Soidinmusiikki XV

Soidinmusiikki XV: 35) TAL-TELL-ZAHL - 36) TAMB-TIMB-TEMPO 37) TOR-TREN - 38) TOCAR(a)

 

35)         TAL-TELL-ZAHL (> call): > ks. "Kantele 2) tell-Zahl"

F.           talja  = nahka = fäll; ludet djurskin ~ tuli

telki:       vi.m. telg/tõlg ’akseli; linkku, säppi; soljen paljin’

         ~ germ. *telgō    ~ mn tjalga ’oksa, käsivarsi’ >? tselka

         > ags. telga ’oksa, seiväs, riuku, tanko’; kys zelch, zelge ’keppi’

         ~ W-Lamut: tεlgi, telgı ’Gürtel’ = tung. tзlgi

FU-Tamil:  702/928       valittaa 'to complain' ~ vali 'to tell, sound' (v ~ t)

         >? E. tale/tell ~ dal/tal ~ valley/vallis

 

Vatja:          tšēli       ’kieli’ ~ Est. hääl 'ääni'; keel 'kieli'

Liivi:            täl          ’Abbildung, Gesicht; Götzenbild’ < lett. tēls ’Angesicht, Bild’

Viro:        

tall              1) vuona, karitsa; ’pukki’, 2) (hevos)talli

         ~ tallad  ’jalakset’ < tald, tall ’alaosa, aluspinta; antura'

 

lpN:        

tielku,            tielkk ’läikkä’ ~ dielku 'täplä, laikku, pilkku

         > duolva dielku 'tahra; napakymppi' >? F. tilkka

         ~ dálki  'sää, ilma; huono sää'; dálkat 'tulla rajuilma';

         > Tiermèz-TälLke 'Donnerwetter' >? E. talk 'puhe'

lpIn:               täləvio tolovo 'talvella kannettiin'

 

Komi:               zëljödny ’soida, helistä’;

         ~ sjölöm  'sydän'; sjylyštny ’sing’ > sjylan(kyv) ’laulu’

         > sjylöm  ’laulaminen’ > sjylöm-vorsöm ’piirileikki’ >? Est. kõlav

MordvaE:          salmuks ’nõel; okas’

Udmurt:        

šal'y                   'palikka, kalikka, kepakko, puikko' >? Est. hääl = ääni

         ~ s'ölyk  = synti (sin) >? soul-sielu

Ung         

dal                   = laulu (harv.) runo; dalol = laulaa dallam         = sävel, sävelmä, melodia

         ~ dallamos  = soinnukas, melodinen; daljáték  = laulunäytelmä, operetti

         ~ dalmü      = ooppera

         >lapp dal    = joiku ~ lapp modra, enekel; dalol = joikua, pajattaa

         ~ unk.           szól-, tatK söyläš-, chak sölä- 'sprechen' > E. tale = tarina; tell  

Hanti: 908.                 

t'aləγt'āγз (Trj.)       'soida, helistä (kulkunen) = S. klinge(l)n

         ~ Kaz: aл talıtı   'ääntää heleästi, pitkään kaikuen' >? talitiainen

t'ēləγlətä`                   'brjakátj'' (klirren; helistä, soida - kulkunen, tiuku) ~ talγiлtāγз

taləkintāγз         (Trj.) 'helähtää' (klingeln)

talkəmtətāγз               'heläyttää (klingen lassen)'

t'ərBз, śarpi                 ’uroshirvi’ 920 >? r > l >? F. tarvas

tartəm,          tursem, sorzəm  ’ilo’

t'ər't'             > 'ai t'. ’pieni (vähän tietävä) noita’;

         > t'ərDəŋ χoi (śartəŋ G'o`) ’tietäjä, ennustaja’

         <  śart  ’arpoja, ennustaja’ >?  tar = ’arvoitus’ (?) ~ ? ven. čjort

         > t'ərtta,         tər'tāγз ’ennustaa (n.rummulla ym. soittimilla)’ (ven. vorožitj); 

W-Lamut:        

hēl,                   hεl ’pilkkataulu (Zielscheibe); Korn (tähtäinjyvä)

         ~ Visier (täht.reikä)’ < jak. syal < russ.tselj ’maali, tavoite’

         ~ tεllεi, telläi ’Pilz’ < jak. tälläi

         ~ liv da'gləz,  da'ggəl = latv, dagla, deglis ’taula’

         ~ W-L: tolkat ’Traum; Ahnung’ < ven. tolk ’järki, äly, tolkku’

         ~ tül-, tűl-     ’virittää, jännittää (kivääri)’ >? F. tuli; est. hääl

 

Russ:        

doložítj         'to report' > doložo = to give a report

zél'je            ’rohto’ (~ selja); myrkky; ruuti’ > lpN šæl'jo ’myrkky’

žaléjka          'ruokopilli'; zaleika venäl. ja valkovenäl.klarinetti

         ~ žálitjsja          1) 'pistellä, pistää. 2) 'valittaa'

         ~ žálenie  '(hyönteisen) pisto'; žálo'pistin' >? Est. hääl

tletj                  ’kyteä, hehkua, mädätä, lahottaa’ >? tuli

tselík                'üleskündmata maa, põlismets'

         > tselovátj(sja) ’suudella’ ~ Kroat. tselíbati = tselovátj(sja) >? selibaatti

tšelka,               tšolka 1) ’otsatukka; (vanh.) lipp, lipumärk’

         2) tšelka   ’immenkalvo’ ~ žíla ’soon’ (suoni, säie); tselka ’neitsyys; impi’

         ~ tšeló     ’(arh.) otsaesine; ahjusuu’; tšelnók         ’sukkula; ruuhi’

štšelj                 ’rako’; tšélyj ’ehjä; koko’

tselj                   ’maali (märk; siht)’; päämäärä, tavoite’; tsélitj ’tähdätä’

         ~  zíla, zílka ’suoni’ = Tšech&Sloven: žila 'Sehne, Ader'  >? gila-hirviö

Kroatia:  žila         ’Ader, Blutgefäss; Sehne (suoni)’

Serbo-Kroatia(-Roman?):        

