk = Luftröhre im Halse

         >? luvvt / lukea - laulaa? > luukku > ks. s.17 < venäläinen

 

West-Lamut (Even):

aiia         ’Spannbogen’ 

         >? jousen kaari soittimena > aie(lpKld 'venäläinen laulu')

golL, guolL     ’Baum, Holz; Stock; Wald’ (= tung. gol); g. bεiεn ’Baumstamm’

         > g. büiünni ’wildes Waldrentier’ (suuri, musta); g. muhanni ’Waldgeist’

         > g. umonni ’Kernholz’; üntün golon ’noitarummun puukehys’ >? v. golos

gönü, gónu-   ’hinführen’ > ŋenü-, ŋönü-, ŋanü- id., ’schicken, begleiten, mitbringen’

güön-, ŋüön   ’sagen, aussprechen; befehlen; vermuten, denken’ ( ~ tung. gøn-)

         > güönöm, güöröm ’ich sage’; güön karam/gäräm id., ich denke; 

         > güöni ’sagt’; güönni ’sagte’;  (>? sono-cant-)

         > noŋon güöni ettεn emdε ’er sagt, dass er nicht kommt’ >? että-ei = ettei

         ~ güölli ed'i güökil ’sage oder sage nicht’ >? golos-ääni ~ call

         >? est. kõnelda ’jutella, sanoa, puhua’ >? Könnin-kello...

         ~ d'ülgüdεw güd'in ’voraussagt, wahrsagt’ (shamaani) 

häd'ä, hä''jä   ’Tanz’ = tung. hзžз >? häät; häätö; hätä ~ vrt. karata-karkelot

         ~ vrt. hεkεn, häkän ’Tanz, Stampfen’ = ewenk. hзkēn

         ~ häki-, häkin ’einen Fusstritt geben’ (astua) = ewenk. hзkī- 

         1) ’eintreten, hineingehen, hereinkommen; verfahren (mm. kiertää)’

         >  ìrεm, ìrəm =  ìDdεm (Aor. Sg. 1. ’minä menen...’); ìli ’komm herein!’

         > ńüöltön  ìDDεn (~ìn ~ ìr) ’aurinko laskee’ >? lat/esp. IR ’mennä’ 

         2) ’hörbar sein, tönen’; ìptεn es tönt, schallt’ ~ tung. ī-  ~? ikä

         >? aian ’Weg, Reise’; aian bεiεn ikän matkalaulu’ (>? A-B-C!?)

         > kùnin hin ’Werst’ (huudon kantomatka, ’virsta’)

         > aii ikän ’ihmis(ten)laulu’ >? ajaa ~ lpKld aie ’(venäl.) laulu’ 

         >? i + cant- ~ ikoni = ’kuulee-äänen’ >? echo

īg, ~ ıge, k (pl. l') ’Schall, Klang, Gepolter, Geräusch’ (~ tung. īγ, ewenk. igз)

         > uldo ìgεn ’ukkonen’; uldo īgεldεn ’der Donner rollt’

         > ìgellen ’es knallt’ >? golos ’ääni’ >? kello-kalkatus 

         > ùlda ìgeDDon ’der Widerhall ertönt’; ìgεlkεn ’mit Geräusch, klopfend’

         ~ ìgεukεnεm ’ich bringe zum Knallen’ = Donn-er = thun-der ~ Ton ’sävel’

ikä     ’Lied, Gesang’; ikäräm ’minä laulan’; ikälkän bεi ’laulaja’  ~ tung. ikз >? Hanti: iki 'mies' 

         ~ vrt. komi: kyk mužitšöj 'kaksi miestä' = vepsä: kakś mužikad < ven.

         > ìGrəm ’ich knipse, klopfe’ > korot ìgrεn ’das Ohr (korvat) klingt’ >? v. igrat’ ’soittaa’

iεŋŋä     ’Zunge; Sprache; Netzunterlage der Falle’ ~ tung. ieŋŋe

         > aD-iεŋŋala ’zungenlos; stumm’ >? iänj-ääni

kiG-, kik-     ’beissen’ (purra); kikata ’bissig’ (pureva); kikaptša ’purtu’ (poro) 

         ~ tung. kík- >? vrt. S. kauen ’märehtiä’; E. cow ’lehmä’; kikki-kick

ńàia, ńāıia     ’Schamanengesang’ (noitalaulu); aii ńàian, hamàn ńàian id.

         > hamàn ńàiaran ’noita laulaa noitalauluja’ ~ tung. n'āja >? noaid-aie

 

Ewenki:

akīn (зkin)     ’vanhin; yli-, pää-’ (v. stáršij) >? E. age; F. iki- (soidinmeno)

egin     ’yhdeksän’ (v. dévjat’) >? egg; egen

ēkзn     ’huuto’ (v. krik = E. cry) ~ ikэn ’melodia; laulu’ >? ego-echo; ikoni

зvīn     ’leikki, peli; soitto’ (v. igrá); ’ottelu’ (v. matš)

         ~ (= sāvun, sārī, sāderī) ’käsitys, mielikuva; näytäntö’ (v. predstavlénie)

          ~ зvībun, зvībur ’soitin’; зvīdemī, зvīmī ’soittaa’ >? Ewa; aie; avio

īdemī (īmī)     ’astua sisään (mahtua)’ (v. vstupát’, vhodít'); ’saapua’ >? imeä

         ~ īdemī (īmī) ’poiketa, pistäytyä’ (v. zaežát’, zahodít')

īdemī     ’soida, kaikua’ (v. zvutšát'

īg          ’ääni; sävel’ (v. zvuk) >? Udmurt: ekton = tanhu, tanssi (зkton)

igrādemī (irugamī)     ’opastaa; vetää’ (v. provodít')

igrākān     ’jakautuminen, jakoväli; pykälä’ (v. delńie); ’viiva, juova; piirre’  

         (v. tšertá); igrāvun ’piirros’ (v. tšertëž); igrāmī ’piirtää’ >? igratj

ikзmnī (ikзlзn); davlālān ’laulaja’ (v. nevéts) >? laulaa

         ~ikэn ’melodia; laulu’~ ikзvkз ’laulu, laulaminen’ (v. pénie

         ~ ? liett. jega ’voima’ >? est. jõud 'voima' ~ joiku ~ F. ikä < ieur. *iēguā

īkзn (deg)     ’leukaluu’ (v. tšljust')

ikä     ’Lied, Gesang’; ikäräm ’minä laulan’; ikälkän bεi ’laulaja’ 

         ~ tung. ikз >? Hanti: iki 'mies'

mзndykз     ’henkilökohtainen, yksityinen’ (v. lítšnyj); ’omaisuus’

         >? mäng-mand-; Meandash

 

Latvia (läti-):

dziedāt         = laulma (= lit. dainuoti); 'kaasitama; kireda; kirgama' (kiekua)

> dziesma          ’laul(u); kaasitus (vi. kaasa 'puoliso')’; dziedātājs ’laulja’;

         ~ vrt. Latv. laulāt 'laulatada' (vihkiä) > dzeja         = luule > divi

         > iedziedāt ’(sisse)laulma’; dziedēt ’ravima, arstima’;

         > sadziedāt         = kokku laulma; sadziedēt ’terveks ravima/arstima’

         > apdziedāt ’luules, laulus ülistama’;

         > galma dziedonis 'õuelaulik' (hovirunoilija)

         >? (est. & suom. ’l’ ~ lät. ’dz’?) >? S. Lied

> šūpla dziesma          ’hällilaul’ (kehtolaulu) > šūpulis 'häll, kätki'

         > tautas dziesma 'rahvalaul'

laiks                   ’aika; sää’; brīvais laiks ’vapaa-aika’  >? leikki

laulāt          ’laulatama’ < liv. lōlattə

J. Sehwers: ’Lätikeelne nimetus laulatama kohta ei ole pärit saksa, vai liivi keelest. Sellega ei taheta öelda, nagu oleks kiriklik abielu lätlastele tulnud liivlaste kaudu.’

laulība         ’avioliitto’, ’abielu’ (marriage) >  jaunlaulātā ’morsian’

         ~ Est. laulatus ’häät’ (kirkollinen); Est. lõbus 'hauska'

         ~ ven. lóvlja ’pyynti’; lovúška ’pyydys’; lovitj ’siepata’

         > pol. polowanie ’metsästys’

         >? E. love; life >? F. laulu; F-U: lil ’henki, elämä’

māni                   = (mānticiba) ebausk; pettus, viirastus > ks. samana ’teadvus’

         ~ (ap)mānīt 1) ’petma’, 2) 'märkama, märgata (huomata, havaita)'; tundma

         >? maanitus, mania; R. uppmana (kehottaa); lp. mon (minun)

         >? Gr. mantissa 'tietäjätär'

rīme                  'lorilaul' (siivoton laulu) >? riimi ~ rhyme

rota                  'kaunistus; ilustus, ehe; rood (ruoto; komppania)'

rota(a)         ’mäng’; riests(biol.) ’soidin’; rotaāties ’mängima’

         >? ven. rot ’suu’; róta ’komppania’ >? riista; ruotu

rotela                  'mäng(imine); ringmäng'

spēle                  = mäng; spert ’lööma, hoopi andma’; spēlu laukums 'mänguväljak'

         ~ spēlēt 'leierdama' (jankuttaa; soittaa vanhaa levyä) >? spel-play-Schpiel

teicējs                  'leelutaja, rahvalaulik, muinasjuttude jutustaja'

zvanīt          ’soittaa’ (ring, phone) = pol. dzwonić, ven. zvonitj

         > zvans          ’kell(ahelin)’; zvana mēle 'kõra' (kellon kieli)

         > piezvanīt         'helistada' >? sone-sono-suoni ~ swan

 

Liettua:                 

čiulbéti         'laulma, siristama, sirtsuma, sädistama, vidistama'

daina                  ’laulu’ > dainuoti ’laulaa’ = latv. dziedāt

daina                   ’laulu’ (rahvalaul, daina); liáudies dainà 'rahvalaul' = lät. dziesma

         ~ latv. tauta, laudis ’kansa’ = liett. liáudis

         > lät. daina = (läti, leedu) rahvalaul

         > dainuoti ’laulaa’; dainúoti 'laulma'; daīnius 'laulik, poeet'

         > niūniúoti dainele ‘laulukest ümisema’; sudainúoti 'laulma (hakkama)'

gaidà                  '(laulu)viis, meloodia; (mus.) nuotti'

         > gaidys ’kukko’ (= pol. kogut) >? E. guide -kaitsija

garsas         garsas = heli, hääl, kõla (ääni; laulu; ’sound’); kuulsus ~ call (l ~ r?)

         > garsus (garsùs) ’kuuluisa; kovaääninen’ ~ vrt. latv. gars 1) ’vaim’

giedóti         (gieda) 'laulma'; giedójimas 'laulmine'; giesmé 'laul'

         ~ apgiedóti '(jstkn) laulaa; (laululla) ylistää/kujutama'

         > pragýsti         (pragýdo) 'laulma hakkama' (linnu kohta)

griežimas         (muus.) ’mängimine, mäng; krigistamine, krigin; kirin’  >? ven. greh

         >? ven. igrátj ’soittaa’~ soitto-synti

         ~ Gr. χrŋsmos ’oraakkelivastaus’ >? christmas-joulu

> grižti         ’mängima; krigistama; kiristama’; grotuvas ’soitin’

> igrìsti         ’(ära) tüütama; tülpima’; igrūsti ’sisse tõukama v. lükkama’

         ~ ? griežtis ’kaalikas’; grikaīne ’tatratangupuder’; grikiai ’tatar’

grojìmas         (muus.) mängimine, mäng’; gróti ’mängima’ (muus.)