đili, dili, gili, zi(ji)          ’song’; čumidimašći đili ’love song’ > khanđirači đili ’hymn’

         > đilabav-tar, zijabav ’I sing’ >? Uzbek: dili-dudjak

         > giljarno, gilengo ’poet’; điljarno, điljalo, điljako (giljaÉci) ’singer’

         > đilabardino ’singing’; rovardi/rovarni đili ’sorrowful song at a funeral’

 

A-nord:

tal             ’zahl, berechnung; unterredung’ ~ R. tal = lukumäärä > kantele

         - ai. dálati ’springt auf’, dalayati ’spaltet’; lit. dalýti ’teilen’ > tál ’list, betrug’

         ~ lat. dolus ’list’; gr. doloz ’list’ - ae. tāl, tæl ’tadel, spott’

tala            1) ’zahl, zählung; rechnung; rede, unterhaltung > ae. talu ’erzählung; prozess; reihe’

                 2) ’reden, sprechen’ > tæla

Ruotsi:        

tagel(strå)   'jouhi' ~ stråke (mus.) 'jousi'  > tagl 'Haar, Schwanz

tala             'puhua'; talan = puhevalta ~ tall 'mänty'

         1.5.1995       - R. tål 'kesto' > tålamod ~ tal 'puhe'; ljud 'ääni' ~ låt 'iskelmä'

Saksa:        

Siel                   ’sulku; viemärioja; lahdelma’ > sielen ’(sulun kautta) juoksuttaa’

         >? E. seal ’sinetti’ = S. Sigill

toll                    ’hullu’

Zahl                  ’luku’ ~ erzählen ’kertoa’ ~ E. tell id. & tale ’tarina’

Zelle                  ’kammio, koppi, koju, hytti; (meh.)kenno; solu’

Ziel                   'tarkoitus, tavoite; maali, päämäärä’ (= pol. cel, ven. celj) >? tselka

         ~ E. zeal   ’into, antaumus, innostus’

         ~  F. zèle, Gr. zŋlos,  E. zealot ’kiihkoilija, intoilija’

Zīlie           ’värekarva’; Zille ’jokialus, proomu’;

Hollanti:     taal   ’language’ >? R. tala ’puhua’; E. tale ’tarina’ >? lpK lää´d ’kieli’

Engl:                  

tell              'kertoa'; tale 'tarina'; talk 'puhe' ~ R. tala 'puhua'; tal 'puhe'

         < Germ. *talō < *tal- ~ ONr teller 'ääntenlaskija'

         > S. Zahl, Dutch getal, Sw. antal, Dän. tal 'number'

toll                'soittaa (kuolinkelloja); julistaa (kuolemaa); soida

         ~ toll    'kellojen ääni, kellonsoitto; kumahdus'

Gael:             ceol   ’musiikki’ >? engl. ’soul’ (sielu)

Lat:        

salto              (salio) = hyppiä, tanhuta, tanssia

         > pantom. kuvailla, esitellä hyppäämällä; run; Cyclopa, carmina...

         > saltus         ’metsävuori (laidun), -vaara, -notko; korpi; hyppääminen’

         ~ salum         = meri (-selkä) > (vrt. suom. ’salo’) >? salt sea ’Itämeri’

         ~ saluto         = tervehtää (salus = terveys)

         > salvus         ’gesund’ > Germ. selig ’happy, blessed’

Vulg.Lat:        

*tālo            'heel, spur' > OFrz talon  ~ Ital. tallone ’heel’ (kantapää); lat. thallus ’vihreä oksa’

         > E. talon <  'claw' (kynsi); < 'ankle' (nilkka) >? staalot

Gr.               télos  ’aim, result’ < teleīn ’complete’

 

Tü:        

Dilli-düdük     'Flöte' ~ armen. & makedonial. duduk = gruusial. duduki

         ~ Serbo-Kroatia: đili, dili, gili, zi(ji) ’song’; čumidimašći đili ’love song’;

         > khanđirači đili ’hymn’

         > đilabav-tar, zijabav ’I sing’ >? Uzbek: dili-dudjak >? kilju-kaula

         > giljarno, gilengo ’poet’; điljarno, điljalo, điljako (giljaći) ’singer’

         > đilabardino ’singing’; rovardi/rovarni đili ’sorrowful song at a funeral’

zil                   'turkkil. lautaset' >? Ks. zildjian-symbaalit

KB-mtü.          čal   ’schlagen; spielen (soitinta); schlachten’ >? call

          ~ čuv.  śol, śul ’mähen’ (>čer. śola, sol, sal); blk. cal ’mähen, schneiden’

         > čuv.   śula ’Peitsche’ >? halli-kaiku > hallen; E. call ~ psalmeia ~ psaltar

Kamass:        

təil'em            = leikkiä, soittaa (spielen), huutaa (rufen)

         ~ (Tass-smj) tael ’puhekieli’ >? tell ~ R. tal 'puhe'

 

 

36)         TAMB-TIMB-TEMPO-DRUM (> dur?)-truba: > tr ~ tor-)

             (ks. myös "Kantele III-6: DOMRA-TRUBA")

F.          Sampo      (= kirjokansi, govadas) on alunperin’tamp’ (Friis:)

         ~Tsherem:  tümür ~ Mordva: sûma '(kaukalo)rumpu'

         ~ Kurdi:   támbur  ~ Pers. tambúr > tambúáak > tambúk > tambér 

         ~ Armen: thembug, Magyar dob

tampuuri           'eteinen' < Frz tambour < Arab. tambūr 'rumpu'
         ~ 'sylinterimäinen / monisivuinen tav. ikkunoiden lävistämä rakennusosa, josta kupoli kohoaa'

tsembalo         > timpan > cymbal > cimbalom > dulcimer etc.

Mari:                 

tÿmyr                 ’rumpu’ (v. baraban); tÿmyrym kyráš ’lyödä rumpua’

tümbür               tümbər, tümər Trommel (> Tat.)