         > igróti ’(peale) mängima’; grotuvas ’soitin’ < ven. igratj

gýsla                  'soon' (suoni) >? gusli-kyslä

ligà,          liga          'haigus, tõbi'; ligonis ’potilas’ > liginti = põetama; ligotas ’sairas’

         >? S. liegen ’maata’; R. läka; vrt. ljuga ’valehdella’ = S. lügen, E. lie

         > ks. ven. letšènie ’hoito’; lgatj ’valehdella’

         >? lät. līgava = mõrsja, pruut; Līgo-(hää-)laulut

lopšine         ‘hällilaul’ < lošỹs ‘häll’

lõšti                   'mängima'; lošéjas         (lošìkas) 'mängija'

         > pralõšti 'kaotama (mängu); maha mängima'

         >? lysti < R. lyst 'leikki' > lust 'halu'; lusta 'himo'

         ~ S. Lust 'huvi; ilo'; Lusten 'himo, halu'

põsmas         'salm (runo, säkeistö, värssy), stroof; pasmas'>? posmottaa

         < Russ. pásmo 'pasma, vyyhden osa' = R. pasma, nn basm

skambinti         ’soittaa’ (ring, ringa, läuten); skambesỹs 'kõlin, helin; kõla, heli'

         > skambéti (skamba) 'kõlisema, helisema; kõlama'

tarti                  'hääldama; ütlema; lausuma';

         > sutarti '(kokku) leppima; läbi saama'

         > sutartìne 'mitmehäälne (rahva)laul'

         > sutartìnis 'ting-, tinglik (sovittu; sovinnainen)' < sutartìs 'kokkuleppe'

tuõkti                  'laulatama; abielu registreerima' >? tocar

         > tuõktis 'end laulatama; abielluma' ~ ? 'sina'; tu '(genet. of) ta(s)

         > sutuoktùves 'laulatus; abielu sõlmimine'; tuõdu 'need kaks/mõlemad'

vaidìnti         'mängima, osa täitma; etendama (näytellä, esittää)

         ~ vadìnti          'nimetama; kutsuma'; suvaidìnti 'etendama, mängima'

žaidimas           ’leikki, peli’ ~ ’soidin’; > zaidziu ’play’

         zaidejas, zaidkas = pelaaja (S. Zeit = aika > taide!); > žaislas ’lelu’

         < žaĩsti 'mängima'; su(zi)žaısti 'kokku mängima'

         ~ pražaĩsti '(teat. aeg.) mängima';> zaismìngai 'mänglevald, mängeldes'

         ~liett. šaudymas ’metsästys’ >? F. soidin

         ~ liett. pražydéti 'õitsema hakkama; (teat. aeg) õitsema'

         ~ susižadéti (susižiedúoti)  'kihluma' > žiedas

         > sužadétine 'kihlattu, pruut, mõrsja'; sužadétinis 'kihlatu, peigmees'

         > sužãdinti 'äratama, esile kutsuma; tekitama'

         > E. goat ’animal that jumps about’; shout-shoot; ven. zvonitj ’soittaa’

         >? soitto (LPR300) > est. sõitma >? häät ~ taide

 

Venäjä:

baján            ’hanuri’

bajúkatj         'tuutia, nukuttaa'

básnja            ’taru, satu; kasku’

         ~ pésnja ’laulu’; pésenksa ’laulu, laulelma’

brjatsátj         ’kilisema; kilistama;

         (poeet.) sõrmedega keelpilli mängima, tinistama’

búben          ’kuljustega käsitrumm, tamburiin’

         ~ búbny (bubën) ’ruutumast’ (korttip. ruutu ~ immenkalvo?)

         > gol kak búben ’vaene kui kirikurott’;

         > búbentšik ’kuljuseke; krapp; rapukas; rõks; õitsikell’

         > slávny búbny za gorámi ’kaugelt kägu kuulus’

vargán         ’parmupill’ (munniharppu, huuliharppu)

vremja          ’aika’ ~ sobranie ’kokous’ = pol. zebranie

         >? E. free, S. frei; F. leikki; ouranos; R. vår(en) ’kevät’; år ’vuosi’

         >? est. sõber ’ystävä’; soprano; E. co-operation > frame

         >? lat. vera ’kevät’ ; lat. brevis ’lyhyt’; ”Aika vierii...”

garmónika         ’harmonikka’; garmónj         ’hanuri’; gubnája g. ’huuliharppu’ (g ≈ h)

         = garmónika, garmóška ’harmonikka’;

         > garmónj ’hanuri’ ~ karmán = -tasku > karmán-garmónj ("taskuhanuri")

garmonírovatj         ’sointua, olla sopusoinnussa’

gudók          ’pilli, torvi; vihellys; törähdys’; gudétj ’soida’

         >? gadulka; huutaa; duduk; God-Gott

gúsli             ’gusli' (vana slaavlaste keelpill); 'kannel' (> ks. "Kannel"-dokumentti)

         > gúsljár          'guslimängija; kanneldaja, kandlemängija'

         > gudók          ’pilli, torvi; vihellys; törähdys’; gudétj ’kumista, humista; soida’

         ~ gusák          '(uros)hanhi' >? gadulka; duduk; huutaa

         > gusljar-agitator         ’guslinsoittaja’ (Pamjatniki Otetšestva N:o 33, Moskva)

 

doítj               ’lypsää’; dójka ’lypsy’; dojtí ’päästä (perille); tulla, mennä’ >? tocar

doklád            ’esitys; esittely’ ~ dokazátj ’näyttää toteen’