         < otü.  dümri id., leb. tür, alt. tü'ür

         ~ osm. tümbäk ’Musikinstrument, eine Art Pauke; tombur ’Pauke’

Unkari (?):         dambura         'afghanistanil. luuttu'

dörömböl           'kolkuttaa, jyskyttää (ovea); takoa'

         >? Stromboli > R. ström = virta >? Torum ~ drum > ks. v. struna 'kieli'

LPR376-377: tumran tūliγluB -  Mansien (wogul) käyttämä nimitys ’munniharpusta’ (Maultrommel) (Väisänen1937, 367).

Ostj. sanakirja (Karjalainen 1948,) mainitsee asiasta (ss. 976-1001):
Ostj. ’poronluusta tehty huulisoitin’ =  tumra` - tomra` - tuttərma` - tamrз - tomrз;

         = Vj. tomrà -tomrз = Trj. t'omra` (pl. t'omrāγət') >? Russ. domra

         > Kaz. tomrà, O tamra = Vj.-DN tuttərma` ’Peuran luusta tehty pitkulainen paperinohut lastu, johon on
            pitkinpäin leikattu ’tärrä’. Laulaja pitää lastua suunsa edessä nyhtäen rihmoista (so. rihmasta).’

         > Kr. tuttərma ’eräänl. soitinkapine; ei käytössä eikä enää nähty’

t'amərt'āγз   ’kynsiä, raapia; (kynsin) vedellä kokoon’; tuman (uaχ) = ’avain’

to'màtà         ’soida’ (suuri kirkonkello) > tumətta = ’lukea’ (>? F. tämmätä)

A. Kanniston  (1925) obin-ugrilais-tataarilainen sanasto (LPR 377):        

ob.ugr.          tāmər, tåmər, tómər, tōmər  ’Wurzel’ ’juuri’ (ylin ja paksuin osa)

         < tat. tamur ’juuri’, tamir ’juuri, (vesi-, kivi-)suoni’; ’luonnonlahja’;

         ~ tamyr ’kasvin juuri, ihmisen t. eläimen ’suoni’

         ~ tåmar-tåmer-damar-tomur-tabyr-timar (id.) (s.199-200).

ob.ugr.          tomrà (balalaikka); KM tu'sto`mər 'puinen pikkuhuilu' (tu's = suu)

         > LO    tumran ’luinen soitin’; ostj. tomra (id.); O tamra` ’puhallinsoitin’

         < tat.   dumbra = kitara- t. balalaikkalaji, kolmikielinen ’Zither’ ~? dombra

         > tšuw. tumra, təmra ’nelikielinen sitra’;

         > osm.  tumbur ’kolmikielinen mandoliini; kom.Radl. tombur ’Pauke’;

         > osm.Radl. tambur(a), tumbura = ’kitaralaji’;

         > aγyz tamburasy ’munniharppu’; krm.Radl. dambura ’kitara, balalaikka’

ob.ugr.               tomràtšì  ’balalaikansoittaja’ ~ osm. tamburžy ’kitaransoittaja’;

         dombrašy  ’dombransoittaja’ (’banduristj’) (s.200);

         > somraχ  = ’(lasten) imusarvi(tutti). (244)

Vaikka selitykseksi ’tomralle’ on tarjottu kolmikielistä venäl. soitinta tarkoittavaa domra -lainasanaa, on syytä epäillä asiaa, koska soitin itsessään on ikivanhaa perua. Jos sanan juuri olisi omassa kielessä, niin ensimmäiseksi tarjoutuu ehdolle erikoinen sanue: t'omp'ì = ’tuo puoli, taka-

         > esim. aviomiehestä: mä tompi' lòta'm' ’(minun) toinen...’

> Jugralaisten uskonto s.474 (Brand:) (Hanti-) Laulaja säestää kertomaansa eräänlaisella viisikielisellä kannelsoittimella (venäjäksi sitä nimitetään paikoin dombraksi, paikoin  banduuraksi). Ks. ranskan domra

 

Venäjä:         dómrá         'dombra' (ei löydy etymologiaa)

Puola:           dobosz         'rummunlyöjä'

Serbo-Kroatia:        

doboš            ’drum; Trommel’ >? dab-dob

       > duvač  ’trumpet player’

       ~ Saksa:  Drommete         'vaskitorvi' >? tompet-drum

truba              ’trumpet’ > utroba         'Eingeweide (sisukset; sydän)'

 

Saksa:

Mandoline      < Mandel(-form); 1619: Mandürichen, Bandurichen (r ~ l)

         < mlat. pandura, Ital. bandore, Engl. banjo 'Gitarre' ~ Arab. tanbūr 'Zither'

Stimme           ’ääni’ ~ Sw. stämma, E. steven ~ kymri: stefenie 'Gaumen' (suulaki)

         ~ mbret. staffn 'Mund'; (früh)ahd. *gastimni 'harmonisch'  > S. stimmen ’virittää (kielet)

Zimbel             'Cymbel'

Engl.         

tambour(ine)     (tambūr) 'drum' < Pers. tabīr 'drum'

         > Prov. tabor & OFrz tabour > E. tabor 'small drum'

         > pipe and tabor 'pilli ja rumpu'

         ~ Pers > Arabic: tambūr 'lute'  >? Taaborin vuori

tame           'kesy' < Germ. *tamaz > Germ. zahm > Dutch tam

         < IE: *dom- > Lat. domāre 'tame, subdue' ~ Gr. damān id.

         > E.    adamant, diamond >? dammvad 'kuusipeura'

tampon        ’kaksipäinen rumpupalikka’  ~ tamp ’täyttää, sulloa, tukkia’ (> tamponi)

         > tamper 1) sulloin, juntta, 2) peukaloida, sotkea, väärentää

         ~ temper ’sekoittaa (savea), laimentaa; 'temperoida’

timbal           'patarumpu'~ Irl: tiómpantimpanum-drum

         ~ timpani < It. timpano ’kettledrum’ < L. tympanum ’drum’,

         < Gr. týmpanon ’timbrel, kettledr.’ < týptein ’hit’

         > sym-bállω ’heittää yhteen’ ~ timber 'puu-'; timbrel 'tamburiini'

         > timbre 1) äänenväri, sointi' 2) soinnillisuusaste 3) ’small bell; tone’

Esp.            timbre          'soittokello' ~ E. timber ~ timbre

Port:           tampa          = kansi > tempo = sää > tomar = ottaa > tom = värisävy