         ~ doždj ’sade’; dóza ’annos’

dudka              ’putki’ (kasvi) (v. dúdka) >? armen. duduk

         < dutj         ’puhaltaa’; ivovaja dudotška ’pajupilli’ >? duduk-toitotus

         = dúdka (dúdutška) ’soitin, pilli’ = veps. soitoine

žíga                   'džiig(a)’ - KA:n keelpill L-Euroopassa; iiri rahvatants (frz gigue)

zvenétj               ’soida, helistä’ > zvon ’(kellon)soitto; helinä’

         > zvuk ’ääni’, äänne; sävel = pol. dzviek >? it. voce-vocal

         > zvonitj         ’soittaa’ = pol. dzwonić, latv. zvanit, E. phone

         >? Väinämöisen vene = s-boat = sëvene ~ sono-zene-sing-sana; swan; suoni

zvukj                   ’ääni; sointu; sävel; äänne; jyske, kolina (stukj); rätinä, narske; surina;
         > loiske; kumina (gul 'jylinä') [zvon, gul, shum] < zvjak (v.ven.?)

         ~ Tšech & Slowak. zvuk 'gimna (hymni), pesni' (> hláska 'puhelaulu')

         ~ Polsk: dźwiek 'zvuk' ~ ? Blr. guk ~ Russ. bukva 'kirjain' ~ golos?

         < Russ. *zvonj < IE. *g'huen-, *g'huon- < *g'hau- ~ Alb. 'golos, zvuk'

         ~ Armen. dzajn (jain)  >? käki: kuk-kuu

igrá              (igra) ’leikki, peli; soitto’; ukr. gráti, gratš ’pelaaja, peluri’

         ~ tšech. hra, herní ’soitto-’ hrací ’peli-’, hráć’peluri’ = slovats. hrav(ý), hráč

         ~ polsk. gra(č) ’soittaa; leikkiä’; gra 'peli'; gracz ’peluri, pelaaja’

> igrátj          ’soittaa’= S.Kr. igra(ti), Tçs. hra(ti)

         ~ sygrátj ’leikkiä(loppuun), pelata, soittaa; igrok ’pelaaja’

         > výigratj          ’voittaa’ > näytellä; helmeillä’ >? sock-root

         > sygratj svádjbu ’viettää häitä’ >? secret; sacral >? E. sick

         > zaigratj ’mängides ära kulutama, tüütuseni mängima’

         ~ vrt. zaígryvatj ’kellegagi mänglema/armatsema/flirtima’

                  ~ pol. wygrać ’voitto’ (= ven. vyngryš ’win; voitto’)

         > proigryš ’tappio’ = pol. przegrać  ~ vrt. v. ikra ’mäti’; ískra ’kipinä’

~ gr.          aigis ’vihuri, myrskytuuli’ (ven. vihrj)

         ~ m.int. éjati [édžati] ’liikkua, heilua (ed.takaisin);

         ~ m.skand. eikenn, eikinn ’raju, väkivaltainen’ < ie. *aig-

         >? F. (kiima-)aika; joiku; S. Eich ’tammi’; E. grace

         >? S. heiraten; heros-herra

~ ? (metat.)  jugar >? ven. jug ’etelä’; Liett. gróti ’mängima’ (muus.)

         Gr. ygrós ’märkä’; ugraino ’kostuttaa, kastella’

igrénij            (igrenežyj)         = ’voikko’ (voin-, isabellankeltainen - esim. hevonen)

         ~ otm. alt. järän ('ryžij) ’punatukkainen (hevosen väri)’; lebed. jigrän

         ~ kaz.tat. žirən, turkm. žeren, uzb. žijron, karakalp. žijren. uig. žirən

         ~ ? *erenij, *erenevyj >? Gr. erenyit - kohtalottaret >? seireenit-syrjäänit

ikra                   'mäti, sose, kaviaari (S. Rogen); sose; pohje' (Fischer 171:2)

         Fischer s. 175: russ ikra nožnaja, ung lábikra ’pohje’, wotj. bekra ’pohje’

         ~ est. sääremari >? viagra; pakara; Ägräs

ven. murt.          kalkat'          ’soida, kaikua’ (SSA 1, 286)

lovítj                   'pyytää' (esim. kalaa); lov 'pyynti, kalastus' >? ven. balovatj ’helliä’

         > pol. polowanie > polować 'metsästää' > Bulg. lov         'metsästys'

         ~ ven. bolvan ’typerys; puupakk (halonhakkuupölkky)’ (?); hatun muotti’

         >? Est. -F. ’tolvana, puupää’

napev                  ’sävel(mä), melodia’; napevátj, napétj 'laulaa, hyräillä'

         >? unk. nap ’päivä’ >? na + poem >? poet-pavan

orátj                  ’huutaa, kiljua’ >? aaria; oraakeli; oratorio

         >? S. Ohr ’korva’; hören ’kuulla’;

pesnj                  = pésnja (pesnja), pésen  ’laulu'= pol. piosenka

         < pétj 'laulaa'  = pol. śpiewać

         ~ pésenka  ’laulu, laulelma’ > pénie  = ’laulaminen, laulu’

         ~ pevéts 'laulaja' ~ pisjmo = ’kirje’ >? peten-poet

petj,                   spetj (poju) = ’laulaa’ (’paju-; pajattaa’) >? E. spit ’sylkeä’

         > bulg. péja ’poju’; sloven. peti, opevati; tšech. peti

         > slovach. spievat; puol. piać (<*pejač) ~ (o.s. *peti, *pojo)

         > ven. pésnja  = ’laulu’; pisjmo = ’kirje’; peškóm = jalkaisin

         > pésenka ’laulu, laulelma’

         >? Argentiinan gauchojen pajada -kilpakosijalaulanta;Russ. bajan-hanuri

~ gr.                   paián (paan) ’hymnus in laudem Apollinis’ >? Pan

         > Att. paión ’peaan’ ’kreikkal. ylistyslaulu’ (4-tav. runojalka) >? bajan

         > pai'o ’percutio’ (iskeä lävitse, pistää, työntää, sysätä) >? percussion

         > ferio ’loukkauttaa, satuttaa, toukata, iskeä, lyödä, puida, hakata’,

         > pulso (pello) ’tyrkkiä, sysiä, tuuppia, kolkuttaa, puida, piestä, lyödä’

         > paizω ’soittaa; leikkiä’ >? pajo- >? peten-poet

         > Gr. pezós ’jalkaisin/maitse kulkeva’; pezeýω ’kulkea jalan so. maitse’

petúh        (samets kuritsy)         = ’kukko’ ~ R. tupp ; ukr. pivenj, belor. pévenj,

         bulg. petél, s-horv. pétao, slov. petelin; tšech. kohout, polsk. kugut

         ks. myös pamjatuh (’svidetelj’) < pamjat ’muisti, muisto’ 

         ~ vrt. engl. petcock [käk] ’pieni kukko’ = tuuletusaukko (faucet, valve)

         < Gr. peteinós ’kukko’>? hepr. peten-petj >? petunia; pedofil-; frz. petain

piešńa         ’tuur’ (jääraiumisriist) < v. pešnja ’tuura’

pljas,            pljáska ’tanssi’; pljasátj ’tanssia’ ~ póloz 'jalas' ~ sloven., yl.kr. ples

         ~ pol. plasy ’tanssi’; tšech. ples ’bal’ >? polska; E. pleasant

         < OSlav. *plesati ’tanssia’ ~ Lit. plẽšti (?)

         ~ Goott. plinsjan ’tantsevatj’ > plasovyj-, plasovaja? ~ platš  ’itku’

platš                  ’itku’ = pol. płacz  = Est. nutt, kaebus; itk, nutulaul; ’mahlajooks’;

         >? plákatj         ’itkeä’; platšejá ’itkeja; nutunaine’ ~ plakát = ’juliste’

plevátj                    'sylkeä, syleksiä, sylkäistä'; plevá 'kalvo'

plemennój byk         ’siitossonni’ < plemja 'heimo, suku, kansa(kunta), rotu

         < Russ.  plevátj, pljúnutj 'sylkeä' = Pol. pluć, plunać id.  >? E. play

         >? Etym: S-Kroat: plëme 'heimo; perhe (semejstvo) >? Blume-plomb

         < *pled-men < Russ. plod 'hedelmä, sikiö'

pyl              'hehku, vimma, kiihko' ~ holl. bil ’perä-pylly’

         ~ pylj         = ’pölü’ (pöly) > pyljtsá = ’siitepöly’ >? palo = savu

         > Wotj. pül, pün, shu, Assan. pala, F. pülatop, palawuus

         ~ Est. palav jne. < Russ. pül 'Flamme' (liekki) ~ žhar 'Hitze'

         > russ. plodítj ’lisätä; synnyttää, siittää’; plodoródie ’hedelmällisyys’

plod            ’hedelmä; sikiö’

revétj          ’huutaa, kiljua’ < rëv (platš) ’mölinä; karjunta; parkuna’

         ~ krik  ’huuto’ >? ravinto; raw; raven; cry; v. gora

rýnok           ’markkinatori’; na rýnke ’torilla’ >? runo

svistók         ’pilli’; zvirélj ’pajupilli, paimenpilli’

         >? E. whistle; whisper; F. virsi; virka-virkkaa; R. visa ’laulu’;

         >? spiraali ~ tuohi-torvi < birch (berjoška) > virsu(kenkä)

soíte             ’suguühe, koitus¨’ ~ Est. soi ’oinas, jäär’ (pässi)

         ~ F. soitto = Lat. coitus  = S. Zeit

sojtísj;          shod ítjsja, shoditj ’tulla yhteen/vastakkain;

         = kohdata, kokoontua, sopia’ ’maha/alla astuma/laskuma/minema’

         > vrt. sojtí (sojtí, shodítj) ’astua (alas); lähteä, hävitä’

         ~ v. hodítj ’kulkea, kävellä, käydä’; vzojtí (vshodítj) ’nousta; orastaa’

         > shodka ’kokkutulek, koosolek; miiting’

         > vrt. shodítj ’käiku tegema; end tühjendama’ >? schott; shoot

         > v. vyhodítj, výjti ’tulla, mennä (ulos), poistua’; (kirjap.) ’ilmestyä’

         >? Est. sõitma; soe ’lämmin’; F. soittaa-soidin; sota; E. shot

stih                  1) värss; pl. stihí ’värsid, luuletised’; stih íra ’kirikulaul piibli ainetel’

         > stihotvorńie ’luuletis, laul’; stihotvórets ’värsilooja, luuletaja, poeet’

ston                  ’vaikerrus, valitus’; stonatj ’vaikeroida, voihkia, valittaa’ >? tone

stroká               ’säe; rivi’ <? v. stróit’ ’rakentaa’

struná               ’(soittimen) kieli’

tkatj                  ’kutoa’; tkatš ’kutoja’; tkátskij ’kudonta-’

         ~ tokovat' (igrat') ’leikkiä; olla soitimella’ >? esp. tocar

         > týkatj’pistää, tuupata; sinutella’ ~ totšitj ’teroittaa, hioa’

         ~ tetška 'kiima' (tetška y samok) ~ vremja tetški ’kiima-aika’

         ~ tokólogija ’tokoloogia, sünnitus(abi)õpetus’

         > tkatšestvo         'kudonta’ = pol. tkać ~ R. stickning ’neulonta’ (’kudumine’)

         ~ E. stick ’tikku’; F. tikata

tok           ’(sähkö-tasa/heikko-)virta (vi vool); tókov- 'virta-'

         > puimatanner; ’puhastatud koht rehepeksuks; rehepõrand’        

         > myös puhdistettu paikka linnunansoja varten;

         > tokovìše ’rehepõranda jäänused’

> tok           ’(lindude) paaritumiskoht; mänguaeg;

         = sihkulöömine (teerikukon kähisevä ääntely soidinaikana)

         ~na teterevìnom tokú (teeren soitimesta); tokovánie 'soidin'

         > tokovátj          ’paarimismängul häälitsema; (teeret) mängu lööma, ukerdama’

~ tókarj          ’sorvari’ ~ íztok 'itä' ~ íztotšen 'itäinen'

         = (tokárj) ’sorvari’ = vi ’treial, vokisepp’ (lat. tornator?)