Italia:          zampogna         [dzampo'nja] 'säkkipilli' ~ zaqq 'maltalainen säkkipilli'

Lat.         

cymba          'vene, pursi'; cymbium 'veneenmuotoinen juoma-astia'

         ~ cymbalum (-i) 'cymbali, kilkka, onteva maljanmuotoinen soittoneuvo;

         - käytettiin Kybelen ja Bakchoon palvonnassa >? symbios

sībilo             'zischen, pfeifen'; sībilus 'das Zischen; zischend' (s.708) >? cymbal

         ~ got.   swiglōn 'die Flöte blasen, pfeifen'; cymr. pib 'Pfeife'

         ~ mir.   fetan 'fistula'; cymr. chwythu 'flare, anhelare'; chwib 'Pfeife'

         ~ čech. sípati 'zischen; heiser werden' >? Sibelius ~ sibilantti

symbola         'raha-apu; keräämäraha yhteen syötävään' < sym + bowl

         ~ cymbal ~soittajan ropo! (14.12.96)

tempus           ’time’ > Esp. tiempo 'aika' > R. timme 'tunti' ~ S. Stunde

         ~ mbret. staffn, bret. staõn ’Mund’ ~ kymr. stefenic ’Gaumen’

         ~ Tü: timsal’symboli’; tin ’henki’ >? tempo-jump

tinnire           'kilistä'; tinnitus 'kilinä'

Romania:        

tambur          ’Trommel’

         ~ toba  ’Trommel; Presskopf, Schwartenmagen’; 'Karo' (korttip. ruutu)

timbru           'Stimme, Klang'

timbru           ’(Brief-) Marke’; timbra ’frankieren’ >? timber-timbre

timp              1) ’Zeit; Musse (joutoaika) 2) Takt’;

         ~ timpan ’Pauke’ (mus.) ~ timpul 'Gegenwart'  ~ tîmpenie ’Dummheit; Blödsinn’

         >? tempo; timpan >? jump

trîmbita         'Trompete' (trompeta) >? drum-trumma(n)

tambal           (timbal)         ’Hackbrett, Cymbal’

toba               ’Trommel; Presskopf, Schwartenmagen’ = Karo (korttip. ruutu)

Kreikka:

Nebukadnesar (Gr-Yew): sabbekā', ésabbekā'

         = Gr. sambýkē ’monikielinen kielisoitin, harppu'

         ~ hólmos (doppeleiförmiger Ansatzstück) ’monikielinen kielisoitin, harppu'

         ~ sūmponjāh; kr. symphōnīa = säkkipilli?

sym-bállω        ’heittää yhteen’

týmpanon         ’timbrel, kettledr.’; 'Trommelgeräusch' < týptein ’hit’

kýmbalon          ’Becken’ ~ Zymbeln         

> Dionysos/Bacchuskult: Becken (cymbala), Handpauken, Rahmentrommeln (tympana)

 

Tü-etym:

Tatar:            tombəra (tombəro) Balalaika < kas. dumbra ’art Guitarre’

         > tšuw. tumra, təmra’vierseitige Zither’, kir. dombra, osm. tumbur, alt. tomra

Jak.                tümäži, tümänji ’maltspuu; mäski, mahla’ ~ finn. tymä ’kasviliima’

mtü.               tümrük ’Trommel’, Hts.-IM. tümrü ’def’ (-rumpu),

         > AH. dümrü, altosm. dumru id.   > čer. təmər, tümər, tümbür, tümbər ’rumpu’

         ~ osm. tümbäk ’soitin; (lasten)rumpu’  ~ čag. dumbak ’Trommel, Pauke’

         > osm. dümbäk, čag. dümbäläk ’Becken’ (soitinlautanen?)

         ~ tanbūr 'pitkäkaulaluuttu' ~ tanbura saz - turkkilainen kielisoitin  >? dombra; E. timber-timbre

atü.                  tüŋür         ’Schamanentrommel’,

         > kmd.    tür, soj. düŋgür, jak. tüŋür, dügür

Turkki:         E. Zimbal(on) 'Hackbrett, Zigeunerinstrument'  < 1934  Das Atlantisbuch der Musik  s. 410, 416

 

Palestiina:         tabil (table) / tbūle = daff/dfūf 'drum' > durbakke ('darabouka')

Arabia:

tanbūr              'Zither'

târ                    ’tambour’ (frame); tambourine [tæmbə'ri:n] (soitin);

         >? ’ur-’ (alku-); E. run = R. rinna (juosta)  > tabl ’tabo(u)r [teibə*]’; tartîl  'chant' (kirkoll.)

tunbūr/tanābīr   ’a long-necked, stringed instrument (mandol.?); drum’  >? tampura, tanbur

turumbēt           '(Western) drum'; turumbēta 'bass drum'; turumbatgī 'drummer'

         >? trumpet ~ drum (R. trumman)

Persia:

tabīr            ’drum’ > tambourine, OF tabour, E. tabor ’small drum’

         ~ Pers > Arabic tambūr ’lute’ > ’drum’ > E. tambour ’drum’

         ~ tunbūr (tanbūr) 'arabialainen luuttu' (Persia, Syyria 500-l., Turkki:?)

         ~ tombak (tunbūk) - persialainen pikarirumpu; irakil. tabla

         > tabl shāmī - kalotin muotoinen kuparirumpu

tabl               'drum'

 

(Serbo-kr. -) Romaani:

čambori          ’hymen, membrane’ ~ sumburi(ci) ’clitoris’ >? tambura-tamburiini

č(h)amb          ’crown; päälaki, -nahka’; čhamadini ’box on the ear’

         ~ sumba ’pit (kuoppa), sumb, sumbura 'kernel; sydän, siemen'

         >? chamber-ham-shame-burger-tambourine >? symbol > sam-

skt.                 dam-   ’soida, kaikua’; damaru- ’rumpu’ (mundā-kieli)

 

 

37)         TOR-TREN:> tr ~ tor-

F.          trooppi   < Gr. tropos 'käänne, tapa'; tropē'  'kääntyminen'

         (mus.) 800-900 -luvuilla greg. korukuv. melodia varustettiin uusilla
         sanoilla tai lit.urg. lauluun tehtiin lisäyksiä (mus.&teksti)

         > tropari ~ Russ. tropar < myöh.Gr. tropa'rion 'hymni'

         = ortodoksinen laulu muistopäivän kohteen ylistykseksi' > ks. Frz. truveerit

Viro:        

torp                ’(hevosen) kaura-, syömäpussi’ < ven. torba >? F. turpa; truba

         ~ torbik  ’tötterö, tuutti; (tuohi-)tuokkonen’ = tuutu < kas. tute ’sarv’

toru                 ’putki, torvi, piippu’  = ven. truba

         ~ truup   ’savuhormi’ ~ latv. trūb(a)>? trombone ~ trumpet

torupill             ’säkkipilli’ >? tõru ’(tammen)terho’

         ~ Liivi:    te'rməz    ’terho, tammen hedelmä’

Vatja:         

toro                 ’tori’ (torvi, piippu) = Ven. truba

         ~ toro-/doro-? pilli ’torupilli’ (säkkipilli)

Liiv:                  

trump            ’Trumpf’ (korttip. valtti) < latv. trùmpet ’valtittaa’

         ~ trūB         ’Röhre’ (putki) ~ lett. trũba, trũbe < russ. truba

         ~ trūvə (trūr, trūv) ’trauern’ (murehtia, surra)

         < lett.    trũvet < nd. trūren >? truveerit/trubaduurit

Syrjääni:         turi          = Kranich (kurki) = W. id.; mm. ung. daru >? est. toru(pill)

Unkari:

torok    = (kuoleman- + anat.) kurkku, kita; nielu (garat)

            ~ daru  'kurki' >? Est. 'torupill' >? F. torvi >? toro(p) juh

Hanti:

tartəm,  tursem, sorzəm   ’ilo’

t'ər't'     > 'ai t'. ’pieni (vähän tietävä) noita’; śart ’arpoja, ennustaja’ ~ ven. čjort

            ~ t'ərtta, tər'tāγз ’ennustaa (n.rummulla ym. soittimilla)’ (ven. vorožitj)

tar        ’sotkeutunut tukka’ > tarəŋ ’vanunut’ > tortı ’vanua’  > tor(t)  ’lastu, sytyke’

            > ieŋk-tor  = (v. zatorj) ’jäiden lähtiessä jokimutkien jääsulku’

tor        ’kirjavaksi ommeltu lakki nahoista (teki näkymättömäksi)’

         > sεmto':r'  ’silmälasit (nahasta)’ > tōrəp = lakki

tu`r       (tūrət) = (DN) ’kurkku, nielu; pullon kaula’ 1011-1012.        

tūrəŋ     ’pullo’; hyvä-ääninen ihminen (laulamaan)

         > Kaz. tűrəŋ' = (adj. ’pullo’); subst. ’pullo’; eräs sorsalaji (kaula punainen) 

            tùrsəi  = ääni > tùrləγpēlək = kitalaki

t'ūrəp'   = (Kaz.) iam tűrəp'  ’hyvä-ääninen’

         > tūrət = pullon suu(reikä), tulpan läpi

turGeu          ’(kaula)helmi’ > turzuk = kaulahelmet

tu'rpūγəl'      ’tapsi (’peräsin’) uistimen ja siiman välissä’

tùr'                = (oven)rako; raollaan

tùrsoχ χaiet   = juoppo, viinaan menevä

t'o'r               ’tahko’ ~ ša'r ~ vrt. ša'r' ’tupakka’ 895        

tūrəm            ’eräs eläin: kärppä, lumikko’

torop-juh        ’kurki’ -soitin:

tōrε   (pl. toret) (DN), V tārəχ 'kurki' (v. žuravlj, S. Kranich) 1013.        

         > torōχəpiu˛ (Kr.) = toropiuχ 'kurki' (t. 'joutsen' - 7-kielinen soitin)

         = torepiuχ (DN) - ostjakk. 9-kielinen kannel. "kurki"

         ~ torzāpətiuχ ~ to`rsāлiűχ id. (ei käytössä)  >? E. stork 'kattohaikara'

Mansi:        

tōχ       '(unk.) torok/Kehle' (kurkku) > tur, tor ’Kehle, Hals’

tumran tūliγluB      Mansien käyttämä nimitys ’munniharpusta’ (Maultrommel)  (Väisänen1937, 367). LPR 376

 

Latvia:        

drenēt               'torutada' (salaojittaa) >? tren

taure                  = sarv, pasun (bazūne); taurinš, taurenis ’liblikas’

         > gana taure  'lutusarv, lutt' (tutti) >? Thor-taurus-torvi

         > taurēt     = pūst ragu 'puhaltaa (tauri) sarvella'

Liettua:        

tarti            'hääldama; ütlema; lausuma'  > sutartìne 'mitmehäälne (rahva)laul' < sutartìs 'kokkuleppe'

 

Venäjä:        

trénie          'hierominen, hankaus, kitka'  > trenirovátj 'valmentaa'

trepákj         > trepačók 'trepakka' = ripaska (Kasatschok) 'venäl. kansantanssi'

žuravlj         ’kurki’  ~ latv. dzērve = lit. gerve, pol. źuraw,

Puola:        

tren              'laahus; valitusvirsi (utwor 'teos, luomus, työ')'

         ~ ? S. Träne  'kyynel' = E. tear = R. tår = Holl. traan

         < IE *dakru- (> Welsh deigryn) > Lat. lacrima > E. lachrymose

Bulgaria:        tr'bá   'putki, torvi' ~ utróba 'kohtu' ("sisä-putki")

Serbo-Kr:        

truba             ’trumpet’ > utroba 'Eingeweide (sisukset; sydän)'

         ~ mnd. trumpe ’trumpetti’ ~ lett. trumpe >? Trommel-drum

 

Engl:        

drum              ’rumpu’ (~taber, naker);

         ~ MHG trumbe, trumme ’trumpet, drum’

threnody          'valitusvirsi’ (> serenade) >? seireeni-oodi 'thren-oodi'

         ~ S. Träne ’kyynel’; E. throe ’äkill. tuska’