         = pol. tokarz, tokarski; bulg. stugár; sloven. strugar, tšek. soustružnik        

         > ottók 'virta, vuo, veden juoksu'; potók 'virta' > íztotšnik 'lähde'

         ~ toká 'solki' ~ stóka 'kuorma, lasti; kauppatavara' ~ atáka 'hyökkäys'

         ~ t'ká ’kutoa (koneella)' > t'kan 'kangas, kudos'>? tikata-stuka; tocar ~ isten

         ~ t'ká (tšém) 'kutoa (koneella)'; prítok 'sivujoki' > tótška 'piste'

> tok            < frz. toque ’naiste kõrge äärteta peaehe’

         > tokmárj ’nui, tambinui, käsiramm’

> tokólogija   ’tokoloogia, sünnitus(abi)õpetus’ >? toksín ’pisikumürk’ >? toxic

         >? esp. tocar ’soittaa’ >? tokka; tokkura

< (na-)totšítj   1) ’teroittaa; ihuma, higuma; käiama’,

         (kõvasil) kõhutama, 2) hoovutama, enesest nõrjutama; eritama’

         > totšílo ’tahko’; tótška 2) ’teritus, ihumine’;

         >? F. tahko (Est. käi, tahk); tohkeissaan ~ vrt. metson ’hionta

> t. sljozy    ’nutma, pisaraid valama’; totšílo ’viinamarjapress, surutõrss’

         > tetšénie ’voolamine, vool(us)’;

         > tetšj 1) ’voolama, jooksema, kulgema; lekkima; pihkama; tilkuma’,

         > tótška 1) ’punkt, täpp’ (E. dotch); tatška ’tikkamine, teppimine’ >? E. touch

trëkatj         'laulaa' (esim. juntatessa); trezvútšie 'kolmisointu';

         ~ trélitj 'liverrellä, livertää'; trélj 'liverrys' >? trilli ~ torupill

         ~ tremolándo 'väristen, vapisten' > tremolo 'väriseminen'

         ~ trénjkatj 'soittaa, rimputtaa' >? RING-RENKUTTAA

tulumbás       ’suuri turkkilaisrumpu; pitojen isäntä’

ugorétj          ’saada häkämyrkytys, päänsärky’; ugorlaja ”päätön” (kana)

         > Est. ogar ’hullu, mieletön’

         > ? unk. ugrál ’hyppiä’ > gr. ugro ’neste

horovód         ’ringmäng, -tants’;

štšedrívka       ’teatav vana aasta-õhtu rahvalaul Ukrainas’

 

Puola:

czas wolny   ’vapaa-aika’ >? E. wollen ’villainen’

dzwiek         ’ääni, sävel, kaiku; (kiel.) äänne’ = ven. zvuk

         (~ lit. paveikslas ’kuva’)  ~  dzwon 'kello'

         > bić w dzwony 'soittaa kelloja'; dzwonki '(korttip.) ruutu'

         ~ dźwieczeć 'soida, helistä, kaikua' ; zadzwonić 'soida; soittaa'

         >? zwuk; E. voice; ital. voc-; S. Zweck >? swan ~ sono

gra                  ’leikki, peli, soitto; näytteleminen (= ven. igra); wygrać ’voitto’;

         > przegrać ’tappio’ (= ven. proigryš) ~ ven. ískra ’kipinä’

> grać             (zagrać) 'pelata, soittaa; näytellä'> gracz ’pelaaja, peluri’

         ~ lit. grižti ’mängima’ ~ lit. gražus ’kaunis’

         ~ Pol: krzyczeć 'huutaa'; krzyk 'huuto'

         >? greh  >? E. grace ’loisto’; S. kreisen ’risteillä’ (ympärillä)

         > nagrywać (nagrać) 'äänittää'; nagrani 'äänitys, nauhoitus'

las              ’metsä’ = ven. les; est. laas

manko         'vajaus, vaje' >? S. Mangel ~ Est. mäng

         ~ Russ. manítj 'viitata luokseen; houkutella, maanitella'

         ~ monitować 'karhuta, velkoa'; monit 'karhukirje'

mowa            'puhe; kieli'; mówić, rozmawiać ’puhua, keskustella’

pieśń             'laulu' >? "piisi" (~ E.  piece) > piosenkarz 'lauluniekka'

         > piosenka         ’laulu’ (= ven. pesnja); pieÉsń ludowa 'kansanlaulu'

         >? S. Gesang, E. song, R. sång ’laulu’; ital. segno

plemie          'heimo'; plemnik 'siittiö, siemensolu'

przegrywać   'hävitä (pelissä), kärsiä tappio; (mus.) soittaa (läpi)'

         ~ wygrywać (wygrać) 'soitella, soittaa; voittaa'

         > nagrywać (nagrać) 'äänittää'; nagrani 'äänitys, nauhoitus'

         ~ Ven. gríva '(hevosen) harja' (vrt. gusli) >? riivaaja

rzec               'sanoa, virkkaa, lausua'; odrzec 'vastata' >? Est. räägida

śpiewać         ’laulaa, veisata’ (~ ven. petj); śpiew 'laulaminen, laulu'

tren                'laahus; valitusvirsi (utwor id., 'teos, luomus, työ')'