         ~ Gr. thrinodía > ’dirge’ (surulaulu, itkuvirsi) < thrŋos ’lament’

         ~ S. Trauer, Traum ~ R. dröm ’unelma’ ~ ström ’virta’~ Est. rõõm ’riemu’

         ~ Komi: trinjgyny ’soida, helistä; rämpyttää, pimputtaa'

         = tiljgyny (tinjgyny) ’soida, helistä’ (v. zvenétj)

         ~ tutsyny ’viheltää; soida’ (v. svistétj, gudétj)

         ~ tšungyny ’soida, helistä (korvat)’ (v. zvenétj)

troubadour         ’who finds/composes songs’

         < Fr troar > trouver ’compose, invent’ ~ vulg.Lat. *tropāre

         < Lat. tropus ’figure of speech’ < Gr. trópos ’turn’

Ranska:        

Frz (Prov.)   trobador  'troubadour' < trobar 'to find (invent)' < OF. trover 'to find'

         ~ Frz. trouvère, trouveur  'medieval poet', It. trovatore, Sp. trovador < trovar

         ~ Vulg.Lat. *tropāre > Lat. tropus  'figure of speech' < Gr. trópos 'turn'

         ~ Arabia:     turumbēt ’(western) drum’ >? trumpetti ~ drum

         ~ Slowen.    Trobez 'Flöteninstrument'>? F-U truba

trompe*                [trõ:p] ’(metsästys)torvi; pumppu; kärsä’ >? truba-trumpetti

         ~ trombe*    [trõ:b] ’pilvenpyörre; vesipatsas

trou             [tru]         ’reikä, kolo, aukko (trouée)

trouver         'löytää, tavata; keksiä; huomata; pitää jnak.; myöntää; voida'

         ~ truand, true  'kulkuri, irtolainen' >? truveerit

trouver          'provencelaisen trubaduurin pohj.ransk. vastine'= truveerit

         > trubaduuri ~ ? 'compose, find' < ? Vulg.Lat. *tropāre

         > Lat. tropus 'figure of speech' > E. trope < Gr. trópos 'turn'

         > E. trophy, tropic (~ 'use figures of speech') >? E. strophe 'stroofi, säkeistö'

         < Gr. strophē' 'käännös'; stréfeın 'to turn' (orig. kuoron liikuntaa koskeva)

         ~ E. trophy 'turning round (running away)'

         < Gr. trópaion 'monumentti vihollisen tappiosta' < tropē 'turning'

truble           '(kala)haavi'; trublion 'rettelöitsijä, rauhanhäiritsijä' >? triple

trouble         [trubl]    1) samea, sekava 2) epäjärjestys; kapina, riita, häiriö, vaiva

truie*           [tryi]      ’imisä, emäsika’

         ~ trayon [trεjö] '(lehmän) nänni'; trayeur 'lypsäjä'

Espanja:        

tronboi          'trombón'; trompa 'metsästystorvi; kärsä'; tronpeta 'trompeta'

         ~ turuta 'corneta' (metsästystorvi; viiri); 'bocina' (merkkitorvi)  ~ tutu 'corneta; bocina; tubo'

tronperia        'engaño' (petos)

trovar             'to versify, make poetry'; trovador 'trubaduuri' >? tr(o)uveerit

trufa               'burla' (pila)

Romania:         taraf         ’Musikkapelle’ ~ taraboi 'Lärm; Theater' >? Tü: darabouka

Latina:        

dūrus               'hart' < Gr. drys 'Eiche'; dry-mós 'Waldung' < *dereuo- 'Baum'

         ~ ai. dāruná-h  'hart, rauh, streng', air. dron 'firmus', ags. trum 'fest, gesund'

         ~ arm. tram  'fest' ~ ab. s'drav' <*-doruo- 'gesund' ~ Lit. dr(i)útas'stark, fest'

         ~ cymr. dir  'hart, stark', bret. dir 'Stahl' (= cymr. dur id. < Lat.)

         ~ Lat. mollis  'Honig; "der Milde">? moll-dur = hunaja-puu

         ~ Est. trompetit   (sõjaväemuusika) salpinks + sarve = kochlos

         > room. tubicines = trompetipuhuja (s. 197)

Kreikka:         thórybos     'melu'; thorybobis 'meluisa' >? Est. torupill, truba

tragouda'o           ’sing’ (laulaa) >? tragedia

Azerbaidjan:         tar

Heprea:                aroobah/-ot         'chimney' ~ aruBa = savupiippu  >? vir. truba

Palestiina:             durbakke ('darabouka') = daff/dfūf 'drum' = tabil (table) / tbūle id.

Arabia:                  tār         ’hoop, ring; tire; frame; wheel; tambourine’ >? tar

Intia:                    Sitár < si 'drei' & Tár 'Saite' >? tel(e)

 

 

38)         TOCAR:

F.         Suo         (kärr; myös ’järvi’); F-U: ty, tü, tu, teä, to, teu, to, tuu, toa, de

         > Ostj. Irt.   touch,Ostj. Surg.  toch 'suo' Lindström 1853        

Taon           (smida); Mod. tokan (stöta, slå); Syr. toja id.; Turk. tokmak (klubba);

         Mong. dög (slå); Hepr. dakak id. >? esp. tokar (soittaa)

         > vrt.  ’Tauti’; Mord.  tazov (spetelsk); Vot. tolon (peswt); Turk. taun

         > F-Tamil:  611/824  takoa 'to forge, hammer' ~ takar 'to strike'

tokata            ’tuikata, pistää, tökätä, sohia; näykätä, iskeä kiinni’

         >tokkia ’nokkia, tökkiä’; tokia ’nykiä’; tokoa ’nykiä; nokkia, takoa’

         ~ ink.    tokkua ’pudota’, tšokata ’lyödä kevyesti’; ly tšokaita ’pistää’

         ~ ka      tokata ’lyödä, iskeä; tehdä taitavasti; ontua’;

         ~ tšokata  ’pistää, sysätä, tuikata’; va tekkua ’pudota’, tekuttā ’pudottaa’;

         ~ vi togida ’tönäistä’ ~ md tokams ’työntää; osua (ampumalla);