         ~ ? S. Träne 'kyynel' = E. tear = R. tår = Holl. traan

         < IE *dakru- (> Welsh deigryn) > Lat. lacrima > E. lachrymose

 

Tšekki: (h ~ g)

básen               'luuletus (runo)'

         ~ bavit 'huvittaa, hauskuttaa' >? Russ. pesen = laulu

hrát (jhrât)        'spielen' (leikkiä; pelata; soittaa; näytellä; soida)

hra                   'peli, leikki; soitto; näytelmä'; hraci 'soitto-, peli-'

         > dvouhra 'kaksinpeli' ~ vrt. jahoda ’mansikka’ ~ Russ. jagoda (h ~ g)

         > hrát naplno 'soittaa täysin palkein' ~ prihrá(va)t 'myötäillä, säestää'

         > hráč 'Spieler' (mus., urh., kortit-pelaaja); 'spielen' >? ven. igratj

         > ohrát (zahrát) 'lämmittää' ~ rozehrát 'lämmittää'

         ~ zahrát  (-al) 'pelata' (urh.); näytellä; (hud) soittaa' >? sacral

         ~ sehrát 'esittää, näytellä; pelata' ~ zahrada 'puutarha'; zahradní 'puutarha-'

         ~ ohrada'aita; aitaus'; ohradit 'aidata (ympäri)' >? Pa-radice

         ~ výhra 'voitto'; vyhrát 'voittaa' ~ viagra ~ predehra 'alkusoitto'

         > hrad '(keskiaik.) linna' ~ Bulg:hrátša 'sylkeä' >? -grad

         ~ prehrada 'pato' < prehradit 'sulkea, tukkia; padota'

         ~ úhrada 'maksu, korvaus'; uhradit 'maksaa'

         ~ uhrát se 'juosta itsensä hikeen' >? uhri, uhrata

         ~ hrešit 'tehdä syntiä'>? igratj-greh >? sacred

hudba                  1) 'musiikki'; 2) 'orkesteri' (h < g?)

         > hudebni 'musiikki-'; hudebník 'muusikko'

         ~ zhudebnit 'säveltää musiikki jhkn'

jukati                  'peitust mängima'

koleda                 'joululaulu'

pájeti                  'tinata, juottaa' = tinutama, jootma >? F. paja

pet                 1) 'viisi' > pet [peje] 'ylistää laululla' ~ pátý 'viides'

napetí                  'jännitys; jännite'; napjatý  'jännittynyt, kireä' ~ vypetí 'ponnistus

         > pevecký 'laulu-, laulullinen'; pevecký sbor 'laulukuoro'

písen                  'Lied' (laulu); písniška 'laulunpätkä' < Ven. pesen ~ piss

         ~ pisatel 'kirjoittaja' < dopis 'kirje' > psát (píše, psal) 'kirjoittaa'

         > pevecký 'laulu-, laulullinen'; nápev 'laulun sävel'; pevecký sbor 'laulukuoro'

trouba         '(käyrä)torvi; putki; uuni'; troubit 'soittaa torvea, toitottaa'

         > trubka 'trumpetti; torvi (trubice), putki'

zábava         'huvitus, huvittelu; ajanviete; huvitilaisuus; markkinat'

         ~ zábava muzika 'kylätanssit'

zpev                  'laulu'; zpevák 'laulaja'; (za)zpívat 'laulaa'

zvon                  '(kirkon)kello; kupu'; zvonit 'soittaa kelloa; soida (zazvonit)'

         ~ zvonek '(pieni) kello, tiuku; soittokello; kissankello'

         ~ ozvena 'kaiku'; pozoun 'pasuuna' ~ žvanit 'lörpötellä, höpöttää'

         ~ pozvání 'kutsu'; pozvánka 'kutsukortti'; pozvat 'kutsua'

         ~ zvučný 'sointuva, kaikuva'

zvuk                  'ääni'; dozvuk 'jälkikaiku, -kaiunta'

 

Slovakia:         [h = g]

cengat'         'läuten, klingeln' >? singen

horekovat'     'jammern, wehklagen' ~ nehorázny 'unerhört, masslos'

         >? aaria-hören-hora-aikamerkki

hrat'               (zohrat', zahrat) 'spielen'; hrat' sa 'sich aufspielen'

         ~ herna 'Spielzimmer, Kasino' >? horna>? sacred ~ igratj

husle               'Geige'; huslista         'Geiger' ~ húst' (hudiem) 'musizieren, aufspielen'

         > hrat' na husliach 'Geige spielen' > ven. igratj  >? gusli-kyslä

nárek                'Wehklagen' > nariekat' 'wehklagen, jammern';

         > nariekat' si 'sich beklagen'

         >? riähk ~ riägk-rääkyminen ~ Est. räägida

niest' sa              1) reiten, 2) erklingen' (Lied) >? vrt. sõitma ~ soittaa

piesen                  'Lied' > piesen labutia = joutsenlaulu

         ~ pesnička 'Liedchen; Schlager' ~ piest 'Kolben' (kolvi)

         ~ piect' 'backen; braten; brennen (paahtaa); aushecken' ~ singen/sengen

spev                  'Gesang' > spevák 'Sänger' > spevohra 'Singspiel' > spaci

         < spievat'  'singen' ~ uspávanka 'Wiegenlied'>? poet

zniet'                  1) klingen, 2) lauten ~ zazniet' 'erklingen; ertönen, erschallen'  >? sono-

zvuk                  'Ton, Klang'; zuvkový pás 'Tonband' > prizvuk 'Betonung, Akzent'

         ~ vyzvánat' 'läuten'; výzva 'Aufruf; Aufforderung' < vyzývat' 'aufrufen'

 

Bulgaria:

zv'n                ’soitto, kilinä’ > zv'njá ’soittaa (kelloa ym.)’ < v. zvon

         > (po)zv'njá         ’soittaa; soida’ > nezván 'kutsumaton'