         ~ lpKld      tšokkad ’pistää (puukolla) (<? ka) ~ F. toukata, tökätä’

tokka                  'parvi, lauma' ~ s.55 FU-Tamil: tokai  'flock, heerd

toukata          ’nyhtäistä, näykätä; töykätä, työntää, pistää, survaista’

         = Est.   tõugata ’sysätä, lykkiä, rynnätä’;

         ~ ? Liv. tevk, teuk ’työntää, survaista’ >? lpIn tovgađ 'ponnahtaa'

toukka           ’mato’; Est. tõuk, Va teukka ~  Lyyd. touk ’toukka; kovakuoriainen’

         > Ven.  tovkáč ’valkea mato puun kuoren alla’  ~ Vi täuk ’permu’ >? taukki

touko                  ’(kevät)kylvö(työ); kasvava vilja;

         ~ Ly toug ’touko, suvivilja’ = Va teuko ’touko’, Est. tõug

         ~ Votj. tud-vu ’tulva-vesi’; tulis, tuwis ’kevät’ = Vog. tūjə, tūja

         ~ Ostj. toγ(i), täwə, tow, towı, tawi id. = Unk. tavasz 'kevät'

> touko         '(spring)sowing' ~ tūvu 'to spread out' (FU-Tamil:         648/862)        

         ~ PFU *towkз 'Frühlingsfluten, Steigen (vom Wasser)' < ? Russ. *tekti

         ~ IE-juuri: *teku  'bežatj, begatj' (juosta)

         ~ Hepr: tokhen ’miller’ (mylläri);’grinds; mills; crushes’ (prees.) >? touko-

tökätä          ~ Mari: tükem         'koskea, tyrkätä'

tökötti          'tuohiterva < ven. d'ógot' '(tuohi-)terva' > Est. tökat

         ~ latv. deguts,  degots id. > li dä'ggət id.  ~ Ersämd: dëgotj  ’terva’

Vepsä:         čokaita  ’pistää (jhkn); torkama, panema’

Est:        

togida           (togima) ’mukiloida, muksia’  = karj. tokata ~ vrt. togu (tobu, tobi) ’uuno’

         ~ togima:  togida - togin 'müksima; taguma, (kergelt) peksma'

         ~ Vadja tõkkua, tokkua '(maha v. ära = maahan/pois) kukkuda, langeda',

         ~  tõkuttaa, tokuttaa 'maha pillata, kukkuda lasta'

         ~ F.    tokata 'torgata, pista'; tokia, tokoa 'tirida, tõmmata; nokkida, taguda'

         ~ isuri tokkua 'kukkuda, langeda'; toguttaa 'pillata, kukutada'

         ~ Aunuse karj. tokata 'longata, liibata; lüüa; kiiresti teha'

         ~ lüüdi tšokaita 'torgata, pista' ~ vepsa čokeita 'torgata, pista'

         ~ ersaM tokams 'puudutama; tabama, pihta saama' = est. toksima &

         ~  mokšaM tokams 'puudutama; lööma; varastama'

         ~ Est. tonkama 'toksama, müksama; kergelt lööma' > tokk 'kepp, teivas'

         > eestirootsi dånks 'lükkama, tõukama, müksama'

         >? Esp. tokar ’soittaa’ ~ ven. tok ’puimatanner’

tokk        1) (lanka)vyyhti (väike lõngaviht) < alamsaksa docke 'nukk, kuju; trepikäsipuu püstvarb;
              õlekubu katuse katmiseks'

          ~ rootsi docka 'nukk; lõngaviht' > tokk 2) keppi (kepp, teivas)

          < alamsaksa stock 'kepp; känd; mesipuu; puupostidest tööhoone; jalapakk'

          < s. Stock  ’keppi (kepp; malakas, malk; känd; mesipuu; korjanduskarp’

toksata          ’tökätä’, toksida, toksima ’tökkiä’ >? toxid, -c

         ~ tukse ’sykähdys’; tuksuda ’sykkiä’  ~ liv. tõkšlõ

toksima, -da   'taguma (takoa)'; 'kergelt lööma, koksima'

         ~ soome toksahtaa 'äkiselt välja ilmuda; põrgata, tonksata millegi vastu'

         ~ murt. toksata 'lüüa, raiuda; noaga torgata; rebida, kitkuda'

         ~ Aunuse karjala toksoa 'kolistada, kõmistada, müdistada; toksida'

         ~ Est. > eestirootsi dåks, tåks 'lööma, koputama'

tõke     ’este’ < m.lit. tãkizas > tõkestada 'estää, tehdä sulku >? takistaa; tocar

         ~ leedu takišys 'kalatõke; tamm, lüüs'; läti tacis 'kalatõke';

         ~ preisi takes 'veskitamm'; liivi to'ggõd, vadja tõgõ 'kalatõke'; isuri toe 'purre'

         ~ tõke ~ pistand aed (säleaita) = Ven. tšastokol = Vatja: täkki

tõug   1) ’(eläin-)rotu’ < lit. daũg ’palju’,  

         2) ’kesävilja; touko’ (isuri, Aun.karj, vadja, suomi, lüüdi) ~ ung. tavasz ’kevät’ 

         < algiraani *towko-, *tauka- 'idu, seeme[?]'

         > tõugata ’työntää, sysätä, lykätä’ ~ Est. tõuk ’toukka’

         > (kuuli)tõuge 'työntö' > tõukekelk ’potkuri’ ~ tõus ’nousu, kohoaminen’

täke      ’rasti, pilkka; lovi, pykälä’; täkkida ’tehdä pykäliä, loveta

täkk     (täku) ’ori’ ~ tääk ’pistin’ < kas. steke-messet ’pistoda’

         ~ tögada ’pilkata, kiusoitella’ (nöökama) ~ karjA tökätä ’pistää’

         ~ tökat    ’tökötti’ < ven. djogotj ~ as. dögedtt < lit. tẽkis ’oinas’  >? tecken ~ taikina ~ teko

tökat                 'kasetõrv' (koivuterva)

 

lpK:

tõõkkâd          ’naida, nussia, olla sukup.yhteydessä’ > tõõkkõõttâd ’paritella’ (koirat)

Kuola:

tεokkaD          ’tehdä (naista), koinia’ (coire) (mies, koira) 581.        

         > S. tε`ok`kàottaD            ’coire’ ~ P tεγγaD ’coire (de femina)’

         = lpN dâkkât ~ keaūnaδ 'coire' >? takoa

         ~ toōka ’häpykarvat; pensas’; S. took'k'E, ’hevonharja, töyhtö’

         ~ K2. d'ōgkodt ’tökötti, tuohiterva’ 816.        

         < ven. dëgotj 'tökat, kasetõrv; täidas'; górnyj d. ’mäepalsam’

         >? takoa-tökätä > tukka > R. tecken ’merkki’

Jaan Sarv 16.8. 1977 (Sosnovka - Kola): (komilainen lainasoitin?)

          tatśkan - põdrale sarvede külge kinnitatav atribuut, mis koliseb' < syrj?

 

Komi:        

tatškini         ’schlagen; hauen, klopfen; stossen’  >? E. touch; tatchan

togedni         ’nyiskellä, nyhtäellä (parrasta, tukasta) = W. tugını

         ~ toketni  ’klopfen’ (Herz, Arterie) ~ tukman ’Schlag auf den Kopf’

         ~ tokti     ’Taucher’ (Colymbus); tukaitni ’verjagen, austreiben’  >? tocar ~ tohtain

toiśini               ’nussiskella, coire’ ’Zerstampfen beschäftigt sein’  >? stampfen ~ tamp-sampo

tutsyny              ’viheltää; soida’ (v. svistétj, gudétj)

         ~ tзtšny   ’luopua; sepittää, laatia’ (v. složítj)

Mari:        

təkem     = (tükem) stossen, knuffen (sysätä, survaista; yhdistää solmeutua)  > F. tykätä; tökkiä

MordvaE:        

tokams          ’puudutama (tokavtoms ’koskettaa’); sattuma, tabama (osua)’

         > tokatems ’sattuma’; tokavks ’maali(taulu)’ >? tökätä

toknoms         ’tuksuma (sykkiä); kogelema (änkyttää)’

         > tokams  = treffen (osua, kohdata, törmätä yhteen)

         > F. tokata, tokkia >? saam. (poro)tokka

Mordva-mytol:  toka-paba(nä) ’puimatanner-eukko(nen)

tokams            ’puudutama (tokavtoms ’koskettaa’); sattuma, tabama (osua)’

         = S. 'anrühren (plötzlich); anstossen; treffen';

         > tokatems ’sattuma’ > toknoms ’tuksuma (sykkiä)' > tokavks ’maali(taulu)’

         > tokšems 'kosketella hitaasti' >? tökätä; Esp. tocar

Unkari:

dug       ’pistää, työntää (sisään); tukkia’  > dugattyú ’mäntä’ (tekn.) > duggat ’istuttaa; piilotella, kätkeä’;

         ~ dugul  ’tukkeutua’; duhaj ’irstaileva’ >? R. dyka 'sukeltaa'

takar               'peittää, verhota; kääriä; verhota, kätkeä' >? taka-/tocar

         ~ takarít  'siivota, siistiä'; takarékos 'säästäväinen'; takaró 'peite; huopa'

         ~ takarodó  1) iltasoitto, 2) perääntyminen'; takarodj! 'Mene tiehesi!'

taszít                (~ tol) 'stossen' (työntää, sysätä)

tojás                 'muna'

tojik                  (toÿk, toÿnek, toj, tólytt) ’Eier legen (lintu); zur Welt bringen’ s.1524        

         ~ ’Den Darm entleeren’; ’Legenest, -henne’; ~ ás ’Eierlegen (muninta); Ei’

         ~ Ung. monyt tojik ’Eier legen’ (< geben, bringen)

         < mTürk. tuγ-, toγ- ’gebären’; Alt. tū- id., ’Eier legen; geboren werden’

         > Tschuw. tu-, təv- id. + (Mong.-Tung.) *toγ- < atürk. *tyúk

tokár             ’Dreschler’ < Slowak. tokár id. < Slowak. točitj ’drehen; drechseln’

         ~ Sbkr. tokar, Russ, tokarj ’Dreschler’

tok(hal)          'sampi' ("kutukala") < ks. Tü-kielet

tok (1)            (Tocu, thuc, Took, thok) ’Stör’ (sampi) s.1525        

         < Tü-kiel.: Turkmen. doqï ’Hausen’; Tob. tuγu ’Stör’ < ? Tü *to- ’satt sein’

         < ? *toqï, *toqu (Mustalla merellä - onko kalan nimi kaviaarista?)

tok (2)             (Tocu, thuc, Tokus, tok, tak, tokú, tuku) ’Futteral, Kapsel; kotelo, kuori; 
         > Pferdegeschirr; Fruchtkapsel; Schleisse; Fenster-, Türstock’

         > Ung.    > Sbkr tok, Slowen. tok, Rum. toc ’Kapsel, Hülse, Behälter’

toka                 ’kaksoisleuka’ > toka ’Doppelkinn; nackter Hautlappen unter dem Schnabel von Hühnervögeln’

         < a.kirchenslaw. tykj ’Schmer, Fett’; Sbkr. tük id. = Slowak. tuk

         > Russ. tuk ’Fett, Speck’ > IE: ~ Ir. tón ’Hinterteil, Gesäss’;

         ~ anord thjó ’Oberschenkel’ >? vrt. E-Saks. Wamme

tóka (1)          (dóka, taka, tokó) ’Signalgerät aus Holz oder Metall; Signalglocke’

         < Rum. toaca, toaca id. < Ruman. toca ’schlagen, klopfen’

         (2) ’(Wild)ente’ ~ vrt. m. tóka ’kleiner Teich, Weiher, Gänsetümpel’

tök                  1) ’kurpitsa (pumpkin)’

tök                  2) ’testicle(s)'; tökön rúg ’to kick sy in the balls’ (tököd/tökeid)

Hanti:        (Siirtyy osioon "Soidinmusiikki XVI - tocar-b")

 

Koti » Soidinmusiikki 10-18 » Soidinmusiikki XV