         > zvútšen’soinnillinen, sointuva, kaikuva’ >? posaune (>? sound)

         >? swan-svin (joutsen ~ sika ~ sono); >? s. Schwein ‹ weinen

         > vaino (v. voiná ’sota’) > vainaa > väinä > tuonelan swuoni

         > ks. svírja soittaa (soitinta)’ > svirátš ’soittaja’         

péja                  'laulaa' ~ píja 'juoda' >? peijaiset

         >? Viini – laulu – naiset – kuuluvat yhteen

pésen                'laulu'; péne 'laulaminen'

         > pétšen 'paistettu' > píja 'juoda' ~ píś         'uroskoiras' >? piski

         >? singen ~ sängen ~ poesie-piece-peijaiset ~ peoleo

         ~ pevéts 'laulaja'; pevítsa 'laulajatar'; pévtšeski 'laulu-'; piésa 'näytelmä'

         > prípev 'kertosäe' > poéma         1) 'runoelma'

         > pésen 'laulu'; péja 'laulaa' >? spjá 'nukkua'

         < pevéts 'laulaja' ~ pevítsa 'laulajatar'; péne 'laulaminen' >? pain

róg                  '(tunto)sarvi; torvi' >? ruoko

         ~ ven. rok 'saatus'; rog 'sarv; pasun'         >? F. ruoko

svírja (-eh)         ’soittaa (soitinta) (posv'njá, osvírka);

         > viheltää; antaa äänimekkejä’ > svirátš ’soittaja’

         > svírvam, svírna ’vislata, viheltää’; svírka ’pilli’ >? sir-; svirel

         ~ svírja         ’soittaa (soitinta)’; svirátš ’soittaja’ ; svírka 'pilli'

         > ks. zv'n         ’soitto’ >? sono

tr'bá                  'putki, torvi' ~ utróba 'kohtu'>? truba

 

Kroatia:        

zagūdjeti           ’geigen, Geige spielen’

gusjī                  ’Gänse-’

gusle                  ’Gusla' (1-kielinen soitin); guslati 'Gusla/Geige spielen'

         > guslār    'Guslaspieler; Volkssänger'

zaigrati              ’zu tanzen beginnen; (Geld) verspielen’ >? IGRAT

zapijevati           ’zu singen anfangen’ = zapjevati

         ~ vrt. zaplēsati ’zu tanzen beginnen’

         ~ uspāvati ’in den Schlaf singen’

igra                  ’Spiel; Tanz’; igrati ’spielen, tanzen’; igāč 'Spieler, Tänzer'

pjesma          ’Gedicht; Gesang; Lied’; pjeskulja ’Sandboden’ ~ pjesnīk ’Dichter’

         pjēv      ’Gesang, Singen’; pjevati ’singen; dichten’

         ~ pješāk ’Fussgänger; Bauer’

plač                  ’Weinen, Gejammer, Jämmern’; vrt. >? plasovaja

plēs                ’Tanz; (Tanz-)Ball’

pōj                  ’Singen’; pojati ’singen’ (kirkossa) >? poet

prosvīrati         ’(Musikstück) durchspielen’ >? svirel

         ~ zasvīrati          ’aufspielen; zu musizieren beginnen’

 

Serbo-kroatia:        

glas                  ’voice; Laut; Ton, Klang; Stimme; Ruf’ >? golos

         ~ glazba 'Musik'; glazbalo 'Musikinstrument'; glazben 'musikalisch'

igra                  'Spiel; Tanz';

         > igračka 'Spielzeug'; igranka 'Tanzfest, Ball'

         > igra(nka)         ’game, playing, dance’; igrač ’player’; igrati 'spielen, tanzen'

         > igranje 'Spielen, Tanzen'~ russ.; izigram ’I abuse, lie’

         > zaigra mi oko ’my eyes stirs, moves’; zaigra mi scre ’my heart leaps’

         > izigrati 1) zu Ende tanzen; 2) umgehen; ausspielen'

         ~ odigrati 1) zurückgewinnen; (aus)spielen, 2) aufhören zu tanzen

kelibe          (ćhelipe, khelimos, ples) ’game, playing, dance’;

         > kelamni, ćheldi ’player’ > kelav, kelu ’I play/dance’; keludav ’I play ring’

lavutari         ’musician, player’; lavutarka ’woman player’ >? tark-lautaarit

peć               'Ofen'         > pečenka, pečenje 'Braten' > F. ’pätsi’; R. baka

         >? russ. pesen (pesnja) ’laulu’ ~ vrt. singen-sengen

pesma            ’song; Lied; Gedicht; Gesang’; pesmica 'Liedchen'

         > pevač ’singer’; pesnik ’poet; Dichter’

pevati             'singen' ~ pripev 'Kehrreim'; raspevan         ’singing’

         > pevač ’musician, singer’; zapevka ’lament’ > pesma 'song'

         > napev 'Melodie' ~ pevac 1) Hahn, 2) Sänger

         "Igra i pee" (Tanec - RTB LPV 178, Beograd, Skopje

         Songs and dances of the Yugoslav peoples)

svirač          (muzikant) ’musician, player’ > svirka, sviranje ’playing; music'

           ~ svirati 'musizieren, spielen'; sviram ’I play a song, an instrument’

         > svira(la) ’flute (frulu ’svirel’)’

         ~ ? fiol ~ flute >? sir- > bayati shiraž  >? seireeni-sairas >? virkkaa

tužbalica         ’sorrowful song at a funeral’; tužno ’sadly’ >? TUSKA

usna               ’lip’; usnen ’labial-’ < usta ’mouth’

uš,                   vaška         ’louse’ (täi) = ušenac, vaškica id. >? uss-vaskitsa

 

S.-kroat. mustal (Serbia-Romaani) (Ks. Soitto-tanssitermit IIIb)